Huis Verwolde 'n uitstapje dicht bii naar het verleden Terre des Hommes helpt hongerende mensen in Ethiopië ^X^^U,UOeken voofttmffl 5950.- 5250- 7900.- 3950.- I HOLTENS NIEUWSBLAD OP VISITE BIJ DE KASTEELHEER kniptip w BRUYNZEEl KEUKEN SBL£«5=S~~ pronorm MASSIEF GRENEN keuken TIJDENS DE bouvw^k *s VOORTW1AN MASSIEF EIKEN PR0N0RM keuken HAB0MAT keuken wand- EN vloertegels deuren DEUREN: Speciale diversen --^-12.00 .li,, I, i - jruMffl H - DONDERDAG 19 JULI 1984 Kastelen en landhuizen spreken voor gewone stervelingen nog steeds tot de verbeelding. Zelf wonend in een flat of rijtjeshuis vergt het enig voor stellingsvermogen, zich in te leven in het reilen en zeilen van een adellijke familie achter de dikke muren van een kasteel met zijn vele kamers, torens en keldergewelven. In werkelijkheid is het leven op een kasteel of landgoed heel wat minder romantisch dan wordt aangenomen. De onder houdskosten van een dergelijk kapitaal bezit zyn in de loop der jaren meestal zo hoog opgelopen dat de eigenaren niet of ter nau- wemood in staat zijn om het fa miliebezit naar behoren te onder- I houden. Verkoop aan beleggings maatschappijen of opleidingsin stituten is vaak de enige oplos sing. In Gelderland, de provincie die tal van historische gebouwen herbergt, hebben de eigenaren van de kapitaalverslindende ei gendommen echter tijdig de hoofden by elkaar gestoken, wat leidt tot de oprichting van de Stichting Vrienden der Gelderse Kastelen. Deze particuliere stich ting beheert en bezit nu reeds meer dan twintig historische mo numenten, waaronder het Huis Verwolde in Laren gelegen op zo'n vijftien kilometer van Hol ten. In veel gevallen komt men bij het bewonderen van een kas teel niet verder dan de poort; in een enkel geval is de kasteeltuin te bezichtigen. Sedert juli 1982 echter is Huis Verwolde voor het publiek opengesteld. Huis Ver wolde is geheel in stijl ingericht, zodat men zich bij bezichtiging „op visite waant" bij de kasteel heer. Huis Verwolde kwam in 1977 in het bezit van de Stichting Vrienden der Gelderse Kastelen. Geheel in overeenstemming met de wens van de laatste eigenaar A.P.R.C. Baron van der Borch Verwolde, gaf de stichting het huis een openbare culturele be stemming. Dankzij het feit dat men stukken in bruikleen kreeg van particulieren, als ook schen kingen en legaten, kon het huis weer worden ingericht, waardoor het een uitstekend beeld geeft van het alledaagse leven op het kasteel. Het enige dat ontbreekt is de kasteelheer zelf. Rondleiding Tot en met de laatste zondag in oktober zijn huis en tuin voor het publiek opengesteld. De rondleiding brengt de bezoekers via de hal in volledig ingerichte vertrekken. In de eetkamer staat de tafel gedekt met het servies en zilveren bestek - compleet met monogram - van de vorige bewoner, terwijl in de rijkvoor ziene bibliotheek al het histori sche materiaal is verzameld over de geschiedenis van het huis. Regelmatig komt de baron, die nu elders op het landgoed woont, in de bibliotheek werken. Zeer bijzonder is ook de speciale werkkamer die is ingericht in de torenkamer en die speciaal ge wijd is aan het werk van de ar chitect van stadhouder Willem V, P.W. Schonck. Verder worden de bezoekers rondgeleid door de herenkamer, Chinese kamer, slaapkamers, provisiekamer, lin nenkamer enz. De kinderkamer is nog niet geheel in de oiide luister hersteld, en is daarom nog niet in de rondleiding opge nomen. Tijdens de rondgang krijgt de bezoeker via de hoge ramen een uitstekend beeld van de fraaie tuinaanleg, ontworpen door de vermaarde tuinarchitect Hugo Poortman. Evenals het huis, was de tuin verwaarloosd, maar door nieuwe aanplant, o.a. van de karakteristieke busxus- haagjes, wordt de tuin in de oor spronkelijke stijl