Um&ÊÊmËwi Proficiat dames BON I HOLTENS NIEUWSBLAD Oude ambachten en demonstraties schaapscheren op Smidsbelt Rommelmarkt H.M.V. 26-6-1982 HOLTENS NIEUWSBLAD H.M.V Trekking verloting UITSLAG C.D.A. FOTOWEDSTRIJD HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red adres Smidsbelt 37 tel. 05483-33 03 Red.medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 6b Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers GO cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 3 juni 1982 - 34e jaargang - nr. 22 Vooral de campings en de bungalowparken in Hol ten waren gedurende de Pinksterdagen in trek en San ook nagenoeg vol! De VW hoefde geen „neen" te verkopen, maar Holten stroomde vanaf vrijdag lekker vol met toeristen. De Holtense VW had haar handen vol met de verkoop van wandelkaarten, Betsroutes en autokaarten. Rondkijkend in het dorp leverde een fraai vakantie sfeertje op zowel voor de middenstand in de vorm van veel winkelende .vreemdelingen" als voor het randgebeuren, waar veel wandelaars en fietsers gebruik maakten van de vele uitgestippelde routes en tochten. Alleen zater dag al verkocht de VW zeker een 50 wandelkaarten cn een 20 fietsroutes. Verder was er veel vraag naar bijvoorbeeld de Twenteroutes, Grenslandroutes en Streekgidsen". Typerend is wel dat de Holtenaren zelf over het algemeen weinig gebruik maken van de mogelijkheden die de VW te bieden heeft", vertelt Tineke Wolters, vaste medewerkster van de vvv. Op de donderdagavonden 10 en 24 juni zal het dorpsplein Smidsbelt in het teken staan van schaapscheerdemonstratie's en oude ambachten. De beide boerendansgroepen in Holten zullen deze zomeravonden in stijl" zorgen voor extra kijkgenot. Het schapen scheren wordt gedemonstreerd door Hóltenaar Ab Schippers en voor de oude ambachten zullen onder andere aanwezig zijn; Corry Schmets met het maken van poppen, mevrouw M. Pekkeriet met het spinnen van wol. Wil Dijkgraaf met wolverven, de heer W. Aaltink met een stand van de imkervereniging, de heer J, Moes uit Deventer met een demonstra tie ouderwets schilderwerk in de vorm van hout-imitaties en mevrouw v.d. Kwaak (boederij Hagemans) met het maken van geitenkaas. Er is ook een wolstand van v.d. Ree en niet te vergeten de ouderwetse Amsterdamse haringkar van Reinaardus. De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur. „Men weet over het algemeen te i weinig, dat die aktiviteiten die we organiseren ook voor Holte naren het meedoen of meegaan zeker waard zijn. Zo starten we bijvoorbeeld deze week weer de fietstochten op woensdag en donderdagmiddag, waar men voor 1.50 gulden per persoon (kinderen half geld) van half twee, start vanaf het VW kan toor, tot plus minus half vijf een fijne tocht, krijgt voorgescho teld". Tineke Wolters zal deze fietstochten begeleiden en voor zien van toelichtingen daarwaar dit nodig zal zijn. Onderweg wordt koffie gedronken in een ouderwetse boeren herberg, 's Woensdags gaat men richting de Borkeld, Markelo en de donder dagen is meer voor de „stoere" fietsers gezien de klim over de Holterberg, richting Haarle, Rijs- sen. Tochten dus niet alleen voor de toeristen, maar zeker ook voor de plaatselijke bevol king. „We zouden dolgraag zien dat de betrokkenheid met een plaatselijk VW kantoor wat hechter zou zijn waardoor vanuit de Holtenaren vragen en ook meningen richting ons kunnen komen" vindt Tineke. „De toeristen die momenteel in Holten verblijven komen voor een erg groot deel uit het Wes ten, Brabant en Zeeland. Vakan tiegangers vanuit het Noorden zien we echter ook steeds meer. Toch blijf ik volhouden dat juist ook Holtenaren en mensen el ders uit de regio de capaciteiten van een VW en vooral ook de vele mogelijkheden te weinig kennen om er hun voordeel mee te kunnen doen". Iets wat eigen lijk best zwaar weegt en we be sloten dan ook een middagje „zitten" op het VW kantoor mee te gaan maken om zo doende een beter inzicht te kunnen krijgen in het wel en wee van zo'n VW. U leest hier over in het volgende nummer van Holtens Nieuwsblad. