m Tijdens komende feestdagen Open huis bij Radio Oost Ti Irani 1®J HOLTENS NIEUWSBLAD ELFDE „OUEBOLLENCROSS" OP ZONDAG 3 JANUARI i Ml WINTER MET STAATSBOSBEHEER IN VORM VAN KERSTPRIJSVRAAG Recreantentoemooi volleybal „Wlintonette" Motorsportfilmavond Nieuwe afdeling s.v. BA TO DECEMBER 1981 - PAG. 7 Op de eerste zondag in het nieuwe jaar organiseert de S.V. „Holten" at voor de elfde keer haar traditionele Oliebollencross rondom het ontmoetingscentrum „De Meermanskamp" in de Look. Het organisatie comité heeft haar voorbereidingen reeds getroffen om dit evenement weer succesvol te laten verlopen. De route is enigszins gewijzigd en men start nu in tegengestelde richting, terwijl men aan het einde van de cross om de sportvelden moet lopen, zodat de weer te verwachten vele toeschouwers voor de kantine de finisch zeer goed kunnen meemaken. Evenals voorgaande jaren zijn de wisselbekers weer beschikbaar voor het eerstaankomende lid van de S.V. Holten en zijn er bovendien weer mooie prijzen beschikbaar gesteld. Maar liefst 53 personen hebben spontaan hun meedewerking voor de organisatie toegezegd, zodat zij, die goede voornemens hebben om in 1982 wat aan hun „lijn en Beweging" te willen doen, een ideale gelegenheid hebben om aan de oliebollencross deel te nemen. Dit jaar is een nieuwe groep „de Kreketten" aan de cross toegevoegd voor ongetrainde heren in de leef tijd van 15 t.m. 34 jaar. Het programma ziet er als volgt uit: MC04 Holten ..tijd groep: leeftijd: afstand: 9.30-10.00 uur Poffertjes 7-9 2 km. 10.00-10.30 uur appelflappen 10-12 3 km. 10.30-11.00 uur Kniepertjes dames ongetraind 15 en ouder 2 km 11.00-11.30 uur Pannekoeken 13-14 3 1/2 km 11.30-12.00 uur Roomsoezen Dames getraind 15 en ouder 3 1/2 km 12.00-12.30 uur Kreketten Heren ongetraind 15 t.m. 34 3 1/2 km 12.30-13.00 uur Bitterballen Heren ongetraind 35 en ouder 3 1/2 km 13.00-13.30 uur Oliebollen Heren ongetraind 15 en ouder 6 km Het inschrijfgeld voor de deelnemers(sters) bedraagt: tot 15 jaar f. 2..- per persoon; 15 jaar en ouder f. 4.- per persoon. De inschrijving kan geschieden een kwartier vóór aanvang van de start in de kantine van de S.V. „Holten" en de deelname is voor eigen risico. tijd groep lcLafV.\Ljd jr 2 9.50 •40.00 Poffertjes 7-9 X O 3 4o.oö 4o.3o Af>pdf\o^btO 40-42. <7> m m r 2 4e.3o 44.00 KmapcrljeS 45 Zr» ©ueft»" domtS ongetraind 73 O O O 3i 44.00 11.30 Oer> 43-44 t-, «0 O 2 J'i 41-30 A2.0O <5 tn OU der de* mei g«.Lr*cuod O O 5 3i 12.00 42-30 kxran onqr.fc.r~ a ind rr> Z 3; <2.30 43.00 35 er» ou der* her-er» 'ongetraind 6 43.00 «.70 OlizVooliea 4S an ouder* V>a.r<tr» g e.fcr*e*i r»<A 5 f» „uti "fr* 9-70 V"I3.0O "t 21 3.. ;3>i va.rank woor da lijk. voor slart car» liniik l*v*4| txtvxn 7 routa. GroentWouft controle mjnkhorit 11 o d»Tu«»stroUa Vincent s a fx* «ting 1 pr\j5uilrtl lang VenN&ldc. 4 microfoon Luc*i*»k 4 nri+mtdaiMei bonnink^ O tn ooCte Varxman 5 kankina "DauVc- S r e. cAa me.