iroot aantal eerste premies UIKJE VAN ROODBONTE )P VEEKEURING ESPELO ipPöa globe Medische diensten MARINUS VELDHUIS EERSTE A-KLASSE Haafkes B.V. vag Kerkdiensten Programma S.V. Holten ^^reisburo 7 HOLTENS NIEUWSBLAD AGENDA heeft voor U klaar liggen! ZON EN SNEEUW CITYTRIPS KERSTREIZEN 410 SEPTEMBER 1981 -PAG. 3 e veehouders van Espelo hebben zich zaterdag op de arlijkse veekeuring die gehouden werd op het bedrijf an de heer B.J. Stevens aan de Espelodijk, met hun kprodukten weer van de allerbeste kant laten zien. De iry die bestond uit de h.h. A.J. Bredenoord, Welsum, ,G. Schrijver, Terwolde, H.G. Dubbelink, Ambt Delden, H. Daggert, Markelo en M. Sikkema te Zwolle (arbiter) ras dan ook vol lof over de plm. 180 stuks oud en jong vee, au het roodbonte veeslag van de twintig eigenaren, ikkema van het consulentschap voor de veehouderij in verijssel, die reeds vele malen als arbiter in Espelo Ungeerde, constateerde een duidelijke vooruitgang in nvaiiteit en de andere juryleden waren het hiermee .onvolle eens. Het aantal tweede premies was zeer gering n in sommige rubrieken werden alle dieren met een erste premie gewaardeerd. )ver het toilet was de jury ook eenstemming van oordeel, tima. Wanneer hiervoor premies zouden worden gege- ren zouden het allemaal eerste premies zijn geweest. De [leine fokvereniging Espelo is wat de kwalitiet van de ieren betreft reeds enkele jaren op de goede weg en weet ich te handhaven. Een compliment waard! foorzitter Jan Haverslag opende ond tien uur de fokdag met een ort welkomstwoord tot de jury, de ingmeesters de h.h. B.J. Boode en lerm. Koopman en algemeenlei- Ier microfonist de heer W.J. Jan- de heer Snijders, oud-hoofd ran de Splo-school en de leden van e vereniging die voor een recor- aanvoer op deze 21ste fokdag ebben gezorgd. Haverslag sprak en woord van dank tot de fam. tevens/Boode voor het beschik- aar stellen van het ideale terrein, e schenkers van medailes en fi- anciële bijdrage en tot Marinus Aarsman die via de geluidsinstal- ïtie zorgde voor een heel gezellige nuzikale omlijsting van het geheel, let was zaterdag 5 september op e kop af 20 jaar geleden dat Be- >nd Jan Stevens en Janna Boode het bekende bootje stapten en lit was voor het verenigingsbes uur een reden om een leuk ver- lerde boog te plaatsen voor de oerderij, een attentie die zeer rerd gewaardeerd. ^Kampioenen Campioen bij de oudere koeien Haartje 5 (V. Julius) van B.J. Ste- 'ens en res. Kampioen Johanna 38 CS (v.j. kampioen) van H.J.W. Scheperboer. Jij de jongere koeien was de titel 'oor Bertha 1 (V. Marco) van Sche- jerboer en Bertha 113 van U.J.Veneklaas Slots res. kam- )ioen. ;oza 107 (V. Manus) van Joh. Boo le, werd kampioen bij de pinken en Anna 66 (V. Evert) van Scheperboer werd res. kampioen. Gerrie 26 