Rabobank #8 1 0 8 STRIJDING.JE KAN EN MAG ER NIETOMHEEN. \iWiwJon1et\Ve6to HOLTENS NIEUWSBLAD 00K VOOR U! J. V00RVELD HAARLE Al vijfendertig jaar is het Koningin Wilhelmina Fonds actief op het gebied van de kankerbestrijding. Het Fonds heeft daarbij altijd kunnen rekenen op de financiële steun van de hele Nederlandse bevolking. kereikt In veel meer gevallen dan vroeger blijkt nu zo'n 40%. Belangrijk is daarbij wel dat eg stadium wordt herkend opdat bijtijds g kan worden begonnen, reden waar- collectejaar rochure in Juwelier/Horfoger fflllïïnn De Kit ecent. mma cent If kunt en publi- het Koningin Wilhel- lden begroot. Daarom beroep op u. Ons verzoek: Fonds voor de Kankerbestrijding, Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam. Tel. 020-640991. Bankrekenirig: 70.70.70.007. VOOR ALLE SOORTEN HOUT Voor een beter advies Bouwbedrijf KOOPMAN B.V. Luxe- en huishoudelijke artikelen gereedschap en ijzerwaren stekkers holten Van Bruggen c.v. JAN STOM<3fb OftimujeL mmtc. de. moeite even binnentzwpen ■modea sehupperc DONDERDAG 30 AUGUSTUS 1984 HOLTENS NIEUWSBLAD 6 BIJ KANKERBESTRIJDING TELT ELKE DAG EN ELKE CENT Geld en goede raad Telefoon 05483-22 55 Gaardenstraat 32, Holten Wittebraeksweg 1, telefoon 05485-417 TELEFOON 18 50 - DORPSSTRAAT 44 HOLTEN Telefoon 12 59, Holten Kerkhofsweg 6 ÓÓK VOOR UW MACHINALE TIMMERWERK EN VERBOUW! De Klokkenmaker Sieraden - Horloges Dorpsstraat 18 7451 BT Holten Tel. 05483-36 18 sranjseeraafe S*1S Se!lSB4iaB1i3i ELEKTROTECHNISCH BUREAU T.B.B.S. ERKEND BEVEILIGINGSBEDRIJF Kerkstraat 10-12 - Holten - Telefoon 12 75 café restaurant 't KLAVIER I OOK VOOR UW RESERVE SLEUTELS TWEEWIELERHUIS Uhhhh OIUMJESTItAAT 23 MOLTEN 03481 - 1779 1 VANAF HEDEN OOK VERKOOP VAN HUURFIETSEN IS!#!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 6