De Fiat Panda open dale Toyota Tercel in nieuw jasje HalIiRk'sl J gekleurde autobanden BAAN AUTOBEDRIJF 't (§eveltje TOYOTA TERCEL SlagerijeR bv met de rekreatiekrant Oost-Nederland BAR-DANCING „BOODE" BATHMEN 2.250.- 7.95 6.35 6.45 6.45 Twentse DIESEL DAAR VINDT U HET WEL Alles voor uw olielamp „MATCH" „Dracula" „Joepie" DE NIEUWE staat al bij ons in de showroom GARAGE HURK0 TV'S HOGEDRUK SPUITEN BARBECUE-, GOURMET- EN FONDUESCHOTELS Doe aw voordeel E£2 Zorg ervoor dat de vakantie ganger u weet te vinden. Technische gegevens .HOLTfcNS IMItUvvööLAL» - iz MUüUöiUO iaöz - rnu. O Fiat introduceerde op de eer ste dag van de officiële zomer een nieuwe versie van de Fiat Panda, die zich kenmerkt door twee open daken. Deze vouwda- ken, die naar de voorzijde wor den geopend, kunnen onafhanke- lijk van elkaar worden geopend, terwijl ze bovendien aan de ach terzijde enkele centimeters om hoog kunnen worden geplaatst om zodoende voor enige frisse lucht te zorgen. De meerprijs van het van fabriekswege aange brachte accessoire bedraagt f600.- Direct vanaf de start is de door Giorgio Giugiaro ontwor pen Fiat Panda succesvol ge weest. In Italië bezit de Panda thans 56% van het A-segment, terwijl vorige maand de 500.000e Panda van de lopende band is gerold. Niet alleen iri Italië is de populariteit bijzonder 'groot, ook in landen als West-Duftsland, Frankrijk en Groot-Brittannië behoort de Panda tot de popu lairste auto's in de kleine klasse. In Nederland zijn nu al meer dan 7.200 Panda's geregistreerd in het tijdsbestek van iets meer dan één jaar dat de auto nu le verbaar is. Het marktaandeel Autobanden zullen altijd wel rond blijven maar het is moge lijk dat zij in de toekomst niet langer zwart maar zelfs rood, groen of geel zullen uitzien. In derdaad, op dit moment probe ren ingenieurs van Goodyear de bandenindustrie minder afhanke lijk te maken van petroleum, en daarom testen zij de mogelijkhe den uit van banden vervaardigd uit siliciumdioxyde of een ander anorganische materie ter vervan ging van roet. Goodyear werkt trouwens al met koolstofvezels en andere niet van petroleum afgeleide materialen, aldus Joe Croston, Manager fabric development van het Goodyear International Technical Center te Luxemburg. Door nieuwe soorten zeer rek baar staal, minder rubber en minder vezels te gebruiken zou het, volgens Croston, mogelijk moeten zijn het typisch gewicht van een autoband met bijna 4,5 kg te verminderen. Bij sommige kleinere banden maten zou het gewicht zelfs tot zowat de helft terug te brengen zijn. Het is juist het roet dat aan het rubber van een band zijn weerstand en zijn zwarte kleur geeft. De bandenfabrikan ten zouden nu aan de kleurloze siliciumdioxyde kleurstoffen kun nen toevoegen waardoor de au tomobilist de kleur van zijn au tobanden zou kunnen aanpassen aan die van zijn wagen. Good year experimenteerde hiermee al 20 jaar geleden. De experimentele banden waarvan sprake waren toen doorschijnend en met de hand uitgesneden terwijl aan de bin nenkant op de velg elektrische lampjes zaten. Het probleem was niet dat deze gekleurde banden *geen sukses kenden maar wel dat deze banden niet de weerstand en de baanvast- heid bezaten eigen aan traditio nele banden.' In elk ander op zicht waren deze banden gelijk waardig of zelfs beter. benadert thans de 1,5 procent, waarmee