zet de dieren om u heen eens op de foto! 1 i '<mmw is niet het hele gebied scherp afge beeld. Maar dat is in dit geval geen enkel probleem. foto's waardevol, omdat ze later een zichtbare herinnering zijn aan zo'n speelkameraad uit je jeugd. Ook een dierentuin of -parkje in de buurt kan leuke foto's opleve ren als je er de kinderen met die ren laat kennismaken. van de leuke kanten van het foto graferen van dieren: ze zorgen voor onverwachte situaties en geven, ongewild, een fotograaf de kans op een bijzondere foto. HOLTENS NIEUWSBLAD - 1 OKTOBER 1981 - PAG. 15 scherp op de foto al zijn de snelle poten nog bewogen. De achter grondelementen staan als lichte streepjes ajgebeeld. Zo'n foto le vert weliswaar geen haarscherp beeld op van de hond, maar geeft wel de vaart en snelheid op een suggestieve wijze weer. Tegenlicht in gewei A Bij foto 's hangt veel af van de lichtval. Zo'n hert met z'n fraaie gewei levert ook zo een aardig plaatje op. Maar als je met zorg een plaats zoekt, waardoor het zonlicht gunstig op het gewei valt, dat duidelijk afsteekt tegen de donkere achtergrond, dan ontstaat zo'n prent: het portret van een damhert waar je als maker best een beetje trots op kunt zijn. Ook al is hij niet in de vrije natuur, maar in een hertekamp genomen. Druk overleg Soms zie je zomaar in het voorbij gaan een treffend motief, dat best een opname waard is. Zoals dit Snel reageren Dat is nodig als je zo'n eendenop tocht ziet, die voor een grappig plaatje zorgt. En ook dat is een een „lange" sluitertijd van l/60e seconde en dan de camera „mee trekken" in de bewegingsrichting. De hond komt dan herkenbaar plaatje: een ingespannen pony passeert een langs de weg staande geit en het lijkt of ze samen druk overleg plegen. In elk geval zat er een leuk plaatje in. - -v- Hond in beweging Een rennende hond fotograferen... dat kan met een korte sluitertijd. Het kan ook op deze manier: met zicht. Er is voor deze foto een tele lens gebruikt; door de geringe scherptediepte, die deze lens heeft, Spelen met licht -a- Ook dat kan een mogejijkheid zijn om een „gewoon" onderwerp aan trekkelijk af te beelden. Dat dui delijk van de zijkant invallende zonlicht geeft mens en dier een „zilveren" randje en verhoogt de licht/donker contrasten. Dat zorgt er ook voor, dat zo'n alledaagse gebeurtenis toch een boeiend plaatje werd. Kinderen en dieren Een dankbaarder motief is nauwe lijks denkbaar: kinderen en dieren samen zorgen voor vertederende plaatjes. Ieder, die kinderen heeft en een huisdier, kan ze maken. Vooral voor de kinderen zijn zulke Poes poseert Toegegeven: er is aan deze opname niets bijzonders te zien. Een poes poseert op de hem eigen, onbewo gen manier voor de camera. Voor de huisgenoten is het toch een dierbaarplaaatje, want ook zo'n kat vormt een belangrijk element van de gezelligheid in huis. Portret van een aap f Er zijn meesterlijke portretfotogra fen van mensen. Deze fotograaf maakte een knap portret van een aap met een bijna menselijk ge- Zwerven door de polder En ook daar ontdek je de dieren, zoals deze grutto, die wantrou wend kijkt naar de fotograaf met zijn telelens. Vogels fotograferen... een hobby op zichzelf, waarbij de jager in de mens ontwaakt en je na thuiskomst vol spanning uit kijkt naar de resultaten van zo'n zwerftocht door de polder of het bos. We leven tussen een bende beesten! Want honden en katten zijn niet de enige dieren om ons heen. Als we die kleine en grote beesten extra aandacht willen geven, dan is het goed de camera te pakken. Omdat dieren goede fotomodellen zijn. En zorgen voor onverwachte situaties. En omdat we, al fotograferend, ontdekken hoe veelzijdig en boeiend de natuur om ons heen is. Dieren in de zoeker... deze pagina brengt u wel licht op ideeën om zelf ook die beestenbende eens op de foto te zetten. Humor in foto's Een ongebruikelijk verkeersbord, dat de aandacht trok van een foto graaf met gevoel voor humor. En dat ook een bewijs is van de zorg, die waarschijnlijk jonge men sen kunnen hebben voor de dieren, waarvoor ze zich verantwoordelijk voelen. Een vreemde gast Dat klopt, want deze bidsprink haan werd gesnapt op de brede ronde leuning van een zwembad in een Zuidfranse plaats. Omdat de ze sprinkhanen vaak lang en on beweeglijk blijven zitten, kreeg de fotograaf alle kans om die roof- sprinkhaan in zijn karakteristieke „biddende" houding vast te leggen. Tussen het gras Een mistige morgen... de camera half verscholen tussen het gras... zo ontstond dit „soft focus"-ejfect zonder gebruik te maken van hulp middelen. Een sfeervol plaatje van twee heel gewone paarden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 15