^> i ei tri - Vincent A esanial *ncdeJ^et-Ua»%3_; cg 9-^0 3/a. i m m m rn 'JLCjKrSS 3-1-1961 «s-Mi: Bezoekerscentrum Noetselerberg (op de Holterberg) organi seerde afgelopen zondag weer de laatste in een serie van vier wandeltochten samen met het VARA programma „Vroege vogels". Het ging hierbij niet om een prestatie maar meer een verkenningstocht. Tussen negen uur 's morgens en drie uur 's middags kon onder begeleiding van een boswachter gestart worden. Deelnemers konden via het „zoek je weg" systeem zelf hun route bepalen. Bij het startpunt kreeg men een kaart van het gebied, plus een vouwblad met tal van wetenswaardigheden. Veel belang stelling was er voor deze tocht. Kerstprijsvraag Gedurende de kerstvakantie tot 2 januari loopt een kerst prijsvraag, bestaande uit een vragenlijst die ingevuld dient te worden. De antwoorden zijn voor een groot deel te vinden in het bezoekerscentrum. De vragen zijn toegespitst op de Sallandse heuvelrug. In de vorm van posters en boekjes zijn een aantal prijzen beschikbaar gesteld. Vrijdag 25 december, donderdag 31 december en vrijdag 1 januari is het centrum gesloten voor publiek. -Vr Zowel in wedstrijdverband als individueel werd afgelopen weekend volop gebruik gemaakt van de „langlaufgele- genheid" die de Holterberg te biedenheeft. Meel vertier en drukte ook rondom de verschillende hotel-restaurants die - recreanten en wedstrijdlaufers opwachtten met glühwein, hete koffie, erwtensoep en warme worst Voor de rmit: oc0-n beginnelingen onder ons was het een stevig ploeteren om de verschillende afstanden met goed gevolg af te kunnen Met 042 Amende feestdagen houdt Radio Oost weer open huts. Op'25,26 en fön(*epfan Mnrri3 zettèeen aantal routes uit vanaf't I/jsse Hoes, Staatsbosbeheer geeft inmiddels twee routes aan V^^^Zs"nH^lo'°M:da^n kir levende mnaf bezoekerscentrum Noetselerberg in één vanaf de Picknickplaats. De routes zijn aangegeven met gekleurde fFf™ Q, vlaggetjes, blauw voor een zeven kilometer lange tocht en groen staat garant voor vijf kilometer lana muzxek vanaf s midc*a9s 3 ""r- ^rste Kerstdag treedt in ArnJwm. net langlauf plezier. Staatsbosbeheer geeft ook toestemming om het langlaufen te beoefenen buiten de aangegeven 1)07711710 Kamermuziek Ensemble op, Tweede Kerstdag de Havenzangers, 1 routes. Wel op de paden blijveny 06 aange^eyen en 27 december Jaap Dekker met zijn boogie-woogie set. Oudejaarsdag is er in Hengelo een optreden van de Glanerbrugger Muzikanten en Nieuwjaarsdag speelt de Markband met Magriet Marke rink. Alle orkesten treden live op in het programma. In verband met de te verwachten drukte zal er met entreekaarten gewerkt worden. Die gratis kaarten kunnen telefonisch besteld worden bij Radio Oost Hengelo 074-43 00 45. Ook kunnen de kaarten afgehaald worden. CARNA VALSLIEDEREN- K OM PETITIE RADIO-OOST Camavalsliederen-kompetii tiesten zijn tót de laatste 11 die Radio Oost dit jaar voor doorgedrongen. - - - - - Ons Hengelo, van de Cama- valsver. „De Fuutmenne- kes" m.m.v. „De Statigst" uit Hengelo; Deurdram- merslied van de Raad van Elf van de Onderofficiers ver. Vliegbasis Twenthe in Enschede.; D'r zat ne spie- groepen, kapellen en ar de derde keer heeft georga niseerd heeft 45 inzendin gen opgeleverd. Een des kundige jury heeft er de 11 leste uitgezocht. Deze zul len ook op een langspeel plaat worden uitgebracht, die begin januari in de winkel komt. Op 5 januari ker in de Wilhelnunabank, wijdt Radio Oost een spe- van ket Grols Hofkoor en ciaal programma aan deze Lenunon Five, uit Groenlo; 11 carnavalsnummers. Het Dinkelbier, van de Deen- luisterpubliek kan dan uit- kelbloazers uit Losser; Vas- eindelijk de winnaar