IIM cliaclM oTKcclv FIETS!!!» TllEINTIl» WANDELT!!» HUIFKAR!!!» MUSEUM!!!» I |VI El#* E lil CTDCCIf Museum Buurt Spoorweg w A De watermolen van Bels [astelenroute, duur IV2 uur 1 Start VVV bureau, richting kerk l Direct na kerk rechtsaf laan in 3 Voor Huize Diepenheim rechts aanhouden fuize Diepenheim, gebouwd in de 17e eeuw. et op de prachtige slotpoort. ,'igenares is barones de Vos van Steenwijk. 4 Door het hek, op verharde weg, rechtsaf 5 Eerste weg links, Ruimersdijk 6 Einde weg rechts (Voorrangsweg!) 7 In bocht naar rechts gaat u linksaf, Nijenhuizerlaan in Links van u villa Peckedam, vroeger een havezathe, echter in 1811 afgebroken en later herbouwd. 8 Voor kasteel Nijenhuis rechts aanhouden, laan uit rijden Kasteel Nijenhuis is eigendom van de grafelijke fa milie Schimmelpenninck. Het dateert uit de 15e eeuw, maar is reeds herhaaldelijk verbouwd. Wandelroute Langs watermolens en grafheuvels Deze wandeling voert u door een afwisselend landschap, gelegen in het uiterste noorden van Twente langs de Duit se grens. Beginpunt is het restaurant 'de Watermolen van Bels' bij Vasse. Deze is als volgt te bereiken: Vanuit het dorpje Vasse rijdt u tegenover café Tante Sien de Hooidijk in. Op de splitsing links de Oosteriksweg aanhouden. Direct achter enkele boerderijen links de Bergweg in, de toe gangsweg naar de Molen van Bels. Tegenover het restau rant kunt u de auto parkeren. De watermolen van Bels is een cichorei-(koffiesurrogaat) en korenmolen. De molen is omstreeks 1830 gebouwd en in 1960 gerestaureerd. Deze dient nu alleen nog voor ei gen gebruik van de boer, is echter eigendom van de Stich ting Overijsselse Molen. U wandelt weer térug haar de asfaltweg van waar u geko men bent en gaat hier linksaf. Bij de eerste boerderij, die u rechts ziet, bevindt zich de watermolen van Frans, een korenmolen die in 1870 geheel werd vernieuwd, nadat de heer G.H. Frans hem had gekocht. Deze verkocht hem in 1961 aan de Stichting Het Overijssels Landschap. Even als de molen van Bels is dit een bovenslagmolen en ook gelegen aan de Mosbeek. U vervolgt nu wederom de geasfalteerde weg en gaat na dat deze in zandweg over is gegaan het tweede pad rechts af. Hierna het eerste bospad links. U wandelt nu langs de Nederlands/Duitse grens en bereikt tenslotte de 70 meter hoge Galgenberg (bij grenspaal 84). Van hieruit heeft u een mooi panorama over het Noord-Twentse landschap. Na de afdaling van de Galgenberg (u bevindt zich dan nog steeds op hetzelfde pad) gaat u het smalle bospad rechtsaf tot grenspaal 85, waar u links aanhoudt. Na een paar honderd meter linksaf het smalle bospad in. Even verder dit pad naar rechts blijven volgen. Op een splitsing houdt u rechts aan. U komt nu in het Manderstreu. 9 Bij wit hek linksaf, Prinsedijk D Viersprong rechtdoor, zandweg in 1 Einde zandweg rechtsaf, laan in Hier passeert u kasteel Weldam. Het landgoed bevat bijna 60 boerderijen (zwart/gele luiken). De bewoners van dit op Mar keio's grondgebied lig gende kasteel zijn de graaf en gravin van Solms. 2 Aan het einde van de laan, op driesprong, zandweg rechtsaf 3 Driesprong links, over brug 4 In bocht naar links rechtdoor, karrespoor volgen 5 Na 100 m op viersprong rechtsaf 6 Einde zandweg linksaf harde weg op 7 Eerste harde weg rechts (bekkendammerweg) 8 Einde weg rechts. Na enige tijd passeert u watermo len den Haller. 