Hardrijders op de bon Dromen en bedrog", door Miene Mut" achterhaald KLEDINGCOMMISSIE H0LTENSE BOERENDANSERS ORGANISEERT KLEDING-DANS-C0NTACTAV0ND HOLTENS NIEUWSBLAD m m (0) D '66 kiest lijsttrekker CARNAVALS OPTOCHT FEBRUARI Paul Gevink, winnaar culinaire show NEELIE SMIT-KROES SPREEKT IN HOLTEN an i m J - j O fill i WÊÊÊÊÊÊÊIÊÊIÊÊÊÊÊIÊÊÊKÊÊÊÊKKÊKtÊL HOLTENS NIEUWSBLAD BURGERLIJKE STAND HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema «el. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris Kcuakkenstraat 5. tel. 05483-30 21 Advertenties. Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 4 februari 1982 - 34e jaargang - nr. 5 Voor de eerste maal werd vorige week woensdag in Het Bonte Paard, door de Holtense Boerendansers een kleding-dans-contactavond georganiseerd. De leiding hiervan was in handen van de één jaar geleden van de grond gekomen Kledingcommissie, met als voorzitter Henk Marsman. „Zo'n avond organiseren we om onszelf te toetsen aan andere folkloristische groepen in Oost Nederland". Uitgenodigd hiervoor werden Wiej Schotst vedan" uit Barchem, „De Tukkers" uit Arnhem, „Achterhookse Folklo- redansers", uit Ruurlo en „De Wiekse Boerendansers" uit Vriezenveen. De jury was opgesplitst ineen Kleding-en een Dansjury en aanwezig was tevens de voorzitter van de federatie van folkloristische groepen in Nederland. Eerst ter beoordeling van de kleding, daarna ter beoordeling van de dans werd iedere groep twee maal 15 minuten op het toneel geroepen. „Spanning alom, want ook al ging het niet om een wedstrijd, maar zuiver om het attenderen van de juryleden op onvolkomenheden, toch wil je met zo min mogelijk kritiek op de planken staan", aldus de heren Marsman en Plekkenpol voorzitter van de Holtense Boe rendansers). Kritiek kreeg men slechts op de bezig met het bestuderen van de schorten, deze bleken niet geheel petten van vroeger. Inmiddels zijn authentiek te zijn. „Iets waar we als ook originele goastokken (wandel- Kledingcommissie dan mee aan de stokken) in de maak van een be- gang gaan. We zijn inmiddels ook paald soort doomhout, met ganze- pennen, paardehaar en reepjes leer. Allemaal zaken die door deze Kle dingcommissie worden bekeken om zodoende zo optimaal mogelijk gekleed te gaan en een zo groot mogelijke éénheid te krijgen". Ge let werd door de jury ook op details als een brilmontuur en haardracht. Aanwezig tijdens deze avond wa ren besturen van de uitgenodigde verenigingen en belangstellenden. Gezamenlijk zo'n 350 mensen. Het aantal deelnemers bedroeg onge veer 200. Waar alle groepen op ge wezen werdén was het niet hebben van een originele trekharmonika, maar in plaats daarvan een accor deon. De Holtense Boerendansers hebben inmiddels uitnodigingen voor een toemee door Noorwegen en Zweden, waar hoogst waar schijnlijk voor gekozen zal worden, boven uitnodigingen van elders. Dit zou de 22ste reis worden in het acht-jarig bestaan van de dans groep. Door 16 politie-agenten van groepen Holten, Diepenveen, Raalte en Wyhe werd in de nacht van zondag op maandag een groot opgezette alcoholcontrole gehou den rond Bathmen. In totaal wer den 191 voertuigen gecontroleerd waarby aan negen bestuurders een rijverbod werd opgelegd. Onder de zes personen die een bloedproef moesten ondergaan was de Holte- naar J.W.H. (43 j.). J.N. (52 j.) uit Holten weigerde de blaastest en de bloedproef af te leggen. Bij de door de Rijkspolitie Holten vrijdagmiddag (29 jan.) tussen 16.00 en 