Diploma's en records in zwembad Bekende ruiters op concours hippique Prima prestatie heren poloteam Go Ahead winnaar nederlaagtoernooi A Holten thuis tegen Enter-Vooruit in eerste bekerduel HOLTENS NIEUWSBLAD Willems wint Sint Quentin Gelijk spel Blauw Wit HOLTEN Competitie handbal Matige vangst „De Rietvoorn" Diploma zwemmen school Dijkerhoek ZWEMBAD DONDERDAG 30 AUGUSTUS 1984 De jeugdselectie C van F.C. Twente die met minimaal 7 doelpunten ver schil van Holten I moest winnen om in het bezit te komen van de eerste prijs is niet verder gekomen dan een 2-0 zege. Winnaar van het tournooi werd dus Go Ahead dat op woens dag 15/8 met &-0 heeft gewonnen van de rood-zwarten. Sinds de le wedstrijd in dit tournooi tegen de Heraclesjeugd, op 8 aug. bleek duidelijk dat Holten als team sterker was ge worden. Twente was technisch wel beter maar het duurde toch nog ruim een half uur voordat de gasten door Leo Seikil op 1-0 kwamen. Stukker had voordien reeds prima werk gedaan maar was kansloos toen één van de Holten-verdedigers in de fout ging. Een paar minuten voor rust liep Twente door Theo ten Cate uit naar 2-0. In de 2e helft streed de Twente-jeugd met veel inzet voor een hogere score doch Holten, met een versterkte ach terhoede, gaf geen krimp en wist zich met goed samenspel zelfs enkele kansen te scheppen die door goed keepwerk geen doel punt opleverden. De Twente-aan- vallers voelden doelman Erwin Stukker ook in de tweede helft Op 20 augustus werd er door de leden van de „Rietvoorn" ge vist in de Berkel. De vangst was matig. De uitslag was: 1. G. ter Harmsel, 258 cm.; 2. H. Ligten- berg 215 cm.; 3. H. Stegeman 163 cm.; 4. J. Klunder 146 cm.; 5. R. Slotman 126 cm.; 6. B. gr. Ob- bink 110 cm.; 7., W. Neyenhuis 95 cm.; 8. J. Tuitert 66 cm.; 9. A. Ulfman 44 cm.; 10. G. Brands 33 cm. Op 22 augustus werd er gevist door de jeugd in Catsmeer. De opkomst van de jeugd was te leurstellend. Uitslag: 1. J. W. Plekkenpol 82,5 cm.; 2. M. Neijenhuis 53 cm.; 3. M.. Meierman 39,5 cm.; 4. F. Efting 19,5 cm. enkele malen geducht aan de (voetbal)tand maar hij hield met klassewerk en... soms met het geluk, dat ook een doelman no dig heeft, z'n doel schoon. Uitslagen nederlaagtournooi: Holten-Go Ahead 0-6 (le prijs), Holten-FC Twente 0-2 (2e prijs), Holten-SC Heracles 1-2 (3e prijs), Holten-PEC (Zwolle) 2-2, Holten-Achilles 1-1. De laatste vlucht met jonge duiven werd vanwege het misti ge weer van Noyon verplaatst naar Sint Quentin, waar de los sing van 186 duiven plaats vondt om 11.40 u. Het was Henny Wil lems die de snelste duif had en ook de duif die als 2e werd ge klokt. Snelheid eerste duif 73 km. p.u. Ook in het rayon Berg en Dal was deze duif de snelste van de 2230 die in Sint Quentin werden gelost. 