Getapte" opening fan Dorpsfeest Dubbel jubileum Rectificatie WONDEN /00RWERPEN lINDER- MANTIEWEEK OLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 p. J. Mondeel Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Stichtingsbestuur: W. H. Beijers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Adyertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel. 05490-16666 hnnementsprijs 127.75 per jaar. Losse nummers 60 cent. Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 30 juli 1981 - 33e jaargang - nr. 31 beetje schuchter, maar toch sneller dan voorgaande ;n verschenen maandagavond tien teeners vanaf 16 en afkomstig uit Holten op het toneel van de tent op fstermansweide. Voorzitter van de Dorpsfeestcom- isie en tevens ceremoniemeester de heer J. Wiggers Ide de verkiezing van Dorpskoninging Holten en bande zoals het een echte verkiezing betaamt één voor h de meisjes naar voren te komen en een lichte buiging [ar het publiek te maken. Het waren achtereenvolgens: Banda Paalman, Raymonder Pietersz, Aukje Almer, [ttie Teeselink, Cisca Hase, Marian van der Voet. Mat- E Pluygers, Diana Nijenhuis, Gertie Tiller en Ineke [eftink. Stuk voor stuk lieftallig en vriendelijk lachend [ar de jury, zoals altijd bestaande uit een tiental zomer ken. Matty Pluygers (16) en woonachtig aan de Kolweg jverd de gelukkige, maar toch wat verlegen lachende teuwe Dorpskoningin 1981. „Ik heb gewed of ik zou nven ja of nee en heb nog gewonnen ook, nooit gedacht murlijk", vertelt ze. Matty zit in de derde klas van de ÈAO in Goor en kreeg de felbegeerde kroon uitgereikt t handen van de Dorpskoningin 1980 Mandy Pietersz. Zomergasten voor Dorpskc met belai iningin 191 igstelli U ng Volop publiek Hoogtepunt van het dorpsfeest, de verkiezing van Dorpskoningin, bleek evenals voorgaande jaren een enorme publiekstrekker te zijn. „Jaarlijks bezoeken Holtenaren en zomergasten in grote getale deze feestelijke kroning" aldus voorzit ter de heer J. Wiggers. De heer Wiggers geeft aan dat de organisa tie van het dorpsfeest al in januari begint. In die maand komen voor zitter; secretaris, de heer H. Bel tman, penningmeester de heer B. J. Opmaat en beide bestuursleden de heren P. Brands en J. Oosterkamp al voor het eerst bijeen om een eerste planning te maken. Kermi sexploitanten worden aangeschre ven en data worden bepaald. Het dorpsfeest valt altijd in één van de weken van de bouwvakvakantie", vertelt de heer Wiggers". We zijn dan verzekerd van volop zomergas ten en hun belangstelling voor onze traditionele festiviteiten. De minikermis bevat zo'n 20 ex ploitanten, waarvan er verschil lende al vanaf het eerste dorpsfeest (27 jaar geleden) komen, zoals de heer Wiggers stelde „gewoon om de gezellige sfeer". De verkiezing Dorpskoningin 1981 werd vooraf gegaan door een optrede van de dansgroep de Hoolter Daansers en de kinderdansgroep de Klepper- klumpkes. Na afloop togen konin gin en haar gevolg naar de feest tent, waar het traditionele ko ningsbal tal van toeristen trok. Middelpunt was Dorpskoningin Mattie Pluygers. nieuwe Koningin Marti werd, gekroond door de afgetreden majesteit Mandy Pietersz. reen stromend gemeentewater, RABO-bankpomp op de Smids- laar liefst tien liter bier was het belt, die de opening inluidde van evolg van een „getapte" inge- het 27ste Dorpsfeest dinsdag 28 ruikneming van de geschonken juli. Voorzitter van de feestcom missie de heer J. Wiggers sprak in zijn openingswoorden over de goede samenwerking met gemeen tebestuur, gemeentewerken en GEB nodig voor het totstandko men van een goed georganiseerde feestweek. Iranje-rode nylon rugzak, geel eiljack maat: 104, gele kam, jlauw spijkerjack maat: 10 merk: LEE, blauw gemêleerd jack met its maat: S 36-38 merk: FREE jVEAR, bruin-wit geruite bluse haat: 37/38 merk: ROLAND, geel ieiljackje, blauwe nylon pully, Hauw-wit gestreept jasje (polyes- ler/katoen) maat: vrij klein merk: (tOLAND, rood tasje met koord en Inhoud: plastik veldflesje en be- sertje, rood-wit-blauwe boeren- lakdoek, 1 paar rode kniekousen inaat: plm. 35, groen „leger"jack met binnenvoering maat: plm. 124, beige regenjasje merk: Hazewind international Fashion, wit jurkje inet blauw-groen-roze opdruk (flanel), bruin-wit gemêleerd hemdje maat: plm. 124,1 paar licht |>lauwe kniekousjes, appelgroen broodtrommeltje, zwarte co- oywhoed met witte afwerking, ird-bïauwe sok, blauw plastik nipje, oranje-rode wasknijper heertje). De spullen zijn af te ha len in „Het Paalhuus", Beuseber- tarweg 27. Uiteraard in de eerste plaats de Dorpskoningin welkom geheten, het college van B W de Holtena ren en de vele zomergasten die aanwezig waren. Burgemeester Van Rappard memoreerde even aan de situatie van vorig jaar, toen de beschikbare ruimte voor het te houden Dorpsfeest veel kleiner was. „Het dorpsplein heeft inmid- lels al vele malen zijn functie be wezen", aldus de burgemeester. Waarnemend voorzitter van de RABO-bank DE HEER Stegeman stelde de burgemeester in de gele genheid de eerste zwengel aan de- pomp te geven en.... tot een ieders verbazing leverde dit experiment geen water op maar bier. Gemeen tebode de heer Bronsvoort vulde de glazen en zo proostte men op de opening van de Dorpsweek. Na af loop ging de stoet een kijkje nemen op de mini-kermis, waar Dorpsko ningin Mattie Pluygers weer stra lend middelpunt bleek. Zij mocht heel wat gewonnen en verdiende kado's in ontvangst nemen waar onder pluche beren, een fles wijn, een echte Pinockio, een rek met tinnen lepels en een horloge hanger. Zo eindigede haar eerste officiële rondgang door Holten, maar mocht er voor vrijdag 12 uur een baby geboren worden dan zal zij met haar gevolg aantreden om moeder en kind te feliciteren. Af wachten maar! Vrijdag zal om on geveer half tien de feestweek weer worden afgesloten met de traditio nele „Jennekesmarkt", rond de dorpskerk. In tegenstelling van wat er in het VW-programma staat aangekondigd, zal er donderdag 30 juli tijdens de wekelijkse koopavond geen bazaravond worden gehouden. Dit is ook niet gebruikelijk tijdens het Dorpsfeest. Wel zullen er nog twee bazaravonden komen op donderdag 6 en donderdag 13 augustus. Tien Holtense schonen" op het po dium voor de muziektent, v.l.n.r. Jolanda Paalman, Raymonder Pie tersz, Aukje Alma, Hettie Teeselink, CiscaHase,Marianv.d.Voet,Marte Pluijers, Diane Nijenhuis, Tuller en Ineke Leef tink. Doelschieten bij de supportersver eniging van S.V. Holten. Ter gelegenheid van het Dorpsfeest 1981 werd de nieuwe dorpspomp op het Dorpsplein officiéél in werking gesteld. B£SSMs Het was dinsdag 21 juli 25 jaar geleden dat metselaar Henk Stam, Waardenborch- straat 1 in dienst trad bij de fa. Gebr. Meerman in de Kerkstraat, en tevens was het toen een kwart eeuw ge leden dat hij zich liet in schrijven als lid van het Chr. Nationaal Vakverbond. Dat laatste was voor het CN.V. een reden om Stam te onder scheiden met het gouden in signe (met oorkonde) dat hem woensdagavond thuis in tegenwoordigheid van het voltallige bestuur van de plaatselijke afd. van het CN.V werd opgespeld door afd. voorzitter Gerrit Krui melaar, die namens de afd. een geschenk in couvert aanbood. Aan mevr. Stam- Veldhuis werd een mooie plant aangeboden. Stam, die met enkele woor den dankte voor de onder- scheinding en de attenties, heeft zo lang hij in de bouw werkzaam is maar een baas gehadn.l. de gebr. Meerman. Hij liep na het verlaten van de lagere school een paar jaar bij huis, was toen 4 jaar boerenknecht bij Lande- weerd (Fort'n) en Hulsman bmMjtMÊÊÈtèk* (Boerendans) in Dijkerhoek en ging na het vervullen van de militaire dienstplicht voor omscholing tot metse laar 8 maanden naar de Rijkswerkplaat in Almelo. Het eerste huis dat hij mee hielp bouwen was dat van heer M. Tromop in de Bosch- kampsstraat.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1