Minder lawaai niiider water Êaëf w: banicsteS Vitrage soms te mooi voor 't raam -49 T.P. 100 Dit verhaal gaat over een twee- zitsbank, die zijn beste tijd heeft gehad. Althans, als je alleen op zijn uiterlijk afgaat. Want feite lijk is hij nog even vitaal als jaren terug. Zijn jasje is dan wel versleten, maar dat hoeft nog geen reden te zijn om hem naast de vuilnisbak te zetten. Wie op de kleintjes past, die zou de mogelijkheid van het op nieuw laten stofferen van zit meubels eens moeten overwe gen. Het aanbod in meubelstof fen is enorm, zodat het geen probleem zal geven een stofje te kiezen dat uitstekend bij de overige componenten van het bestaande interieur past. Er is heel wat te koop, voor accepta bele prijzen, vanaf ongeveer f 30.- de strekkende meter. Het is een foute veronderstel ling dat een meubel versleten is als de bekleding begint kaal te worden. Het is juist het binnen werk dat bepalend is voor het zitcomfort. Onlangs, tijdens de Internationale Meubelbeurs in Utrecht, merkte een van Neder lands vooraanstaande meubel fabrikanten op: als iemand bij ons zou komen met de vraag of de bank die hij vijfjaar geleden bij ons gekocht heeft, opnieuw gestoffeerd kan worden, dan zeggen we daar geen nee tegen. Het is voor ons een bewijs dat we een goed produkt hebben geleverd, en dat de klant ver moedelijk omwille van zijn budget destijds met een goed kopere stof genoegen heeft ge nomen. Het is heel belangrijk de juiste stof te kiezen. Niet alleen moet deze bij het interieur passen, maar tevens en vooral bij de vorm van het meubel. Heeft een fauteuil of bank een opvallende lijn, die alle aandacht voor zich opeist, dan is een stof zonder dessin, en niet al te gestruktu- reerd, het best. Dan krijgt de vorm van het meubel het juiste aksent. Een licht getinte stof verdient in zo'n geval over het algemeen meer voorkeur dan een donkere, omdat lichte tin ten meer de neiging hebben vormen te aksentueren. Heeft het meubel een vrij strakke, za kelijke vorm, dan hebben we wat stofkeuze betreft een grote vrijheid. Al is enige ingetogen heid wel op zijn plaats. Als je op een goed meubel lekker ont spannen wilt zitten, moet de stoffering in elk geval rust uit stralen. Verdient een meubel een niet al te opvallende plaats, kies dan geen opzichtige stof. Dat zou niet passen. Afgezien van persoonlijke voorkeuren geven trends op dit moment voor meubels lichte, witte, grijze en'pastelkleurige tinten aan. Het aanbod in meubelstof fen dat daarbij aansluit is erg groot. Een ding moet n altijd doen alvorens u een beslissing neemt over het nieuwe jasje van uw zitmeubel: neem een aantal stalen mee naar huis en beslis daar welke stof het best bij vloerbedekking, gordijnen en wandbekleding past. Nog een tip: aangezien veel eigentijdse meubels beschikken oveï losse zit- en rugkussens, kunt u deze het beste laten voorzien van een losse hoes-met-rits, zodat ze gemakkelijk gereinigd kunnen worden. Het laten stofferen van zitmeu bels mag zeker geen uit nood geboren oplossing zijn. Het is een bewuste keus als alternatief voor de aanschaf van nieuwe meubels. U bent in ieder g-eval voordeliger uit, al is een derge lijke oplossing ook niet goed koop. Vergeleken met nieuw koop scheelt opnieuw stoffer en ongeveer de helft in prijs. Kies daarom een goede kwaliteit stof. Een nieuw stofje alleen is meestal niet voldoende. Ook de In een tijdvak van nauwelijks 100 jaar, heeft zich ten aanzien van het kleinste kamertje, bijna een revolutie voltrokken, (zie foto). Vandaag stellen wij niet alleen de hoogste eisen aan hygiëne en komfort, maar ook aan geluidsoverlast en waterbesparing. Aan al deze voorwaarden wordt voldaan door een nieuwe opvatting over het kloset, namelijk het duobloc. Bij een doubloc zitten er