MW wint toernooi voor lagere elftallen Holten krijgt eigen afdeling wandelbond Holten wint eigen veteranentoernooi MANTELWEEKM! Koedijk Jan Heedt Kom zaterdag 26 mei testrijden met de Ford Escort diesel Autobedrijf DRIES WILLEMS B.V. FORD ESCORT LASER. MEFR WAARD OP DE WEG. Mantels 98.- 19.-129.-159.- Jacks 49.- 79.- en 89.- Plattelands vrouwen fietsten Kandidaten vacatures geref. kerk Hink bedrag S.G.H. Holten voor Haïti Maliënheem wint royaal van Blauw Wit Atleten Holten succesvol van 10.00-17.00 uur Speciale aanbiedingen in regenmantels en jacks DONDERDAG 24 MEI 1984 HOLTENS NIEUWSBLAD 12 Op het sportpark 't Vletgoor is het jaarlijkse Blauw Wit-toemooi voor de lagere elftallen gehouden waaraan De laatste avond van de Holtense Plattenlands-vrouwen was prima ge organiseerd door een één-dags be stuur. Om zeven uur starten de leden voor een fietstocht met opdrachten. De leden die niet mee fietsten maak ten de opdrachten in hotel Vosman. Vijf dames wonnen na loting een bloemetje. Door de presidente werd af scheid genomen van mevrouw Steenhuizen die zestien jaar lang de handwerkgroep heeft ge leid. Zij kreeg een boekenbon aangeboden. Hierna werden dia's van oud Holten getoond, die erg in de smaak vielen. De presidente me vrouw Legdeur-Magemans wen ste alle leden een prettige va kantie en hoopte allen op 20 september weer te ontmoeten. werd deelgenomen door drie teams van Blauw Wit, door twee teams van CJV-ers uit Deventer en verder door ploegen van Eversberg en DES uit Nijverdal, Almen, SVZW uit Wierden, Holten en MW uit Marie. MW 3 won het toernooi. 's Morgens werden in drie poules de voorronden gespeeld, waarna de finales volgden. Blauw Wit 4, Marle 3, DES 7 en Holten 8 speelden in die finales om de eerste vier plaatsen. Het halve uur voetbal (tweemaal een kwartier) tussen DES en Holten eindigde onbeslist in 1-1 en ook de eerste serie van vijf straf schoppen leverde met vier tref fers van beide ploegen geen win naar op. Bij het nemen van de tweede serie strafschoppen bleef de spanning er ook tot het laatst in. j-jgg gQ^oQt vijfmaal achtereen raak en Henk Nikkels van Holten moest de beslissing brengen of er nog een derde se rie zou komen. Hij miste echter waardoor DES derde en Holten vierde werd. De wedstrijd tussen Blauw Wit en MW was van begin tot ein de boeiend. De Marlese ploeg kwam vlak voor rust door Ge rard Vrijlink op 1-0. In het twee de kwartier kreeg Blauw Wit weliswaar goede kansen maar die werden niet in treffers omge zet, waardoor MW toemooiwin- naar werd. De fair play-cup werd door de scheidsrechters toegekend aan het zevende team van CJV-ers. Als scheidsrechters fungeerden de Holtenaren J. van Avesaat, W. Beldman, B. van Doom, H. Schutte, B. Pleizier en H. Weste- rik en ook G. Teela uit Holten. Blauw Wit-voorzitter Gerrit We- link sprak bij de prijsuitreiking een woord van dank tot onder meer Gerrit van Zeijts voor de perfecte organisatie van dit toer nooi. De einduitslag: 1. MW 3, 2. Blauw Wit 4, 3. DES 7, 4. Hol ten 8, 5. SVZW 5, 6. Blauw Wit 7, 7. Blauw Wit 6, 8. CJV-ers 5, 9. CJV-ers 7, 10. Eversberg 3, 11. SSS 7, 12. Almen 4. Vanavond wordt gestart vanaf de kantine van het sportvelden complex aan de Valkenweg. Mor gen, de laatste wandelavond wordt gestart bij de Chr. lagere school de Schakel aan de Schoolstraat. De starttijden zijn tussen 18.15 en 19.00 uur. De kerkeraad van de gerefor meerde kerk heeft voor de ver vulling van vacatures de vol gende personen kandidaat