1-2-4-5-17 Hennie Willems, 3-18-42 comb. Kwintenberg, 6-12 Ronald Kolkman, 7-11-14-15-24 A. ten Dam (2), 8-13-21 G. Egberts, 9-23- 27-43-45 Teun Schuppert, 10 M. Lodeweges, 16 W. v.d. Plyum, 26 E. Veneklaas, 30-33-36-40 G. J. Koetsier, 31 Comb. Oolbekkink- Tijhof, 32-47 H. J. Paalman, 41 Frits Meester en Zn. Onder leiding van badmeester T. Stokman werd vorige week in de Looërmark gezwommen voor de diploma's A en B. Van de Dijkershoekseschool slaagden de volgende leerlingen: Diploma A: Dianne Stevens, Betsie Pinkert, Marco Oosterveld en Erwin Ey- gendaal. Diploma B: Bennert Rensen, Hens Janssen, Marcel Kuiper en Rianne Eggink. Zaterdag j.l. namen zowel het da mes als het herenteam deel aan een waterpolo toernooi te Bathmen en georganiseerd door de clubs van ABS en Twenhaarsveld. Deelnemende verenigingen waren de Duikelaar uit Laren, de Nimph uit Gorssel, de IJsel uit Deventer, Maarkei uit Markelo en ZPC uit Brummen. Het herenteam speelde aan zienlijk beter dan een week gele den en waren na 2 gewonnen wedstrijden en met 14 doelpun ten voor en 9 tegen al kansheb ber voor een eerste plaats en voor de wisselbeker. Maar alles was nog mogelijk en het team uit Gorssel was nog een geduch te tegenstander voor de Holter- naren dat uiteindelijk de topper van de dag werd met een uitslag van 4-4. Holten lag nog steeds aan kop met 7 doelpunten voor. De wedstrijd Gorssel tegen de Duikelaar zou de beslissing moe ten geven en het werd er nog spannender op doordat deze op een 9-2 overwinning voor de Nymph opleverde. De totale uit slag kwam op een gelijke stand. Door de wedstrijdleiding werd de Nymph als winnaar van de wis selbeker en de le plaats uitge roepen en Twenhaarsveld een eervolle 2e plaats. Dit was jam mer voor het Holtense team dat er erg hard voor gevochten had. De dames hadden het ook al niet slecht gedaan en stonden er zelfs stomverbaasd bij te kijken toen ze hoorden dat ze de 3e plaats hadden behaald. Totale uitslag was als volgt: Heren: Brummen-Twenhaarsveld 0-6, ABS-de Nymph 1-5, Duike- laar-Twenhaarsveld 0-8, Brumme- n-Nymph 1-8, Twenhaarsveld- ABS 5-1, Duikelaar-Brummen 1- 1, Duikelaar-ABS 1-7, Twen- haarsveld-de Nymph' 4-4, ABS- Brummen 2-1, de Nymph-Duike- laar 9-2. Dames: Maarkel-de IJsel 1-6, ABS-Twenhaarsveld 1-2, de Nymph-Maarkel 5-1, ABS-de IJs el 1-5, Maarkel-Twenhaarsveld 3- 1, de IJsel-de Nymph 2-1, Maar- kel-ABS 2-3, Twenhaarsveld-de Nymph 0-4, ABS-de Nymph 1-6, Twenhaarsveld-de IJsel 4-0. Na het toernooi in Bathmen reden het herenteam snel naar Den Ham om daar 's avonds ook nog deel te nemen aan een mmi toernooi met deelnemers uit Ge- nemuiden, Rijssen en gastheer Den Ham. Alhoewel de heren erg vermoeid waren van het vorige toernooi wisten ze hier ook nog op een derde plaats te eindigen en haalden hiermee 2 fraaie be kers mee naar huis om de me daille kast mee op te vullen. Op de resten van de vorig jaar definitief afgesloten Military Holten bouwt de organiserende vereniging De Bergruiters voor komend week einde een twee-daags concours hip pique, dat al een even goede traditie moet worden. Bekende ruiternamen komen voor in het programma van het concours dat gehouden wordt op het eigen terrein van de landelijke rijvereniging, op de Borkeld in Hol ten. Tal van moeilijkheden waren er de oorzaak van dat de Milita ry Holten vorig jaar voor het laatst werd werreden. Volgens Dries Willems, voorzitter van de