-i»--- 3t,s -ue" in HOLTENS NIEUWSBLAD Campings komen ,uit' tijdens Holtense Houthakkersfeesten wfelKOM INTERKERKELIJK REKREATIEWERK Programma rekreatietent 17 tot en met 25 juli HOLTENS NIEUWSBLAD 1 namen/ de -f kerken van holten IKDETENT 0PDEB0RKELD Komende zaterdag is weer Schuredag, een begrip dat zo langzamerhand nauwelijks meer is weg te denken uit de Hol- tense evenementenkalender. Deze week is men in en om het Paalhuus aan de Beuseberger- Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot dinsdags 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot dinsdag 12.00 uur. mm M mm. mm «I RgBfefe, Hoofdredactrice Nan Voa-Heidema HOLTENS NIEUWSBLAD weg druk aoenae ae ïaausu: hand te leggen aan de voorbe reidingen, die in februari hun eerste aanzet al kregen. „Dit jaar werd gekozen voor een meer regionaal gebeuren, omdat een groots popfestival financieel niet haalbaar leek. We willen ook een goed winterprogramma kunnen bieden en wanneer te veel geld gestoken moet worden in een grote Schuredag, dan zou toch beknibbeld moeten worden op andere aktiviteiten gedu rende de rest van het jaar", ver telt Schuremedewerkster Jan- neke Bronsvoort. „Misschien dat een grootser festijn volgend jaar wel weer mogelijk wordt als de financiële druk van de verbou- wirig wat tot het verleden be hoort. Nu kozen we in ieder ge val bewust voor deze opzet, waarmee we zaterdag een be zoekersaantal van rond de 250 op ons terrein hopen te krijgen". Op een podium van 8 bij 6 me ter zal 's middags om half 4 het geweld losbarsten, met als ope- ningsgroep de Holtense formatie „Trademark", te beschouwen als funk-disco met hier en daar wat rock invloeden. Muziekanten Spelers zijn: Ben v/h Veld: gi taar en zang, Marius Droppert: toetsen, André Dollekamp op drums en Tamme Keestra jr.: bas en trompet. Na Trademark zal de hardrock formatie „Black Rose" het podium betreden. Black Rose bestaat uit: Henny Wagemans op drums, Wiebe Adema: gitaar, Gerard Roer- dink: bass Marcel Bleyswijk: zang en Tom Roerdink op gi taar. Het repertoire bestaat voor de helft uit eigen werk en voor de helft uit nummers van o.a. Thin Lizzy en Rainbouw. De hardrock wordt afgewisseld met swingende Rock Roll num mers. Daarna wordt de micro foon overgenomen door Josien Subelack, zangeres van „F.B.B." uit Rijssen. Het repertoire van F.B.B. is bijzonder gevarieerd te noemen. Aan de ene kant de „up to date" top 40 muziek en aan de andere kant het oudere werk van o.a. Rolling Stones, Beatles en Trini Lopez. Josien wordt bijgestaan door Ruud van Zuthem: solo gitaar en zang, René Kienhuis: slaggitaar, Jerry Mensink op drums, Gerrit Markvoort: basgitaar en Frank van de Stegge: orgel, piano en synthesizer. Na dit optreden, waarbij menigeen de voetjes van de vloer zal hebben gehad krij gen we „Rock en lol van Jo Schurejongens bezig met de op bouw van het podium waar za terdag de vijf regionale groepen hun „kunnen" laten horen en zien. Junk pi. Hot Dogs uitrZutphen, en lol zul je zeker hebben, niets is te gek voor hun. Ze zingen Nederlandstalig met een beetje een Achterhoeks inslag. De ba sisformule van de muziek is Rock Roll. Dat ze ook kwaliteit hebben, blijkt wel uit het feit, dat ze in het voorprogramma van Diesel en The Meteors hebben ge speeld. Sluitstuk van deze Schuredag wordt verzorgd door de formatie „Lady Lake" uit Deventer. Een 5 man tellende groep die al heel wat jaartjes achter zich heeft. In 1977 maakten ze de LP „No Pictures" „Lady Lake" is een rockgroep die zich niet specifiek tot een bepaalde stijl of trend beperkt. Jan Dubbe speelt op drums en tevens zang, Ton van Erp: bas en zang, Fred Rosen- kamp: gitaar en zang, Leendert Korstanje: toetseninstrumenten en Gerard Meuleman: zang. Terrein open Vanaf 's middags half twee is het terrein open en kan met voor 5 gulden naar binnen (voorverkoop 4 gulden bij „De Schure Beusebergerweg 27). Steigerwerk, podium, dranghek ken en ander afrastermateriaal werd evenals voorgaande jaren weer beschikbaar gesteld door de MAC. Het podium zal na af loop niet zoals voorgaandejaren