Koude douche voor Mintonette-heren Holten 4 in opmars GEREF. KERKERAAD VOETBALT HET BEST Resultaten B lai iwWit Verdiende nederlaag voor Holten: 1-3 Sporthal 't Mossink Spelmorgen Blauw Wit en SV Holten HOLTENS NIEUWSBLAD Programma „Blauw Wit" Programma s.v. „Holten' SENIOREN voor OKIA WOENSDAG 15 FEBRUARI 1984 Een zeer sterk opererend Vol ley heeft de heren van Minto- nctte een bijzonder koude dou che bezorgd., De eerste verlies- punten zijn een feit: 0-3. De eerste set begon eigenlijk zonder problemen, tot een 13-8 voorsprong voor Mintonette. We dachten misschien dat we er waren, of we werden misschien verblind door het flitsen van de fotograaf, maar het kwam er op neer dat de set geheel onver wacht en onnodig verloren werd met 13-15. De tweede set was een kopie van de eerste. We speelden best goed, maar verde digend was Volley zeer sterk. Ondanks het feit dat Henk weer een prima partij speelde werd ook deze set verloren en wel met 12-15. Dat was behoorlijk beroerd na tuurlijk. De derde set moest het dan toch gebeuren en met nieuwe en vooral ook weer frisse moed werd de strijd weer aanvaard. Maar wéér lukte het niet! En hoewel de set zeker 45 minuten duurde, trok weer Volley aan het langste eind met 12-15. We kunnen als excuus aanvoe ren dat een aantal mensen niet geheel fit aan de wedstrijd be gon, maar dat doen we niet. We hebben gewoon verdiend verlo ren op een wel zeer ongelegen moment. We staan echter nog steeds tweede en zullen morgen Setash laten zien dat we er nog steeds bijhoren. Tot morgen in de Sporthal. Jams Hazemeyer SV Mintonette 1 (dames) 3-1 Jan Voogt kijkt gespannen toe hoe Henk Kroon smasht. Dit was de eerste wedstrijd zonder Frans. We wilden graag winnen want we hadden de pun ten hard nodig. De eerste set gingen we er flink tegenaan. Er werd redelijk gespeeld en we wonnen de set met 15-9. Toen kwam de tweede set.Er wer den veel fouten gemaakt. De te genpartij kon goed profiteren van onze fouten. Deze set pakte dus verkeerd uit voor ons! We verloren de set dik met 5-15! Dit was eigenlijk teveel van het goe de. We probeerden de 2 volle punten toch nog te pakken. In de derde set werd er weer iets beter gespeeld. Eugenie was flink op dreef en maakte veel punten. Het serveren ging min der goed. En dat was zonde. De ze set ging weer beter dan de tweede. We wonnen de set met 15-9. We roken nu de volle winst. Ook de laatste set werd er slecht geserveerd, maar de te genpartij profiteerde er niet van. Door het publiek en de goede aanwijzingen van Klaas wonnen we ook deze set en wel met 15- Programma Er zijn morgen weer vele goe de partijen volleybal te aan schouwen. Vanaf 19.00 af tot 22.30 uur is er weer spanning en sensatie in de sporthal 't Mos sink. Komt, ziet en geniet! Tot mor gen! De teams van de Geref. Mannen- en vrouwenvereniging, de dames verkleed als dienster en de heren als ober met rechts de sponsor oliesjeik Paridabi. WSV l-Holtcn 1 (4-6). In deze wedstrijd gingen Fred Hulleman, Jan van Heun en Ni co Valk flitsend van start. In een mum van tijd stonden ze met 5-0 voor. Toen begon er iets te haperen en wist W.S.V. tot 5- 2 terug te komen. Nico slaagde er toen in het bevrijdende punt te scoren. Waarschijnlijk onder het motto genoeg is genoeg ver loren Jan en Fred hun laatste partij, zodat de einduitslag 6-4 in het voordeel van Holten werd. In totaal wisten Jan en Nico elk twee partijen op hun naam te brengen, terwijl Fred met één overwinning genoegen moest nemen. Wel won hij in een goede partij met Nico het dubbel, zodat zijn bijdrage aan de eindstand zeker niet gering is geweest. Holten 3-MTC 4 (7-3) Met een aanvankelijk scorever loop van 1-0, 1-1 en 2-1 werd al voorzichtig rekening gehouden met een gelijk