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 N ijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G;W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur Er zijn vele blijde bewoners in ons dorp, die nu een schone en opgeruimde zolder hebben, danks zij de Supporters van H.M.V. die de oude spullen heb ben opgehaald. E.e.a. betekent natuurlijk niet, dat zij nu al stoppen met opha len er kan nog genoeg bij, zij gaan door tot op de laatste dag. Mocht U nog iets vinden, dan geven zij gaarne nog éénmaal de bekende telefoonnummers door. J.W.W. Bluemink, Bessinkpasstr. 17 tel. 16 93 of J. Calkhoven, Schoutenstraat 36 tel. 33 51. Houdt Zaterdag 26 juni a.s. vrij dan kunt U mee genieten van Uw aandeel in de grandioze rommelmarkt, die gehouden- wordt voor de vierde maal op het industrieterrein De Haar en waarvan de opbrengst ten gun ste komt van de Holtense Mu ziekvereniging H.M.V. Bij de trekking van de verloting ten bate van de „De Hóólter Dèénsers" vielen de prijzen op de lotnummers: 1823, 1587, 0347, 0972, 0614, 1596, 1949, 1904, 1430, 1122, 1584, 0084, 1107, 1601, 1908, 1401, 1632, 0822, 1073, 1050, 1822, 1624, 1407, 1747, 0646. In de kraam die door de geza menlijke politieke partijen i.v.m. de verkiezing van de leden van de raad der gemeente op de weekmarkt van vrijdag 28 mei stond - opgesteld had het CDA als bijzondere attractie een fo towedstrijd „gekoppeld". Aan de hand van foto's uit Holten moesten een aantal vragen wor den beantwoord. Dat bleek moeilijker dan het leek want van de zeer velen die aan de wedstrijd deelnamen hadden slechts 15 alle tien vragen goed beantwoord. De prijzen werden bij loting gewonnen door: 1. Henriëtte Vruggink, Rörik- straat 12 (kaas) 2. J. Ymker, Churchillstraat 38 (krentebrood) 3. Mevr. Achterkamp, Diessen- plasstraat 43 (braadkip) 4. Mevr. W. Denekamp, Kerkstraat 13 (eieren). Zestien dames van de Dagschool voor Volwassenen in Holten (afd. Mavo v.d. SG „Midden-IJssel") deden met succes examen voor een deel van het mavodiploma. Sinds enige jaren is het mogelijk om bij het dag-en avondonderwijs voor volwassenen per vak examen te doen. Men krijgt dan een z.g. deelcertificaat. Heeft men na verloop van een aantal jaren zes deelcertificaten gehaald dan ruilt men deze in voor een officieel mavodiploma. De volgende dames behaalden een deelcertificaat: voor Nederlands: A.J. Bouwhuis-Stevens (H), M.W. v.d. Driessche-Roelofs (B), J.M. Faber-van Haarst (B), T. in 't Hof-Bronsvoort (B), J. Koops- Strijker (B), G.C. van Loenen-Heere (B), W. v.d. Mey-te Winkel (B), M.J. Zwijnenberg-v.d. Meulen (H), voor Duits: J.H. Arfman-Harbers (H), L.C. Constandse-van Gent (G), G.B. Dikkers-Wegstapel (H), D. Flügge (M), G.F. Pasop-Woelders (H), G. Rensen-Paalman (H), G.H. van Petersen-Rensen (L) en G. Wibbelink-Roelvink (H). Mevrouw Van Petersen-Rensen behaalde tevens een deelcertificaat vor Engels (B is Bathmen. H is Holten, M is Markelo, G. is Goor, L. is Lettele). Proficiat dames! De heer Schippers temidden van zijn schapen. Donderdag 10 en donderdag 24 juni zal hij tijdens een demonstratie de dieren ont doen van hun warme Jasjes". U ontvangteer1 fraaie/j^& Parker-Jotter ballpoint als u een j&ÊÜJ' nieuwe abonnee opgeeft. voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Naam: 1 De gezamenlijke politieke par- tijen broederlijk bijeen op de s I vrijdagmarkt. Lijstaanvoerders Woonplaats a van CDA. VVD. P.v.d.A. en Ge- Geeft op als abonnee tneeMebehxngen praten om het op het Hollens Nieuwsblad I ^rdf ?m de m?eSte, ^mmen. Het leek ons wat onlogisch om Dhr/mevr.: I al het politieke geharrewar van Adres. de afgelopen dagen en weken alsnog in deze editie op te ne- Woonplaats: ÏM men, temeer omdat donderdag, Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V ',"an"eer df kran! verschijnt, de jaar/per jaar JL lcaarten al Qeschud zijn! Meer Cm politiek dan ook in het volgende I nummer.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1