„Ze verdommen liet in Hilversum om country te draaien55 A. ten Dam (2) wint St. Maxence Allard van Bruggentoer nooi" Gerda Schuiterttoumooi Verkiezing ambtsdragers geref. kerk Superlage prijzen bij Lugo COUNTRYZANGER BEN STENEKER TYPE: LANDHUISSTIJL 59.- Bergruiternieuws VOOR U.V. EXAMEN GESLAAGD KNALLERS WAND- EN VLOERTEGELS GRATIS ZONNESCHERMEN PRACHTIGE LEGKASTEN HANG LEGKASTEN* oa HANGKASTEN GRATIS GEMONTEERD WASTAFEL IN KLEUR V0UWDEUR MASSIEF EIKEN KEUKEN DONDERDAG 9 JUNI 1983 HOLTENS NIEUWSBLAD MASSIEF HARDHOUT MERANTI in diverse afmetingen leverbaar nu vanaf De 329 duiven van de P.V. „De Bergvliegers", die om 10.30 uur in St. Maxence (429 km.) werden gelost, hebben het onderweg zwaar te verduren gehad vanwege erg slechte weersomstandighe den. Vele duiven kwamen pas de volgende dag op hun platje terug. Er waren toch nog een aantal snelle duiven en de twee snelsten waren van Anton tea Dam, die resp. om 15.45 en 15.51 werden geklokt. 1, 2, 16, 32, 49 A. ten Dam; 3, 21, 28. 36, 42 H. Willems; 4, 6, 13, 31, 44 A. Baltus; 5, 15, 22 Wim Aaftink; 7. 12, 41, 52, 68 H. J. ten Velde; 8, 20, 35, 46, 57 Comb. Kwintenberg; 9, 14, 23, 29, 62 G. Egberts; 10, 17, 25, 30, 39 Teun Schuppert; 11, 34, 76 Joh. Veldhuis; 18, 27, 63 Eb Ve neklaas; 19, 45, 82 M. Lodewe- ges; 24, 37, 47, 51, 60 H. Wan- sink en Zn.; 26, 77 H. J. Paal man; 33, 54 Ronald Kolkman; 38, 40, 72, 75 Frits Meester en Zn.; 50 J. G. Jansen; 53, 73 G. J. Koetsier; 67 Comb. Oolbek- kink en Tij hof. Op zondag 19 juni wordt op Meermanskamp het jaarlijkse Gerda Schuiterttoumooi van de afdeling IJsselstreek van het N.H.V. ge houden. Vanwege het 5-jarige bestaan van de afdeling handbal van de S.V. Holten, inmiddels al met meer dan 120 leden in de leeftijd van 6 tot 40 jaar, heeft de afdeling IJsselstreek dit tournooi aan Holten toegewezen. Dit betekent dat op 19 juni een kleine 1000 handballers (sters) op Meermanskamp hun wedstrijden komen spe len. Het tournooi begint 9.30. Een ieder die leuke jeugdwedstrij den wil zien is van harte welkom. Programma S.V. Holten Finalewedstrijden om Tarzancup (12-6). 10.00 uur om le/2e plaats: Holten 5-Holten 9.; 9.30 uur om 3e/4e plaats: Holten 7-Holten 11;, 9.30 uur om 5e/6e plaats: Holten 6 of Holten 8-Holten 12 9.30 u. om 7e/8e plaats: Holten 6 of Holten 8-Holten lO.Om 9.15 uur nemen Holten 6 en Holten 8 eerst vijf strafschoppen i.v.m. ge lijk eindigen in de poule. Tijdens de Almelose Ruiterda- gen behaalden Bergruiters enige successen. Theo van Dijk met Tilly won de 3e prijs in dres- suurklasse B en ging daarmee dver naar de klasse L. Ingrid van Dijk met Raldi behaalde de 5e prijs in dressuur klasse L en promoveerde naar klasse L2. Er na Wilmink was afgevaardigde van de Bergruiters naar de Jeugd Olympische Dag in Hen gelo, waar de jeugdruiters een springparcours op M-niveau moesten afleggen. Erna eindigde met Urlanda op de zeer verdien stelijke 6e plaats. Bij gehouden stemming zijn in de vacatures D. Bosschers, A. J. Nijkamp, H. Rietman en Gerh. Stam als ouderlingen gekozen Js. Beldman, Rörikstraat, J. Bosschers, Pannenbakkersstraat, D. Harting, Weversstraat en G. Kolkman. Fliermatenweg, mevr. H. H. Bolink-Landeweerd, Post weg 124 en mevr. T. van Dijk-de Waal, Stationsstraat. Als diakenen werden in plaats van mevr. G. Assink-Markelo en H. Beltman gekozen mevr. H. Landeweerd-Stam, Kolweg 73 en mevr. D. Veldhuis-Assink, Noor- denbargstraat 16. De bevestiging zal plaats hebben in de avond dienst (aanvang 19.15 uur) van zondag 12 juni. Op vrijdagavond 3 juni 1983 organiseerde de Kringgroep „Bergspeurders" te Holten een U.V.