Begin compitie B.C.H. Nacht om Holten' Besuitaten Blauw Wit Toertocht Resultaten s.v. Holten Resultaten Blauw Wit TeunSchuppert wint Soigniës HOLTENS NIEUWSBLAD badmintonclnb-holten „De Rietvoorn" hield hengelwedstrijd BLAUW WIT HOUDT KOEKAKTIEH! Overwinning heren waterpoloteam BURGERLIJKE STAND SPANNENDE TWEEDE HELFT! HOLTEN Al-ENTER Al Programma s.v. „Holten' SENIOREN Programma „Blauw Wit' PUPILLEN DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1983 PUZZELRIT MAC «„DE HOL- TERBERG" Onder goede weersomstandig heden organiseerde de „M.A.C." zondagmiddag de zesde puzzelrit seizoen 1983. Het parcours van plm. 38 kilometer was uitgezet door de clubleden mevr. Bijma, E. Klein Teeselink en J. Tuller. Ondanks de kampioenschappen zijspannen waaraan door clublid August Muller werd deelgeno men gingen voor de mooie puz zelrit toch nog 37 deelnemers van start. De uitslag: A-klasse: 1.A. Woudstra, Damwoude (Fr.) 12 str.p., 2. B. Vriejink, Groningen, 82 str.p., 3. G. G. J. Rekers, Almelo, 127 str.p. B-klasse: 1. G. Paalman, Wier den, 224 str.p. C-klasse: 1. J. G. Timmers, Al melo, 12 str.p., 2. Th. Grevink, Wierden 36 str.p., 3. J. Hannink, Raalte, 66 str.p., 4. H. Mooiweer, Holten, 67 str.p. D-klasse: 1. Nijland, Holten 130 str.p., 2.J. Muller, Holten 144 str.p., 3. H. A. Jongman, Holten 161 str.p., 4. W. Boode, Holten 166 str.p. De eerste wedstrijden in de nieuwe competitie zijn de afge lopen dagen al weer gespeeld. Toen de kruitdamp opgetrokken was, bleek B.C.H. het erg goed gedaan te hebben; met één ge lijkspel en vier overwinningen werden de eersje punten bin nengehaald. Nog twee teams moeten deze week in aktie ko men en van hen wordt eigenlijk een zelfde resultaat verwacht. Lettele 2 - B.C.H. 5 'Voor zijn eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen, toog het 5e team, bestaande uit Dini v.d. Vreede, Gerrie Oolbekkink, Bert Postma en Reijer Dorresteijn, op zaterdag 17 september naar Let tele. De enkelspelen werden be halve door Dini, die net 2 punt jes lucht tekort kwam in de 3e game, gewonnen. Zowel de ge- mengd-dubbel van Gerrie en Bert, als van Dini en Reijer wer den gewonnen, zodat de over winning reeds een feit was. De heren haalden bij het dubbelspel hun punt ook binnen, maar de beide dames moesten na 3 gelij- kopgaande games de eer aan hun tegenstanders laten. Eind stand derhalve 2-6. Jeugd B.C.H. - Kwiek 2 Het jeugdteam speelde zater dag 17 september hun eerste competitie wedstrijd thuis. Even wennen was er niet bij, ze moes ten er gelijk flink tegenaan. Ie heer Jan Erik Jansen won met afwisselend spel overtuigend zijn enkel. Aijan Kramer had het duidelijk moeilijker en verloor dan ook. Bij de dames ongeveer hetzelfde beeld: Femande Hof huis won gemakkelijk, terwijl Johanna Koopman strijdend ten onder ging. De gemengde dub bels werden gelijk verdeeld: Fer- nande en Jan Erik wonnen en Johanna en Arjan verloren hun partij. Helaas -ging ook het he ren-dubbel verloren, zodat het dames-dubbel zijn partij moest winnen om nog tot een gelijk spel te komen. Zij deden hun plicht, hoewel het in de tweede game erg spannend was en met slechts