Oudheidkamer Dijkerhoek een groot succes „Mensenkennis erg belangrijk" m Verregende slotdag kindervakantieweek Op bezoek bij. is 539.- 898.- 3400.- Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag m: I /JG&. HOLTENS NIEUWSBLAD Inschrijving Dagmavo LONDEN MALLORCA CRUISE Parkeerschijf geldt weer op Smidsbelt Gevonden voorwerpen GARAGE SCHUPPERT BV mmsm OPPERBESTE STEMMING ONDANKS STORTBUI iTÖo- ZWAOTE WOUD reisburo Burg.v.d. Bcrch- HOEU OOK REIST... WIJ VERZORGEN ALLES! DONDERDAG 19 JULI 1984 3 De tentoonstelling van de in het voorjaar opgerichte Oudheidkamer Holten, die tot en met 14 september te zien is in de korenmolen te Dijker- hoek, blijkt een geweldig succes te zijn. De Oudheidkamer werd 11 mei officieel geopend door burgemees ter mr. W. L. F. C. van Rappard. Sindsdien hebben tal van Holtena ren, maar ook andere belangstel lenden een kijkje genomen in de Ouders en kinderen lieten zich vrijdagmiddag niet ontmoedigen door het slechte weer, dat de slotdag van de Kindervakantie week danig in de war schopte. Wat een stralend slot had moeten zijn van een fijne vakantieweek voor de Holtense jeugd, werd afgelopen vrijdag een nat, bijna troosteloos einde van een week vol spel en- avontuur in de bossen rond Holten. Met bakken tegelijk viel vrijdagmid dag hef hemelwater uit de lucht, juist toen de 120 deelnemende kinderen samen met hun ouders zich in „Bol dermans Koele" hadden verzameld voor de grote rechtzaak die uiteide- lijk de vier Dalton's de schurken, die een week lang waren achtervolgd in tal van avonturen, aan de schandpaal moesten brengen. Ondanks het sombere weer, was de stemming opperbest De ouders werden 's middags net als de kin- TOYOTA Schuppert De garantie voor service en kwaliteit Off. Toyota-dealer voor Holten-Bathmen eo. Oranjestraat 30 Tel. 05483-13 63 deren vanaf de diverse opstap plaatsen opgehaald met de huif karren om naar het „dorp" te wor den gebracht waar de kinderen vol trots alle fraaie bouwwerken kon den tonen die zij - met een klein beetje hulp van de 50 vrijwilligers - hadden gebouwd. „Luke Town", zoals bij de ingang van het „dorp" stond te lezen, bezat niet alleen een fraaie - openlucht - rechtzaal maar ook een Jail", waarin de Dalton's min of meer gelaten wachtten op hun terechtstelling, een saloon, een limo-bar, en een bank, compleet met ondergrondse De dagschool voor volwasse nen Holten heeft voor het ko mende seizoen een cursus econo mie in het pakket opgenomen. Deze cursus wordt gegeven naast de reeds bestaande cursussen Frans, Engels, Nederland, Duits, Geschiedenis, Biologie en Textie le vorming. Inschrijven voor het cursusjaar 1984-'85 kan op dins dag 14 en 21 augustus en don derdag 23 augustus vanaf 9 uur in de Dorpsschool te Holten. Annie Schooien (58) is er nog een beetje beduusd van, al die belangstelling voor het simpele feit dat ze vijf en twintig jaar beheerster is van het bungalow park van de bond CFO aan de Vianenweg. „Dat hadden wij helemaal niet verwacht. Mijn man en ik doen ons werk met veel plezier en we hebben er dan ook nooit aan gedacht dat we zo in het zonnetje gezet zouden worden". De directie was speciaal uit Den Haag overgekomen om de familie Schooien te huldigen en enkele geschenken te overhan digen, waaronder een fraai fo toalbum met foto's uit de be ginjaren van het park. Een di ner met de gehele familie sloot het jubileum af, maar daarvoor