-examen (Uithoudingsvermo gen) voor Duitse herdershonden. Keurmeester was de heer H. v. Asselt uit Apeldoorn en examen leider de heer H. Oosterkamp. Klokslag 18.30 vertrokken de 7 deelnemers voor de 20 km. Lan ge fietstocht door het prachtige landschap van de Beuseberg en de Brokeld. Tijdens de 2 rust pauzes na resp. 8 en 7 km. wer den de honden en begeleiders van drinken voorzien. Na afloop kon de heer v. Asselt mededelen dat alle honden geslaagd waren en werden de diploma's uitge reikt. Zaterdag en zondag was „Meermanskamp" het strijdto neel van het jeugdtoernooi van de SV „Holten". Dit jeugdtoer nooi, genoemd naar de overle den jeugdleider Allard van Bruggen, wordt elk jaar ge speeld aan het eind van een lang seizoen, wat tevens als af sluiting dient. Het fraaie zomer weer, vooral zaterdag, gaf vro lijke en blijde gezichten te zien. Aan het toernooi namen even als vorig jaar drie verenigingen deel n.l. de winnaar van de laat ste twee jaar „Victoria '28" uit Enschede, Schalkhaar en uiter aard de SV Holten. De club uit Enschede kon definitief in het bezit komen van de fraaie wis selbeker beschikbaar gesteld door de familie van Bruggen. Zaterdag toen de junioren aan bod waren nam „Victoria" al een beslissende voorsprong. Aan het eind van de middag had zij 66 punten verzameld, Holten 29 en Schalkhaar 23 punten. He laas moest men constateren dat niet alle jongens aanwezig waren bij. de elftallen. Enkelen waren weggebleven zonder zich af te melden. Jammer, de andere le den van het elftal werden er de dupe-van. Zondag om half elf begon het toernooi voor de pu pillen. Ver voor tienen begon het al lekker druk te worden op „Meerkamp". Vele ouders met zomerstoelen trokken richting de velden om de verrichtingen van hun zoon(s) gade te slaan. Ge zelligheid buiten en sportiviteit binnen de lijnen vierden hoogtij. Ook de spanning was te snijden. De standen op het bord werden goed in de gaten gehouden, wie of vandaag met de eer ging strijken. Tot de laatste serie wedstrijden was het spannend wie de eerste zou worden maar ook zondag ging Victoria met de eerste nriis naar huis topMpn behaalde 45 punten, Schalkhaar behaalde 38 en SV Holten 36 punten. Een nek-aan-nek-race. race. Om drie uur kon voorzitter Jan Heyda de dagprijzen uitrei ken. Alvorens hiertoe over te gaan bedankte hij vele perso nen. De scheidsrechters, die twee dagen zware arbeid te ver richten hadden. De EHBO die vooral zaterdag een drukke dag had, maar gelukkig geen ern stige blessures. Zondag kende men vrijwel geen problemen. Verder bedankte hij het kantine- personeel dat het mede door het fraaie weer zeer druk had. En de z.v.v. Blauw Wit voor het be schikbaar stellen van hun club gebouw. Een woord van dank kreeg ook Henk Beldman die door uitvallen van Max Dele mans, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen, de toemooileiding op zich had ge nomen. Heyda wenste Max een spoedig herstel toe. Na deze woorden gaf hij het woord aan Johan van Bruggen die de wis selbeker uitreikte. Ook dit jaar ging de beker naar „Victoria" in Enschede, dat hiermee definitief in het bezit kwam van deze fraaie beker. Hij sprak tevens een woord van dank tot de or ganisatie van het toernooi en vroeg een daverend applaus voor Max Dalemans die al veel van het voorbereidende werk had verricht. „Victoria" vertrok in hoerastemming richting En schede en de SV Holten kon te rug zien op een geslaagd jeugd toernooi. De eerste bespreking voor het toernooi van het vol gend jaar is reeds achter de rug en de datum werd reeds voorlo pig vastgesteld. De drie jeugd commissies zullen in december over de sterkte van de elftallen praten. Twee dagen „Meerkamp" die vele mensen veel en*- 'e heeft gekost, maar dit m 7-jpr hphhpn rroHonri WANDTEGELS Q Q& met prachtig decor 15x15 p.m2 VLOERTEGELS VERGLAASD fQ OK 11.6x24 p.m2 PLAVUIZEN VERGLAASD M cft 20x20 p.m2 BOERENPLAVUIS rood genuanc. 