absoluut van vrijwilligers onmisbaar Nieuwe start voor het damesvoetbal Holten Hans Edelhausen wint openluchttoernooi schaken op Smidsbelt Hulp is gemeente holten HOLTENS NIEUWSBLAD Trainingen handbal hervat H Willems wint Bergerac Progamma sporthal 't Mossink OKIA zesde in Borculo Successen Bergruitertjes Breda voor Schuppert S.V. Holten krijgt eigen lichtmasten STICHTING ZOEKT HULP Fietspuzzelen met C.J.V. Vriendenschaar TRUUS ONGENA ZOEKT VOETBALSTERS DONDERDAG 9 AUGUSTUS 1984 tegen wat veroorzaakt werd door het sombere weer met af en toe een regenbui. Toch kreeg wedstrijdleider en organisator Dick van der Knaap, van de Holtense Schaakclub nog 22 deelnemers achter de stuk- ken. Ongeveer de helft van het aantal deelnemers behoorde tot de huis-, tuin- en keukenscha kers, hetgeen de organisatoren niet tegenviel. Het als recreatief bedoelde toernooi trok spelers uit Bome, Wierden, Schalkhaar, Bathmen en Rijssen, terwijl ook vakantiegasten en inwoners uit Holten meededen. Op woensdag en donderdag werden voorron den gespeeld. Ieder kreeg per partij 10 minuten.bedenktijd, dit om te voorkomen dat de partijen te lang gingen duren. Een van de oprichters van de Holtense Schaakclub, Tonnie Brands, speelde een leuke party tegen voorzitter Jan Calcar. Ook verschillende jongelui waagden zich aan het spel, daarbij aange moedigd door vrienden aan de kant. Deze werden zó enthou siast, dat op vrijdag ter plaatse een spoedcursus schaken moest worden gehouden om de spelre gels duidelijk te verklaren. Voor de finale vrijdagavond plaatsen zich uiteindelijk vier spelers. Een daarvan, een vakan tiegast, kwam echter niet opda gen zodat mede-organisator Di- nant van Beek op het laatste moment moest inspringen. Daar naast waren Gerrit Luggenhorst, de Holtense jeugdkampioen, Jan Beldman uit Rijssen en Hans Edelhausen uit Schalkhaar de fi nalisten. Zij speelden elk een partij tegen elkaar. Daarbij bleek Gerrit Luggenhorst het minst ge routineerd; hij verloor al zijn partijen. Jan Beldman won al leen van Luggenhorst en behaal de daarmee de derde plaats. Van de door de schaakclub beschik bare prijzen ging de tweede naar Dinant van Beek, die alleen van de toemooiwinnaar verloor. Dui delijk de sterkste werd Hans Edelhausen uit Schalkhaar welke alle drie partijen won. Om onge veer negen uur kon hij de troffee uit handen van de wedstrijdlei der in ontvangst nemen. Gezien het succes lijkt voortzetting van het toernooi volgend jaar verze kerd. DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 31 JULI 1984 VERLEENDE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN E.D. 1. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN: - aan de heer A. A. J. Akkermans voor de bouw van een woning aan de Larenseweg; - aan Bouwbedrijf Voordes b.v. voor de bouw van 10 woningen met berging/carport aan het Köllingserf; 2. aan de heer R, Mulder toestemming verleend voor de bouw van afdak bij de woning Verzetstraat 49; 3. aan de Alg. Plattelandsjongeren Organisatie te Laren toestemming verleend voor een avondfietsvierdaagse van 6 t/m 10 augustus 1984; 4. aan de Hengelose Auto- en Motorenvereniging toestemming ver leend voor een int. rally voor veteranenmotoren op 9 september 1984; 5. aan de Kon.Landmacht te Apeldoorn toestemming verleend voor een fietsprestatietocht op 5 september 1984; VOOR HET INWINNEN VAN INFORMATIE OVER DE ZAAK ZELF DAN WEL EVENTUELE MOGELIJKHEDEN TOT HET INDIENEN VAN EEN BEZWAAR- OF BEROEPSCHRIFT KAN MEN ZICH WENDEN TOT DE AFDELING ALGEMENE ZAKEN TER GEMEENTESECRETARIE. De weergoden waren de enige spelbrekers tijdens het tweede Hol tense openluchtschaaktoemooi dat gedurende drie dagen werd gehou den op het Smidsbelt. Was er op woensdagavond door het mooie weer nog veel belangstelling, op donderdag en vrijdag viel de op komst van spelers en publiek wat Donderdag 16 augustus starten de trainingen van de handbal weer. Voor slechts 3 weken op het handbalveld op Meermans kamp. Vanaf 1 september starten de zaaltrainingen. De eerste competitiewedstrijden voor het veldcompetitieprogramma wor den gespeeld in het weekend van 1/2 september. Dit seizoen komt de handbalafdeling van de S.V. Holten in de veldcompetitie uit met 9 teams. 