iisn Ir HBS Auto-voetbal een reuze spektakel Vruggink --, Ar 47-^ ^'"^50 Onbezorgd op vakantie? Dan eerst alles abobank. V/iLLtana Rabobank G Uitslagen Mac auto-puzzelrit Uitstekende resultaten van atleten Teun Stevens wint vee beoordeling Fokstudieclub Wim Nijland verdedigt Koningstitel Geslaagd Resultaten Bergruitertjes in Rijssen Beker voor SV Holten ^éneueR Qmsbèl<p\ts Volle baW YWwheLmev?. H e*?.QLLcU SpaVWse. UV\eIv>oCa\2 u rjc LawsonViHisW^ HoLt&nse. jfc* CarVxinèl <Ae\ RaVe Slijterij Wijnkoperij KLEURENFILM Hm imtmUpJdp Miele Voor een goed I slagersprodukt naar A. TRAANMAN 1! DONDERDAG 21 JUNI 1984 HOLTENS NIEUWSBLAD Hu.ïaAeeWi J e« en \o ulvo^, TTlQc^rvu-vn (ihler) Stationsstr. 10 Holten tel. 1375 Voor ik op vakantie ga regel ik bij de Rabobank een aantal zaken. M'n reis, het buitenlands geld, de reischeques, de reisverzekering en 'n safeloket. Alles wordt altijd snel en tot mijn volle tevredenheid uitgevoerd. Eigenlijk is dat niet zo vreemd. De Rabobank heeft immers een jarenlange ervaring op het gebied van vakantiezaken. Doe daarom zoals ik en regel alles bij de Rabobank. Altijd in de buurt, snel aan de beurt. Vakmensen inVakantiewensen. Bij ontwikkelen van uw leveren wij de tweede foto voor HALF GELD! Dorpsstraat 44, Holten. naar KI. Velderman b.v. Kolweg 76 Tel. 13 32 2- of 3 kamerwoning TE HUUR GEVRAAGD met badkamer of douche, in rustige omgeving. Huur plm. f450.- p.m. Brieven onder nr. 1984062 buro van dit blad. SLAGERIJ 't VIADUCT Tel. 13 66 b.g.g 10 57 DINSDAG 500 gr. fijne of grove varkensworst 3.50 500 gr. fijne of grove runderworst 4.95 100 gr. hamkaas 1.10 WOENSDAG 500 gr. speklappen z.z 3.65 500 gr. schouderkarbonade 4.28 100 gr. tongworst 0.95 DONDERDAG I 500 gr. gehakt half om 3.70 500 gr. mager rundergehakt 5.75 I 100 gr. Berliner 120 VRIJDAG EN ZATERDAG I 100 gr. biefstuk 2.90 100 gr. gek. lever 0.90 100 gr. snij worst 1.30 DE HELE WEEK 500 gr. klapstuk 5.95 pot Koeleman appelmoes 1.38 pot Hak gesneden bonen 1.98 4,75 1-10 woorden) 8,10 (11-20 woorden) Prijzen zijn excl. 5% BTW (max. 20 woorden). Adv. onder nummer brieven bu reau blad 3,50 extra. Adm. kosten bij niet-contante be taling 1,58. Incassokosten indien betaling niet binnen 8 dagen na factuurdatum is geschied 2,50. Bewijs- exemplaar op aanvraag per post 1,90Opgave ad vertenties tel. 053-320141. Diepvries leeg? Pak nu de telefoon en bel 05453-324. Slachterij Giesbers stuurt u een prijslijst met uiterst aantrekkelijke aanbiedingen. Alu ladders tot 16 m. Door eigen imp. 40% goedkoper. 10 jaar garantie. Goedgek. Arb. insp. Gratis demonstratie in geheel Ned. Klimat Ladderservice, i een ladder voor het leven! 05280-6 42 67 (tot 22.00 uur). Werkende jongeman zoekt zelfstandige woonruimte in of nabij Holten of Nijverdal. Tel. na 6 uur, 05483-11 47. Surfplanken en funboards vele honderden guldens voordeel! Surfpakken, fietskarren, kindertuigen en zeilen. Keyman, Koninginneweg 69, Rijssen. Tel. 05480-1 20 91. Meubelinruil. Wij helpen u bezuinigen door hoge inruilwaarde van uw oude meubelen bij aankoop van nieuwe voor messcherpe eindprijzen. Kijken kost niets. Donderdags koopavond. Woninginrichting Ten Brink BV, Kerkstraat 123, Goor. Tel. 05470-26 70. Houtworm- en boktorbestrijding in gebouwen, d.m.v. vloeistof en blauwzuurgas, met garantie. Gaskamer voor meubilair. Ovon, Den Ham, tel. 05498-4 31 22. Te huur: 2 vakantiewoningen in Eubach, Duitsland a 280 DM per week. Inl. tel. 05480-1 41 53. Wees uw eigen verkoper op de Weerselose antiek en gebruikte goederenmarkt. Zaterdags 8.00-13.00 uur. Bornsestraat 14, tel. 05416-12 85. Parketvloeren! Grote