17.30 uur op de Deventerweg gehouden snelheidscontrole wer den 45 automobilisten aangehou den. Hun snelheden lagen tussen de 95 en 133 kilometer. Er mag ter plekke 80 kilomter worden gere den. De nieuwe D '66-ploeg, van links naar rechts Margriet Hanewinkel, Erik Bus en Joke Pfeffer. Zoals het zich nu al Iaat aanzien, kan Prins Jan de vierde, Trappisten- vorst van de Borkeld, tijdens de carnavalsoptocht' zaterdag 20 februari, heel wat versierde wagens en loopgroepen verwelkomen. Prins Jan de vierde gaat naast het uitreiken van startgeld voor praalwagens en groepen, ook prijzen uitreiken aan de mooiste en origineelste uitvoer ingen. Er werden nog meer inschrijvingen verwacht om de optocht weer een grandioos geslaagd gebeuren te doen Worden. De organisatie commissie verzoekt dan ook, voor zover dit nog niet is gebeurt, spoedige opgave van de deelnemers, zondag één en ander zorgvuldig kan worden voorbereid. Voor inlihtingen en opgave kan men terecht bij Albert v.d. Maat, tel. 28 80 of 15 38, Wim Klein-Velderman tel. 13 91, Cor v.d. Mei tel. 12 99, Jan Luessink tel. 28 61 en Jan Bargboer of Dinant Veneman. Paul Gevink (19) uit Ruurlo en werkzaam als leerling-kok bij Hotel- Restaurant 't Lósse Hoes won woensdag 27 januari de eerste prijs j tijdens een culinaire show, gehouden in Enschede. Van de ruim 100 deelnemers die deelnamen in de categorie A, de leeftijdsgroep 17 tot 21 jaar, sleepte hij de meeste punten (185) in de wacht. Beoordeeld werd men op onderdelen als smaak, originaliteit, het juist portioneren, verkoopbaarheid en de wijze van opmaak. Er moest een voor- en een hoofdgerecht worden aangeboden aan de jury. In het voorgerecht moest kaas verwerkt zijn en het hoofdgerecht zou bestaan uit een vis- of vleesschotel. Gezamenlijk mocht het totaal bedrag van de beide gerech ten niet boven de 60 gulden uitkomen. A.s. maandagavond 8 februari komt de voormalige Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, drs. Neelie Smit-Kroes, naar Holten om in Hotel „De Holterberg" een spreekbeurt te vervullen. Vanaf20.00 uur zal mevrouw Smit-Kroes haar visie geven op tal van actuele politieke zaken. Overeenkomstig haar imago zal zij haar gehoor ongetwijfeld weten te boeien in de vertaling van het liberale standpunt naar onze samen leving van nu en van de toekomst. Met de Staten- en Gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet kan worden verwacht, dat spreekster een groot aantal belangstellenden naar „De Holterberg" zal trek ken. Men rekent, behalve op tal ven bezoekers uit Holten zélf, ook op behoorlijk wat geïnteresseerden uit de omge ving. Woensdagavond 27 januari J.l. is tijdens een afdelingsver gadering van D '66 Holten de lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gekozen. Unaniem iverd de 35-jarige Erik Bus gekozen als toekomstige leider van de D '66-fractie in de Holtense gemeenteraad. De heer Bus is een aantal jaren directeur geweest van de AMRO-bahk in Holten. De overige kandidaten zijn, in juiste volgorde: Nr. 2. Margriet Hanewinkel-Vrielink, huisvrouw; nr. 3. Joke Pfeffer-Ladiges, werkzaam bij Kluwer, tevens huis vrouw; nr. 4. Dick Gerdzen, directeur Holborn Compu ters te Enschede, woonachtig in Dijkerhoek; nr. 5. Jan Koele, leraar wiskunde aan de Holtense Scholengemeen schap. D '66 Holten is twee jaar geleden opgericht en doet nu dus voor de eerste keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De verwachtingen zijn hoog gespannen. De landelijke