hij in het segment A de op één na best verkochte au to is. De verhouding tussen manne lijke en vrouwelijke bestuurders is 2:1. De auto blijkt vooral aan te slaan bij jeugdige automobi listen: maar liefst 59% van de Panda-rijders is tussen 18 en 34 jaar oud. De grootste categorie bevindt zich tussen 25 en 29 jaar, namelijk één kwart. Hoewel de auto in eerste instantie wordt gezien als een echte stadsauto, geven de cijfers over het gebruik ook een aardige in dicatie van het gebruik buiten de bebouwde kom. Van de on dervraagden geeft 24% te ken nen de auto merendeels voor stadsverkeer te gebruiken, 16% merendeels voor buitenwegen en autosnelwegen, en 60% geeft als antwoord de auto in even ruime mate voor gebruik binnen als buiten de bebouwde kom te ge bruiken. Op het eerste oog is het dat ook. Maar onder die leuk en sportief ogende carrosserie is wel het één en ander gewijzigd. De constructeurs bij Toyota hebben niet alleen een nieuw koetswerk ontworpen, maar hebben eveneens talrijke techni sche details herzien of nieuw geconstrueerd. De motor is bo ven de vooras opgehangen en vele jaren geleden werd dit voor het eerst toegepast bij de NSU K-70, later de VW K-70. De Tercel is de enige Toyota met aandrijving op de voorwielen, de kleinere Starlet en de qua grootte vrijwel gelijke Corolla hebben achterwielaandrijving. Juist in deze inhoudsklassen is het allemaal voorwielaandrij ving. Motorisch heeft men weer ge kozen voor de 1295 cc. viercilin- der met bovenliggende nokkenas en 65 din. pk. of 48 kW. Een vrij pittige acceleratie noteerden we tijdens een korte rij-impressie, waarbij het stuurkarakter een positieve indruk achter liet. Niet te zwaar sturen, wel precies en dat komt voort uit het gebe zigde systeem nml. een tandheu gel. De voorwielophanging is volgens het Mc. Pherson sys teem opgebouwd, achter een on derliggende draagarm en hoog gemonteerde schroefveren om de gasgevulde schokbreker. De ve ring is wat comfortabeler dan bij de oude Tercel, die rond de 3 jaar op onze markt geleverd werd. Het was een vlot ogende auto met als bijzonderheid de glazen kofferklep bij de coupé. Deze nieuwe Tercel heeft van veel auto's wat weg. Overeen komsten met de Mazda 323, de Datsun Stanza en let eens op de achterspatbordlijn. Heeft die niet gemeen met de Volkswagen Polo? Laat het zo zijn. De Ter cel oogt leuk en sportief en dat is wat de kopers wensen. In ons, land w.ordt de auto geleverd met een vierbak, in Zwitserland met een vijfbak en een auto maat is tegen meerprijs verkrijg baar. Jammer dat hier geen vijf- bak op het programma staat. Hopelijk komt dat nog, want een vijfbak heeft duidelijk voor delen. Vooral nu vele fabrieken deze extra overbrenging tegen een redelijke meerprijs aanbie den. Het interieur biedt wat meer ruimte dan bij de vorige versie. De carrosserie is 10 cm. korter geworden en de wielbasis 7 cm. Desondanks wist men meer ruimte te creëren. Het mag gezegd worden dat de zit voorin uitstekend is. De beide voorstoelen geven veel steun en ook achterin is het best toeven. De benen kunnen behoorlijk ruim neergezet borden. Het instrumentarium is duide lijk en overzichtelijk gerang schikt. Diverse schakelaars zijn in de rand van het paneel dat om de instrumenten aange bracht is bevestigd. Gelijk aan de Audi. Tussen de snelheidsme ter en de toerenteller een aan wijzing of zuinig gereden wordt. De kofferruimte, gemakkelijk toegankelijk, kan redelijk wat bagage omvatten. Men geeft aan dat er 20% meer kofferruimte beschikbaar is gekomen. De prij zen varieren van f 16.500.