showroom, gediplomeerd parketteur. Tevens verzorgen wij het overschuren en lakken van bestaande vloeren (20 jaar ervaring!!!). Schoonwater Parket. Past. Ossestraat7, Bornerbroek. Tel. 05408-558. Regentonnen, div. bloembakken v.a. f 15,-. Noorderwal 16, Lochem. Tel. 05730-29 73. Vermist: bastaard Siamees wit met donkere staart en kop. Motieweg 17, Holten. Ondanks dat het vaderdag was, waren er 41 deelnemers met het mooie weer aan de oriënte- ringsrit van de MAC. Het was een prachtige rit, uitgezet door mevrouw Bijma, H. Oolbekkink, D. J. Schooien en Joh. van Brug gen. D. J. Schooien reikte de prijzen uit bij café Jachtlust in Loo-Bathmen. De uitslag was: A-klasse: 1. G. Siemens, Zutphen 32 strp.; 2. H. Paalman, Wierden, 60 strp. C-klasse: 1. G. Agterkamp, Hol ten 122 strp.; 2. M. Maalderink, Toldijk 123 strp.; 3. A. van Olde- niel, Wesepe, 125 strp.; 4. M. A. Veldhuis, Wijhe, 138 strp.; 5. J. G. Timmers, Almelo 155 strp.; 6. B. Leerkes, Lettele, 157 strp. D-klasse: 1. J. Müller, Holten 261 strp. Of het nu sport was of amusement, daarover verschilden de toeschou wers tweede Pinkstermiddag van mening, maar allen waren het met elkaar eens dat het een reuze spekta kel was, daar op het terrein aan de Beusebergerweg Precies om half twee openden de eerste twee ploegen de auto- balwedstrijd, georganiseerd door de autosportafdeling van de MAC De Holterberg. Deelnemen de teams waren: Markelo, Dijker- hoek en het team van de organi serende vereniging, bestaande uit Jopi Poliste, Appie Poliste, Gerrit Hogenkamp (Bathmen), Gerrit Paalman, Rijndert Schoo ien en Wim Aitink (Okkenbroek) Gezeten in hun omgebouwde Kevertjes, waaraan nog met eni ge moeite de naam „auto" gege ven kon worden speelden twee teams van ieder vier personen twee maal zuivere speeltijd met als doel de 200 kilogram zware bal tussen de twee buitenmodel- grote en zware doelpalen te schuiven. Penalty's voor buiten spel en rooie kaarten voor elkaar een beentje - wieltje in dit geval - lichten werden niet gegeven. „Brekken en angoan" stond op een van de vehikels te lezen, en zo ging het ook: wie de meeste moed had en beschikte over de grootste stuurmanskunst was al gauw in het voordeel. Scheids rechter Veneklaas toonde echter de meeste moed door zich te Op zaterdag 16 juni werd in Nijverdal een kwart-triathlon ge houden, waaraan ook een aantal Holtenaren deelnamen. De kwarttriathlon bestaat uit: 1 ki lometer zwemmen, 45 kilometer wielrennen en 10 kilometer hard lopen. In totaal namen 125 atle ten aan deze zware uithoudings- proef deel. Voor de holtenaren was het de eerste keer dat zij deelnamen aan een dergelijke sportwedstrijd, maar de resulta ten waren uitstekend: allen klas seerden zich bij de eerste helft van de 125 deelnemers. De plaats en totaaltijd van de Hol tenaren was: 14e Gerard Beid- man 2 uur 28 min.; 26. Herman ten Velde 2 uur 35 min.; 28. Wim Tulier 2 uur 35 min.; 32. Jeroen v.d. Ree 2 uur 37 min.; 37 Di- nant Markvoort 2 uur 39 min.; 45. Albrecht Bulsink 2 uur 45 min.; 64. Gerard Veneman 2 uur 54 min. voet tussen de brommende mon sters te begeven. De toeschou wers - niet zoveel als verwacht - stonden op veilige afstand achter de dubbele omheining. Wie af en toe het spoor bijster raakte, werd vervangen door een ivan de reserveleden van zijn ploeg, waarna na driftig sleute len de wedstrijd weer kon wor den voortgezet. Het publiek werd deskundig van de nodige inlich tingen voorzien door speaker Di- nant Veneman. Op zaterdag 16 juni werd op het bedrijf van de familie Boode-Stee- ging aan de Okkenbroekseweg 1 in Espelo een veebeoordelingswed- strijd gehouden door de