Stichting Korte Military Holten werd het steeds moeilijker om via sponsors het budget van rond de 60.000 gulden bij elkaar te brengen. De genadeslag bleek echter de ongelukkige publiciteit toen wegens de weersomstandig heden de wedstrijden verplaatst moesten worden naar een latere datum. Veel bezoekers kwamen daardoor op de verkeerde datum naar Holten. De ruilverkaveling in het gebied Beusenberg zorgde er tenslotte voor dat het oor spronkelijke parcours niet meer beschikbaar was. De hindernis sen werden verkocht aan de ge meente Gorssel zodat het doek definitief gevallen was over ze ven jaar Military Holten, Met het tweedaagse concours hippique hoopt de landelijke rijvereniging een evengoede naam op te bou wen als voorheen met de Milita ry. Zowel op zaterdag als zondag worden dressuur- en springwed- strijden afgewerkt. Zaterdag om 8.30 uur begint de dressuur in de klassen B en L-2, terwijl om 9 uur het springen klasse L van start gaat. Om 13 uur volgen de dressuurwedstrijden klassen L, L-2 en M-l, het B-springen met aansluitend de barrage. Zondag ochtend om 9 uur wordt een be gin gemaakt met de dressuur klassen M en Z en om 13 uur volgt het klassiek springconcours in de klasse M, met ook weer aansluitend de barrage. Zondagochtend om 9 uur wordt een begin gemaakt met de dres suur kissen M en Z en om 13 uur volgt het klassiek springcon cours in de klasse M, met ook weer aansluitend de barrage. De openingsceremonie met uit reiking van prijzen, overigens zonder de gebruikelijke parade, is omstreeks 14.15 uur. Het springen klasse Z is om 14.45 uur het volgende onderdeel. Jachtspringen klassen M en Z met handicap is om 16 uur het laatste programmaonderdeel. Tussendoor, om ongeveer 15.30 uur geeft ponuclub De Bergrui- tertjes een demonstratie. Aan het concours doen alleen al op zaterdag voor het L- en B-springen tweehonderd combi naties mee van tal van vereni gingen uit Gelderland en Over ijssel. In de dressuur op zondag morgen komen namen voor on der anderen Overijssels kampioe ne Z-dressuur Hermien Scholten uit Diepenveen en Ciska van Meggelen van Lonneker, die af gelopen zaterdag in Genemuiden een tweede prijs behaalde. In de Z-ring verschijnen negentien combinaties. Voor het M-sprin- gen staan 29 combinaties inge schreven, voor het Z-springen dertig. Prominente namen in die klassen zijn Gelders kampioen Wout-Jan van der Schans, Han Melse, Piet van der Schans en Holtens instructeur Henk Pot. Parcoursbouwer is vice-voorzit- ter van de Bergruiters, Dries Wil lems. Hij verwierf de afgelopen zeven jaar military een zekere naam als zodanig. „Nu al wordt gezegd dat er zwaar gebouwd gaat worden. Ik weet het niet, we moeten maar afwachten", al dus Willems. Voordeel volgens hem van een tweedaags con cours is de rust die daarmee in het programma wordt verkregen. De tradionele rust en gezellig heid van de military zegt Wil lems, moet ook nu gewaarborgd worden. „Het concours is een verlengstuk van de military. We proberen hiermee een blijvende naam te krijgen door het grote aantal springruiters in de klas sen M en