mode Weekendrecept Aerobic Dance is niet meer weg te denken feêEEtefair JanAolbert M. fotografie Henk mulder 1 Politie-weekjoumoal DONDERDAG KOOPAVOND OP ALLE DAMES-, HEREN- EN KINDERMODE Wij kunnen gekochte artikelen niet ruilen of terugnemen! OCCASIONS 5950.- 3250. USE 3 Haaf kes B.V. 3Z*cm 10.00 AEROBIC DANCING WORKOUT INSTRUCTIE BLAUW WIT maakt't makkelijk RUSSEN - UW SPECIAALZAAK 'O 170t 9 Grotestraat 5, Markelo, tel. 05476-12 03 met eventueel 1 jaar no-risk garantie VW Derby LS 74.000 km1979 VW Golf Sprinter 78.000 km1979 VWJettaC 38.000 km1982 VW Golf diesel 83.000 km1981 VW Passat 87.000 km1980 Opel Kadett 1.3 N 45.000 km1982 Renault 4 GTL F6 geel kent. 39.000 Km1981 Saab 99 GL2-drs. LPG, 66.000 km 1982 AKTIE AANBIEDING OPEL REKORD 2.0 S LPG met trekhaak 1978 PEUGEOT 504 Tl schuifdak, el. ramen 74.000 km 1978 Autobedrijf Kerkstraat 125-127 - Goor Telefoon 05470-27 10 Tegen inlevering van uw fotowerk ^ontvangt u gedurende de maanden sep-1 tember en oktober een WAARDEBON voor een kleurvergroting 40/60 cm «n sg voor 50/70 cm m |- ««ft voor lO.UUJ Dit van negatief of dia Oranjestraat 29 - Tel. 05483-1889 - Holten (maandagmiddag gesloten) Gevulde varkenshaasjes Mager vlees kan tijdens het braden wel eens droog worden - om die reden wordt het veelal gepaneerd gebraden. Bij deze ge vulde varkenshaasjes is de kans op droog vlees uitgesloten - 20 minuten smoren in bouillon ga randeert een heerlijk mals, sap pig stukje vlees met dank zij de verrassende vulling een extra fij ne smaak. U heeft nodig: 2 varkenshaasjes, zout, peper, 2 eetlepels geraspte Parmezaanse kaas, rozemarijn, peterselie, basi licum, salie, boter of margarine, 1 klein blikje tomatenpuree, bouillon, 1 potje zure room, 2 eetlepels maïzena, citroensap, paprikapoeder. De varkenshaasjes in de lengte aan de zijkant een insnijding ge ven, zodat u ze kunt openklap pen. Het vlees van binnen en buiten inwrijven met zout en pe per. Een mengseltje maken van Par mezaanse kaas, rozemarijn, fijn gehakte peterselie, basilicum, iets salie en 1 eetlepel zachte boter of margarine. De helft hier van in de opengeklapte varkens haasjes uitstrijken. Het vlees dichtklappen en met cocktail prikkers vastzetten. In wat boter of margarine de varkenshaasjes KNIPHP Regenfoto's... als u niet opziet tegen een natte jas is i - het best leuk eens een re- te maken. Begin 1983 leek het of Nederland werd bevangen door een fitness koorts: Aerobic Dance. Wie daar niet aan mee deed, hoorde in het tijdperk anno nu niet thuis. Inmiddels houden duizenden, die er aan begonnen, het alweer voor gezien. De rage is voor bij, maar Aerobic Dance blijft, on danks heftige pogingen om het om zeep te helpen. Merkwaardig genoeg kwam de kritiek niet alleen van de zijde van de media, maar vooral ook van binnenuit. Nederland bleek te klein en te eng voor zo'n po pulair verschijnsel. De één was nog meer „Aerobic specialist" dan de ander en dat leidde tot concurrentiestrijd die door de media nog eens werd aangewak kerd. Geen wonder dat het grote publiek wat kopschuw is gewor den. Niettemin is Aerobic Dance nauwelijks meer weg te denken. Het heeft zeker een bepaalde be wustwording in de fitness-sfeer tot gevolg gehad. Dit is op zich al een grote