Holtense MRY Fokstudieclub. Deze veebeoor- delingswedstrijd is één van de vele activiteiten die de club jaarlijks orga niseert. Het merendeel van de leden van de Fokstudieclub zijn jonge agra riërs of toekomstige agrariërs. Als jury fungeerde die middag E. Menk- veld uit Weisum en J. Laarhuis uit Markelo. Evenals vorig jaar wist Teun Ste vens met 129 punten de koeien juist te plaatsen. Ook zijn toelichting was uitstekend. Tweede werd Jan Stee- gink terwijl Jan Haverslag beslag legde op een goede derde plaats. De wedstrijd was gesplitst in een schrif telijke en mondelinge ronde. Aan de orde kwamen de onderdelen: ont- wikkelings-type, uier, beenwerk, be- spiezing en het algemeen voorko men van de koe. Een moeilijke opga ve, zoals bleek uit de punten. Alleen Jan Steegink lukte het een plus te halen. Teun Stevens en Jan Haver slag bleven goed in de race. Na de koffie werden 5 oudere koeien voor de mondelinge ronde voorgebracht, die eveneens zeer ver schillend werden geplaatst. De voor zitter kon om half vijf de prijzen bekend maken. Tevens deelde hij mede dat de J.V.C. Overijssel weer een aantal instructieavonden organi seert en wel op dinsdag 19 juni en donderdag 21 juni. De regionale wed strijd is op 30 juni bij de familie Straatman in Olst. Secretaris Jan Meilink (tel. 16 33) verstrekt nadere inlichtingen. Op zaterdag 23 juni a.s. wordt in Dijkerhoek de jaarlijkse Schuttersfeesten gehouden. Het Schuttersfeest wordt georgani seerd door de plaatselijke schiet vereniging De Zaagmolen. De ti tel „Schutterskoning 1984" wordt verdedigd door Wim Nijland, die kans heeft op een „hattrick", want hij knalde ook in 1982 en 1983 de romp van de twaalf me ter hoge paal. Mevrouw E. J. Gjaltena-Boeg- bom, pedicure, Schoutenstraat 18, Holten heeft in Apeldoorn het certificaat „Voortgezette cur sus algehele voetverzorging B (o.a. nagel- beugeltechnieken) be haald. Op het uitnodigingsconcours in Rij sen hebben de Bergruitertjes de volgende resultaten behaald: Dressuur: ring I: 3. Silvia Leus met Kenneth; ring 6: 3. Sandra Dieperink met Amber; 4. Melanie Huiskamp met Glenn; ring 7: 5. Zwennie Vincent met Mark. Springen: klasse B cat. B: 2. Alieke Aaltink met Furrie. Cat. D: 5. Viola v.d. Akker met Kench; 6. Melanie Huiskamp met Glenn. Kl.L. cat. D: 4. Jo- landa Bolink met Rufus. Kl.M. cat. D: 2. Berdien Paalman met Mandy. Kl.Z. cat, D: L Zwennie Vincent met Mark. Kringconcours Hellendoorn (11 juni). Dressuur: ring 2: 3. Jan Jansen met Noran, 125 p. Ring 4: 4. Ma lie Elise Dollekamp met prinses Sonja 124 p. Ring 6: 2. Alisja Roodnat met Maurits 124 p; 4. Zwennie Vincent met Mark 122 P- Springen: Kl.B. cat. D: 1. Viola v.d. Akker met Kench; 3. Mela nie Huiskamp met Glenn; 7. Jan Jansen met Noran. Kl.L. cat. D: 4. Sandra Dieperink met Amber.' De paradeprijs was voor de Bergruitertjes en Henny Stege- man met prinses Dunja won de derde prijs in de rubriek „Best- gaande pony". De junioren C3 van SV Holten hebben in het toernooi van de SV Heeten prima gepresteerd. De eerste wedstrijd tegen Dalf- sen C3, waarin doelman René grote klasse toonde, resulteerde in een gelijk spel. Van Broekland C2 werd vrij makkelijk met 4-1 gewonnen. De laatste wedstrijd tegen Lemelerveld C3 die gewon nen moest worden met minstens evenveel doelpunten verschil als de wedstrijd Dalfsen tegen Broekland leverde voor Holten de volle winst op maar aange zien ook Dalfsen won was het aantal doelpunten beslissend en dat viel voor Holten met 1 goal- tje meer voordeliger uit en dat betekende een prachtige beker voor de C3 junioren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 9