enquêtes wijzen immers op een sterke stemmenwinst van deze partij. D '66 Holten hoopt, gedragen door dezé ontwikkeling, het met een voor de gemeente vernieuwend beleid, tot twee zetels in de nieuwe raad te brengen. De hoofdlijnen van dit nieuwe beleid, dat binnenkort aan de Holtense bevolking gepresenteerd zal worden, zijn o.a. openbaarheid van bestuur, democratisering van de besluitvorming, natuur, milieu en woning(bouw)beleid. U ontvangteer! fraaie//ft'' Parker-Jotter ballpoint i MBtM als u een nieuwe abonnee opgeeft. Gebruik deze W Naam: 1 Adres: I ■KB Si El Mil Geeft op als abonnee Bvffi II vfH op het Hol,ens Nieuwsblad 8 vorige week woensdag trad de vrouivencabaretgroep „Miene Mut" onder grote belangstelling van zowel mannen h n Dhr./mevr.: als vrouwen op in Hotel Vosman. „We zouden al blij geweest zijn met een „man" of veertig, maar we tellen zo'n 160 VOOr van een Ad I aanwezi9en"< aldus de organisatie. Ook mensen van buiten Holten waren gekomen om deze politieke vrouwen- nieuwe abonnee reS l"l 9ToeP aan werk te zien. Zeven vrouioen, die pas voor de derde maal optraden voor publiek, maar hun "inzenden aan- Woonplaats: lij programma, kwa zang en muziek en vooral kwa inhoud fantastisch brachten. Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V HaarscherP ™rden verschillende „Dromen en bedrog", problemen aan de kaak gesteld. Het optreden duurde Antwoordnummer 97 jaar/per jaar X0"^eI;eer anderhalf uur en na afloop kon volop nagepraat worden aan debar vfin kleine groepjesjuin de tafels Enschede \MJ Een prima avond en zeker in deze vorm voor herhaling vatbaar. Aan belangstelling zal het ook ddn zeker niet 1 ontbreken. Paul Gevink, die met deze beiae 'schotels de eerste vriis kreeg tijdens een culinaire show in Enschede. Voorgerecht, met als hoofdonderdeel Hol landse kaas, de hoofdschotel bestond uit een zalmpaté. Beide werden aangeboden op een ronde spiegel. „Aan denktijd, voorbereiding en eigenlijke arbeidstijd heeft het me al met al wel 100 uren werk gekost", vertelt Paul Gevink. Hij koos voor een voorgerecht met als basis de Hollandse kaas Mon Chou, gekruid met bieslook, peterselie en kervel. Het geheel werd opgemaakt met venkel, rode sla en noten en gepre senteerd op een ronde spiegelplaat. Het hoofdgerecht werd een zalm paté, gecombineerd met snoek- Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64. Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot dinsdag 12.00 -iur in Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot dinsdag 12.00 uur, baars en tongfilé. De culinaire show Twente werd dit jaar voor de vierde maal georganiseerd en behelst vier categorieën. Categorie A en B voor de afdeling horeca, C en D gericht op instellingen. Paul Gevink volgde de Brood- en Banketschool in Borculo en de Horeca dagschoo' in Enschede. Hij werkte onder meer bij Hotel „Avenarius" in zijn woon plaats Ruurlo, bij „Greune Weide' in Eibergen en sinds anderhalf jaar bij Hotel-Restaurant 't Lósse Hoe? op de Holterberg. In juni van dit jaar hoopt hij zijn examen 2e restaurant-kok te halen en met dat papiertje in zijn zak lijkt het hem een goed idee ook eens buiten de grenzen ervaring op te doen. Geboren: Arianne dv J.F.M. Mar- kenstein en M.W.J. Eggenhuizen: Seima dv H. van Beek en J.M. We- stra; Sebastiaan Henk Jan zv J. Meerman en H.J. Aanstoot (geb. te Deventer); Roderick Peter zv P.A.F. Arts en JAM. Nijhuis (geb. te Deventer).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1