eig. y** Maatschap Marsman werd kam- pioen bij de kalveren en Roosje 37 van G.H. Blankena werd reserve- :ampioen. looiste uier had bij de oudere :oeien Marijke 23 KS van B.J. Ste- Xjjvens en bij de jongere koeien Sjo- landa 94 S van Scheperboer. y Uitslagen: Melkgevende koeien geb. J voor 1 juli '73. Zeer goede aanhoudende klasse; la. Jantina 13 KS, eig. G.W, Ren- sen; lb. Corrie 12 KS, eig. J. Veneklaas; lc. Roza 57 S, eig. H.J.W. Scheperboer; ld. Nellie 42 S, eig. W. Aalpol; le. Roza 57 S, eig. Joh. Boode; lf. Corrie 11 KS, eig. J. Veneklaas. Melkgevende koeien geb. tussen l/7/'73 en 31/12/'73. Goed bewaarde koeien. Rietberg; ld. Roosje 15, eig. G. Meilink; 2a. Mies 4, eig. Scheperboer; 2b. Jolanda 3 R, eig. G. Meilink. Melkgevende koeien geb. tussen 15 juni en 1 okt. 1977. Goede maar wat onregelmatige klasse: la. Johanna 46, eig. M. Meijerink; lb. Gerri 9, eig. Scheperboer; lc. Hilda 24 S, eig. Scheperboer; ld. Johanna 49 S, eig. Scheperboer; le. Bontje 32 S, eig. B.J. Stevens; lf. Sjolanda 92 S, eig. Scheperboer. Melkgevende koeien geb. tussen 1/10/T7 en l/12/'77. Goede groep: la. Dina 69, eig. B.A. Ha verslag; lb. Paulien 15 S, eig. H. Bos man; lc. Corrie 82 S, eig. H. Bosman; ld. Bertha 52, eig. J.W. Stevens; le. Elsje 76 S, eig. G.J. Veneklaas Slots; 2a. Olga 19, eig. B.J. Boode; 2b. Marga 3, eig. B.J. Boode. Melkgevende koeien geb. tussen 1 dec. '77 en 1 febr. '78. Goede klasse zonder uitlopende kop: la. Marijke 38, eig. B.J. Stevens; lb. Be rtha 2, eig. Scheperboer; lc. Olga 77, eig. B.J. Stevens; ld. Joke R. eie. B.J. Ste- kopnummer: la. Dia S. eig. A G. Volke rink; lb. Lieske 24, eig. H. Schutte; lc. Corrie 88, eig. H. Bosman; ld. Germa R, eig. G. Rensen; le. Miena 90, eig. G. Meilink; 2a. Gerda 3, eig. H. Schutte; 2b. Dirkje 26, eig. Marsman. Koeien geb. na 1/4 en voor 1/8 1978. Goede aanhoudende klasse.; la. Ma rijke 65, eig. Scheperboer; lb. Rozetta 30, eig. J. Veneklaas; lc. Bertha eig. B.J Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur: Bevestiging en in trede ds. H.J. Ekker m.m.v. Kerkkoor en Helicon. Bevesti ger ds. W. Wons. Uitgangscol lecte: Kerkinterieur. Oppas dienst; mevr. Dorrestein-de Bok en Jolanda Harbers. Geref. Kerk: 9.30 u. en 19.15 uur: ds. R.A. Hoogkamp van Hoogeveen. In beide diensten is de le coll. voor de diaconie en de 2e voor rente en aflossing. Kindemeven- dienst klas 1 en 2, mevr. G. van Zeijts. Oppasdienst: mevr. Kruimelaar-Kistemaker, mevr. Rietman-Jansen, res. mevr. Beldman-Beltman, Anny Ge- tkate, mevr. Meijerink-Stam, res. mevr. Beukenkamp- Offringa. R.K. Kerk: Zaterdag: 17.00 uur; zondag: 9.30 uur. Dijkerhoek: Geen dienst. Okkenbroek: 10.00 uur: ds. G. Bouman. Zen dingsbussen bij de uitgang. Nieuw Heeten: Zaterdag: 19.00 uur; 8.00 en 11.00 uur. De kampioenskeuring op de