Old Holten Eerste HM. V. kalenders '83 op de beurs HOLTENS NIEUWSBLAD BOEIEND CONCERT IN DIESSENPLAS fey y w mtei HI iiiki v 0 w iWHrl^ Aa"enes,^^ SSS?£<»<I 1 Verloren en gevonden PROVINCIALE DAG BURGERLIJKE STAND ZANGAVOND HOLTENS NIEUWSBLAD I I I I I I. Overname transportbedrijf Oolbekkink Live-optreden in "De Schure" HOLTENS NIEUWSBLAD H 1 J -y f f Hfen Hi t'J JfeJSf SB IB Pfe*S| E&L^SS IPl S': - BB JH WMud fggLJ^jr Kozakkenstraat 5. tel 05483 30 22 Abonnementsprijs 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 30 september 1982 - 34e jaargang - nr. 39 ■r etr.ïJ.yer, Zuivelfabriek de Eendracht, op gericht in 1899met als eigena ren de Gebroeders Wansink (Jan Albèrt-Derk Jan en Hendrik Jan). Daarbij betrokken waren de maalderij, plus winkel en woonhuis. Vijftig jaar laterin 1949 werd de zuivelfabriek over gedaan aan de Coöperatie. De Zuivelfabriek leverde destijds (de oorlogsjaren) de eerste stroomvoorziening voor het dorp Holten, met als aardige anek dote dat werknemers vanuit de Zuivelfabriek rond half elf mid dels een korte stroomonderbre- king (ktiipoog) de Holtenaren attendeerde op het gegeven dat men om elf uur de stroom ging afsluiten, omdat het tijd werd om naar huis te gaan. Ten be hoeve van de bouw van de silo werd het pand met de grond ge lijk gemaakt. Ds. R. Vis ser te Deijl en Enspijk (Betuwe) heeft het beroep dat door de Herv. Gemeente van Holten op hem was uitgebracht aangeno men. Ds. Visscher (31 j) die werd beroepen in de vac. Ds. C.C. Addink diende zijn eerste gemeente sinds 1976. Geboren: Marjolein dv. J. Jan sen en M. H. Ekens (geb. te De venter). Daniël Frederik Johan J. F. Sluiter en G. J. Prins (geb. te Deventer). Overleden: J. W. Harbers, oud 59 jaar, Holten. Ondertrouwd: G. J. Baltes, oud 25 jaar. Holten en J.W. Blu- mink. oud 22 jaar. Holten. H. Z. Schutrups, oud 27 jaar, Holten en M. Struik, oud 22 jaar. Hol ten. H. van Weezep. oud 24 jaar, Hellendoom en F. Schuppert, oud 21 jaar. Holten. Gehuwd: A. Beldman. oud 23 jaar, Holten en J, Nijkamp, oud 21 jaar. Holten. G. H. Stevens, oud 24 jaar. Holten en H. Mark voort, oud 23 jaar. Holten. Op dinsdag 5 oktober zal in het Geref. Kerkelijkcentrum „De Kandelaar" de jaarlijkse Provin ciale dag van de Geref. Vrou wenbond Overijssel worden ge houden. In de morgenvergader ing, die om 10.00 uur zal aan vangen. spreekt ds. Landheer van Kampen over het onder werp „Moed om te leven" In de middagbij eenkömst m.m.v. de- declamatrice Marga Kool zal ds. Landheer de na.v. zijn toespraak binnen gekomen vragen beant woorden. De organisatie van de provinciale dag waarop plm. 700 leden uit geheel Overijssel wor den verwacht berust bij de plaatselijke afd. van de Geref. Vrouwenbond. In zaal „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek zullen zaterdagavond 9 okt. vanaf 20.00 uur een vier tal koren een gevarieerd pro gramma ten gehore brengen. Na afloop is er gelegenheid voor dansen. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Devfenterweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur. Gevonden: blauw kindetjack met capuchon; zwarte kinder portemonnee inh. 1 girokaart; witte sportsokken met zwarte rand: rood nylon regenkapje; bruine trui mfet v-hals; rode knipportemonnee ing. f5.00: hor loge met wit bandje, rode wij zerplaat en metalen kast'; ver- bandtrommel met inhoud; blauw damesvest; twee sleutels; dames halsketting; blauwe regenjas in blauw etui; draadtang. Verloren: blauw/groen suède portemonnee inh. f50.00; poe- deltje. grijs, met rode halsband; kinderjas. kleur legergroen met capuchon: blauw jeans jack: meisjeszwempak. bruin/bonte handdoek: benzinedop Honda: Twee sleutels leren voetje; bruin leren schooltas, inh. boeken en schriften; zw./bruine portefeuille, inh. geldpasjes, autopapieren; plastic tas met sportschoenen, blauw maat 38 en rood gym- broekje; rode portemonnee, inh. f 6.20; lichtbruine portemonnee, inh. fl.- en strippenkaart; gladde gouden armband met steen: sleutelbos met stuk her tegewei en 3 sleutels; zwart fiet- stasje voor aan 't zadel; grijze wierennersfiets, Peugeot 104, herenfiets: twee geschiedenis boeken, 1 rood en 1 dik zwart boek; paars/roze bandhanddoek; portemonnee. Marokkaans model inh. f 100.—: girocheques; zilveren gladde armband; bril in plastic brillenkoker. kleur blauw in Gl-gr.; bruine leren etui met lips sleutel; een gouden arm band: fototoestelhoes, zwart/rood, Konika EF/35; Jaar abonnement NS; een klassiek zilveren armband; verzekerings plaatje SJJ-447; trainingspak, kleur rood; zw. leren akten-tas, inh. onbekend; kater, wit/grijs den op de huidige Midden- standsbeurs. Door de Holtense kunstenaars werden op ludieke wijze plekjes vastgelegd van de" Zuurberg, Cats meer. de molen in Dijkerhoek, dorpspomp op Smidsbelt, het N.S. Station, Aalpolsweg en nog veel meer plekjes in Holten, die zowel door Holtenaren als door oud- Holtenaren een dierbare plaats innemen in hun leven. Door de beperkte oplage is de kalender meestal snel uitverkocht. De supportersvereniging rekent ook dit jaar weer op een ruime be langstelling. Zij bewerkstelligen de verzorging en de totstand koming van de kalender voor het komende jaar. met zwart gestreepte poten. Komende weken zullen H.M.V.