1 pupillen, 2 B- adspiranten meisjes en 1 B-ad- spiranten jongens; 2 A-adspiran- ften bij de jeugd en verder met 1 dames junioren, 1 dames senio ren en 1 herensenioren team. Voor de zaalcompetitie wordt geprobeerd een 2e herenteam aan de competitie deel te laten nemen. Om de selectie een iets bredere basis te geven wil men proberen via open trainingen nog een aantal nieuwe spelers te werven. Een ieder van 16 jaar en ouder is voor dit 2e herenteam van harte welkom!! Ook de recreanten gaan weer van start. Op het veld valt de training samen met de dames ju- voor de week van 11 augustus 1984 tot en met 17 augustus 1984. Zaterdag: 20.00-21.00 G. Klaasses Maandag: 18.00-22.30 Badminton club Holten Dinsdag: 16.15-22.30 Mintonette Woensdag: 08.10-15.30 Scholenge meenschap 18.30-22.30 Badmintonclub Hol ten Donderdag: 08.10-16.30 Scholen gemeenschap 20.00-22.00 v.v. Excelsior Vrijdag: 08.10-15.30 Scholenge meenschap 18.30-23.00 Mintonette Voor reservering van nog vrije uren in het bovengenoemde weekeinde, kan men zich vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur recht streeks wenden tot de beheerder (sporthal, tel. 3180). Overige re serveringen uitsluitend via het gemeentehuis (afd. welzijnszaken, tel. 16 66 toestel 25), en indien mogelijk tussen 9.00 en 12.00 uur. nioren/senioren; in de zaal heb ben de dames weer hun eigen trainingstijd. Trainingstijden seizoen '84-'85 (veld). Welpen/pupillen: 16.30- 17.15. Ads. B jongens: 17.15- 18.00. Ads. B meisjes: 18.00-18.45. Ads. A meisjes: 18.45-19.30. Re creanten dames: 19.30-20.15. Se nioren heren. Junioren/senioren dames: 20.00-21.00. De Touwtrekvereniging OKIA nam afgelopen zondag deel aan een be kertoernooi (640 kg klasse) dat geor ganiseerd was door de t.v.v. Heure te Borculo. OKIA nam deel met één ploeg; in totaal deden 10 ploegen aan dit toernooi deel. Voor OKIA was dit het eerste toernooi !n het nieuwe seizoen. De eerste fcrekbeurt werd een gelijk spel. Hierna moesten de Holtenaren tegen Eibergen, een kandidaat voor de nationale competitie, evenals Heure en Bi sons welke werden verloren. Te gen Bekveldf, Noordijk en Half- wegboys kwam men tot een ge lijk spel, terwijl van Vorden en Des werd gewonnen. De Einduit slag was: 1. Eibergen, 17 pnt.; 2. Heure, 16 pnt.; 3. Bisons, 13 pnt.; 4. Vorden en Des. 9 pnt.; 6. OKIA en Halfwegboys 8 pnt.; 8 Noordijk, 5 pnt.; 9. Bekveld, 4 pnt.; 10. Vorden 2 pnt. De C.J.V. de Vriendenschaar heeft ook dit jaar weer een fiets- puzzeltocht georganiseerd en wel voor zondag 19 augustus a.s. De tocht heeft een lengte van plm 20 km. en vindt plaats in de omgeving van Holten. Gestart kan worden vanaf half twee bij het gebouw Irene. Het inschrijf geld bedraagt fl,50 per persoon Voor de beste puzzelaars zijn er leuke prijsjes beschikbaar ter wijl tijdens de tocht een gratis consumptie wordt verstrekt. Mochten de weersomstandighe den dubieus zijn, dan kunnen de fiets- en puzzelliefhebbers bij E. Klein Teeseling (tel. 3287) infor meren of de tocht doorgaat. wijl onze kosten hoog zijn. Wil- tiid af wil staan ten bate van de len wij onze gehandicapten die gehandicapten. De vrijwilligers