het geval was direct worden afgebroken, maar waarschijnlijk nog zijn diensten bewijzen bij andere evenementen van De Schure. Als de weergoden zich van hun beste zijde doen blijven zien dan kan er weinig misgaan tij dens de Schuredag 1982. Verschillende Holtense campings zullen ook dit jaar weer tijdens de Houthakkersfeesten tegen elkaar strijden met hun eigen teams. Op de dinsdagavonden 20 juli, 3 augustus, 10 augustus en 17 augustus zullen deze (camping)teams elkaar moeten verslaan in spelen als houtdragen, steltlopen, koekhappen, het rijden van een parcours met hindernissen met een echte Flinstone-auto, ringen gooien, touwtrekken en nog veel meer. Deelname werd inmiddels al verzekerd door camping De Prins, de Poppe, de Haspel, Ven eklaas en een team werd al gevormd door het AC restaurant en het Holtense GEB. Meer campingdeelname is uiteraard nog van harte welkom! Per avond komen 4 ploegen tegen elkaar uit en bij wijze van rode draad zal gedurende alle avonden uiteindelijk één man als sterkste man van de avond naar voren komen. Paalwerpen, boomhefien en dat soort zaken zullen tot zijn vaste onderdelen behoren, we wachten af! De beide Holtense boerendansgroe- pen zullen de Houthakkersfees ten opluisteren met tal van kraampjes, met drankjes en hap jes en 't Lösse Hoes en hotel Muller zullen een varken aan het spit rijgen. Vakantiegangers en Holtenaren zijn van harte welkom op het dorpsplein Smidsbelt om aanstaande dins dag de eerste Houthakkersfees ten zowel te aanschouwen als aan te moedigen. De Houthakkersfeesten van 1981 liggen nog vers in ons geheugen, terwijl de feesten '82 al weer voor de deur staan. Hier is de carnavalsvereniging bezig met het kruien van een partijtje hout. Ook dit jaar zal er weer heel wat krachtpatserij aan te pas moeten komen om hoge ogen te kunnen gooien tijdens deze Houthakkersdagen. Week: 17 juli t/m 25 juli: Zaterdag 17 juli: 20.00 uur Kennismakingsavond Zondag 18 juli: 10.00 uur Kampdienst, voorganger: ds. Ekker. Maandag 19 juli: 10.00-12.30 uur kindermorgen f0.50; 20.00 urn Belgische avond fl.25. Dinsdag 20 juli: 10.00-12.00 uur Kindermorgen f0.50; 14.30 uui Wandeltocht f0.50, 5-10 km. aen jubilarisfoto in de vorm van óen luchtfoto. De 25ste alweer die uit het archief van J. Smale in Holtens Nieuwsblad wordt gepubliceerd. Het is een foto van Holten West, daterend uit de laatste Wereldoorlog. Hele maal links op de foto de School met de Bijbel, met de speel plaats vol spelende kinderen. Daarnaast de gebroeders Schuppert en nog net zichtbaar de firma Dikkers. Helemaal links boven nog Kevelam. Bovenin de foto, iets rechts van het midden stond destijds een grote witte tent ter ere van de Landbouwtentoonstelling. Vanuit rechts boven in de hoek volgen we naar beneden de Dorps straat. Wedda is duidelijk ver anderd en op het terrein van de firma Stokkers stonden destijds nog diverse woningen. Vol trots straalt de Dorpsschool overal boven uit. Een erg mooi gebouw, gezet door de firma Vixeboxe uit Almelo in het jaar 1874. De schoolwoning werd in 1954 als Politieburo in gebruik genomen. Rechts op de voorgrond staat de Melkfabriek „De Vrijheid", voor een ieder wel bekend. Daarnaast staan nog de oude woningen. Op het dak van de grote kaasafdeling staan nog de letters HOLTEN (voor vliegtui gen?). Woensdag 21 juli: 10.00-12.00 uur kindermorgen f0.50; 22.30 uur Nachtspel fl.-, min. leeftijd 12 jaar. Donderdag 22 juli: 10.00-12.00 uur kindermorgen f0.50; 14.30 uur Zeskamp f 0.50. Vrijdag 23 juli: Kindermorgen f0.50 10.00-12.00 uur. Kom bij ons eten!!! 20.00 uur inschrijven vóór 17.00 uur!!! Zaterdag 24 juli: 20.00 uur Kennismaken met Holten. Zondag 25 juli: 10.00 uur: Kampdienst, voorganger ds. Dragt. Het team voor de komende 2 weken: Erma, Ab, Rita, Harry en Wim. Tot ziens in de tent aan de Borkeldswegü! Gebruik deze U ontvangt een fraaie<y als u een Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Iitzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half jaar/per jaar.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1