één puntje verschil werd gewonnen. Met de 4-4 eindstand was men dan ook best tevreden. B.C.H. - Kwiek 3 Het le team moest maandag 19 september aantreden tegen Kwiek 3, dat vorig seizoen op de 3e plaats was geëindigd. Bij het heren-enkel won Eddy Wille- mink met sterk spel overtui gend, terwijl Gerrit de Roos geen antwoord had op het strakke spel van zijn tegenstan- Zondag 18 september werd door Hengelsportvereniging „De Rietvoorn" een wedstrijd gehou den in het Jabosgat in Heino. Er waren 28 deelnemers en ge zamenlijk wist men 15 meter vis op het droge te brengen. De grootste vis werd gevangen door de heer H. Aanstoot, het was een brasem van 38 centi meter. Overige uitslagen waren: 1. Middendorp 198 cm, 2. J. v. Avezaath 158, 3. J. Tuitert 119, 4. H. Aanstoot 117, 5. H. Kers 104, 6. A. Driezes 102, 7. G. Jan sen (jeur) 102, 8. H. Kettelarij 100 9. B. Groot Obbink 82, 10. J. W. v. Langen 77. De volgende wedstrijd wordt niet gehouden in de Regge maar in het Twentekanaal te Eefde. Vertrek vanaf Smidsbelt om 6.00 uur. De voetbalvereniging „Blauw Wit '66" gaat morgenavond (23 sept.) in het dorp en de buurt schappen koek verkopen. De winst die men hoopt te maken is bestemd voor de jeugdafdeling (rond de tweehonderd leden!) die handen vol geld kost. Voor de koekverkoop zullen tussen half zeven en plm. acht uur een groot aantal Blauw Wit ters worden ingezet, die om ui terlijk kwart over zes present moeten zijn bij het clubhuis op sportpark ,fA eermanskamp". Ook zij die hun medewerking hebben toegezegd in het beschik baar stellen van een auto wor den vriendelijk verzocht op tijd aanwezig te zijn. Wij bevelen deze verkoop-aktie in het belang van de sport- en vrijetijdsbesteding van de jeugd van harte aan. Zie adv. in dit blad). In de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 oktober organiseert de Holtense Motor- en Automobielclub „De Holterberg" voor de veer tiende achtereenvolgende keer de befaamde nachtpuzzelrit, beter bekend als „Nacht rond Holten". Deze rit, volgens routebeschrijving te rijden, zal worden uitge zet door de clubleden Joh. van Bruggen, R. Mulder en H. Oolbek kink. Het is een rit die door iedereen gereden kan worden. De gemiddelde snelheid be draagt 25 kilometer per uur. De start is vanaf 20.00 uur bij club huis „De Biester" in de Stati onsstraat, terwijl de rustpauze (1 uur) en het eindpunt zaal „Vos man" zal zijn in de Oranje straat. Tijdens de rustpauze en na afloop draait „het rad van Hoewel het donker weer was en er af en toe wat motregen viel, werd het toch voor de 553 duiven, die voor de wedvlucht vanaf Soigniës (België) door de P.V. „De Bergvliegers" waren ingekorfd een snelle vlucht. Om 11.20 uur werden de dui ven, die een afstand van ruim 250 km moesten overbruggen losgelaten. Evenals de vorige week was het weer Teun Schuppert die om 13.56 u. de snelste duif klokte en dat betekende een snelheid van 96 km6p.u. De uitslag; 1-5-25-49-52 Teun Schuppert; 2-3-4-7-11 H. Willems; 6-21-32-52-53 G. Egberts; 8-48-90- 91-105 Wim Aaftink; 9-10-23-59-72 H. J. Paalman; 13-67-87-88 G. J. Koetsier; 14-26-36-50-73 H. van Beek; 