fijne uurtjes kunnen geven, dan kunnen zich melden bij het se- kan dat alleen als een groot aan- cretariaat, K. Dissenplasstraat 1, tal vrijwilligers zich inzet voor teL 20 00. zijn gehandicapte medemens. Wij vragen dan ook dringend hun Paardrijden betekent voor de hulp, want zonder die vrijwilli- geestelijk en lichamelijk gehandi- gers gaat het niet". Mevrouw Eg- capten altijd weer een middag gink vertrouwt erop dat ook dit vol plezier. Zonder de hulp van jaar een groot aantal jonge men- vrijwilligers is deze vorm van sen een paar uur van hun vrije therapie niet mogelijk. ,4e kunnen mij niet wijs maken dat er in Holten geen meiden zijn die willen voetballen" meent Truus On- gena, als we bij haar informeren naar het resultaat van de pamfletten die op vrijwel elke winkeldeur geplakt waren met de tekst - vrij vertaald; zeven sportieve Holtensen willen graag voetballen, maar kunnen dat niet omdat het resterende deel van het elftal ontbreekt „De tfid was niet erg gunstig", meent Truus. „Die oproep heb ben we samen opgesteld op ver zoek van het bestuur van de SV Holten om het damesvoetbal in Holten weer nieuw leven in te blazen". Als voormalig lid van het Nederlandse Damesvoetbal elftal gaat het Truus Ongena aan het hart dat het in Holten maar een moeizame ontwikke ling is. „Ik begrijp het ook niet", zegt ze. Overal is het damesvoet bal sterk in opkomst. Waar het nu aan ligt dat het hier maar niet wil vlotten, weet ik niet. Wel zien we bij de jonge jeugd tot acht jaar veel meisjes, die mogen tot hun achtste samen met de jongens in een elftal spe len. Daarna is het afgelopen en is er geen opvang. Wij zijn nu met zeven speelsters, zodat we net met de zaalcompetitie mee kunnen draaien. Voor het buiten voetbal zijn tenminste vijftien speelsters nodig om goed te kun nen draaien". De veelgehoorde klacht dat voetbal onvrouwelijk en hard is, met veel kans op blessures, ver wijst Truus naar het land der fabelen. „Natuurlijk, bij elke sport komt wel eens een blessure voor. Als ik voetbal vergelijk bij bijvoorbeeld handbal of hockey, dan komt voetbal er gunstig af, naar mijn mening". Truus weet waarover zij praat. Jarenlang speelde zij op topniveau totdat man en kinderen haar aandacht opeisten. Het is dan ook niet de bedoeling dat zijzelf mee gaat spelen, maar als het eenmaal loopt zal zij de training van de jongsten voor haar rekening ne men, terwijl zij nu als „moeder" van de ploeg fungeert. Om haar taak naar behoren te kunnen vervullen gaat ze deze winter een scheidsrechterscursus volgen, waardoor ze ook die kant van het voetbalspel leert kennen. „Nogmaals, ik geloof beslist dat we een goed elftal op de been kunnen krijgen, als ieder een haar schroom overwint; voetbal is een fantastische sport, ook voor meisjes." Zij voegt er aan toe dat ieder een die zin heeft, een kijkje kan nemen op de training, zonder enige verplichting. „Het is echt niet de bedoeling dat de meisjes onmiddellijk dure schoenen aan schaffen of lid worden van de vereniging. Alle meisjes vanaf twaalf jaar zijn welkom op het sportcomplex Meermanskamp op woensdag van 19.30 tot 20.30 uur. De eerste training is op 16 augustus. De competitie is voor het veldvoetbal op zondag. Daar naast wordt er deelgenomen aan de competitie zaalvoetbal die op de weekavonden wordt afge werkt. Belangstellenden kunnen terecht, op woensdagavond op Meermanskamp of voor inlichtin gen bij Truus Ongena, Kozak- kenstraat 6, tel 37 90. Voor de marathonvlucht Berge rac (Fr) afstand 936 km werden 84 duiven ingekorfd, die op don derdag om 13.00 uur werden ge- Bergruitertjes die op zondag 5 augustus in Haarle deelnamen aan een uitnodigingsconcours hebben de volgende successen behaald: B-Dressuur: ring 4: 3. Jan Jan sen met Noran 115 p. L-Dressuur ring 10: 1. Melanie Huiskamp met Glenn 129 p. 2. Zwennie Vincent met Mark 128 lost Het werd een „ovemacht- vlucht". Vrijdag om 13.11 u., en 13.12 u. klokte Henny Willems de eerste duiven. Van de de prijs- vliegende duiven „draaide" hij er 7 stuks van de elf die hij had ingekorfd. Een buitengewoon succes. 