mooie afleiding in vakantietijcf Herman Snoeijink wint wielerronde Holten Dijkerhoek opnieuw Touwtrekkampioen Slager Piet Brands Schutterskoning 1984 Fietscrossen een IS HOLTENS NIEUWSBLAD A. ten Dam wint Ruffec Vakantierit DeHolterberg Uitslagen Bergruiters REGEN, REGEN EN NOG EENS REGEN STRIJD BESLIST NA ANDERHALF UUR DONDERDAG 19 JULI 1984 De fietscrosswedstrijden in het kader van de zomeractiviteiten, georganiseerd door de Holtense Handelsvereniging hebben on danks het slechte weer flink wat deelnemers getrokken. Zo'n 120 crossertjes, met en zonder eigen crossfiets trokken naar het cros sterrein aan het Vletgoor. Voor de deelnemers zonder eigen fiets hadden de organisatoren een groot aantal gratis leenfietsen beschikbaar gesteld. Waarvan vooral door de vakantieganger- tjes dankbaar gebruik werd ge maakt. En omdat een fietscros- ser niet kan rijden zonder de be nodigde bescherming, werden ook helmen en kniebeschermers gratis verstrekt. Naast de wed strijden voor de jeugd werd ook een begin gemaakt met de cross wedstrijden voor de teams, be staande uit campinggasten. De winnaar hiervan zal na de twee de wedstrijd, die op 30 juli a.s. wordt gehouden, pas bekend worden. De uitslagen waren: Klasse '79-'80: 1 Esmeralda de Graaf; 2. Mark Busscher; 3. Sas- kia Haning. Klasse '78: 1. Christiaan Schaap- veld; 2. Jacomo v.d. Vegt; 3. Menno Willems. Klasse '77: 1. Berry Meerman; 2. Bart Willems; 3. Jarno Bus- schers. Klasse '76: 1. Maurice Schaap- veld; 2. Brigitte Busschers; 3. Marco Grave Klasse '75: 1. Raymond Wame- link; 2. Peter Bolink; 3. Dikky de Graaf. Klasse '74: 1. Erik Hennen; 2.Mark Kakkenberg; 3. Arnold Juffer. Klasse '73: 1. Jeroen Grave; 2. Johan Bruins; 3. Simon Ambra- vo. Klasse '72: 1. Rom de Boome; 2. Rene Aalning; 3. Petra Ambravo. Klasse '71: 1. Gerard Boumans; 2. Mario Payers; 3. Raymond Oosterlaar. Klasse '70: 1. Ronald Wamelink; 2. Jan-Willem Plekkenpol; 3. Erik Hulsebosch. Klasse '69-'68: 1. Henri Smal- brugge; 2. Peter Aanstoot; 3. Ed win Mentink. Alle deelnemers kregen een vaantje en de eerste drie per klasse een extra prijs. De volgen de fietscross zal zijn op 30 juli, eveneens op het Vletgoor. In schrijven kan bij Fa. Stam, Oranjestraat, Fa Aanstoot Laren- seweg, 't Klavier, Dorpsstraat en Honderd amateurs verschenen aan de start bij de Wielerronden van Holten. WV Holten. De training begint/ 15.00 uur. De inschrijving sluit VOLOP PUBLIEK LANGS PARCOURS op 28 juli. Helmen en fietsen zijn gratis. Onlangs heeft T. Volkes met Karan deelgenomen aan een 50+ concours te Breukelen. In de dressuur bezette hij de 4e plaats en samengesteld (dressuur en springen) won hij een tweede prijs. Op het concours te Hellen- doom, dat traditioneel wordt ge houden op de eerste dinsdag van de bouwvakvakantie, waren on der de 360 deelnemers ook enige Bergruiters actief. Jan Schone- veld met Opponent won de eer ste prijs dressuur in Klasse Z (113 pnt). Ingrid van Dijk met Orange de France plaatste zich 2e in de dressuur klasse B (132 pnt). Aan het concours te Heeten Voor de „ovemachtingsvlucht" vanaf Ruffec (Fr.) over een af stand van 832 kilometer, werden door de Bergvliegers 109 duiven ingekorfd. De duiven die op vrij dag om 13.00 uur werden gelost moesten op de lange vlucht overnachten. Anton ten Dam (2) klokte zaterdagvoormiddag om 10.27 uur de eerste duif en ora 14.14 uur waren de 37 prijsvlie- gende binnen. Er werd met wei nig verlies gevlogen: 1-9-11-33 A. ten Dam (2); 2^1-6-14.25 H. Wil lems; 3-5-13-16-17 Teun