16-37-38-42-95 H. J. ten Velde; 17-34-46-54-97 Ronald Kolkman; 18-28-45 W. van der Pluym; 19-29-60-61-62 A. ten Dam; 20 H. Slijkhuis; 22 Erik Veneklaas; 31-98-106 Jan Aaf tink; 35-96-100-102 H. Wansink en Zn.; 39-89-93 Frits Meester en Zn.; 47-68-76-107 Comb. Oolbek- kink/Tijhof; 56 A. Baltus; 63-108 M. Lodeweges; 94 E. Dikkers. avontuur" waarmee een zeer groot aantal prachtige prijzen zijn te winnen. Alle deelnemers ontvangen een fraai rallybord en een jaarschildje. Voorinschrijving is mogelijk tot 26 september voor 15 gulden bij H. Oolbek kink, Schuttersweg 17 te Holten. Inschrijven aan de start kost f20.-. Er bestaat elk jaar voor dit evenment een enorme be langstelling en we twijfelen niet of ook deze keer zullen een groot aantal automobilisten uit de regio en ver daarbuiten van de partij zijn. der en dus verloor. Zowel Jenny Scholman, als Diny Wegstapel wonnen vrij gemakkelijk hun en kel. De gemengde-dubbels wer den gelijkelijk verdeeld: Jenny en Eddy wonnen, terwijl Diny en Gerrit in 3 games het onder spit moesten delven. Het da mes-dubbel ging erg goed, hoe wel de 2e game iets minder overtuigend was. De heren had den 3 games nodig, maar door taktisch sterk spel in de laatste 2 games, wonnen ook zij, met als eindresultaat een 6-2 over winning. B.C.H. 2 - A.B.S. 3 Tegen het pas gepromoveerde A.B.S. 3 had het 3e team het niet al te moeilijk. Alle enkel partijen werden vrij gemakkelijk gewonnen door de dames Sonja de Roos en Jet de Beus en de heren Tony ten Broeke en Theo Aarsen. Van de overige partijen werd alleen het heren-dubbel verloren, maar het is bekend, dat Tony en Theo beter tegen dan met elkaar kunnen spelen. Zaterdag speelden het damés- en heren-waterpoloteam hun eer ste wedstrijd voor de competitie 1983/'84. Het damesteam trad hierbij voor het eerst op en men kon eigenlijk geen overwinning verwachten. De eerste tegenstanders waren zowel voor de dames als voor de heren Olde Vechte uit Ommen. Omdat het overdekte bad in Rijssen nog niet geopend was moest het poloteam in Nijverdal spelen. De dames speelden een leuke wedstrijd maar moesten toch een nederlaag van 0-15 in casseren. Het herenteam had het wel iets makkelijker ondanks het niet meespelen van keeper Erik Bekkemens en men moest met reservedoelverdedigers genoegen nemen. Desondanks werd het al spoedig een voorsprong voor de Holtenaren die erg sterk en sa menwerkend speelden en door doelpunten van Edwin Stege- huis, Wim Mooiweer en Anton Aarsen hun teamoverwinning binnen haalden met 9-1. Men haalde hiermee twee punten bin nen. Nog maar wat trainen dus, de eindstand van 7-1 was er niet minder fraai om. En Blok 5 - B.C.H. 3 In Ommen moest het 3e team aantreden voor zijn eerste wed strijd in het nieuwe seizoen. De beide dames, Ria Groeneveld en Heike v. 