aan- tenavond, van de Carna- wijzen. De volgende 11 valsver. „De Thijdarren" mt Oldenzaal; De Polonaise, van de Kamavalsver. „Twekkelerveld in Ensche de; Hé, Truus, 'k wil aan 't infuus, van de familie Er- brink uit Vroomshoop m.m.v. „Tangram" uit Hen gelo.; Krekkelstad, ie doot mie wat, van Hek en Sloeter en de Boerenkapel „De Eschbloazers" uit Ensche de; Leutekom Mien Plaeske van duo 1 en 2 en de Hofka pel „De Umdraeyers" uit Doetinchem; Kemeval in ERnem, van het Marimba Combo uit Arnhem.; Tante Wietsvan De Feestmeekers uit Deventer. Bergruiternieuws Tijdens de zaterdag gehouden 2e wedstrijd om het clubkampioen schap van de L.R.V. „Bergruiters" waren de uitslagen als volgt: Dressuur: 1. Dries Willems met „Pedro" 131 p.; 2e. Theo van Dijk met „Punette" 129 p.; 3e. Jan Bronsvoort met „Vrono" 125 p.; 4e. Jan Schoneveld met „Oppo nent" 124 p.; 5e. Harm Kuipers met „Philmine" 123 p. Springen: Ï.Theo van Dijk met „Punette" O ft. 64 sec.; 2. Ineke ter Maat met „Welland" 0 ft. 69 sec.; 3. Iepie Bijma met „Landa" 0 ft. 72 sec.; 4. Ingrid Dieperink met „San- der" 0 ft. 75 sec. De wedstrijd werd gehouden in manege „Snorrewind". Om in 1982 een goede start te maken wordt door de rekreanten van Min tonette een Nieuwjaarstoumooi georganiseerd. Dit toumooi, dat plaatsvindt in sporthal 't Mossink, zal worden gespeeld in drie poules van vijf ploegen, zodat zich maxi maal 15 teams kunnen melden. In schrijving kan geschieden bij K. Jol, Beusebergerweg 13, tel. 26 95. Ook deze winter zal er door de M.A.C. weer een filmavond worden georganiseerd en wel op vrijdag 8 januari a.s. Het zal dan al weer voor de 10e keer zijn, dat het Motorfilm- team uit St. Anthonis naar Holten komt om hun filmwerk van het afgelopen seizoen te tonen. En dat hun films bij het publiek in de smaak vallen, blijkt ieder Jaar wel weer uit de volle zaal. Zowel de cross- als ook de wegrace- liefhebbers kunnen hun hart opha len, terwijl men dit jaar ook een enduro ('Olde Landschaprit) in het programma heeft. Daarnaast be schikt men ook weer over een eigen speelfilm, al met al voldoende ma teriaal voor een goed gevulde fil- iuren zal ook ditmaal weer piaausvmden in gebouw Irene en de aanvang is gepland om 20.00 uur, terwijl men al vanaf 19.00 uur in de zaal terecht kan om de ook al tradi tioneel geworden mini-show van motoren enz. te bekijken. - GEZINSPUZZELRIT ZOEKWEDSTRIJD De M.A.C. „De H olterberg" organi seert samen met de M.A.C. ,,'n Haarle" op zondag 27 december de laatste oriénteringsrit in dit sei zoen voor auto's. De start voor de rit van 32 kilometer is om 13.30 uur bij het M.A.C. clubhuis „De Bies- ter" en eveneens om 13.30 uur bij café „Vloedgraven" TE Haarle. Het bijzondere van deze rit is dat ook de inzittende kinderen erbij betrokken worden doordat ze mee kunnen doen aan een interessante „zoekwedstrijd". Voor mensen die er na de feestda gen eens even uit willen een erg leuke rit. De beide clubs hebben een aantal mooie prijzen beschik baar gesteld. SV Bato heeft een nieuwe afdeling ballet gevormd voor meisjes vanaf 10 jaar. Tijd en plaats; 's maandags avonds in het gymlokaal aan de Lageweg van 18.30 tot 19.30 Contribu tie 6 gulden per maand. Een eerste schaatsles... film of fotografeer zo'n voorval.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 7