waren de heer en mevrouw Schooien nog even extra gehul digd door vrijwel alle vakantie gasten van het park. „We hebben er maar een openlucht-receptie van ge maakt, midden op de Vianen weg. We hadden nooit gedacht dat er zoveel belangstelling zou zijn, dat heeft ons erg goed gedaan" aldus mevrouw Schoo ien. Bijzonder gelukkig was zij met het bloemstuk dat zij kreeg namens de vakantiegangers. „Het geld voor dit bloemstuk is opgehaald door twee gehandi capte kinderen die op het ogen blik met hun ouders hier op het terrein verblijven. De kinderen hebben geheel uit zichzelf het initiatief genomen om bij de andere gasten een bijdrage te vragen. Dat is eigenlijk het mooiste geschenk dat ik kon krijgen". In de vijf en twintig jaar is er veel veranderd in het bunga- doei zoveel mogelijk gegevens om trent Holten in vroeger tijden te verzamelen. Zo heeft de Oudheid kamer een werkgroep opgericht die zich in de komende tijd zal bezig houden met het veldnamen- onderzoek. Uit oude kadasterregi straties, eigendomspapieren en overlevering wil men een zo goed mogelijk overzicht krijgen van de namen die vroeger gebruikt wer den voor de aanduiding van de grondstukken, weilanden etc. De molen. De activiteiten van de oud- tentoonstelling in Dijkerhoek is te heidkamer beperken zich niet uit- bezichtigen, elke dag van 10-11.30 sluitend tot het organiseren van de uur en 13.00-16.00 uur, met uitzon tentoonstelling, maar stelt zich tot dering van de zondag. kluis voor het goud. Tegen ongeno- digde gasten waren aan de rand van het dorp verschillende uitkijk posten gebouwd, die bemand wer den door krijgshaftige cowboy's. Volgens het draaiboek, dat dit jaar als leidraad had „De Grote Trek", zou stripheld Lucky Luke als uiteindelijke winnaar van het goede over het kwaad zegevieren, terwijl de vier Dalton's als slechte rikken voor enige tijd aan de schandpaal genageld werden. Doch de kinderen beslisten vrijwel unaniem tegengesteld. Naarmate de week vorderde werden de avon turen van de vier Dalton's die hun rol met overgave speelden, steeds meer gewaardeerd door de jeugd. Het kostte Lucky Luke en sherrif Fred Malone (lan ook grote moeite om de rollen om te draaien. Sherrif Malone bleek overigens een sabo teur, die eveneens een tijdje aan de schandpaal werd genageld, even als de vier Dalton's, waarmee alles weer op z'n pootjes terecht kwam en het rechtvaardigheids gevoel geen al te grote deuk opliep. De laatste dag werd opgeluisterd met een bak warme soep en hot- dogs, die mede door het barre weer vlot van de hand gingen. Als afslui ting van de kindervakantieweek praatten vrijwilligers en leiding 's avonds in de Schure nog even gezellig na, waarna per huifkar nog een rondrit door het dorp werd gemaakt. u.\ I' nsepiember^;^en^C^ A-^Inden met pr^ Ons reisburo biedt u een enorme keuze uit verschillende reizen naar Londen. Korte of lange reizen in alle prijsklassen. Wij noemen u bijvoorbeeld de Londen Special van Transalpino. Per persoon Keuze uit verschillende 7 en 8 daagse touringcarreizen van de OAD naar schitterende plekjes in het Zwarte Woud. Inclusief volledige verzorging en dag tochten naar vele prachtige bezienswaardigheden. Per persoon 7 dagen vanaf 2 WEKEN BETALEN 3 WEKEN VAKANTIE 22 daagse vliegreis met Hotelplan. Vertrek 8 of 15 augustus a.s. naar de 2 kamer app. Brasilia in Playa de Palma. Bij 3 personen, per persoon vanaf