spel, totdat met het door r Robert Klein Wassink en Henk Hendriks in drie games gewonnen dubbelspel het herstel inzette. Met drie overwinningen voor Robert, twee voor Henk en één voor invaller Chris Schoon- enberg, werd uiteindelijk een verdiende zege binnengehaald. Metabouw Shot 12-Holten 4 (2-8) In de uitwedstrijd tegen het twaalfde team van de tafelten nisvereniging Metabouw trad het vierde team zeer gemotiveerd aan. Nadat Willem Gütlich de score had geopend was het de beurt aan Jos Trentelman, die hiermee zijn eerste competitie wedstrijd speelde. Hoewel de ze nuwen hem bijna zichtbaar door de keel gierden, ging hij, naar mate de wedstrijd vorderde, steeds beter spelen. Zijn tweede partij wist hij zelfs te winnen, terwijl hij zijn laatste partij maar met miniem verschil ver loor (17-21; 21-23). Willem bleef, evenals Ronnie Hulleman, onge slagen. Het dubbel gespeeld door Willem en Ron werd in drie games gewonnen. Hoewel de voorjaars competitie nog maar net is begonnen, spreken de leden van het vierde team nu reeds (en niet eens alleen binnenskamers) over het kampi oenschap. Holten 5-Colmschate 6 (1-9) Holten 5 verloor met duide lijke cijfers van Colmschate. Harry Rensen dwong zijn tegen standers in al zijn partijen een derde game af en wist er hier van één in winst om te zetten. Gerard Beldman en Hans Joos- tink waren tegen het ontketende Colmschate nog niet opgewas sen. Het dubbel Hans en Harry vocht voor wat zij waard waren maar moest na drie games de eer aan de tegenpartij laten. Teams van 8 spelers waarvan er in mini-partijtjes van een kwartier beurtelings vijf binnen de lijnen kwamen, die waren „geselecteerd" uit de kerkeraad der Geref. Kerk, de mannen- en vrouwenvereniging, de jeugdver enigingen en de clubleidingen hebben zaterdagavond van 8.00 tot plm. uur in sporthal 't plm. 300 belangstellenden veel plezier geboden met gekostumeerd voet bal. Technisch spél, werd er op een enkele uitzondering na, niet geboden maar strijdlust was er Senioren: Zwolle 1-Holten 1 14.30 u.; MW 2-Holten 2 10.00 u. V. 8.45 u.; Holten 3-Enter 4 10.00 u.; Holten 4 is vrij; Holten 5-De Zweef 6 10.00 u.; Wierden 3-Holten 6 10.00 u. V. 9.00 u.; Almelo 4-Holten 7 11.00 u, V. 10.00 u.; Enter 6-Holten 8 11.00 u. V. 10.00 u.; Holten 9-PH 17 10.00 u.; Holten 10-Enter 7 10.45 u.; Holten 11-Bornerbroek 5 9.00 u.; PH 16-Holten 12 9.00 u. V. 8.00 u.; Holten 13-Wierden 6 10.30 u. Junioren: Holten Al-Tukkers Al 14.30 u.; Holten A2-Excelsior A2 14.30 u.; Daarle Bl-Holten BI 12.45 u. V. 11.45 u.; Holten B2- De Zweef B2 11.45 u.; Haarle B2-Holten B3 13.00 u. V. 12.00 u.; Holten Cl-Excelsior Cl 14.30 u. Zaalvoetbal: De junioren C2 en C3 worden zaterdagmorgen om half negen in de sporthal 't Mossink verwacht. voor de week van 18 februari Woensdag 1984 tot en met 24 februari 1984 Zaterdag 09.00-15.00 Blauw Wit 15.00-19.00 N.V.H. 19.00-20.00 hr. Tijs 20.00-21.00 hr. Wissink 21.00-22.00 hr. Paalman Zondag 11.00-12.00 s.v. Holten, afd. voet bal (dames) 12.00-19.00 N.H.V. Maandag 08.10-15.30 scholengemeenschap 16.00-18.00 s.v. Holten, afd. voet bal 18.00-23.00 Badmintonclub Hol ten Dinsdag 08.10-15.30 scholengemeenschap 16.00-22.30 Mintonette 22.30-23.30 Blauw-Wit instructielokaal: 19.00-21.00 c.v. Holten, afd. schaken 08.10-15.30 scholengemeenschap 16.00-18.30 Hockeyclub Holten 18.30-22.30 Badmintonclub Hol ten 22.30-23.30 't Klavier Donderdag 08.10-16.30 scholengemeenschap 16.30-22.00 s.v. Holten afd. hand bal 22.00-23.30 s.v. Holten All Stars Vrijdag 08.10-15.30 scholengemeenschap 16.00-18.30 Hockeyclub Holten 18.30-23.00 Mintonette Voor reservering van nog vrije uren in het bovengenoemde weekeinde, kan men zich vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur recht streeks wenden tot de beheerder (sporthal, tel. 31 80). Overige re serveringen uitsluitend via het gemeentehuis (afd. welzijnsza ken, tel. 16 66 toestel 25), en in dien mogelijk tussen 9.00 en 12.00 uur. Het begin van de wedstrijd zag er zeer hoopvol uit. Reeds na vijf minuten werd Herman Deyk de diepte ingestuurd en uit diens voorzet kopte Daniël Saamangun op schitterende wij ze Holten naar een voorsprong. Even leek het erop dat de rood zwarten het initiatief zouden houden, doch mede door het fa len van het middenveld en cen tervoor, die veel balverlies leden, nam Heeten het initiatief over en gaf dit ook niet meer uit handen. Het was de verdienste van de roodzwarte verdediging dat het tot de rust 1-0 bleef. Ook na de pauze bleef Holten volharden in haar verdedigende spelletje en het wekte geen ver bazing dat na 8 minuten spelen Schoorlemmer van Heeten in zyn eentje de hele verdediging van Holten zijn hielen liet zien en van dichtbij de gelijkmaker scoorde. Binnen het kwartier was het wederom raak, toen Aarnink op een identieke ma nier Heeten op voorsprong zette. Hoewel de roodzwarten wel pro beerden het spel te verplaatsen kende het team te veel zwakke schakels, die ook good old Jo- han Veeneklaas (binnenkort 39) bij de dames en de heren soms meer dan toelaatbaar. Overtre dingen werden er ook gemaakt veelal omdat men de spelregels aan zijn laars lapte en ook een enkele keer omdat men een te genstander toch net iets te hard „aanpakte". De scheidsrechters Wim Beld man en Ben van Doorn trokken enkele malen een rode zakdoek en dat betekende een paar mi nuten naar de strafbank. Het spektakel was compleet toen ds. M. Berge, de aanvoer der van het kerkeraadteam, na een niet opzettelijke botsing oorzaakgebrek aan conditie) op de brancard moest worden afgevoerd naar de kleedkamer waar evenals bij echt voetbal de natte spons wonderen deed en zo kon dominee aan het eind van de avond de grote taart in ontvangst nemen want de kerke raad won in de finale van het jeugdteam met 3-2. Bravo!!! Het kerkeraadteam dat be stond uit ds. Berg, de dames Mewijerink-Stam, Span-v.d. Berg en Stam-Stam en de heren W. C. Wamelink, J. Bosschers, J. Bolink en A. Meijerink, werd een staande ovatie gebracht. Jan Veldhuis die een woord van welkom sprak verzorgde het commentaar en dankte allen die aan het welslagen van dit eve nement hun medewerking ver leenden. Tot aan de rust mochten de pupillen van trainer Veenstra tegen Heeten hopen op een gunstig resultaat, omdat men een na vijf minuten spelen genomen voorsprong tot de pauze wist te verdedi gen. De roodzwarten toonden echter veel te weinig initiatief en beperkten zich tot het achter de tegenstander aan lopen. Pas na de pauze had dit consequenties. Binnen een kwartier wisten de gasten uit Heeten hun achterstand om te zetten in een voor sprong. niet kon compenseren. Pas toen Heeten na een half uur spelen uit een corner op rechts de voorsprong door Aar nink tot 1-3 uitbouwde, kwamen twee wissels opdraven en ging ook de verdediging zich aanval lend inschakelen. Hoewel zich enkele kansen voordeden kwam deze strijdwijze te laat. De rood zwarten leden een verdiende ne derlaag, die in belangrijke mate te danken is aan het falen van enkele spelers en het gebrek aan initiatief van de totale ploeg. Willen de roodzwarten het vierde klasserschap behouden dan zal men deze strijdwijze moeten vergeten en meer durf en initiatief moeten tonen. Zondag speelt Holten de uit wedstrijd tegen Zwolle, één van de koplopers in 4H. Een ploeg, die bij haar bezoek aan Meer manskamp een uitstekende in druk heeft achter gelaten. Het is te hopen dat trainer Veenstra dan ook weer kan beschikken over de .wintersporter' Jan Bert Wissink en