Espe- lose fokveedag la. Olga 46 S, eig. B.J. Stevens; lb. Ma rijke 32 KS, eig. B.J. Stevens; lc. Corrie 56 KS, eig. H. Bosman; ld. Dirkje 13 KSE, eig. Maatschap Marsman; ld. Bontje 22 KS, eig. B.J. Stevens; lf. Emma 19, eig. B.A. Haverslag; lg. Roza 65 S, eig. Joh. Boode. Melkgevende Koeien geb. tussen 1/1 en 31/5 '74. Behoorlijk goede klasse: la. Willemien 10, eig. G.W. Rensen; lb. Clara 44 KS, eig. J. Veneklaas; lc. Roosje 22, eig. G.W. Rensen: ld. Jaantje, eig. B.A. Haver slag; 2a. Rebecca 18, eig. Joh. Boode; 2b. Alida, eig. G.W. Rensen. Melkgevende koeien geb. tussen 31/5/'74 en 1 mrt. '75. Goede klasse: la. Bertha KS, eig. Sche perboer; lb. Corrie 62, eig. H. Bosman; lc. Johanna 36, eig. Scheperboer; ld. Sallie S, eig. Scheperboer; le. Elsje 56, eig. G.J. Veneklaas Slots; If. Annie 2, eig. M. Meijerink; 2a. Juliaantje, eig. G.W. Rensen; 2b. Ans 54 KS, eig. A.G. Volkerink; 2c. Leni, eig. T. Boode. Melkgevende koeien geb. tussen 1/3/75 en 31 juli '75. Goede klasse met typische kop.: la. Jo hanna 34 KS.eig. Scheperboer; lb. Dina 53, eig. B.A. Haverslag; lc. Dinie 18, eig. J. Veneklaas; ld. Roosje 33, eig. G.H. Blankena; le. Irene 53, eig. B.A. Haver slag; lf. Lies, eig. G.W. Rensen; 2a. Marga 2, eig. B.J. Boode; 2b. Manna 7, eig. M. Meijerink. Melkgevende koeien geb. tussen 31/7/75 en 1 febr. '76. Goede aanhoudende klasse met aan merkingen op de uiers van de meteen 2e premie gewaardeerde dieren, la. Klaartje 5, eig. B.J. Stevens; lb. Trudi 7, eig. A.G. Volkerink; lc. Neeltje 17, eig. B.J. Stevens; ld. Jantje 62, eig. M. Rietberg; le. Frieda 34, eig. Joh. Boode; lf. Janna 32, eig. M. Rietberg; lg. Marietje 4, eig. W. Aalpol; lh. Dina 56, eig. B.A. Haver slag; 2a. Gerritje 72, eig. G. Meilink; 2b. Miena 73, eig. G. Meilink; 2c. Miena 74, eig. G. Meilink; 2d. Rianne, eig. G.H. Blankena. Melkgevende koeien geb. tussen Febr. en Okt. '76. Goede aanhoudende klasse met goede kop: la. Jantina 58 S, eig. G.W. Rensen; lb. Roza, eig. Scheperboer; lc. Dirkje S, eig. Maatschap Marsman; ld. Bontje 29 S, eig. B.J. Stevens; le. Dina 57 S, eig. B.A. Haverslag; lf. Paulien 10, eig. Scheperboer; lg. Gerri 17, eig. Mars man; lh. Gerritje 73, eig. G. Meilink; 2a. Mieneke 7, eig. G.H. Blankena; 2b. Sientje 6, eig. M. Meijerink. Droogstaande koeien Gewone klasse.: la. Anna65, eig. Scheperboer; lb. Dirkje 20, eig. Marsman; lc. Bertha 48, eig. J.W. Stevens; ld. Olga 31, eig. B.J. Stevens. Melkgevende koeien geb. tussen l/10/'76 en 1 maart'77. Vrij goede klasse: la. Bertha 1, eig. Scheperboer; lb. Betsie 25 R, eig. G.W. Rensen; lc. Clara 47, eig. J. Veneklaas; ld. Elsje 74, eig. H. Schutte; Norma 9, eig. G.H. Blankena; 2a. Ria 10, eig. J. Veneklaas; 2b. Ans 66, eig. A.G. Volke rink. Melkgevende koeien geb. tussen 15 juni en 1 okt. '77. Vrij goede