ge steld. Kandidaat-ouderlingen zijn: A. Dijkink, Aalpolsweg 7; H. J. Hulsman, Boerendans- steeg 29; M. Immink, Sangeldijk; J. van Leeuwen-Beldman, Berg manstraat 33, J. Schuppert-Veld- huis. Markepad 6 en H. J. Zwiers, Lichtenbergweg 17. Kandidaten voor het ambt van diaken zijn: G. Beldman, Larenseweg8; C. J. Offiïnga, Ca nadastraat 31; H. J. Schuppert, Larenseweg; H. Stam, Schouten- straat; J. Stam, Bergman- staat 22 en G. H. D. Tromop, Tromopsweg 4a. Pater Bohnen uit Port-au-Prince in Haïti was woensdag 16 mei te gast op de Scholengemeenschap Holten om het er tijdens de themaweek van de cember verzamelde geldbedrag in ontvangst te nemen. Na ontvangst in de lerarenkamer sprak de 70-jarige pater Bohnen een willekeurig samen gestelde groep leerlingen toe. De aandachtig luisterende jon geren hoorden hoe de pater in de achterbuurten van Port-au- Prince bezig is met het onder wijs aan 13.000 straatarme kin deren. Het duidelijke en boei ende betoog leerde hen boven dien heel wat over de leefom standigheden van deze minder bedeelden. Aan het slot van de bijeen komst overhandigden Anne- mieke Rouwenhorst, Jeroen ter Haar en Saphire Jannink na mens de leerlingen van de Scho lengemeenschap Holten de pater een cheque van f6500,-. Via de intercom bedankte pater Boh nen alle leerlingen en medewer kers voor de inzet, die geleid heeft tot de geslaagde actie. Een niet gering gedeelte van het geld zal gebruikt worden voor de voeding van de hongerigen: melkpoeder, biskwie, mais en bonen. Wethouder H. Rustebie! verrichtte de aftrap voor de wedstrijd tussen Blauw Wit en Mariënheem die in het kader van het Nederiaagtoernooi van Blauw Wit werd gespeeld op het sportpark 't Vletgoor. Beide ploegen maakten er onder leiding van arbiter Beldman een goede wedstrijd van die door een iets beter spelend Mariën heem met 2-4 werd gewonnen. Weliswaar kwam Blauw Wit door een strafschop van Fred Hulleman aan de leiding, maar nog vóór de pauze maakten de bezoekers gelijk. Na de hervat ting nam Mariënheem een voor sprong en zorgde Hulleman voor de gelijkmaker, maar daarna wisten de gasten nog tweemaal te scoren. Een verzwakt Blauw Wit 2 was geen partij voor een sterk spelend Mariënheem 2. Blauw Wit zag tijdens deze wedstrijd de doelman uitvallen en moest uiteindelijk met een 2-8 neder laag genoegen nemen. Vanavond wordt om 19 uur het toernooi voortgezet met wedstrijden van Blauw Wit te gen de beide eerste teams van de SV Haarle. Dinsdag 29 mei is het Ootmarsumse KOSC de te genstander. Het toernooi wordt op donderdag 7 juni besloten met de plaatselijke derby tussen SV Holten en Blauw Wit. De atleten van s.v. Hotten zijn weer op diverse plaatsen actief geweest Op zaterdag 12 mei waren Egbert Veneklaas en Gerard Markvoort pre sent in Terwolde bij de Scherpenhof- loop over 9500 meter. Tussen het geweld van KNAU-wedstrijdlopers haalde Egbert een uitstekende 4e plaats in 30 min. 47 sec., terwijl Ge rard eveneens een prima tijd liep in 34 min. 10 sec. Binnen afzienbare tijd valt de op richting te verwachten van de afde ling Holten van de Christelijk bond .Sport en Natuur" natuur" (CBSN), de wandelbond die dit jaar voor de tweede keer cessie met veel succes de Avond-vierdaagse heef georgani seerd. De CBSN trad op 1 januari als vereniging naar buiten en stelt zich tot doel haar leden door middel van wandel- fiets- bergsporttochten ken nis te laten maken met de natuur. In tegenstelling tot de meeste wandel sportverenigingen laat