winst. Iedereen weet nu tenminste wat Aerobic Dance is. In Engeland en Amerika is Aerobic Dance een „Way of Life" waarbij het accent ligt op wel zijn en het plezier van bewegen. De mensen die daarmee bezig zijn doen het met overgave. Ze kunnen niet meer zonder. Een verschijnsel dat voor vele men sen hier ook reeds begint te gel den. Symposium In Engeland ontstond enige tijd geleden ook een bepaalde wildgroei. Men belegde toen een symposium en haalde iedereen uit de Aerobic-wereld naar Lon den. Daar werden duidelijke af spraken gemaakt wat Aerobic Dance precies inhield en hoe het gegeven moest worden. Dat hielp en tenslotte had iedereen er voordeel van. In Nederland wil het K.N.G.V. een positieve bij drage leveren door ook instruc tie-cursussen te geven, maar dat komt duidelijk als mosterd na de maaltijd omdat er inmiddels al 3 tot 4 verschillende Aerobic versies op de markt zijn die het allemaal „van Jane Fonda heb ben geleerd". Het beste kan men gewoon naar een bonafide sport vereniging gaan, die én de ac commodatie er voor heeft én de know-how. Aerobic Dance kan alleen ge vaarlijk zijn als er ondeskundig les wordt gegeven. De konsu- ment kan zelf voor een groot deel bepalen of dat het geval is. Een goede instructrice geeft op meeslepende wijze les. Ze „pakt" haar klas en neemt ze mee in een opwindend fitnessavontuur. Wie een half uur les krijgt van een twijfelende juf, die na tien min. krampachtige pogingen doet om weer iets anders te be denken, kan daaruit zelf konklu- sies trekken. Maar als er een uur lang serieus wordt gewerkt,' met als kop een goede warming-up en als staart een lange cool- down, dan is er nauwelijks reden tot achterdocht. Een veel ge hoorde klacht dat er veel te veel mensen tot de lessen worden toegelaten, heeft zich inmiddels zelf opgelost. De wat verminder de belangstelling heeft dus ook zijn positieve kanten. Aerobic Dance is zeker nog een lang le ven beschoren. De lessen van de sv BATO worden niet meer op donderdag middag en donderdagavond ge geven. Deze tijden zijn gewijzigd in: maandagavond van 18.30- 19.30 uur voor de jeugd en 19.30- 20.30 uur senioren, 20.30-21.30 uur senioren en de dinsdagmid dag van 13.30-14.30 uur (senio ren). Deze lessen worden gegeven in het Gym.-lokaal aan de Tuin straat. Aanvang 3 september. Wegens drukke werkzaamhe den is Toine Paauwe niet meer in de gelegenheid voor de s.v. BATO les te geven. Het bestuur heeft mevrouw Tijssen van Sportschool Tijssen uit Twello bereid gevonden de aerobic-les sen van de heer Paauwe over te nemen. Verdere informatie kunt u inwinnen bij mevrouw M. G. Eggink-ten Velde, tel. 20 00. Op maandag 3 september 's avonds om 8.00 uur is er voor alle grensrechters/leiders van de ZW Blauw Wit '66 in het club huis Vletgoor een instructie avond belegd. Op veler verzoek zullen op deze avond de belang rijkste aspecten van het vlaggen worden doorgenomen en tevens zullen de belangrijkste spelregels worden besproken. Na de pauze zal een korte uit eenzetting worden gegeven voor de behandeling van blessures tij dens en na een voetbalwedstrijd. Op deze avond, die wordt geor ganiseerd door de jeugdcommis sie en de technische commissie, worden alle grensrechters/leiders verwacht. rondom