Z in Holten zal ver schijnen". Onder grote publieke belangstel ling van ouders, grootouders, broer tjes en zusjes, legden vorige week woensdag 41 leerlingen van de lage re scholen in Holten de verschillende afstanden af voor de zwemdiploma's A en B. Het weer hielp mee om van het diplomazwemmen een feestelij ke gebeurtenis te maken, die nog werd verhoogd door het ijsje na afloop. De eisen voor het diploma A zijn: gekleed te water gaan en 25 meter schoolslag; in zwemkle- ding 75 meter schoolslag en 50 meter rugslag; tot slot 1 minuut watertrappen. De eisen voor het diploma geoefend zwemmer (B) zijn: gekleed te water en 75 me ter schoolslag; 25 meter rugslag in zwemkleding; 7 meter onder waterzwemmen en aansluitend 125 meter schoolslag en 75 meter rugslag. Aan het eind van het seizoen wordt nogmaals het diploma- zwemmen georganiseerd. Dan gaan tevens de kandidaten op voor de hogere diploma's, de zwemvaardigheidsdiploma's I, n, m en IV. Een noviteit in het zwembad Twenhaarsveld is de recordjacht, waaraan tal van en thousiaste zwemmers deelnemen. Dagelijks worden verwoede po- Het eerste van de ZW Blauw Wit speelde op het sportpark Vletgoor tegen SC Eefde I voor de rust een goede partij en kwam na 10 minuten door Ri chard Beldman op 1-0. De vreug de hierover was echter van korte duur want enkele minuten later was de te ver voor z'n doel staande Eddy van Dijk kansloos bij een lob van Erik Holsman (1-1). Blauw Wit ging na de ge lijkmaker sterk in de aanval en kon door treffers van Hans Stam en Henry Stam de eerste helft afsluiten met een 3-1 voorprong. Na de 2e helft was Blauw Wit geen schaduw van de eerste. Het liep niet meer in de ploeg en goede combinaties waren zeld zaam. De gasten was dit niet ontgaan en ze kwamen na 5 mi nuten door Holsman terug tot 3-2. Eefde bleef aandringen en kwam met nog vijf minuten te gaan verdiend langszij door Hans Broer (3-3). De leiding was bij scheidsrechter Dick Beldman in goede handen. Zaterdagmid dag speelde Blauw Wit een uit wedstrijd tegen het naar de 3e klas KNVB gepromoveerde Hee- ten I. Technisch waren de gast heren beter maar Blauw Wit wist met goed verdedigen en strijd lust de schade beperkt te hou den tot 5-3. gingen gedaan om een record te verbreken, nauwkeurig gadege slagen door het badpersoneel dat een geslaagde poging noteert in het Holtens recordboek. Een tus senstand is momenteel: 50 meter vrije slag t.m. 12 jaar: Evelien Bril, 39.7 sec., 13 jaar en ouder: Wim Mooiweer 29.2 sec., 100 me ter vrije slag tm. 12 jaar: Jolan- da Paalman, 1.33.8 sec., 13 jaar en ouder: Wim Mooiweer 1.08.7 sec. Onderwaterzwemmen t.m. 12 jaar: Bart Soer 21.1 m, 13 jaar en ouder: Hans Luchies 62.5 m. PLankhangen t.m. 12 jaar: René Ehren 2.29 min, 13 jaar en ouder: Bert Blauw 2.45 min, Versprin gen v.d. lage duikplank t.m. 12 jaar: Mark Meijerman 6.30 m; 13 jaar en ouder: Martin Jager 7.50 m. Bodemzitten (3.60 m diep) t.m. 12 jaar: 0.52 min; 13 jaar en ouder: Wim Spier 1.18 min; Tien doelpogingen t.m. 12 jaar: Tony Brands lx; 13 jaar en ouder Ed win Stege 6 x. Voor het laatste