9 Direct na watermolen in de bocht linksaf, Nijhgof- weg !0 Voorrangsweg rechts, over fietspad !1 Eerste harde weg links, Reeënkampweg 12 Eerste harde weg rechts, Krommedijk Aan het eind van deze weg ziet u voor u landgoed het Warmelo. De tuinen, beroemd om de rodondendrons en rozen zijn in het seizoen op dinsdag- en donderdagmiddag voor het publiek geopend. Kasteel Warmelo wordt thans bewoond door de fa milie Avenarius. >3 Voorrangsweg linksaf >4 Tweede weg rechts, Morsdijk. later Deventerdijk ge heten Na enige tijd ziet u links van u Huize Westerflier, be horende tot het landgoed Nijenhuis. Dit kasteel wordt momenteel door meerdere gezinnen bewoond. 15 Terug en meteen links de zandweg in, richting huisje 'de Goede Aarde' 26 Voor dit huis rechts en meteen weer links (Peppel- dijk) 27 Bij boerderij rechtdoor, tussen huis en schuur door 28 Zandweg vervolgen, later harde weg, tot bij kerk Rechts van u nogmaals landgoed het Warmelo. 29 Grotestraat rechts tot in centrum Na de N.H. kerk ziet u eveneens links van de weg Rosarium 'de Broenshof'. 30 Diepenheim, eindpunt. Dit is één van de fietsroutes uit het boekje: 'fietsen in om Deep'n'. Verkrijgbaar bij de VVV Diepenheim. Dit is één van de wandelroutes uit het boekje 10 wandelroutes in Noord Twente. Prijs per huifkar per dag, maximaal 8 personen: 125, - Inlichtingen en boekingen: Fam. Scholten, Kampbrugweg 1, 7588 RK Beuningen, 05413-1534. Wist u dat een VVV-i zo veel voor u kan doen? Het is een hele lijst: Informatie over uw stad Informatie over Nederland 'n Avondje Theater Een korte vakantie Een kamer reserveren De WV geschenkbon Vervoerspuzzels oplossen Gidsen en kaarten Feest of vergadering Dat zijn zo maar negen diensten, waarmee het VVV- i kantoor iedere dag opnieuw voor u klaar staat. Heel vroeger was. een VVV er alleen voor toeristen. Maar dat is heel erg lang geleden. Vandaag de dag is de VVV er ook, juist ook voor de eigen stad. En is er toevallig iets dat niet op deze lijst staat? Bel ons dan rustig even op, of loop binnen. Het is heel goed mogelijk dat de VW u toch kan helpen. En wanneer u er bij de VVV niet uit komt weet men daar beslist waar u dan wél moet zijn! VVV-mensen zijn geboren zoekers en puzzelaars. Iedere dag opnieuw vinden ze het plezierig om een oplossing te vinden. Onthoud daarom steeds één ding DE VVV IS ER VOOR U. HOLTENS NIEUWSBLAD - 1 JULI 1982 - PAG. 11- Itreinnummer Is 3 5s 7 9s 11 Haaksbergen v 13.00 al3.30 14.50 a 15.15 16.30 al6.55 BadBoekelo v 13.19 al3.45 15.09 al5.30 16.49 al7.10 Boekelo Dorp a 13.25 al3.50 15.15 al5.35 16.55 a 17.15 treinnummer 2s 4 6s 8 I Os 12 Boekelo Dorp v 14.00 al4.25 15.40 al6.05 17.20 al7:45 BadBoekelo v 14.06 al4.30 15.46 al6.10 17.26 al7.50 Haaksbergen a 14.25 al4.45 16.05 al6.25 17.45 al8.05 Treinnummers mei de letter s betreffen stoomtreinen. Treinnummers zon der letteraanduiding betreffen stoom- of dieseltreinen. De dienstregeling van deze treinen wordt voorafgegaan door de letter a. Deze treinen rijden alleen op 20,30 en 31 mei, 27 juni en 17 oktober. Tarieven: Haaksbergen - Boekelo of andersom: enkele reis ƒ4, -retour ƒ6, -Kinderen van 4 tm 14 jr., ouderen vanaf 65 jr. en NS-ers hebben recht op vervoer tegen half tarief. Groepsvervoer voor groepen van ten minste 10 personen. Extra treinen zijn mogelijk, tarieven op aanvraag (074) 770903. Rijdagen: 20 mei, 30 en 31 mei, 27 juni, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 en 31 ju li. 