Vertrek op 25 oktober vanuit Rotterdam met de „Black Prince" voor een fantastische 21 daagse cruise naar Oporto. Lissabon, Cadiz, Palma de Mallorca, Malaga, Tanger, Madeira, Lanzarote, Tenerife, Las Palmas en terug via Londen. Per persoon vanaf straat 2, Holten d6 glODG Tel. 05483-2630 lowpark, maar ook veel hetzelf de gebleven. „Toen wij hier kwamen wonen op de Vianen weg, hadden we nog geen elec- triciteit en geen waterleiding. Wij wasten ons bij de pomp en de verlichting was een gaslamp. Toen de huisjes werden ge bouwd, kwam er waterleiding en daarna ook electriciteit", weet meneer Schooien zich te herinneren. Terwijl mevrouw Schooien de huisjes in orde hield en erop toezag dat de gasten bij vertrek de boel netjes achterlieten, werkte de heer Schooien in Holten bij de dienst gemeentewerken. Sinds hij gepensioneerd is, neemt hij af en toe zijn vrouw wat werk uit de handen. In de kwart eeuw zijn ook de vakantiegas ten veranderd, al heeft de CFO steeds veel trouwe klanten. „Een van onze gasten vertel de me: ik kwam vroeger als kind, toen kwam ik met de kinderen en nu met de kleinkin deren, dat tekent wel de ver bondenheid van de mensen met de CFO". De CFO is afgeleid van Bond voor Overheids, ge zondheid, welzijn en sociale werkvoorziening personeel, een samenvoeging van drie bonden van overheidspersoneel op con fessionele basis. „De gemoedelijkheid staat hier voorop. Doordat de huisjes eigendom zijn van een bond waar de mensen lid van moeten zijn om te mogen huren, gaat het hier meestal rustig toe. Als er wel eens problemen zijn, dan hebben we ervaring voldoende opgedaan om de zaak te rege len. Mensenkennis is hierbij erg belangrijk", besluit mevrouw Schooien. Na de herindeling van de Smitsbeld is voor dit plein weer de „Blauwe Zóne" ingevoerd, hetgeen duidelijk met borden is aangegeven. De maximale par- keertijd bedraagt nu 1 uur. Dit houdt in dat men weer ver plicht is een parkeerschijf te gebruiken. Het is de politie ge bleken dat het voor bestuurdes weer even wennen is, want bij na niemand maakt nog gebruik van een parkeerschijf. Voorlo pig zal er waarschuwend wor den opgetreden, doch na ver loop van tijd zal het niet voeren van een parkeerschijf geld gaan kosten. Een parkeerschijf is te gen betaling van 35 cent te verkrijgen op het gemeente huis. NED. HERV. KERK 9.30 u. ds. K. Pruysen van De venter, 19.00 u. Ds. R. Visser,. Diessenplas., Woensdag 25 juli 19.00 u. Pastoor Rademaker. Uitgangscollecte: Internat. Hulpverlening 40ppasdienst: Mevr. Markvoort-Baltus en Margreet Veldman Ontvangst commissie: Familie Vuuregge GEREF. KERK 9.30 u. ds. H. J. Mulder van Oenkerk, 19.15 u. ds. A.E. van Luttikhuizen van Deventer. Collectes: le coll. voor de kerk, 2e voor rente en aflossing Oppasdienst: Ingrid Stam, mevr. Rietman- Klein Nagel- voort, mevr. Tromop-Prins (res.) Mevr. W. Stam- Bos- schers, mevr. Wieldraaijer- Nij- en Twilhaar, mevr. Scheurwa- ter-Potkamp(res.) Na de mor gendienst „koffie-uurtje" met de gasten. Koffieschenken: Mevr. Saalmink-Stam en mevr. Beldman-Ekkelkamp R.K.KERK Zondag 10 uur H. Mis in ge bouw Irene. DIJKERHOEK '9.30 uur ds. R. Visser. Uitgangs- colL Internat. Hulpverlening OKKENBROEK 9.30 uur ds. L de Vrijer uit Holten. Zendingbussen bij de uitgang NIEUW-HEETEN Zaterdag 19.00 uur, zondag 8.00 en 10.00 u. Gevonden: wit jasje merk Loïs; oranje paraplu in étui; een zil veren kettinkje; een