bruinbakken. De toma tenpuree en wat bouillon toevoe gen en het vlees nog 20 minuten op een zacht vuur laten staan. De zure room vermengen met de maïzena en hiermee de saus binden. Het sausje lekker op smaak maken met citroensap en paprikapoeder. De gevulde var kenshaasjes - waaruit u de prik kertjes heeft gehaald - op een voorverwarmde schotel leggen. De saus over het vlees schenken en de overgebleven helft van het kruidige vulsel erover strooien. Bel de telefonische recepten- dienst, voor iedere dag een an der recept: 070-26 23 11. CETA BEVER BEITSEN transprant ÜV bijts 750 cc acK/.prijs 22.15ONZE PRUS 18.80 214 literadv.prijs 70.25ONZE PRUS 59.70 BIJTS I.Q. V, literadv.prijs 11.65ONZEPRIJS 9.75 11iteradv.prijs22.10ONZE PRUS 18.50 214 literadv.prijs 52.40ONZE PRUS 43 95 HARDHOUT BIJTS literadv.prijs 11.90ONZEPRIJS 9.75 1 literadv.prijs22.65ONZEPRUS 18.75 2'/, literadv.prijs 53.65ONZE PRUS 45.60 BUITENBIJTS DEKKEND 750mladv.prijs8.50ONZEPRUS 7.25 214 liter adv.prijs 27.05ONZE PRUS 22 90 BUITENBIJTS SPECIAAL DEKKEND 1 literadv.prijs 16.35ONZE PRIJS 13.90 2% liter adv.prijs 38.90 ONZE PRUS 32.90 RUBBOL T.H.B. 1 liter adv.prijs 23.70ONZE PRUS 19,90 5 liter adv.prijs 115.05ONZE PRklS 97.50 BENAR OLIE /5U ml adv.prijs 16.30 ONZE PRUS 13.85 216 liter adv.prijs 50.10ONZE PRUS 42.50 OXAN OLIE 750ml.adv.prijs 14.00ONZEPRUS11.90 214 liter adv.prijs 43.85ONZE PRUS 37 25 SCHROOTJES LAK 760 ml adv.prijs 15.75ONZE PRUS 13.40 216 liter adv.prijs49,45ONZE PRIJS 41.90 HOOGGLANS-LAKVERF 750 ml11.40 ZIJDEGLANS VERF 750 mliz.40 Esstraat 55, Tabaksgaarde 56. Tel. 05480-1 28 88. Zaterdag 4 uur gesloten. Donderdag koopavond 1. B. kooi Kooiker, Leonie; je kunt het niet meenemen/Leonie Kooiker (tekst) en Jan Braamhorst, (ill) Den Haag: Leopold, 1983. Na de dood van oma ontdekken Maijetje en Simon dat ook oma geheimen had die ze haar hele leven voor zichzelf gehouden heeft. 2. B. upse Uspenski, Ed: Krokodil Genna en zijn vrienden/Ed Uspenski met tek. van Annemie Heymans; Amsterdam: Bakker 1984. Twee speelgoedbeesten en een pop vinden het zo fijn dat ze vrienden zijn, dat ze iedereen die alleen is willen helpen een vriend te zoeken die bij hem of haar past. 3. C. eykm Eykman, Karei; Liefdesverdriet/Karei Eykman; met tek. van Sylvia Weve. Amsterdam: De Harmonie, 1983. Monica voelt zich erg verdrietig, maar vooral ook woedend, wanneer haar vriendje met haar breekt. Beetje bij beetje leert zij de nieuwe situatie te accepteren. 4. C. noor Noort, S; Een gedeelde Hamca/Den Haag, Leopold, 1983. Wanneer Manuel, een Mexicaanse jongen, verliefd wordt op een meisje uit een hogere sociale klasse, geeft dat veel problemen. 5. lens Lensink, Ton; Het boek HTon Lensink. Utrecht (etc); Veen, 1984. Twee oudere heren halen herinneringen op, wat bij de één afgunst oproept. 6. melv Melville, James; De Negende Netsuke/James Melville; (vert uit het Engels door Netty Rosenfeld.et al) Amsterdam: Sijthoff, cop 1984. Tijdens het onderzoek in een moordzaak vindt een Japanse hoofdinspecteur een klein antiek ivoren beeldje waarvoor veel mensen een buitengewone interesse aan de dag leggen. 