de CBSN haar tochten telkens van een andere plaats in de gemeente vertrekken zodat de wandelaars telkens kennis kunnen maken van een ander stuk natuurschoon. „Ons doel is de mensen de na tuur in te krijgen" legt voorzitter L. v.d. Velden uit. „Daarom zoe ken wij voor onze tochten altijd mooie stukjes natuur uit, en dan hoef je in Holten niet ver te zoe ken. Door elke avond op een an der plaats aan de rand van het dorp te starten hebben we een zo gevarieerd programma samen gesteld. Vorig jaar is dat zo goed bevallen, dat we contact hebben gezocht met enkele plaatselijke wandelliefhebbers, die spontaan hun medewerking hebben toege zegd, zodat we binnenkort in Holten kunnen starten met een eigen afdeling." Naast de avond-vierdaagse or ganiseert de CBSN o.a. de Hol- terberg-wandeltocht die dit jaar op 2 juni wordt gehouden. Bij zonderheid van deze tocht is, dat gelijktijdig gestart wordt in Hol ten en Nijverdal, waarna de wan delaars over een schitterend uit gezet parcours in tegengestelde richting elkaar passeren. Drukte Bij de inschrijving voor de avondvierdaagse was het weer een drukte van belang. Ook dit jaar was het animo weer bijzon der groot. Voor het eerst werd dit jaar ook de buurtschap Dij- kerhoek „meegenomen". Aanvan kelijk was de voorinschrijving niet al te groot, maar op de wandel-avonden zelf kwam men handen te kort om de lopers in te schrijven. Op het sportcomplex Meermanskamp hield de SV Holten een uitstekend verlopen veteranentoernooi. Er werd gespeeld in twee poules van vier teams. In de finale werd in een spannende wed strijd van Enter en Holten niet gescoord. Bij het nemen van de vijf strafschoppen bleek Holten over de sterkste zenuwen te be schikken (4 tegen 3 treffers) en werd daarmee toemooiwinnaar. Na Enter werd Veno uit Vollenhove derde door de veteranen van Rijssen Vooruit met 4-2 te verslaan. Vijfde werd Mariënheem, zesde Markelo, zevende Zwolle en het tweede team van Holten eindigde als laatste. De prijsuitreiking in de kantine van SV Holten werd verricht door de 83-jarige Gerrit Wissink, het oudste erelid van de vereni ging. Hij reikte met enkele toepasselijke woorden de eerste prijs uit aan Gerrit Soer. Op modisch gebied gewoonweg de beste ORANJESTRAAT 143 - RIJSSEN - TELEFOON 1 30 36 Volop parkeerruimte voor en achter onze zaak Naast de suksesvolle Escort Bravo brengt Ford nu de Escort Laser. Met het rijplezier, de sportieve styling, de prestaties en de zuinig heid van elke Escort. Maar de Escort Laser heeft 'n lange lijst opvallende extras. En dat voor f 15.995,-*! DE ESCORT LASER KOST U MINDER. De prijs spreekt voor zichzelf. De vijf- versnellingsbak vergroot nog 'nsde zuinigheid die u ai kent van de Escort. Eén grote onderhoudsbeurt per jaar lof elke 20.000 km) is genoeg, terwijl het "long life'-uitlootsysteem en de 6 joar gorontie tegen doorroesten von binnenuit illustratief zijn voor de kwoliteit die straks een hoge inruilprijs gorondeert. DE ESCORT LASER GEEFT U MEER. Meer kilometers per liter door z'n vijf versnellingsbak. Meerstijl door z'n fraaie bekleding en de speciale Turbo wieldeksels. Meer komfort door 't hoogpolig tapijt en de r De Escort Laser extra zware geluidsisolatie, fcn nog veel meer. jfggj startklaar DEESCORT LASER NODIGT UUIT. Ga naar uw Fgrd Dealer en maak ken nis metdeautodieumeergeeften minderkost. r'n proefrit. INCl. Keizersweg 70 - Holten - Tel. 19 00 - ind.terr. De Haar

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 12