Schup- pert; 7-15 Comb. Ookbekkink- Tijhof; 8-23-36 G.J. Koetsier; 10 Joh. Veldhuis; 12-19 Gert Steu nenberg; 18-21-30 H.J. ten Velde; 24 G. Egberts; 28-32-35 Frits namen vier Bergruiters deel, die allen in de prijzen vielen. Jan Schoneveld met Opponent was de eerste in dressuur klasse Z. Ema Willemink met Z am ara was tweede in dressuur klasse B en Hetty Jonkman met Princess won daarin de vijfde prijs. Wim Mulder met Ponette startte in de klasse L en eindigde op de derde plaats. De Holtense Motor- en Automo bielclub „De Holterberg" organi seert op woensdag 25 juli de jaarlijkse „Vakantle-oriëntatie- rit". Aan deze rit van plm. 38 kilometer, binnen de gemeente Holten, die is uitgezet door de clubleden Jo Arfman, Henk Eg berts, Dirk J. Schooien en Henk Heijink kan iedereen meedoen. Er wordt gestart in 2 klassen n.L vakantiegasten en Holtenaren. Het parcours loopt o.a. door de landelijke gebieden Dijkerhoek (langs de prachtiger molen) Vlis- hoek, Neerdorp, Heihuizen en Espelo en biedt de vakantiegas ten volop de gelegenheid om te genieten van de prachtige na tuur. De „uitzetters" hebben het voor hen niet lastig gemaakt en het moet lukken om een van de mooie prijzen te winnen die door het MAC-bestuur beschikbaar zijn gesteld. De eerste deelnemers starten om 7.00 uur bfi clubhuis „de Blester" in het Stationsstraat Meester en Zn.; 29 M. Lodewe- (tevens finish) waar ook de prijs- ges; 34-37 H.J Aaftink. uitreiking zal plaats hebben. In- schrijven bij „de Biester" is mo- gelijk vanaf half zeven. Eens te meer is in de Ronde van Holten voor amateurs gebleken hoe vruchtbaar de samenwerking in de Amstel-ploeg van Herman Krott is. Was het vorig jaar nog Henk Boeve die de hegemonie van de Amstel- mannen kon doorbreken, afgelopen dinsdagavond liet de „fietsende on derwijzer" Herman Snoeijink uit De nekamp zich niet verrassen. Aan het eind van de 80 kilometer door de kom van Holten was hij in de eind sprint Jan Spijker en Reinier Hassink te snel af. Zeven man sterk was de kop groep die de strijd om de ereprijzen aanbond. Naast Snoeijink, Spijker en Hassink waren dat Henk Boeve, de winnaar van vorig jaar, Rinie Pleij, Rob de Lange en Gerrit Möhlmann. De laatste (ook Amstel) maakte samen met Snoeijink de dienst uit in de leidende groep waar Aart van de Kruisweg moest afhaken met een lekke band. Vier ronden voor het einde begon het spel met een demarrage van Möhlmann die kon worden achterhaald. Toen Snoeij ink daarna echter de aanval inzet te hadden alleen Jan Spijker en de pas 20-jarige Rinie Pleij en weer woord. Weliswaar kwam Reinier Hassink met een laatste krachtsin spanning nog bfi de vluchters, maar verder dan een derde plaats zat er toen niet meer in. Ook de anders zo rappe Jan Spijker kwam niet verder dan het achterwiel van Snoeijink die eerder op de avond bij de verschillende premiesprints al de nodige prijsjes had wegge- snoept. Prijzen die er dankzij een over vloed aan sponsors volop konden worden uitgedeeld. Dat ook de lei- dersprijs, voor de renner die het vaakst als eerste over de meet komt, naar Amstel ging zal nie mand verbazen. Gerrit Möhlmann, uiteindelijk vijfde, kon op die ma nier tevreden naar Apeldoorn te rugkeren. Op het moment dat hij de finishlijn passeerde waren er nog maar 26 van de ruim 100 ge starte amateurs in de koers. De rest zag zich gedubbeld of gaf er vrijwillig de brui aan. Voor hij na een ronde als eerste was doorgeko men moest hij in de tweede ronde met pech opgeven. ze Ronde van Holten in ieder geval