't Holt, trokken direkt fel van leer en wonnen vrij ge makkelijk hun enkel-partij. Ook de heren Jan Jacobs en Theo Nieuwveld zegevierden over hun respektieve tegenstanders, hoe wel Jan er 3 games voor nodig had. Van de overige partijen werd alleen het heren-dubbel verloren, zodat met een 7-1 eind stand feestend de terugreis aan vaard kon worden. Geboren: Amy Jo-Anne dv G Koerse en J E Duncan (geb te Deventer); Amoud zvHR Beld- roan en G W Aanstoot (geb te Deventer); Gerrit Hendrik zv W G Bannink en E H Stoevenbelt; Janneke Marion dv B Aanstoot en G B Stam; Henk Jan zv H. J, Kettelarij en G H Nijkamp; Evelien Germine dv G J Lug- genhorst en H B H ten Hove. •Overleden: J Leeftink, oud 66 jaar (overl te Deventer); G Scho- neveld-Vincent, oud 84 jaar; H Jelly, oud 74 jaar (overl te De venter); A M Dollekamp, oud 75 jaar (overl te Deventer). Ondertrouwd: E Rozendom, oud 28 jaar, Holten en P W van Beek, oud 26 jaar, Holten. Gehuwd: W Beumer, oud 24 jaar, Bathmen en G H Nijland, oud 23 jaar, Holten; W van Beek, oud 31 jaar, Doetinchem en J J Vukkink, oud 26 jaar, Doetinchem. Holten begon deze wedstrijd met de wind in de rug, maar het was Enter die de toon aan gaf en meteen flink in de aan val ging. Toch kwam na een kwartier spelen Holten op voor sprong, toen de snelle rechts buiten zijn tweede kompetitie goal scoorde. Vijf minuten later was de stand echter alweer ge lijk. Weer vijf minuten later kwam de mooiste goal van de wedstrijd toen de linksbuiten van Enter een prachtige voorzet gaf en met een schitterende kopbal was het 1-2 voor Enter. Kort voor rust werd weer een fout in onze defensie afgestraft en werd het 1-3 voor Enter. Na rust werden onze jongens wak ker en kwam Enter onder druk te staan. Na 20 minuten scoorde de voorstopper door de bal in eens in de schieten 2-3. Hierna werd er gewisseld bij Holten en kwam er nog meer druk op het Enters doel en na 35 minuten werd de gelijkmaker uit een kopbal, weer door de voorstop per, gescoord. De laatste minu ten verliepen tragisch voor Hol ten doordat een door Enter ge nomen vrije trap werd aange raakt door een Holtense verdedi ger en in het Holtense doel ver dween. Zo kon Enter met een 3-4 overwinning toch de volle winst uit deze spannende partij mee naar huis nemen. De eerste wedstrijd van Hol ten Al tegen MW'29 ging ook al verloren, zodat er de afgelo pen weken heel wat moet ge beuren, om het moraal van Hol ten weer wat op te vijzelen. De Wielervereniging Holten or ganiseert zaterdag 24 september weer een toertocht voor de fiet- sliefhebbers/sters. Men kan een keuze maken uit drie afstanden, 50, 100 en 150 kilometer. Gestart kan worden tussen 8.00 uur en 10.00 uur bij Sporthal 't Mos- sink. Het inschrijfgeld voor de 50 kilometer is zonder herinne ringsmedaille één gulden vijftig en met herinnering 6.50 gulden. Inschrijfgeld voor de 100 en 150 kilometer is 2.50 gulden zonder herinnering en 7.50 met herinne ring. Deelnemers krijgen een routebeschrijving mee en de rou te is tevens duidelijk met pijlen uitgezet. Rest nog te vermelden dat het inschrijfgeld inclusief verzekering is. Senioren: Holten 1 - Veno 1 14.30 u. Holten 2 is vrij Holten 3 is vrij Rietvogels 3-Holten A 11.00 u. V. 10.00 u. SDOL 3-Holten 5 10.00 u. V. 9.00 u Holten 6-La Première 4 10.30 u. Holten 7-PH 7 10.00 u. De Zweef 11-Holten 8 9.00 u. V. 8.00 u. Wierden 5.