mogelijk is ook Evert Dalemans weer inzetbaar. De wedstrijd begint om 14.30 uur. Blauw Wit 4-DES 6. Met het advies om de eerste helft rustig van start te gaan begon de thuisclub aan deze wedstrijd. Er werd goed gevoet bald en vooral op het midden veld liep het uitstekend. Uit een voorzet op maat van nieuwko mer Cees Zuurveld kopte Jan Vrugteveen onhoudbaar in (1-0). Na rust een Blauw Wit dat het min of meer liet afweten, het middenveld liep stroef en onze ker en de achterhoede kreeg steeds meer werk. DES kwam uit een goede aanval over rechts en een strafschop op voorsprong (1-2) en liep zelfs uit tot 1-3 toen de linksbuiten uit een vrije trap scoorde. Blauw Wit deed er hier na nog van alles aan maar ver der dan één doelpunt, uit een voorzet van Rudi Drent die tot verbazing van de DES-goalie in het doel wapperde, kwam men niet Eindstand: 2-3. Excelsior Hl-Blauw Wit 6 De vaste doelman Ronnie Hul leman was „overgestapt" naar Blauw Wit 4 en zfjn plaats on der de lat werd ingenomen door Ab Aaftink. Het zesde ging fana tiek van start met goed voetbal en de gastheren wisten zich nauwelijks kansen te scheppen terwijl Blauw Wit het doel van Excelsior constant onder druk zette. Na een half uur kwam Blauw Wit uit een vrije trap van Wim Veldhuis op 1-0. Blauw Wit bleef hierna sterk aandringen en het resultaat was 2 treffers, 1 van de nieuwe aanwinst Geert Harbers en 1 van Gerrit Aan stoot (0-3). Blauw Wit nam hier na wat gas terug waardoor Ex celsior de geboden kans kreeg om de eer te redden. Eindstand 1-3. A.S.V. 2-Blauw Wit 3 De thuiswedstrijd tegen A.S.V. was kansloos verloren (0-3), maar Blauw Wit was daardoor niet geïmponeerd. We vochten er met zijn allen hard voor, maar het scheen alsof we het geluk niet mee hadden. Gerrit Paal man (de gewone man, met een dochter en een zoon) lepelde de bal tegen de lat, en ook andere kansen werden niet benut. Ge rard van de Plet raakte in een reflex de bal in eigen strafschop gebied met de hand. Tegen de verhouding in dus 1-0. Dit werd ook de ruststand. Direct na de rust werd een onoplettendheid al fataal 2-0. Dit ondanks de frisse invaller Gerrit Stam (Teu- ne). We vochten rustig door. Ge volg van dit alles nog meer pressie en twee knallers van Hans van de Plet, onze eeuwige spits. Hierna behoudend voetbal aan beide zijden. Het eerste puntje na de winterstop is weer binnen. Blauw Wit 8-Sp. Daarle 4 Het achtste moest aantreden tegen de koploper. De lange pauze had het achtste blijkbaar niet erg gehinderd want men be gon met aanvallend spel. Na een Senioren: DOS'37 1-Blauw Wit 1 2.30 u v. I.00 u-. Voorwaarts 5-Blauw Wit 2 2.30 II.00 u. v. 10.00 u. Blauw Wit 3-Daarle 2 2.30 u. Eversberg 3-Blauw Wit 4 12.30 U V. 11.30 u. Blauw Wit 5-ON 8 12.45 U. Blauw Wit 6-Enter V. 8 12.45 u. Blauw Wit 7-SWN 8 12.45 u. SWN 9-Blauw Wit 8 2.30 U. V. I.30 u. Stand le klasse: Dos '37 11-22; Vesos 10-15, Markvogels 10-14, Denekamp 11-14, Blauw Wit 12- 12, Daarle 12-12, Sportlust 11- II, Oldenzaal 10-10, Marle 12-9, ZW'82 13-8, Rietvogels 10-3, Boswinkel 10-2. Zaalvoetbal: Bij afgelasting competitie is er zaal voetbal in sporthal 't Mos sink. Blauw Wit 6-Blauw Wit 7 13.00 u. Blauw Wit 8-Blauw Wit 5 14.00 u. Junioren BI. Wit Al-Haarle A2 14.30 u. BI. Wit Bl-Dos'37 BI 13.00 u. SVZW B2-B1. Wit B2 12.45 v. 11.45 u. Enter B2-B1. Wit B3 14.30 V. 13.30 u. BI. Wit C1-C2 toernooi tegen sv Holten in de sporthal 't Mos sink. Wierden Bl-Blauw Wit BI De Blauw Witten hebben slecht overwinterd. Tegen het hoog geklasseerde Wierden bleek duidelijk dat zij technisch en conditioneel de mindere waren. Twee doelpunten vielen in de laatste minuten van zowel de eerste helft als de tweede helft. Blauw Wit 2-MarkvogeIs BI Al in de eerste minuut scoor