succesvol. Volop publiek langs het parcours, geen verve lende ongelukken zoals vorig jaar en goed wielerweer, zij het dat het voor de talloze toeschou wers wel iets warmer had gemo gen. Uitslag: Nieuwelingen: 1. Gerrie Regter (Arnhem), 2. Wim Veencndaal (Zeist), 3. Carlo Raaym akers (Den Helder), 4. Leo Steijn (Er- melo). Amateurs: 1. Herman Snoeijink (Denekamp), 2. Jan Spijker (Kampen), 3. Reinier Hassink (Neede), 4. Rinie Pleij (Wierden), 5. Gerrit Mölhmann (Apeldoorn), 6. Rob de Lange (IJsselmuiden), 7. Henk Boeve (Nijverdal), 8. Harry Wolters (Goor), 9. Han Vaanhold (Haaksbergen), 10. E. van de Poll (Oldebroek). KNIPTIP Vang de herfstkleuren in d foto's want de natuur is maar w korte tijd zo mooi. Slager Piet Brands was vrijdag avond de gelukkigste man van Hol ten: Na jaren achtereen tot een van de favorieten voor de titel te zijn geweest was het hem eindelijk ge lukt: met een welgemikt schot wist hij ten lange leste het restant van de romp van de houten vogel naar bene den te halen waarmee hij zich schut terskoning 1984 mocht noemen. Glunderend liet de nieuwe ko ning zich na afloop feliciteren door zijn medestrijders, waaronder Dick Jansen, de koning 1982 en '83, die ook dit jaar tot het laatste moment weer een serieuse kandi daat voor de titel was. „Ik doe al jaren mee", vertelde de nieuwe ko ning, „maar het lukte steeds niet, al was ik er vorig jaar dicht bij. Eindelijk lukte het nu wel. Je ziet •maar, de volhouder wint." Het eerste schot werd traditiege trouw gelost door de aftredende schutterskoning, Dick Jansen. Om te bewijzen dat hij ook deze strijd weer volop in de race was, zorgde Jansen al na 13 schoten voor een sensatie door de kop van de vogel af te schieten. Bij het 38e schot haalde Henk Paalman de rechter vleugel naar beneden. De linker vleugel was voor Fré Sluiter, die met het 59e schot de vleugel naar beneden liet tuimelen, die toen nog slechts uit een enkel stukje hout bestond. Een eerder schot, dat er voor zorgde dat het grootste gedeelte van de vleugel werd ver splinterd, werd door de jury niet gehonoreerd. Jan Oosterkamp ver loste net voor het honderdste schot de vogel van zijn staart. Daarna werd een aanval gedaan op de romp. Ondanks tal van schampschoten hield de vogel op zijn hoge positie stand. üe schutters, zoals Jansen, Jal- vink, Oosterkamp en Brands, maar ook mevrouw Tuintert, die als enige dame deelnam aan het schuttersfeest, zagen geen kans om de vogel definitief naar bene den te halen. Het werd pas weer spannend toen Dick Jansen kans zag het achterstuk van de vogel romp weg te schieten. Het talrijke publiek was weer bij de les en volgde het laatste deel van de wedstrijd nauwgezet. Na anderhalf uur schieten wist Piet Brands ten slotte met het 390e schot de strijd te beslissen in zijn voordeel, en onder luid gejuich tuimelde het resterende deel naar beneden. Zaterdagavond werd de nieuwe koning op het Smidsbelt voorzien van alle versierselen en ontving hij de hulde blijken die hij met zicht baar genoegen in ontvangst nam. Afgelopen zaterdagmiddag 14 juli 1984 werd er in Kalfstermansweide een touwtrektoumooi om het kam pioenschap van Holten georgani seerd door de plaatselijke T.T.V. O.K.I.A. Om half twee opende de voorzitter, Henk Pekkeriet het tour- nooi. Hierna werd er een demonstra tie getrokken door de kampioen van O.K.I.A. in de 640 kg C klasse en een ploeg van de T.T.V. Bathmen. Deze demonstratie werd door T.T.V. Bath men gewonnen. Hierna begon het toumooi. In totaal hadden zich 17 