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 augustus", 5 en 12 september, 17 en 20 ok tober. Informatie: Stichting 'Museum Buurt Spoorweg', Postbus 1182, 7500 BD Enschede. Tel. (05427) 1516 bgg (074) 770903. Hooischuur vol edele stenen: Eens zat er hooi in die oude landbouwschuur aan de Smi- thuisstraat in Ootmarsum. Nu liggen er - wel wat an ders - kristallen, half edelstenen en zelfs goud te pron ken. Op hetzelfde terrein vindt u ook het zogenaamde Los Hoes, een uiterst bejaarde Twentse boerderij waarin vroeger mensen en dieren in een grote ruimte samen leef den. Het fungeert als streekmuseum met tal van ge bruiksvoorwerpen uit de goede oude tijd. De Hooischuur nu gepromoveerd tot Geologisch mu seum, staat er dicht bij aan met keien bedekte oprijlaan, waarin een speciale baan is aangelegd voor invalidenwa gentjes. De collectie Ben de Wit omvat een aantal secties zoals kristallen, waaronder de grootste gipskristallen van ons land, met een ouderdom van 200 tot 300 miljoen jaar: ammonieten met een doorsnee van 70 tot 100 cm: een vi trine met koper, grafiet, zwavel, goud en zilver, kwarts- variteiten, zoals amethyst en rookkwarts: groene koper mineralen, loodassociaties en edelstenen als aquamarijn, granaat en topaas, smaragd etc.. Museum en Los Hoes zijn dagelijks, de maandagen uit gezonderd te bezichtigen van 10.00-17.00 uur. De entree bedraagt voor beide attracties 2, - kinderen t.m. 15 jaar volstaan met een gulden: 65 plussers 1,50. Groepen genieten na afspraak (tel. 05419-2787) reductie en begeleiding. Het adres van de VVV in het met yele oude gevels gesier- de'Ootmarsum is: Markt 1, tel. 95419-2183. Deze tip wordt u aangeboden door de VVV-i kantoren Almelo, Hengelo en Enschede. Een hele dag erop uit met de hele familie op een huifkar, dat is eens een keer wat anders. Sinds kort bestaat deze mogelijkheid ook in Twente. Henk Scholten uit Beunin gen (bij Denekamp) heeft enkele tamme ponies en twee gezellige ouderwetse huifkarren gekocht en biedt ze nu per dag te huur aan, aan groepen van max. 8 personen per huifkar. Bovendien krijgt u een nauwkeurig uit gestippelde route mee, die gemakkelijk in één dag te be rijden is. Hoe ziet zo'n dag eruit? U meldt zich 's morgens bij de familie Scholten, die een kopje koffie voor u warm gehouden heeft, en waarmee u nog even de route kunt doorpraten. Uiteraard wordt u uitgelegd hoe u met de pony en de huifkar om moet springen. U krijgt al het benodigde mee in de huifkar, zo als: water voor de pony, gereedschap, picknicktafel en stoelen enz. U maakt eerst even een proefrit op het zandpad, om even aan het mennen te wennen, dan erop uit de route volgen. Even verder ziet u rechts enkele grafheuvels. Hier werden in het verleden meerdere opgravingen verricht, waarbij grafmonumenten, urnen, pijlpunten en een gave schedel helft werden gevonden. Alle voorwerpen zijn overge bracht naar het Rijksmuseum Twente te Enschede. De grafheuvels, die dateren uit ca. 1500 voor Chr. zijn eigen dom van de Oudheidkamer Twente. U blijft het pad volgen en nadat deze een bocht naar links heeft gemaakt, komt u op een viersprong, waar u recht door gaat. U bevindt zich nu op de Klootschietbaan in de zo geheten Noordelijke Manderheide. Op de volgende kruising weer echtdoor over de Mander Es, langs de boerderij en nadat u weer over de Mosbeek bent gekomen, linksaf, waau u weer de Watermolen van Bels bereikt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 11