de Markvogels. Blauw Wit was schijnbaar nog niet uit de win terslaap ontwaakt. Markvogels kon nog voor rust twee maal profiteren. In de tweede helft ging het allemaal veel beter bij B2, maar Markvogels hield de verdediging goed gesloten. Voor het laatste fluitsignaal kon Markvogels de score nog met een doelpunt uitbouwen. Blauw Wit B3-Sp. Rijssen B2 Sp. Rijssen heeft de hele wed strijd beheerst. De eerste twintig minuten kon Blauw Wit het nog volhouden maar na de 0-1 gin gen de koppen naar beneden en werd Sp. Rijssen weinig in de weg gelegd. De rust ging in met een 0-2 achterstand. In de twee de helft ging Blauw Wit iets be ter voetballen, maar men kwam zelden gevaarlijk voor het doel van Sp. Rijssen. De Rijssenaren scoorden nog twee keer zodat Blauw Wit met een 0-4 neder laag de kleedkamer kon opzoe ken. redelijke kans voor Henk Brinks I ltatPfl was het een van de „Daarlenen VJUvUC 1 raUllalvll die zijn eigen doelman kansloos passeerde. Hiema kreeg doelman Henk Aanstoot voldoende werk wat hij in eerste instantie be kwaam deed. Na een vrije trap van Sp. Daarle kwam de bal hoog voor en wist een van hen, koppend, de gelijkmaker te sco ren. Uit een lange pass van Ben Gerards wist een van de Daar- le-verdedigers niks anders te doen dan de bal met de handen te stoppen in het strafschopge bied, dus: strafschop! Nico Beldman zou hem er wel even inschoppen. Hij schoot ech ter veel te zacht maar door het effect wat de bal mee kreeg werd de doelman verrast (2-1). Na de rust ging men verder met een andere keeper (Henk moest voor zijn werk weg) en Nico nam zijn plaats in. Al direct in de tweede helft, wederom na een goede diepte pass van Ben, wist Henk Brinks na goed doorgaan en verwarring te stichten in de Daarle-verdedi- ging, twee spelers en de keeper liepen elkaar in de weg, 3-1 te scoren. Het duurde tot twee mi nuten voor het einde dat Daarle 3-2 wist te scoren. Op het gewichtstouwtrektoer- nooi van de Slopers Panterman in Zwillhroeck (bij Eibergen) heeft OKIA goed gepresteerd. Bij de heren ongeriemd kwam OKIA 2 tot 450 kilo. De 500 ki lo kreeg men net niet binnen de tijdslimiet omhoog. OKIA 2 eindigde in de middenmoot. OKIA 1 (geriemd) haalde de 750 kilo 1,25 meter, goed voor een derde plaats na Panterman (1,57 hoog) en Boerengeweld uit Bel trum (1,32 meter hoog). Op zaterdag 11 februari was OKIA present in Ruurlo waar het Rubbermattentoernooi van de TTV Heume werd gehouden. Na in het vorige toernooi twee de te zijn geworden bleven de Holtenaren nu ongeslagen. Twin tig punten behaalde OKIA en de nummers 2 Brussloo en Heu- re moesten met 17 punten ge noegen nemen. Vierde werden Eibergen en Oosterwijk 2 met 12 punten. De stand na twee toer nooien: 1. OKIA 36 pnt. 2. Ei bergen 31 pnt. 3. Heure 1 30 pnt. 4. Oosterwijk 1 28 pnt. Afgelopen zaterdag werd een spelmorgen gehouden in de kan tines van Blauw Wit en S.V. Holten op „Meermanskamp", met de pupillen van beide ver enigingen. De opgekomen pupil len, in totaal 82, hebben geno ten. Vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur werden er spelletjes gedaan die waren opgesteld door dhr. IJspeerd. Alle pupillen moesten langs 14 spelletjes zoals: Bibber- spel, Erwtenrace, Dartspel, Bal spel, Ringwerpen, Busgooien, Hockeyspel, Balschieten, Biervil tjes, Wilhelm Teil, Knikkerspel, Spijkerpoepen, Lucifer stapelen en Hengelen. Na afloop werden de prijzen uitgereikt door de hr. J. Kieftenbelt aan de volgende jongens. D. groep: 1. T. Brands, 2. H. Blok, 3. H. Berghuis, 4. P. Beu kenkamp. E. groep: 1. C. Beukenkamp, 2. R. Jansen, 3. J. Eektimmermans, 4. R. Wissink. F. groep: 1. B.v.d. Velde, 2. J. W. Kevelam, 3. D. Beldman, 4. R. Hendriks.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 9