ploegen opgegeven: waarvan 13 he- renploegen 2 damesploegen en 2 jeugdploegen. De heren werden in 3 poules ingedeeld. De pouleindeling kwam d.m.v. loting tot stand. On danks het slechte weer waren er bijzondere spannende wedstrijden te zien. Eindstand in de poules, poule 1 Metalin 8 pnt. MAC 0 pnt. poule 2 Buurtver. Dijkerhoek 6 pnt. Espelo 4 pnt. Biljartver. Jansen 1 pnt. Klavier 1 pnt. poule 3 Beuseberg 1 6 pnt. Muller 5 pnt. Zaagmolen 3 pnt. Hopeloos 0 pnt. Van iedere poule gingen de twee eersten over naar de finale poule. Beuseberg 2, Metalin, Buurtver. Dij kerhoek, Espelo, Beuseberg 1, Muller 1. In de finalepoule waren de wed strijden bijzonder zwaar. Er zat niet veel verschil van sterkte in de ploe gen. De Buurtver. Dijkerhoek moest de wisselbeker verdedigen die zij vo rig jaar voor de eerste keer bemach tigden. Alle ploegen probeerden het de Buurtver. Dijkerhoek bijzonder moeilijk te maken maaralleen Beuse berg 1 lukte het om een gelijkspel te bevechten. De Buurtver. Dijkerhoek en Beuseberg 1 eindigden met het zelfde aantal punten zodat er een beslissing moest worden getrokken. Deze beslissing werd gewonnen door de buurtver. Dijkerhoek zodat zij de beker wederom mee kon nemen naar Dijkerhoek. Wanneer men volgend jaar nogmaals wint, mag men de beker behouden. Eindstand: 1. Buurtver. Dijkerhoek 9 pnt. 2. Beuseberg 1 7 pnt. 3. Espelo 6 pnt. 4. Muller 1 4 pnt. 5. Metalin 2 pnt. 6. Beuseberg 2 0 pnt Bij de Dames werd er een dubbele competitie getrokken omdat er maar 2 ploegen waren. De eerste en twee de trekbeurt werd door de dames van Espelo gewonnen. De HoMa dames wisten de derde en vierde trekbeurt in winst om te zetten zodat er een beslissing getrokken moest worden. De beslissing wer gewonnen door de dames van HoMa. Eindstand. 1) HoMa 4 punten 2) Espelo 2 pnt. Ook bij de jeugd waren er maar 2 ploegen dus ook hier werd er een dubbele competitie getrokken. De jeugd van de Beuseberg liet er geen twijfel over bestaan wie de sterkste was. Ze gaven de jeugd van Dijker hoek geen enkele kans. Eindstand: 1) Beuseberg jeugd 4 pnt. 2) Dijkerhoek jeugd 0 pnt. De wedtrijden werden weer aan elkaar gesproken door Jan Luesink. De leiding was in handen van scheidsrechter Knoop uit Diepen- heim. Het geluid was in handen van MAC. Er werd getrokken volgens de NTB regels. En de mooie bekers wa ren weer beschikbaar gesteld door de Dorpsfeestcommissie. We hopen dat er volgend jaar nog meer ploegen meedoen, en dat de jeugd en de dames uit Holten ook eens wat laten zien. Nieuwelingen Voorafgaand aan de amateurs kwamen de nieuwelingen aan de start. Van de 100 renners die overenthousiast begonnen aan de 40 kilometer haalden er maar veertig de eindstreep. De rest werd voor die tijd gedubbeld ge zien het hoge tempo dat de he ren er van begin af aan inzetten. Met name Carlo Raaym akers uit Den Helder was een van de gangmakers. Hij maakte tegen het eind dan ook deel uit van de vier man sterke kopgroep, maar moest zijn meerdere erkennen in de sprintkwaliteiten van Gerie Regter uit Arnhem die eerste werd en Wim Veenendaal uit Zeist die de tweede plaats voor zich opeiste. Leo Steijn uit Er- melo moest genoegen nemen met de vierde plek. Troost voor Carlo Raaymakers was dat hij het puntenklassement won voor Gerard van de Kruisweg uit Ol debroek. Voor de organisatoren, Ijsclub De Noordpool en Wielervereni ging CC'75 uit Nijverdal was de- Slager Piet Brands was vrijdag de gelukkigste man van Holten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 7