- tot f 18.745,-. De duurste betreft de automaat, de vijfdeurs komt op f 17.845,-. Deze prijzen zijn niet of nau welijks hoger dan die voor de „oude" versies. Daarbij dan nu het voordeel van een derde of vijfde deur. President-directeur E.V.N. Louwman deelde tijdens de introductie mede dat deze prijzen zeker een aantal maan den op dit niveau zullen blijven, hij hoopte zelfs tot de komende Personenauto RAI '83. HAARSTRAAT 163, 05489-12343, RUSSEN Renault R12 TL Mitsubishi Colt GLX Fiat 127 Sport 1978 1982 1978 VW Golf diesel VW Golf diesel Opel Ascona 2.0 D 1980 1979 1979 sAnüek en exclusieue uenlichtiny. Grotestraat Z 158-160 ('t Winkelerf) Almelo 05490-1 42 22 O.a. kappen glazen, katoen, branders en grote sortering kralen franje presenteert a.s. zondag: grote zaal: Raadskelder: Kleine Kelder: AANV. 19.45 uur „Boode" voor sfeer en gezelligheid! komt u gerust eens langs voor een geheel vrijblijvende proefrit. Tot ziens bij: ORANJESTRAAT 28-30 - TEL. 05483-13 63 - HOLTEN Ingeruilde en door de bank teruggenomen KLEUREN TV'S VANAF 398.- met garantie Nieuwe kleuren tv's vanaf 1398.- DEVENTER Bellendonkplein 16 Tel. 05700-3 24 77 Ook voor onderhoud van alle merken tv's zwart-wit tv's vanaf f 50.- HUISSLEUTELS AUTOSLEUTELS Constantijnstraat 21-23 Niiverdal TE KOOP 150 atm. roestvrijstaal KUYPERS B.V. „SL00TSMID" Laren (Gld) 05738-1227 SCK0UDERKARB0NADE kilo VERSE LENDE n Q7 (zonder vet) per 500 gram Wij zijn ruim gesorteerd in voor een zeer populaire prijs SPEKLAPPEN kilo BIEFBURGERS per pakje a 5 stuks MAGER P0ULET (met gratis soepbeen) per pakje 500 gram EXTRA VOORDEEL: 1 kilo VERSE WORST7.S5 1 kilo GEHAKT H.O.H. (met gratis kruiden)7.95 Nu samen -vil voor slechtsI g £33 NIJVERDAL (Industrieterrein) Geopend vrijdags van 9 tot 9 uur en zaterdags van 8 tot 12 uur DEN HAM in Micro markt van Henk Jansen Dorpsstraat 44 LAP.EN Hoiterweg 3 Oeopend iedere vrfjdag van 9 tot 9 uur larkt I Bak die markt vakantievierende Nederlanders Deze rekreatiekrant wordt in de maanden juni, juli en augustus wekelijks gratis bezorgd bij de vakantiegangers in Twente en Oost-Gelderland. In hotels, restaurants, pensions, zomerhuisjes, campings, kampeerboerderijen, informatiekiosken, reisbureaus, musea, en bij benzinestations. Met de rekreatiekrant bereikt u de vakantieganger overal! De rekreatiekrant, staat vol met informatie over de streek, uitstapjes, evenementen, winkelmogelijkheden en-aanbiedin gen in de omgeving. Pak die grote groep vakantievierende Nederlanders, die heel wat „extra's" te besteden hebben. Met een advertentie in de rekreatiekrant Oost Nederland weet u zeker dat u op de goede plaats komt. De rekreatiekrant verschijnt op zaterdag: 26 juni/3, 10. 17, 24, 31 juli/7, 14, 21, 28 augustus (afhankelijk van de vakantiedrukte). Zetspiegel: 240 mm breed; 360 mm hoog Aantal kolommen: 6 Kolombreedte: 40 mm. Bel voor meer informatie of voor het opgeven' van uw advertentie: 05490-1 66 66 toestel 16 053-32 04 20 toestel 142. De rekreatiekrant Oost Nederland is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Van der Loeff BV

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 5