20x20 p.m2löeUÖ MOZAÏEKTEGELS j or afm. p.vel 30x30 p. vel nu Bij aankoop wand- of vloertegels benodigde lijm hiervoor Spanje. Wie weet lukt het daarmee.' Er zijn al contacten geweest met een omroep, die wilden me wel een keer :met dat plaatje in een van hun programma's hebben". Het country-publiek noemt Steneker „net een grote fami lie". Dat zelfde publiek ver schafte Haaksbergense Ben de bijnaam „Opa van de coun try". Haat en nijd tussen coun- try-artiesten komt zelden voor, meent hij, dat in tegenstelling tot het popwereldje, waar het tot de orde van de dag be hoort, aldus de zanger. Hij mixt zich een nieuw drankje, merkt op: ,„Als je zelf een café hebt behoor je nu eenmaal tot de frequente drin kers. Toen ik in Amerika tij dens dat festival hoorde dat alcohol verboden was vond ik dat dan ook helemaal niet zo rampzalig. Het was goed om weer 'es even kalm aan te doen". Lachend vertelt hij over een optreden in Den Helder. „Nu kan ik er om lachen, op het moment zelf was het minder geestig. Ik moest optreden voor jongens van de marine. Dat werd me daar toch een zooitje, de glazen vlogen je van alle kanten om de oren. Op zeker moment waren ze waar je maar keek aan het knokken, ik ben er maar stilletjes tusse nuit geknepen...". Grote wens van Ben Stene ker is om eens een elpee op te nemen in de befaamde Nash- villo-studio's. „Daar" weten ze wat kwaliteit is, als je de pla ten die daar vandaan komen ook hoort.De kouwe rillin gen lopen je over de rug. Wat ze daar voor technische staal tjes kunnen uithalen daar droomt men hier in Nederland in de allermodernste studio noe alleen maar van". Leverbaar in diverse kleuren en afmetingen Emotie Nu reeds vanaf 150 cm br Deze week wit afm. 177x40x60 In grenenH wwi" tegen weggeefprijzen fei®' OPENINGSTIJDEN: Van maandag t/m zaterdag donderdagavond: koopavond tot 21 uur. Lindelaan 8 Tel. 05470-26 62. Na zes uur 05478-19 35 (door Henk Dilling) Pal tegenover de rooms-katholieke kerk aan de Geukerdijk in Haaksbergen is een café gevestigd. Op zich niets bijzonders als men weet dat deze combinatie bij de bouwers in vroegertijden traditie was. Na het kerkbezoek even de kelen smeren in het aangrenzend café - ook een filosofie. Het betreffende etablissement behoort toe aan één van de „gekke vogels" die het dorp (gelukkig) rijk is; countryzanger Ben Steneker. Naar eigen zeggen populairder in Amerika dan in Nederland. Na ruim dertig singles en een tiental elpees is het nog immer niet gelukt om uit te groeien tot een nationale vedette. Hij begrijpt het zelf ook niet, zegt: „In Nederland heb ik zo'n tweeduizend fans. Die mensen kopen mijn platen, komen naar mijn optredens kijken, etc. TweeduizendToch niet niks. Er bestaat dus, mag je zeggen, behoefte aan country. Alleen, en daar wringt de schoen, je ziet hetbijnanooitop televisie. En wanneer hoor je nu 'es country op de radio? Toch ook hoogst zelden. Het Nederlands publiek waardeert datgene wat ze door de discjockeys voorgeschoteld wordt. Als een discjockey destijds Doe Maar niet had gedraaid waren die jongens nu ook nergens. Ik geloof dat voor mijn persoontje een soortgelijk verhaal op gaat, ze verdommen het in Hilversum om country te draaien". Terwijl hij zich aan de bar een drankje mixt vertelt echt genote Irene dat de regelmatig georganiseerde country-avon- den flink bezocht worden. „De mensen komen uit alle delen van het land, zoiets is toch heerlijk. Iedere maand hebben we een programma hier, soms