weekend van dit seizoen (15 en 16 september) wordt een apart programma sa mengesteld, waarover wij in een van de komende edities van het Holtens Nieuwsblad zullen be richten. De geslaagden Voor diploma A waren: Sylvia Bekkemens, Erik Haan, Joost den Herder, Pepijn de Lange, Mariska Oonk, Hans ten Dam, Bertine Müller, Peter Lebbink, Bianca Beusink, Maria Rosager, Janneke Pauw, Erwink Nijkamp, Maijon Jansen, Martje Keyser, Esther Bekkernend. Diploma B: Vincent Doomink, Henry Achterkamp, Rianne Ach terkamp, Bert Reylink, Liesbeth van Schooten, Yvonne Aaftink, Anja Wansink, Yvonne Plantin- ga, Marloes Wolters, Agnes Klooster, Hans Fokker, Berry Meerman, Dervin Beldman, Mar- jon Hospers, Ronnie Paalman, Anniek Drent, Ina Huzen, Herma Sluiter, Maaike v.d. Spek, Harold Vruggink, Henriëtte Markvoort, Marieke Kappert. Diploma A en B: Christopher Meier. rta Programma S.V. Holten Donderdag 30 aug. Holten I-Daventria I 19.00 u; Holten 2-Daventria 2 19.00 u; Schalkhaar 3-Holten 3 19.00 u, v. 18.00 u; Schalkhaar 4-Holten 4 19.00 u. v. 18.00 u. Zaterdag 1 sept. Holten I-Enter Vooruit I 16.30 u. Zondag 2 sept.: Holten 2-Colmschate 2 10.30 u; Holten 3-Mariënheem 3 10.00 u; Mariënheem 4-Holten 4 10.30 u. v. 9.00 u; Mriënheem 5-Holten 5 10.30 u. v. 9.00 u; De Zweef 8- Holten 6 9.00 u. v. 8.00 u; Holten 7-De Zweef 9 10.00 u; De Zweef 10-Holten 8 9.00 u. v. 8.00 u; Hol ten 9-De Zweef 11 9.00 De 'Zweef Zweef 12-Holten 10 9.00 v. 8.00 u; Holten Jl-De Zweef 13 9.00 u; Holten 13-ABS 6 10.30 u. Dinsdag 4 sept. Holten I-Comschate I 19.00 uur. Junioren (Zaterdag 1 sept.) Holten Al-Lettele Al 14.30 u; Lettele A2-Holten 2 14.30 u. v. 13.30 u; Holten A3-Holten BI 14.30 u; Holten B2-Holten Cl 13.00 u; Holten C2-Holten C3 13.00 u. Pupillen zaterdag 1 sept. Toer nooi Rhoda Kaalte Holten Dl vertrek 11.30 u; Hol ten D3 vertrek 11.30 u. Zondag 2 sept. Toernooi Rohda/ Raalte Holten F1 vertrek 13.00 u; Hol ten El vertrek 13.00 u; Holten E2 vertrek 9.00 u. PROGRAMMA SPORTHAL 'T MOSSINK Voor de week van 1 september tot en met 7 september 1984. Zaterdag: 20.00-21.00 W. Güt- lich. Zondag: 09.00-18.00, Badmin-' tonclub Holten. Maandag: 08.10-15.30 scholen gemeenschap, 18.00-23.00 Bad mintonclub Holten. Dinsdag: 08.10-15.30 scholenge meenschap, 16.15-22.30 Mintonet- te. Woensdag: 08.10-15.30 scholen gemeenschap, 18.30-22.30 Bad mintonclub Holten. Donderdag: 08.10-16.30 scholen gemeenschap; 16.30-22.00 s.v. Holten, afd. handbal; 22.00-23.30 s.v. Holten, All Stars. Vrijdag: 08.10-15.30 scholenge meenschap; 18.30-23.00 Mintonet- te. Voor reservering van nog vrije uren in het bovengenoemde weekeinde, kan men zich vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur recht streeks wenden tot de beheerder (sporthal, tel. 3180). Overige re serveringen uitsluitend via het gemeentehuis (afd. welzijnszaken, tel. 16 66, toestel 25), en indien mogelijk tussen 9.00 en 12.00 uur. PROGRAMMA BLAUW WIT Senioren (donderdag 30 aug.): Blauw Wit 3-Hulz. Boys 3 19.00 uur, Blauw Wit 4-Holten 7 19.00 u. Pupillen: Blauw Wit Dl-Holten D2 18.00 u. Zaterdag 1 