- fpdaaffd erS- f=eh°lPen door supporters uCMdd^U hun kalender voor 1983 op de Plaatsgenoot Herman Vosman beurs respectievelijk markt slaagde voor de akte MO-B brengen. Gekozen werd dit jaar Duits. Voor coupeuse-leidster voor unieke pentekeningen en slaagde mevrouw F. Vros- schilderstukjes van Holtenaren Hofman en voor coupeuse als Frang Pieck, J.L. Farenhorst, slaagde mej. A. Megelink, beide F. Groenewoudt, Ronald Smets, afkomstig uit Holten. Zij werden Erik Koning, Wim Kwakemaak, opgeleid door modevakschool D. Riemco Berends, Y.M. de Haas, Wessels-Nijland uit Rijssen. Te l.R. de Vries. T.G. Lukkien en Groningen is voor het examen j. Rijkeboer. De omslag werd akademie Lichamelijke opvoe- ontworpen door F. Rozenberg, ding geslaagd de heer B. Meyer, Door het kopen van deze kalen- Rijssenseweg. der (f8.95) steunt men de vele aktiviteiten van deze Holtense Muziekvereniging. Los van de verkoop huis aan huis, zal men de eerste kalenders dus aanbie- De overname van Oolbekkink door Muller betekent ruimtewinning voor Nido-Universal Het bejaardencentrum „Diessenplas" vierde haar 9-jarig bestaan, met een muziekweek. De commis sie voor de koffieconcer ten besloot daarom het eerste concert in de re creatiezaal van het Be jaardencentrum te houden en voor deze gelegenheid was deze ruimte gezellig en muzikaal aangekleed en onder de aanwezigen waren vele inwoners van het centrum. Men kon luisteren naar een optre den van de fluitiste van het Overijssels Philharm. orkest, Ernie van Geenen en de Japanse harpiste Masumi Nagasawa. De fluitiste kan bogen op een fraaie toon waarmee ze ook dy namisch veel kan doen. De har piste bespeelde haar vorstelijke instrument met flair en vooral muzikaal was er veel opmerke lijks. We kunnen vaststellen dat het programma na de pauze be ter uit de verf kwam dan voor de pauze. Na de pauze was de kwaliteit van de muziek beter zowel qua compositie als qua uitvoering. Ook droeg daartoe bij haar zeer gewaardeerde uit leg en de charmante manier waarop de Japanse met onze taal omsprong, Boeiend was de uitvoering van de serenade die de Amerikaan Persichetti heeft geschreven. In dit werk was er vooral ook door de kwaliteit van de compositie een hechte een heid tussen de beide uitvoeren den. Dit leidde tot een muzikale prestatie van klasse. De harpiste kon alle mogelijkheden die haar instrument biedt benutten en uitbuiten. Een compliment vooral voor het virtuoze spel van Ernie van Geenen in het laatste deeltje. Het solowerk voor harp van Watkins getiteld Petite Suite was voor de har piste uiteraard het hoogtepunt. Dit werk kon de aandacht van het begin tot einde gevangen houden. Verder verdient het laatste werk van de Fransman Jacyues Ibert nog genoemd te worden. Muzikaal en verfijnd kwam dit stuk op de toehoor ders over. Het valt te waarderen dat de beide musici hebben ge kozen voor bijna uitsluitend ori ginele muziek. Toch zou een bewerking van een werk uit de Barok of de klassieke periode zeker geen afbreuk hebben ge daan aan de kwaliteit van het gebodene. Het zou integendeel tussen al deze laat-romantische en min of meer moderne muziek verfrissend werken. Deze opmer kingen tenslotte doen niets af aan de kwaliteit en het succes van beide uitvoerenden en dat was aan het slotapplaus duide lijk te merken. U ontvangt een fraaie/fff* Parker-Jotter ballpoint als u een nieuwe abonnee opgeef t. Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr voor het opgeven van een Adres: nieuwe abonnee. Inzenden aan: Woonplaats Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half Antwoordnummer 97 jaar/per jaar. Enschede. Transportbedrijf Oolbekkink wordt per 1 oktober overgenomen door transportbedrijf Muller aan de Keizersweg. Het voltallige personeelsbestand gaat mee, met uitzondering van de directie de heren G. Oolbekkink en H. Oolbekkink. Beide heren zullen wel meewerken de integratie te doen bespoedigen. Beide bedrijven komen geza menlijk op een personeels aantal van rond de 100. Voorlopig lijkt het bedrijf van Muller, met een parkeeroppervlakte van 8000 vierkante meter voldoende groot om twee bedrijven in onder te brengen. Sinds lange tijd is er zaterdag 2 oktober weer een live-optreden in „de Schure". Gekozen werd voor de Funk Atack Basement Band (F.A.B.) een zes mans(vrouw) formatie, uit Am sterdam, met een swingend re- pertoir, waarin Funk, Ska en Rock en Roll invloeden terug te vinden zijn. Door de sterke veel zijdigheid kan men de muziek nauwelijks in een hokje druk ken. Aanvang zaterdag 9.30 en tree vijf gulden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1