hersteld. Het huidige huis dateert van 1776, maar de geschiedenis van Verwolde gaat veel verder terug. Mogelijk zelfs tot de twaalfde eeuw, toen Verwolde dienst deed als jachtslot van de heren van Keppel. Er is in de loop der eeu wen heel wat gevochten om hel huis. Herhaaldelijk werd het huif verwoest en weer opgebouwd Van het adellijke huis was in hel tn verband met een nieuwe cata strofale droogte in grote delen van Ethiopië, waardoor tienduizenden volwassenen en kinderen bedreigd worden met de hongerdood, heeft de Stichting Terre des Hommes beslo ten om voorlopig een bedrag van f 50.000,- beschikbaar te stellen. Dit geld is bestemd voor de loka le aankoop van kindervoedsel. Dit voedsel zal onder toezicht van de eigen Terre des Hommes-vertegen woordiger gedistribueerd worden aan moeders met kinderen in het gebied rondom Wolayta Dodo, in de noordwesthoek van de Sidamo- provincie, op een afstand van 450 km. van Addis Abeba, waar de nood het grootst is. Allerlei hulporganisaties ter plaatse slaan de handen ineen ten einde zoveel mogelijk levens te redden. De infrastructuur in het betreffende gebied is redelijk en Een geslaagde vakan tie-film laat ook zien wat er onderweg ge beurt. Dan wordt het verhaal kompleet, i <awpww»[ begin van de jaren 1700 niet vee! meer over dan een in slechte staat verkerende boerendoening. In opdracht van Frederik Wil lem van der Borch werd in 177( het huidige huis gebouwd, naa] een ontwerp van architect P.W Schonck die in dienst was van stadhouder Willem V. In diens opdracht zijn vermoedelijk ook de „wittjes" geschilderd, door de vermaarde schilder De Witt. De ze, als het ware, gebeeldhouwde muurschilderingen zijn in tal van bouwwerken terug te vinden uit de tijd van Willem V. Terug haar die tijd, dat kan dus nu, dank zij de Stichting Vrienden der Gel derse Kastelen. Een mooi doel voor een dagje uit. Vanuit Holten leidt fietstocht van de VW nr. 8 naar het kas teel. De bezichtiging is dagelijks van 09.00 tot 17.30 uur, behalve op maandag en zondagmorgen. Aanvang van de laaste rondlei ding is om 16.00 uur. Dikke boom De fietstocht heeft een totale lengte van plm. 32 kilometer die u niet alleen brengt bij het kas teel maar ook naar de dikste boom van Nederland. Via de sta tige 700 meter lange oprijlaan wordt via kleine bordjes de weg aangeduid naar de dikste boom. Wel goed opletten, want de bord jes zijn erg klein. Even voorbij de ingang van het landgoed, via een slingerend bospad komt men ter- Deze boom is geplant in in fietstocht nr. 8 is opgenomen, bij de enorme boom met een 1572. Een bezoek aan de kinder- completeert het dagje uit met omvang van maar liefst 7.40 me- boerdery „Strubert" die eveneens voor elk wat wils. alle missieposten hebben hun mankracht, materieel en opslag ruimte ter beschikking gesteld. Terre des Hommes heeft haar ak- tiegironummer 100900 voor dit specifieke doel opengesteld. Giften stellen haar in staat om de hulp naar behoren uit te voeren. 300 Massief eiken. landhuisstii^ en lijst en verlichting. j pdaTIS. VOUHIWMi* Massief e^e^p^ps koelkast, oven. wa- semkap^keo^P Andere afmetingen ook mogelijk- U I HOEK KEUKEN kunststof hoekkeuken met linnenstrurtuur eikehouten handgre^. SrSrhouw'vvasemkap. .egel- Tegels achterwand GRATIS 300- ?^r&Awa;tCn1egeSad'. 285 _i_:_o»;o met 3 de deuren, hogeka kookpjaat. Tegels achterwand gratis geprijsd 85. Mahonie Mahonie opdek afg 125.- Eiken stomp 14u.- Eiken opdek 4.50 Panletten 2.2x4.4 0.90 I Valbrenta 014 3.00 I Roodband 40 kg 0.35 I Schrootjes 0.30 1.3x8.5 per mtr. W ANDTEGELS per m22.50 1e soort met dek PLAVUIZEN per mJ ïjQ 1ste soort slijtvast I Grole partijen speciale priizen -r„l nRdStn-15055 Vlii«.wM210Ap. 1 APELDOORN

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 9