geen .toestanden' meer aan de wand, maar alles staat kompakt aan elkaar, op de vloer. Zodoende kunnen wanden makkelijk schoongehouden worden en er ontstaan geen kontaktgeluiden naar de buren via de wand. Het luide neerstorten van een plens van 8 liter water bij elke doortrek is voorbij. Een doubloc vult geruisarm. Maar het belangrijkste komt nog: hij verbruikt geen 8, maar 6 liter kostbaar drinkwater. Dik, rond, hier en daar kaal. Zeker meer dan tien jaar oud. Hij heeft lief en leed gedeeld. Gezelschap gekoesterd. Er zomaar afstand van doen kan niet. Je bent aan hem gehecht. Een facelift is de oplossing. Een tweede jeugd, waardoor hij weer, als van ouds, een plezierige metgezel wordt. Comfortabel én eigentijds. Als je de dikke Van Dale opslaat bij het woord vitrage, lees je 't als kant geweven stof, gebezigd voor glasgordijnen'. Dat het al lang niet meer bij die ene toepassing blijft is eigenlijk logisch. De vitragestof- fen die vandaag de dag te koop zijn, blinken vaak uit in schoon heid. Ze zijn voorzien van schitte rende dessins die ze nog meer ge schikt maken als wandbespan ning, tafelkleed of bijvoorbeeld lampekap. Je hoeft de eerste de beste straat maar door te lopen om te zien hoe wonderlijk veel mogelijkheden er zijn voor het ophangen van glas gordijnen. Allemaal vertellen ze het verhaal van de stijl van het inte rieur dat ze geheel of gedeeltelijk verbergen. En als je dan langs een vitrageloos venster loopt, weet je haast zeker dat er een modem inte rieur achter zit. Typisch eigenlijk want veel vitragestoffen lenen zich prima voor toepassing in het mo derne interieur. Als paneelgordijn bijvoorbeeld of als wandbespan ning. laag onder de stoffering op de veren of de geschuimde kern moet soms vernieuwd worden. Laat die laag van dacron, vlas, paardehaar, wol of ander mate riaal in elk geval ook vervangen. Het is van belang voor het be houd van de nieuwe meubelstof. Die slijt namelijk niet zozeer door het schuren van billen en rug, maar veel meer door de druk op een te harde of ruwe ondergrond. Vergelijk in dat op zicht het sneller slijten van ta pijt op een keiharde ondervloer in vergelijking tot het slijten van tapijt op enigszins verend ondertapijt. Laat ook het hout werk controleren op eventueel aanwezige houtworm. Ook het opnieuw afwerken van het hout kan nodig zijn. En heeft u moeite met het vinden van een goede stoffeerder, neem dan kontakt op met de leverancier van uw oude zitmeubel. In de meeste gevallen kan hij u wel verder helpen. Behalve dat vitrage inkijk enigs zins tegen moet gaan zonder dat de uitkijk belemmerd wordt, moet liet o.a. te felle zonnestralen temperen. Het beschermt ons interieur tegen overmatige uv-stralen die materia len doen verkleuren. En op die taak is vitrage, ook in het moderne inte rieur, berekend. Niet als geplooid of fraai gedrapeerd gordijn, maar in de vorm van panelen. Dergelijke panelen zijn eenvoudig zelf te maken van hardhouten lat ten. Daarvan wordt een frame sa mengesteld, raamhoog, en zo'n 30 tot 40 cm breed. Over dit frame wor-t vitrage ge spannen, een fijn geweven type. Om te voorkomen dat het hout al te zeer doorschijnt, kan het 't best, voor het spannen van de stof, wit geschilderd worden. De vitrage wordt met nieten vastgezet. Deze nieten kunnen eventueel met een dun lijstje worden weggewerkt. Dergelijke panelen komen aan rails te hangen, liefst per twee panelen één gordijnrail. Dat ophangen gaat overigens een voudig. Draai twee schroefogen bovenop in het frame en haak die ogen aan twee runners aan de rail. Zorg er verder voor dat de rails rechts en links van het raam zo'n 30 cm doorsteken, zodat het paneel gordijn oppengeschoven kan wor den. De verschillende panelen hangen dan aan weerszijden achter elkaar. Een dergelijk paneelgordijn is een perfecte lichttemperaar voor over dag. Het oogt erg fraai en voelt zich prima thuis in het eigentijdse inte rieur. Het verdient wel aanbeveling het te combineren met overgordij nen. Immers overdag wordt inkijk tegengegaan, maar blijft de uitkijk behouden. 