-Holten 9 11.45 u. V. 10.45 u. Holten 10-RKSV 4 10.00 u. Holten 11-De Zweef 9 9.00 u. Enter 10-Holten 12 9.00 u. V. 8.00 u. Haarle 8-Holten 13 10.00 u. v. 9.00 u. Junioren: Vroomshoopse Boys Al-Holten Al 14.30 u. V. 13.15 u. Holten Bl-Haarle BI 14.30 u. Omhoog B2-Holten B2 11.15 u. V. 10.15 u. Holten B3-S.C. Rijssen B2 11.15 u. Rietvogels Cl-Holten Cl 11.30 u. V. 10.00 u. Holten C2-Haarle C2 14.30 u. DOS '37-Holten C3 9.45 u. V. 8.30 u. Pupillen Holten Dl-Hector Dl 10.00 u. DES D2-Holten D2 10.00 u. V. 9.15 u. Holten D3-Enter D3 11.00 u. Holten El-Haarle El 10.00 u. Hulsense B. El-Holten E2 10.00 u. V. 9.00 u. Excelsior E5-Holten E3 10.15 u. V. 9.45 u. DES Fl-Holten F1 10.00 u. V. 9.15 u. Holten F2-Excelsior F3 11.00 u. Blauwwit '66 Al - ZW '82 Al Blauwwit begon gemotiveerd te gen ZW dat maar negen spelers in het veld bracht. Al na 12 mi nuten was het 4-0. Het sportief spelende ZW kon eigenlijk al leen maar verdedigen om de score zo laag mogelijk te hou den. Blauwwit dat er echt zin in had deze middag dacht er an ders over, maar de doelpunten- machine kwam voor rust niet echt op gang. Rust 5-0. Na de thee scoorde Blauwwit met de regelmaat van de klok. Bij de stand 12-0 maakte ZW uit een goed opgezette aanval de enige tegentreffer, Blauwwit scoorde nog tweemaal, waarmee de eind stand op 14-1 werd bepaald. Een overwinning waaraan niet al te veel conclusies mogen worden verbonden. Doelpuntenmakers waren: Geijan 3x, John 3x, Henk 3x, Rob lx, Thijs 2x, Bert lx en Gerrit lx. Holten B2 - Blauwwit '66 B2 In een matige wedstrijd heeft Blauwwit de punten aan Holten gelaten. In de 15e minuut scoor de Holten de eerste treffer. Hier na gooide Blauwwit alles op de aanval om gelijk te maken, maar de Holtense verdediging zat goed in elkaar. Tot de rust werd er niet meer gescoord. In de tweede helft was Holten dui delijk de betere ploeg, in de 10e minuut werd het 2-0 door een afstandschot. Toen Hulsman de tegenstander onderuit haalde binnen de bekende lijnen, kon de scheidsrechter niet anders dan een strafschop geven. 3-0, Het werd uiteindelijk nog 4-0. Met wat meer inzet en wat meer samenwerking kan B2 veel be ter. Blauwwit BI - DES BI Een technisch veel beter DES heeft terecht met 0-3 gewonnen. Hoewel in de eerste helft ploe gen redelijk aan elkaar waren gewaagd, kwamen de gasten door een weifeling in de Blauw wit achterhoede op 1-0. Na de rust maakte een Blauwwit-verde- diger een zelfde fout en dat be tekende een achterstand van 2- 0. Vlak voor het einde wapperde een hoekschop rechtstreeks ach ter de Blauwwit goal in het doel en dat bracht de eindstand op 0-3. Met de in deze wedstrijd ge toonde inzet kan BI in de kop blijven meedraaien. Hooggespannen verwachtingen kunnen een geweldige mentale druk op sportmensen leggen. Zo ook in de top van de Holten-se nioren elftallen. De uitslagen on derstrepen deze conclusie. Holten 2-Vasse 2 2-3. De lei ding sprak nu al van de slecht ste wedstrijd van het seizoen, terwijl deze nog maar pas 2 we ken oud is. De achterhoede ac teerde niet bepaald sterk zodat de voorhoede aan twee doelpun ten niet genoeg had voor de eer ste zege. SDOL 2-Holten 3 0-0. Het der de handhaafde de 0 vóór, wat niet op een schotvaardige voor hoede duidt. Willen de