1-2-6-10-14 Henny Willems 3 Frits Meester en za 4-9-18 H. J. ten Velde 5-28 Teun Schuppert 7-26-27 G. Egberts 8 comb. Oolbekkink/Tijhof 11 M. Lodeweges 12-16-21-22 G. J. Koetsier 13-15 A. ten Dam 2 17 Joh. Veldhuis 20 Jan Aaftink 23-24 Gert Steunenberg Springen klasse Z: 2. Zwennie Vincent met Mark. Van de 370 duiven die wegens slechte weersomstandigheden van Duffel (België) werden terug gezet naar Breda (133 km) was een duif van Teun Schuppert al le andere te snel af. Lossing: 16.20 u. binnen om 18.10 u. De vlucht was door het donkere weer en af en toe een buitje niet gemakkelijk. 1-60 Teun Schuppert 2-28-4041-51 Comb. Oolbekkink- Tijhof 3-23-27-30-31 G. Egberts 4-542 G. J. Koetsier 6-8-9-10-12 Henny Willems 7-16 H. J. Paalman 11-2945 Ronald Kolkman 13-17-71 W. v.d. Pluym 14-18-19-20-32 M. Lodeweges 15-21-22-35-38 A. ten Dam 2 33 Joh. Veldhuis 34-50-53-67 E. Veneklaas 4647-56-61 Com. Kwintenberg 54-64 Frits Meester en Zn 63-72 H. J. ten Velde 66-70 Jan Aaftink De s.v. Holten krijgt een eigen lichtinstallatie die geplaatst wordt langs het hoofdvoetbalveld van het sportveldencomplex „Meermanskamp". Zodra de ge meentelijke goedkeuring binne is zal met de werkzaamheden worden begonnen. Naar verwach ting van voorzitter J. Warrink zal dit binnen een maand het geval zijn, zodat nog voor de winter de s.v. Holten tot in de late uurtjes gebruik kan maken van het hoofdveld. In totaal ko men er zes masten. Door de aan leg van deze lichtinstallatie is het nu mogelijk voor de voetbal vereniging om deel te nemen aan de avondcompetitie. Voor een deel worden de kosten ge dragen voor de vereniging terwijl de Nederlandse Sport Federatie een subsidie verleent Binnenkort sterten weer tal van activiteiten die gedurende de vakan tiemaanden stil hebben gestaan. Zo ook het paardrijden voor gehandi capten. Sinds 1975 zet de Stichting Paardrijden Gehandicapten Hol ten zich in om zowel geestelijk als lichamelijk gehandicapten kennis te laten maken met deze mooie tak van sport. Het thera peutische element staat daarbij voorop. De Stichting streeft er naar dat het paardrijden ge schiedt volgens de richtlijnen en normen die zijn aangegeven door de Landelijke Federatie Paardrij den Gehandicapten, waarbij deze vorm van paardrijden als thera pie en recreatie belangrijke pei lers zijn. De Stichting wordt geadviseerd door deskundigen, waaronder medische, hippische en pedagogische. De gehandicap ten rijden in manege Beldman aan de Borkeldweg 2. De manege is uitermate geschikt voor deze rijlessen en beschikt over een aangepast toilet, een lift en een oploopbrug. Er wordt gereden in groepsverband onder leiding van een bevoegd rij-instructeur, waarbij altijd een fysiotherapeut en een speltherapeut aanwezig is. Gereden wordt op woensdag middag vanaf 14.15 uur en op zaterdagmiddag vanaf 12.00 uur. Om de individuele benadering van de deelnemers zoveel moge lijk te garanderen wordt elke rui ter begeleid door één of twee helpers(sters), vrijwilligers die hun tijd belangeloos beschikbaar stellen. „Wij kunnen niet buiten de hulp van een groot aantal vrijwilligers", aldus mevrouw M. G. Eggink-ten Velde, secretaresse van de S.P.G. Holten. „Onze geldmiddelen zijn beperkt, ter-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 5