7. J. 879. silv. Silverstein, Shel; Licht op zolder/ Shel Silverstein: vert. (uit het Engels) door Thera Coppens, Hans Dorrestijn en Willem Wilmink, - Baam: Fontein, cop 1983. Bundel met korte en lange gedichten over allerlei onderwerpen, die vaak op een grappige, maar grillige wijze worden uitgebeeld in woord en beeld. Vanaf ca. 9 jaar. 8. 461. vedd Vedder, R.; Kinderen met leer- en gedragsmoeilijkhe- den/R. Vedder Groningen: Wolters-Noordhoff, cop 1983. Schrijver neemt de verschillende psychologische functies die bij het leren van belang zijn onder de loep en behandelt vervolgens de stoornis sen in begaafheid, ontwikkeling, zintuigen die oorzaak van ver schillende vormen van afwijking bij het kind. 9.628.64 voor Voorgerechten; Voorgerechten uit de Franse keuken/ (vert, uit het Frans door Maja Krans) le dr. utrecht (etc); Spectrum, 1983. (gezellig tafelen thuis). Voorgerechten. 10. 928.8 hart Hart, Kitty; terug in Auschwitz/Kitty Hart: (vert. uit het Engels door Rob van Moppes) Dieren: De Bataafsche Leeuw, 1984. Herinneringen van een joodse vrouw aan het Duitse concen tratiekamp, aan de gettotijd ervoor en de transporten erna. De afgelopen week heeft de po litie twee jongemannen uit Hol ten nader aan de tand gevoeld i.v.m. gepleegde vernielingen na bij het NS-station in de nacht van 17 op 18 augustus j.l. Daar bij werd een lantaarnpaal en een verkeersbord vernield, De jon gens bekenden het feit te heb ben gepleegd. De schade zal op hen verhaald worden en tevens zullen ze nog wel een rekening thuis gestuurd krijgen van de rechter. Op 21 augustus werd er aangif te gedaan van diefstal van een fiets die had getaan nabij een zomerhuisje op de Borkeld. De fiets was wel afgesloten. Zoals ook nu weer blijkt is dit natuur lijk geen garantie dat de fets niet wordt weggenomen, of schoon de kans op diefstal wel veel kleiner wordt. Op dezelfde dag werd een be stelauto door de politie uit het verkeer genomen. De remleiding van deze auto bleek defect te zijn. Op 23 augustps werd een per sonenauto met aanhangwagen van de weg geplukt. In de aan hangwagen bevonden zich 63 biggen. Het laadvermogen van de aanhangwagen werd hierdoor ruimschoots overschreden. Te vens was de aanhangwagen niet gekeurd voor het vervoeren van vee. in de nacht van 23 op 24 au gustus werd een autobestuurder op de Toeristenweg aangehouden die te veel aan Bachus had geof ferd. Van hem werd een bloed proef genomen. Het betrof hier een 55 jarige bewoner uit Nijver- dal. Op 25 augustus werd er aangif te gedaan van diefstal van vier siervelgen van een auto. Aan- geefster ontdekte deze diefstal toen zij haar auto had gepar keerd op de Smidsbelt. Of aldaar ook de diefstal is gepleegd is echter niet bekend. In de nacht van 25 op 26 au gustus vond er een verkeersonge val plaats op de Al met een nogal merkwaardige toedracht. De auto raakte iets van de rij baan en reed daarbij een berm paaltje omver. Dit paaltje boorde zich dwars door de bodem van de auto, waardoor de bestuurder aan de heup c.q. maag vrij ern stig werd gewond. De politie stond eerst voor een raadsel waardoor deze bestuurder ge wond was geraakt, totdat^ men ontdekte wat de oorzaak was. De bodemplaat verkeerde overi gens in uitstekende staat. Schildersbedrijf MEIJERINK ORANJESTRAAT 16 HOLTEN - TELEFOON 05483 1790

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 9