roodzwar ten nog wat laten zien dan zal dit manco eerst verholpen die nen te worden. Holten 4-Haarle 2 1-1. Holten had duidelijk moeite met het slechte fluiten van de arbiter, wat echter geen excuus kan zijn voor de halve misstap. Thuis wedstrijden moeten gewonnen worden om mee te kunnen draaien in de top. SDOL 4-Holten 6 1-1. Ook de Tonny-brigade maakte haar op wachting in Luttenberg. Met de puntenverdeling was de ploeg na afloop best tevreden. Op nieuw was v.d. Pluym de schut ter. Holten 7-Luctor 6 0-1. De zelf de uitslag als in de eerste wed strijd stond er na 90 min. op het scorebord. Toch waren er in deze wedstrijd kansen genoeg om de stand een redelijker aan zien te geven. Holten 8-SOS 7 5-3. Het achtste nam revanche op de slechte prestatie van 7 dagen geleden, door de rood-gelen uit Hellen- doom met lege handen huis waarts te sturen. Het doelgemid- delde na 2 wedstrijden (6-11) toont waar de zwakke plek in deze formatie zit. Holten 9-Omhoog 6 6-2. Holten kan terugzien op een uitste kende wedstrijd. Met tomeloze inzet, waarvan spits Gerard Zoetbrood het grote voorbeeld was geweest toen hij uitgeteld in elkaar zakte van vermoeid heid, werd Omhoog naar een verdiende nederlaag gespeeld. Gerard zorgde met 4 treffers voor het leeuwedeel van de pro- duktie. SOS 8-Holten 10 2-1. Holten kon haar zegenreeks niet voortzetten. SOS drukte de bezoekers met de neus op de voetbalfeiten. Maar niet getreurd. Er zijn nog 32 punten te behalen! Holten 12-La Première 6 0-8. Een monster-nederlaag van het eens zo gevreesde „Dijkerhoeks elftal". Tegen de corpulente Lap-spelers kwamen zelfs de ge broeders Deyk nog lichaamsge wicht tekort! Holten 13-Omhoog 8 2-5. Door plaatsgebrek hebt u vorige week de uitslag van het 13e elftal ge mist. Het was toen ook niet zo geweldig (0-7 voor SDOL 7). Te gen Omhoog ging het al stuk ken beter. Een geflatteerde ne derlaag voor een ploeg die het tekort aan snelheid en techniek moeten compenseren met een geweldige wilskracht en spelin zicht na 13 jaar samen spelen opgebouwd. Luuk kreeg van het gehele elftal een pluim voor de voortreffelijke leiding. Excelsior B4 - Blauwwit B3 In een goede wedstrijd heeft Blauwwit B3 de beide puntjes gepakt. Met de nieuwe aanwinst (Jaap Kruk) dreigde er steeds gevaar voor het Excelsior doel. In de tiende minuut opende Jaap de score. Blauwwit bleef hierna komen maar het bleef in de le helft bij dit ene doelpunt. In de 2e helft een sterker aan vallend Blauwwit en na 15 mi nuten 2-0 door een hard schot in de verre hoek van Wenne. Vijf minuten later schoot Jaap uit een voorzet weer raak en na een half uur spelen liet Henk Potman na stevig doorzetten de keeper kansloos (4-0). Dick Ab- bink (aanvoerder en laatste man) maakte er uit een listig door Dick Schuppert genomen trap 5-0 van. Hierna hield Blauwwit het voor gezien en kon Excelsior uit een vrije trap de eer rédden (1-5). Leiders: ie dereen heeft een pluimpje ver diend voor ijver en inzet. Ga zo door!!! Blauwwit '66 Cl -R.K.S.V. Cl In een hele goede wedstrijd heeft Cl beide punten thuis ge houden. Met goede snelle aan vallen werd R.K.S.V. onder druk