klasse: la'. Irene 11, eig. H. Schutte; lb. Elsje 73. eig. G.J. Veneklaas Slots; lc. Jannie 10, eig. M. vens; le. Toos, eig. A.G. Volkerink; If. Bertha 54, eig. J.W. Stevens; 2a. Julia 38 X, eig. G. Rensen; 2b. Corrie 84, eig. H. Bosman. Melkgevende koeien geb. na 1 febr. en voor 1 april 1978. Goede aanhoudende klasse met best Stevens; ld. Johanna 52, eig. Scheper boer; le. Alida 3, eig. G.W. Rensen; 2a. Gerrie 30, eig. H. Bosman. Koeien geb. na 31 juli en voor 1 novem ber 1978. Vrij goede groep met goed kopnummer.: la. Bertha 113, eig. G.J. Veneklaas Slots; I B Sjolanda 94. eig. Scheper boer; lc. Bontje 35, eig. B.J. Stevens; ld. Netty, eig. M. Meijerink; 2a. Bontje 34, eig. B.J. Stevens; 2b. Johanna 53, eig. Scheperboer; 2c. Roosje 35, eig. G.H. Blankena; 2d. Marga 4, eig. B.J. Boode. Koeien geb. tussen 31/10 en 31/12 '78. Beste klasse.: la. Corrie 91, eig. H. Bos man; lb. Wanda 44, eig. B.J. Stevens; lc. Bertha 3, eig. Scheperboer; ld. Truus 208, eig. M. Rietberg; le. Lina 18, eig. J. Veneklaas; ld. Annie 31, eig. H. Bos man; Gerrie 31, eig. H. Bosman; 2a. Dina 18, eig. H. Schutte; 2b. Willy 34, eig. Marsman. Melkgevende vaarzen geb. na 1 jan. 1979. Goede aanhoudende groep met best kopnummer.: la. Rachel, eig. A.G. Vol kerink; lb. Dirkje 34, eig. Marsman; lc. Bontje 36, eig. B.J. Stevens; ld. Ma rijke 11, eig. B.J. Stevens; le. Roza 7. eig. A.G. Volkerink; le. Clara 48, eig. J. Ven eklaas; lf. Marijke, eig. N. Meijerink; lg. Corrie 95, eig. H. Bosman; 2a. Annie 11eig. J. Veneklaas; 2b. Corrie 21eig. J. Veneklaas. Dragende Vaarzen geb. tussen 1 nov. '78 en 31 juli '79. Redelijke klasse: la. Margreta. eig. G.J. Boode; lb. Sientje 25, eig. H. Bosman; lc. Corrie 103, eig. H. Bosman; 2a. Sientje 24, eig. H. Bosman; 2b. Mina 99, eig. G. Meilink. Pinken geb. tussen 1/8 en 31/12/79. Goede klasse- la. Anna 66, eig. Sche perboer; lb. Roza 105, eig. Joh. Boode; lc. Johanna 54. eig. Scheperboer; ld. Willemien 18. eig. J. Boode; le. Jan nie. eig. G.J. Boode; 2a. Mineke 10, eig. G.H. Blankena; 2b. Loesje, eig. G.J. Boode Pinken geb. tussen 1 jan. en 1 april '80. Knappe klasse, la. Roza 106, eig. Joh. Boode; lb. Elsje 11, eig. Blankena; lc. Corrie 110, eig. H. Bosman. Pinken geb. tussen 1 april en 31/7/'80. Vrij goede rubriek met best kopnum mer: la. Gonda, eig. T. Boode; lb. Roos je, eig. G.H. Blankena; 2a. Roosje 16, eig. G. Meilink, 2b. Lida, eig. T. Boode; 2c. T. Boode; 2c. Mina 118, eig. Meilink. Bij de fokfamilies (6 en 7 stuks van één eigenaar) was de la premie voor het zevental van BJ. Stevens. Kalveren geb. tussen 1/8 en l/10/'80. Redelijke klasse met goede kop: la. Ge rrie 26, eig. Marsman; lb. Ans 87, eig. Volkerink; 2a. Willy 41, eig. Marsman; 2b. Bertha 66, eig. J.W. STevens. Kalveren geb. tussen 1 okt. en 15 nov. 