een groep, soms een zange resje. De reacties zijn erg en thousiast". Zo'n 26 jaar gele den begon het allemaal voor Ben Steneker. Hij nam een plaatje op en prompt een maand later werd hij „Neer- lands country-zanger nummer 1" genoemd. Laconiek zegt hij nu: „Er was er op dat moment ook maar één, dus zoveel bete kende dat nu ook weer niet". In de loop der jaren heeft de van geboorte Fries bij een vijf tal maatschappijen onder con tract gestaan. Hoogtepunt noemt de momenteel 48-jarige zanger zijn trips naar Amerika, hij bezocht het land tot op he den drie keer. „Zanger Bob Everhardt heb ik 'es voor een optreden naar mijn club gehaald. Bob heeft mij toen horen zingen en was nogal enthousiast. Op uitnodi ging van hem heb ik meege daan aan een groot coum try-festival in Nashville. Het was een groot succes, ik moest tot vier keer toe een toegift geven. De Amerikanen vondep dat ik zo'n perfecte uitspraak had, wilden eerst ook niet geloven dat ik uit Nederland kwam. Het is voor die mensen ook heel wat wanneer iemand hun taal erg dicht benaderd. Moet je je voorstellen dat iemand uit Lapland perfect Nederlands tegen je gaat zitten praten. Dan ben je ook stom verbaasd. Als ik het zo heb kunnen be kijken geloof ik dat je een enorme vrouwenversierder moet zijn om daar aan de bak te komen". Echtgenote Irene vult lachend aan: „Dan zat jij daar dus wel goed". Steneker gaat onverstoorbaar verder: „Je hebt daar die zogenaamde HiHa-shows. Daar treden schaars geklede jonge dames in op, je hebt er bij die abso luut niet kunnen zingen. Ik weet niet wat ze precies moe ten doen voordat ze in die show mogen... Uit die shows halen ze ook de sterretjes voor series als Dallas en Dynasty. We praten hier over de Gooise matras, ik weet zeker dat de matras in Amerika wel iets groter is". Religie Country als religie. Steneker heeft het in Amerika ervaren. Zag er enorme stands met cowboy-kleding, van hoeden tot laarzen. De country-fanaat drinkt geen alcohol, laat zich meevoeren door de muziek en tekst, toont zijn emotie. „Een liefhebber van country", zegt Steneker, „is van nature een gevoelsmens. De moeder van Bob Everhardt heeft wel 'es te gen me gezegd: Ben, you make people cry. Dat vond ik een enorm compliment. Ik zing bij voorbeeld een lied over de Rocky Mountains. Dat was in vroeger tijden een hel voor de mannen die er in de mijnen moesten werken. (Hij pakt zijn gitaar, begint te zingen) When it's springtime in the Rocky's/ I'll be coming back to you/litt le sweetheart of the moun tains/with you're bonny eyes so blue/once again I say I love you/while the birds sing all day, dat zong ik voor zo'n 25.000 mensen op een festival. Jongen, het was muisstil... En werkelijk, met de hand op m'n hart, je hoorde mensen grie nen ...Op zo'n moment zweef ikVoor die mensen was die tekst natuurlijk veel meer gela den dan voor Hollanders. Ik ben zelf een enorm emo tionele jongen. Ik kan een be grafenis zien van een mij wild vreemde en dan spontaan be ginnen te janken. Andermans ellende, nee, ik kan dat niet verdragen". Zijn laatste elpee nam 'ie lig gende op een bank in de pla- tenstudio op. Momenteel gaat het beter met zijn lange tijd gekwetste rug. In de zomermaanden werkt Steneker in Spanje. Hij treedt er op voor de Nederlandse toe risten. „En steeds weer zeggen die lui: Kom jij uit Holland? Wat raar dat we nog nooit van je gehoord hebben, hoe kan dat nou? Ik ga binnenkort een single opnemen, in het Neder lands, dat liedje gaat over Nu reeds vanaf Superlage prijs in diverse uitvoeringen Nu vanaf NU BIJ LUG0 VANAF MAHONIE BINNEN DEUREN pa Vanaf

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 13