gezet. Er was de gehele wed strijd een goede inzet. Het plaatsen van de bal moet nog beter verzorgd worden en ook het afronden van uitgespeelde kansen kan nog veel beter. Eindstand 3-1. Indien er in de volgende wedstrijden ook zo wordt gespeeld, kan Cl nog veel punten aan haar totaal toevoe gen. Succes! S.O.S. C3 - Blauwwit '66 C2 Een in de eerste helft goed aan vallend Blauwwit schiep zich di verse uitgespeelde kansen, die door soms onbegrijpelijke rede nen niet in een doelpunt uit mondden. Door een handsbal van een S.O.S. speler wist uit blinker André wel te scoren. Rust 0-1. In de 2e helft nam S.O.S. het heft in handen, Blauwwit liet zich gemakkelijk terug dringen, waardoor de druk op de verdediging wel erg groot werd en doelpunten niet meer uit konden blijven. Nadat Blauwwit op achterstand was gezet was er sprake van enige vechtlust. Indien Blauwwit C2 de hele wedstrijd wat meer wer klust aan de dag legt, is er ze ker meer uit zulke wedstrijden te halen dan een nipte neder laag van 2-1. Senioren: Blauw Wit l-MW'69 1 2.30 u.; Blauw Wit 2-Eversberg 2 12.45 u.; SW 3-Blauw Wit 3 2.30 u. V. 1.30 u.; Blauw Wit 4-Excel- sior 12 12.45 u.; Enter V. 7- Blauw Wit 5 12.45 u. V. 11.45 u.; Blauw Wit 6-Rietvogels 3 12.45 u.; DES 7-Blauw Wit 7 12.45 u. V. 11.45 u.; Blauw Wit 8-Huls. Boys 6 12.45 u. Junioren: De Zweef A2-Blauw Wit Al 14.30 u., 13.30 u.; Excel sior B2-Blauw Wit BI 11.00 u., 10.15 u.; Blauw Wit B2-SDOL BI 1.00 u.; Blauw Wit B3-De Zweef B3 10.00 u.; Excelsior C2- Blauw Wit Cl 9.45 u., 9.00 u.; Blauw Wit C2-De Zweef C3 10.00 u. Pupillen: SC Rijssen Dl-Blauw Wit Dl 10.00 u. V. 9.15 u.; Blauw Wit D2-Excelsior D5 10.00 u.; DES E2-Blauw Wit El 10.00 u. V. 9.15 u.; Nijverdal Fl-Blauw Wit F1 11.00 u. V. 10.15 u. Zaalvoetbal: woensdag 28 sept. Sporthal Windmolenbroek, Almelo: ASV 1-Blauw Wit 1 21.00 u. V. 20.00 u.; donderdag 29 sept. Sporthal 't Mossink: Blauw Wit 2-De Zweef 6 22.00 u. Blauwwit'66 Fl-Holten F1 In deze te zware klasse voor de Blauwwit kleinsten, was ook Holten een te sterke tegenstan der. Dat de Holtenaren het spel beter ten uitvoer brachten was ook in de score te zien. Blauw wit kwam er dus niet aan te pas, Holten scoorde zeven maal, terwijl de Blauwwitters niet aan scoren toe kwamen. Zaterdag te gen Nijverdal meer succes. Excelsior'31 D6-Blauwwit'66 D2 Een met 10 man spelend Blauwwit heeft in de le compe titie wedstrijd in Rijssen de vol le winst gepakt. De wedstrijd die ongeveer een half uur te laat begon, was in de openings fase voor de Rijssense ploeg. Maar al gauw nam Blauwwit het initiatief over. De Rijssena- ren werden flink onder druk ge zet maar lat en keeper stonden vooralsnog succes in de weg. In de laatste vijf minuten wisten Johan en Remon op keurige wij ze te scoren. Rust 0-2. Na de pauze een sterk opko mend Excelsior maar de verde diging onder leiding van Pim zat goed in elkaar. Met nog een paar minuten te gaan scoorde Excelsior verrassend tegen, maar Hans maakte in de laatste mi nuut aan alle Rijssense hoop een einde. Gerrit Ruiterkamp was een goede scheidsrechter, 1- 3.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 9