1980. Vrij goede rubriek: la. Roosje 37, eig. G.H. Blankena; lb. Bertha 67, eig. J.W. Stevens; lc. Rozetta 39, eig. J. Ven eklaas; ld. Mina 119, eig. G. Meilink; 2a. Grada 79, eig. A.G. Volkerink; 2d. Corrie 117, eig. H. Bosman; 2e. Jan tina 87, eig. G.W. Rensen. Kalveren geb. na 1 ajnuari 1980. Matige klasse: 2a. Gerrie, eig. T. Boode; 2b. Hennie, eig. T. Boode. Fokfamilies (moeder met 2 of 3 doch ters). Goede klasse met 2 beste kopgroepen: la. Johanna's van Scheperboer; lb. Be rtha's van Scheperboer; lc. Corrie's van H. Bosman; ld. Corrie's van H. Bosman: le. Roosje's van G.H. Blankena. Fokfamilies (colleties koeien 3 en 4 stuks van een eigenaar) Goede klasse: la. eig. H. Schutte; lb. eig. M. Meijerink; lc. eig. Joh. Boode; ld. eig. J.W. Stevens; le. eig. G.H. Blan kena. Fokfamilies (5 koeien van een eigenaar) Goede groepen: la. B.A. Haverslag; lb. J. Veneklaas; lc. H. Bosman; ld. A.G. Volkerink; le. Maatschap Marsman. Fokfamilies (6 en 7 stuks van een eige- naar). Beste klasse met twee beste kopgroe pen.: la. B.J. Stevens; lb. H.J.W. Sche perboer; lc. H.J.W. Scheper boer; ld. G.W. Rensen; le. G. Meilink. Tijdens de laatste avond de Deventer Kane van de zwemvierdaagse gaf vereniging onder grote be langstelling een ten beste (13-9 competitie) W'school 2 - Holten 210.00 u. V. 8.45 u.; Holten 3 - Luctor 2 10.00 u.; ftolten 4 - Enter 3 10.00 u.; Enter 4 - Holten 510.00 u. V. 9.00 u.; Holten 6 SOS 410.00 u.; De Zweef 5 - Holten 7 10.00 u. V. 9.00 u.; Bomerbroek 7 - Holten 810.00 u. V. 9.00 u.; Holten 9 is vrijSDOL 5 - Holten 1010.00 u. V. 9.00 u.; Holten 11 - Nyverdal 3 10.30 u. De Wijhenaar Marinus Veldhuis liep in de door de MAC „De Hol- terberg" zondagmiddag 6 sept. georganiseerde oriënteringsrit 70 strafpunten op maar werd toch eerste in de A-klasse. De rit, uitgezet door de clubleden T. Èijma en Klein Teeselink, leek heel eenvoudig maar dat was niet het geval zoals bleek bij het contro leren van de deelnemerskaarten bij de finish by café „Jachtlust" in Loo-Bathmen. Kerkstraat 92, Goor Telefoon 05470-27 10 of 40 00 Vrijdag 11 en zaterdag 12 sept.. 20.00 uur: „Dat 's leuke leut" in zaal „Het Bonte Paard" in Dijkerhoek. Zondag 13 september: 14.00 uur: Dansen in bar-dancing „De Wip- pert" Bathmen (zie adv.). 19.30 uur: Dansen in bar-dancing „Boode" Bathmen (zie adv.). Zaterdag 12 september: Nationale brandweerdag 1981. 