's Avonds als binnen de verlichting brandt, gaat echter het tegenover gestelde op. Niet alleen voor ramen en als wan dbespanning zijn vitragestoffen ge schikt, ze lenen zich ook voor an dere toepassingen in het interieur. Met name van een bobinette, klos- kant en macramé zijn erg fraaie tafelkleden te maken. Die doen het erg goed, ook op een moderne tafel. En wat te denken van het hemel bed, dat duidelijk in opmars is, gezin het aanbod op de markt. Met vitragestof kunnen we er een ro mantisch geheel van maken. Overigens een stuk fraai gedessi neerde vitragestof doet het ook prima als beddesprei. Dat lijkt ogenschijnlijk niet veel, maar als er, zoals normaal, 110.000 nieuwe woningen in een jaar bijkomen en die zijn voorzien van een duo cloc, dan bespaart Nederland wél even 19 miljoen kubieke meter drinkwater oftewel 20 miljoen gulden per jaar. Er lis in 100 jaar veel veranderd. Een duobloc maakt de verandering kompleet en aktueel. Een reden om hieraan te denken als u uw toilet gaat vervangen. Wij willen er niet veel van zeggen maar zo'n kasje in de tuin., wie zou dat niet willen? Vooropgesteld dat je een tuinier bent. Dit hier is een Deense met een frame van aluminium. Altijd demontabel. De meeste kasjes worden geleverd als bouwpakket. In allerlei hoogten, breedten en diepten. Wie gerejreld groter schuurwerk beeft te doen, kan heel go<ed een band schuurmachine gebrui ken. Er is nu een krachtige machine die- (ter introduc tie - compleet met stofzak nog geen 300 gulden kost. Wanneer u een kJus hebt op te knappen, zit e,r vaak het nodige schuurwerk aan vast. Dat is geen prettig karwei, zeker niet. als alles met de hand moet gebeu ren. Kiest u voor .een ma chine, dan staat u r.net een vlakschuurmachine wel- heel lang te zwoegen wan neer er veel moet worden weggeschuurd. U bent be ter af met een band- schuurmachine, omdat die in veel minder tijd veel meer werk verzet. Vooral met een brede eincüoze band - en dus een grote schuurzool - vliegt u in minder dan geen tijd over uw werk. De bandschuurmachine (Black Decker) is spe ciaal bestemd voor het gro tere werk, zoals het afvlak ken en schuren van ruw hout, het verwijderen van verf en lak van deuren, ra men en luiken, het ontroes- ten van staal, het egalise ren van deuren, tafels en trappen en het opfrissen van oud blank hout door de verweerde bovenlaag weg te schuren. De machine is geschikt voor alle soorten materiaal: hout, metaal, steen en stucwerk. Ondanks het grote vermo gen van de motor is de ma chine makkelijk te hante ren. U plaatst de band schuurmachine op het te alleen te geleiden. Uitge- greep is dat nooit een pro- bewerken vlak en u hoeft rust met een voorhand- bleem. De machine doet verder het werk. Moeite- loos glijdt hij over het -WÊÊÊÈÈÉÊÊÈi 'iê-iAm werkstuk> °°k vlak langs '•ÜiiiiSr ffMIïïvfnP^ 'rliïiVitfm opstaande kanten: een 'W\tm WmÊÊÈÊm whWi voordeel dat door de prak- 4; if mMtti-: tische vorm wordt onder- "'4 f steund. De machine is niet alleen gebouwd voor be- *Ê^9WmÈÈB diening met de hand, maar ook geschikt voor statio- m ^IgliH naire opstelling, met twee - J-' ^**1 klemsteunen vastgezet op een werkblad of in een l Workmate. De nieuwe MÉ bandschuurmachine is v /fife - m, voorzien van een uniek sys- leem om heel snel en sim- s pel de schuurband te ver- wisselen en op te spannen. Uniek aan de nieuwe band schuurmachine is ook de stofzak, die u niet extra hoeft te betalen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 9