pauw. Verloren: een quartz jongens horloge met metalen band; een rijbewijs en kentekenbewijs (GN-61-LJ); een dameshorloge met bruine wijzerplaat; een ver zekeringsplaatje TFN-387; en donker rode regenbroek in étui; een Lips sleutel; twee sleutels aan een oranje bandje; een plastic tas met schoolrapport; een portemonnaie (harig kan- geroeleer) met inhoud; een bruine herenportemonnaie met inhoud. ARTS J.F. Sijtsema, Keizersweg 32, tel. 05483-35 53. Spreekuren: 11.00 u. en 16.00 u. WIJKVERPLEGING Dienst: 19 t.e.m. 26 juli: Zr. G. Honing-van 't Spijker, Hol ten, tel. 05731-455 bgg 05700- 2 27 00. Spreekuren: wijkver pleegkundigen elke werkdag van 13.30-14.30 uur. Stichting Kruiswerk, Gaardenstraat 29, tel. 05483-14 36. Tevens dan afhalen en terugbezorgen van magazijnartikelen. Diëtiste spreekuur (op afspraak) elke le maandag en 3e dinsdag van de maand. TANDARTS W.J. Zwijnen, Pelmolenweg 4, Rijssen, tel. 05480-122 60. Spreekuur voor spoedgeval len: 17.00-17.30 uur DIERENARTS W.C.C. Wamelink, Houtweg 18, tel. 05483-20 04. FYSIOTHERAPIE Alle werkdagen wijkgebouw Stichting Kruiswerk, Gaar denstraat 29. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Stichting voor Maatsch.' Dienstverlening Midden-Over ijssel: Gaardenstraat 29, tel. 05483-27 84. Voor maatschap pelijk werk, gezins- en bejaar denverzorging. Spreekuren maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en volgens af spraak. ZIEKENVERVOER Alarmnummer 00 11 of dienst doende arts, tel. 05483-35 53. BEJAARDENWERK Voor inlichtingen over het „open" bejaardenwerk: tel. 05483-12 01 of 1517. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN EN KLEUTERS Elke donderdag van 8.15-11.30 uur in het gebouw van de Stichting Kruiswerk, Gaar denstraat 29. ENERGIEBEDRIJF Storingen electriciteits- en gasvoorziening melden bij het Gem. Energiebedrijf, tel. 05483-18 14. POLITIE Tel. 05483-26 55. Na 18 ui bellen tel. 038-97 12 34. BRANDWEER Tel. 0011 (dag en nacht). Geboren: Maartje d.v. G. van Eijk en E. H. Scholten. Ondertrouwd: J. G. Coster, 25 jr. Den Ham en G. H. Grote- boer 24 jr. Holten. C. Zuur- veld 23 jr. Holten en E. Falk 21 jr. Holten. Overleden: H. H. Reijlink- Krikkink 91 jr. J. Bal 54 jr. Rotterdam. H. S. Altona 68 jr. (overL te Deventer). D. A. Verburg 69 jr. Tot en met 14 sept. Tentoon stelling Oud-Holten in molen Dijkerhoek Donderdag 19 juli 14.00 uur: Dorpsfeest op Smids belt 14.00 uur: Opening Internatio naal Folklore Dansfestival door burgemeester mr. W1.F.C. ridder van Rappard in de grote tent in „Kalfstermansweide" Vrijdag 20 juli 13.30-17.30 uur Warenmarkt in de Kerkstraat 14.00 uur Dorpsfeest op Smids belt 20.00 uur Dansen in bar-dancing „De Waag" Zaterdag 21 juli 20.00 uur Dansen in bar-dancing „De Waag" Zondag 22 juli 14.00 uur Dansen in bar-dancing „De Wippert" 19.30 uur Dansen in bar-dancing „Boode" Bathmen Dinsdag 24 juli 19.30 uur Houthakkersfeest Mini- zeskamp op Smidsbelt 19.30-20.30 u. Zitting comm. Woonruimtezaken ten gemeente huize (zitting 7 aug. gaat niet door) Woensdag 25 juli 19.00 uur Start le deelnemer „Vakantie-oriënteringsrit" M.A.C. „De Holterberg" bij clubcafe „De Biester", Stationsstraat, (zie adv. en bericht) Zaterdag 28 juli 20.00 uur Orgelconcert Peter Ei lander in „De Kandelaar" Dinsdag 31 juli 19.30 uur Houthakkersfeest/Mini- Zeskamp op Smidsbelt

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 3