10.00-11.00 uur: Demonstratie Hol- tense vrijwillige brandweer bij de kazerne aan de Waagweg. Maandag 14 september, Vergader ing Plattelandsvrouwen afdeling Espelo in het „Trefpunt". Aanvang 19.45. Donderdag 17 september: 20.00 uur: Maandelijkse bijeenkomst Ned. Bond van Plattelandsvrou wen afd. Holten in zaal „Vosman". Medewerkers van het consultatie bureau voor alcohol en drugs uit Almelo zullen vertellen over wat het C A D. is en doet. Maandag 21 september: 19.45 uur: Bijeenkomst i.v.m. zaalvoetbal- toernooi om de „Truusbokaal" in Sporthalrestaurant. Donderdag 24 september: 20.00 uur: Bijeenkomst afd. Chr. Platte landsvrouwenbond in Geref. Ker kelijk Centrum „De Kandelaar", Stationsstraat. Spr. ds. J. Zijlstra, Vorden. Onderwerp: „Een sleutel tot het boek Openbaring". Zondag 27 september: Promotie cross M.A.C. „De Holterberg", ter rein „De Zuurberg". heeft iets nieuws H/fUTE -COUTURE Zie onze advertentie elders in dit blad BURG. V.D. B0RCHSTRAAT 2 7451 CH HOLTEN, 05483-2630 wedstrijd De uitslagen: A-klasse: 1. M.A. Veldhuis, Wyhe, 70 strp.; 2. Reinders, Zutphen, 108 strp.; 3. Wim Klein Velderman, Holten 121 strp. B-klasse: 1. G.G.J. Rekers, Almelo, 65 strp.; 2. J. Mennink, Ruurlo, 68 strp. C-klasse: 1. J.A.J. Oude Nyhuis, Bomerbroek, 74 strp.; 2. J.G. Tim mer, Almelo, 75 strp.; 3. Kunst, Almelo, 185 strp. D-klasse: 1. H. Aalders, Almelo, 72 strp.; 2. MA. Timmers, Almelo, 106 strp. De 418 strafpunten die H. Bekker- nens te Holten by elkaar „puzzel de" waren goed voor de poedelprys. In de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 oktober organiseert de „MAC" voor de twaalfde keer de befaamde „Nacht van Holten". Arts: W.R. van Couwelaar, Kei- zersweg 32, tel. 3553. Spreekuur: 11.00 en 16.00 u. Wijkverpleging: zr. H. Assis, Maasstraat 280, Deventer, tel. 05700-30190 b.g.g. 22700. U kunt de wijkverpleegkundige in ieder geval bereiken 's morgens voor 7.00 uur, bureau St. Kruiswerk, Gaardenstraat 31, tel. 1436. Tandarts: R. Brouwer, Boom kamp 10a, Rijssen, tel. 05480-3194. Spreekuur spoed gevallen: 17.00-17.30 uur. Dierenarts: Th.A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 5, tel. 05483-1515. Ziekenfonds: Spreekuur vrij dags van 8.30-10.00 uur. Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat 31. Ziekenvervoer: Alarmnummer 0011 of dienstdoende arts, tel. 3553. Open Bejaardenwerk: Tafeltje dekje. Inlichtingen, tel. 1201 of 1517. Zuigelingenconsultatiebureau: Elke donderdag van 8.15-11.30 uur in Stichting Kruiswerk, Gaardenstraat. Fysiotherapie: Alle werkdagen wijkgebouw Stichting Kruis werk, Gaardenstraat. Stichting voor maatschappe lijke dienstverlening „Midden Overijssel": Bureau Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat 31, Holten, tel. 05483-2784. Spreekuren algemeen maat schappelijk werk ma. t.m. vrij. van 8.30-9.30 uur en volgens af spraak. Gezins- en bejaarden verzorging ma. t.m. vrij. van 8.30-9.30 uur. Telefonische hulpdienst tijdens het weekend, 05486-16465. Gem. energiebedrijf: Storing elektriciteit en gasvoorziening, tel. 1814. Politie: Tel. 1352 en 2655. Na 18.00 uur bellen 05200-71234. Brandweer: Tel. 0011 (dag en nacht).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 3