BAKKER Straks met pensioen? Leef er naar toe. WfflgBCEIM] Nijverdal; Bakker, showroom en verkoop: Kerkstraat 138, Tel. 05486-16265. •12 MAANDEN GRATIS KREDIET OF24/36MAANDEN DE LAAGSTE RENTE' •ONWEERSTAANBARE VAKANTIEAANBIEDINGEN BIJ RENAULT 'n Renault loopt langer op een liter. 'n Goede dealer bij de prijs inbegrepen. Bestel nu tegen Z0MERPRIJS: H. BIELEMAN II 3£s Kwaliteit haal je van dit blad! begint 'n Goeie pensioentijd, daar moetje nü al aan werken. DONDERDAG 3D JUNI 1983 HOLTENS NIEUWSBLAD te financieren 36 maanden f 5.000 8.000 10.000 13.000 16.000 225.50 360.80 451.00 586.30 721.60 156.04 249.66 312.08 405.71 499,33 DUBBEL VAKANTIEVOORDEEL BUN NIEUWE RENAULT^ Vanaf vandaag heeft u tot 31 juli de tijd om te profiteren van dubbel vakantievoordeel op de Renault 5 en de Renault 9. Vooreen jaar lang krediet zonder rente van bijvoorbeeldf 10.000,- betaaltu 12x f 833,33. Voor hetzelfde krediet maar met een betaling in 24 of 36 maanden betaalt u slechts f 451resp. f 312,08. Dit betekent'n onge loof lijk lage rente van 8%. En de dealers van Renault hebben nog meer voordelen in petto. Dat zult u merken aan de va - kantie aanbiedingen. Kom dus gauw langs. En hoor wat deze voordelen zijn. De Renault 5 en de Renault 9. Beide I buitengewoon zuinig en betrouwbaar De Renault 5 kent u als dat comforta- I bele, plezierige, snelle baasje vol f vrolijke mensen. De Renault 9 als auto f van het jaar 1982. Nu in Amerika auto I van het jaar 1983. Metal deze voor- I delen kunt u niet meer om ze heen. i.s.m. Alcredis Bank. Renault adviseert OH dien. Renault 5 v.o. f 13.475.-. Afleveringskosten f 337,-. Renault? v.a. f 16.400,-. Afleveringskosten f 383,-. Prijien incl. B.T.W. Wijzigingen voorbehouden. De Renault dealer informeert u desgewenst over een financiering en leasing via Renault Leasing Nederland. KERKSTRAAT 138 - NIJVERDAL TEL. 05486-1 62 65 Mais per ton en op DS. Perspulp-voederbieten. Bierbostel op Nederlands gewicht! Hooi, stro, gehakseld stro. Maneschijnsweg 21 Tel. 14 93. "5Q QU J k cc o o 5 9 m 2 m 5 I Z S -» «ïO(EuiIïï ■o S CC Q 3 uj 3 ui Z ui o. ju %z>oxo£ X cd i-2 Spinnerstraat 12, 7481 KJ Haaksbergen. Telefoon: 0S427-11232 De Joncheerelaan 50. 7441 HH Nijverdal. Telefoon: 05486-13567 Nog 'n jaar of wat en voor meneer Van Wierden begint een heel nieuwe periode in z'n leven. Krijgt-ie eindelijk eens meer tijd en kan hij zelf zeggen, hoe hij z'n dag wil indelen. Als coach van de junioren, als grootvader en doorgewinterde sportman. Z'n aktieve vrijetijdsbesteding van nu, daar gaat hij zich straks helemaal aan wijden. Hij leeft toe naar z'n pensioen en is van plan die tijd goed t&besteden. Als iederéén dat nou eens kon zeggen. Maar om te beginnen leven we niet allemaal in dezelfde omstandigheden. En daar komt nog wat bij. Sommigen van ons zien gewoon 'n beetje op tegen al die vrij heid. AI geven ze 't lang niet altijd toe. Dat pen sioen is straks opeens 'n feit. Hoe maak je er dan iedere dag 'n echte, verdiende pensioendag van? En hoe zorg je nu al, dat het een fijne tijd kan worden? Voor een heleboel mensen is dat beslist geen probleem. En voor u? Lees er al vast iets over. Over nieuwe kon takten met anderen, dingen die je kunt gaan doen. Maar ook over hoe je je straks weer nuttig en nodig kunt maken, met de ervaring die je hebt 'n Boekje dat daar speciaal over gaat, sturen wij u graag toe. Er staan veel praktische gegevens in en ideeën die u misschien wel wilt navolgen. Even de bon opsturen en u knjgt het in huis. r--~1 I BOH Stuur op naar Postbus 259,1000 AG Amsterdam. I Graag ontvang ik het gratis boekje "Straks met pensioen". I Naam: J Adres: J Postcode/Plaats:i I--J cn>r Publikatie aangeboden door dit blad, in samenwerking met wjjjt de Stichting Ideële Reclame (SIRE). De keukenexpert van Van Buren adviseert u ook over de nodige apparatuur. Als vakman is hij op de hoogte van de nieuwste ont wikkelingen. Hij vertelt u er

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 10