september: senioren: Blauw Wit 1-ZV Zende ren 1 2.30 uur, Blauw Wit 2-ZV Zenderen 2 12.45 uur, Eefde 3- Blauw Wit 3 1.30 uur vertrek 12.30 u, Blauw Wit 4-Harfsen 4 2.30 uur, Blauw Wit 6 naar tour nooi Almen 9.15 uur vertrek 8.30 uur, Blauw Wit 7-Harfsen 5 12.45 uur, Blauw Wit 8 naar tournooi Almen 9.55 uur vertrek 9.00 uur, GFC-Blauw Wit 9 2.30 uur ver trek 1.30 uur. Junioren: Blauw Wit Al-IJssel- boys Al 2.30 uur, Blauw Wit A2- IJsselboys BI 12.45 uur, Blauw Wit B2-SC Daarle B2 11.00 uur. Pupillen: Blauw Wit Dl-Nieuw Heeten Dl 10.00 uur, Blauw Wit Fl-Haarle F1 10.00 uur. Dinsdag 4 september: senioren: Blauw Wit B2-SWN 4 19.00 uur, Blauw Wit 3-SWN 5 19.00 uur. Woensdag 5 september (junio ren): Blauw Wit Al-Gorssel Al 19.00 uur, Blauw Wit Cl-Gorssel Cl 19.00 uur. Had Holten de laatste jaren reeds in de eerste ronde een te genstander die het publiek nau welijks of niet interesseerde, thans is dat duidelijk anders met als tegenpartij het in het afgelopen seizoen naar de 2de klasse KNVB gepromoveerde Enter Vooruit uit Enter. Enter Vooruit dat onder de lei ding van trainer Gerard Mars man (oud. Rodha-speler), al voor in het oog lopende uitslagen in oefenduels heeft gezorgd (Excel- sior-Rijssen en Colmschate wer den resp. afgedroogd met 6-1 en 5-1) gaat het doelpunten maken gemakkelijk af. Het team uit het klompendorp is beslist niet al leen tevreden met prima resulta ten in oefenduels maar ook erg gebrand om door een zege op de rood-zwarten over te gaan naar de 2e ronde KNVB-beker. Of hun dat zal lukken kunnen we a.s. zaterdag 1 sept. op „Meermanskamp" bekijken in de wedstrijd die om half vijf begint. Gezien de resultaten die de jongens van trainer Jan Veenstra in het eigen nederlaagtoernooi hebben behaald mogen we te recht verwachten dat deze jonge S.V. Holten-ploeg Enter Vooruit met goed voetbal tegemoet zal treden en het uiterste zal doen om de punten thuis te houden om verder te bekeren. Als „generale" speelt Holten I 30 augustus (heden) op „Meermans kamp" om 19.00 uur een wed strijd tegen Daventria I uit De venter. Het eerste competitieweekend van de handbal brengt een druk programma op sportpark Meer manskamp. Op zaterdag komen alle jeugdteams op eigen terrein in aktie. Op zondag spelen zowel de dames- als heren-senioren thuis. Met de start van de veld- competitie wordt gelijk de trai ning op het veld afgesloten. Met ingang van donderdag 6 septem ber zijn alle trainingen weer in de zaal. Een ieder die belangstel ling heeft kan rustig komen kij ken of meedoen. De trainingen in de maand september staan er extra voor open. Wedstrijdprogramma afd. handbal: za. 1 september: A 1 thuis tegen H.H.Z.D. om 11.00; A 2 thuis tegen H.V. Schalkhaar om 12.00; B 1 thuis tegen Raalte om 10.00; B 2 thuis tegen H.H.Z.D. om 13.00; JB 1 thuis tegen H.V. Schalkhaar om 15.00; C 1 thuis tegen Raalte om 14.00. Zo. 2 september: Dames junio ren uit tegen Tyfoon om 14.15. Vertrek 13.00. Dames senioren thuis tegen Actief om 11.45. He ren senioren thuis tegen Z.A.C. om 13.00.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 7