Holten Atletiek hoek Tafeltennisnieuws Kleine nederlaag Holtense schakers Resultaten volleybal- kompetitie „Mmtonette Bergruiter- nieuws Zelfs geen punt voor de moeite Uitslagen schietwedstrijd De Eendracht HOLTENS NIEUWSBLAD - 14 NOVEMBER 1980 - PAG. 17 Bekerwedstrijd: Mintonette 1 - Vredestein Sinds enkele weken hebben de dames van Mintonette niet zo'n spannende wedstrijd gespeeld. Ook dit weekend was er weer volop te doen voor de hardlo pers, en daar maakten de Hol- tense atleten, weer of geen weer, dankbaar gebruik van. Op taterdag, in Ede, trotseerden Dinant Markvoort en Gerard Beldman de sneeuw en begon nen vol goede moed aan een Mintonette had er echt zin in en wegwedstrijd van 20 km. Ab won dan ook de eerste set met Koetsier, die deze keer vanwege knap verdedigen en gevarieerde een blessure het parcours per aanval met 15-3. Toen kwam fiets aflegde, fungeerde als Vredestein terug, maar ze kre- coach, wat vooral in de 2e helft gen het echt niet cadeau. Min- joed van pas kwam. tonette kwam op het laatste van de tweede set net Iets te Het heuvelachtige parcours was, kort en verloor met 12-15. Ook op enkele stukken na, goed te de derde set was het evenbeeld belopen. De twee Holtense atle- van de tweede, Mintonette stond ten liepen 16 km. zy aan zij, een heel eind achter maar wist waardoor het tempo hoog bleef in te lopen. Jammer genoeg en er vooral in de 2e helft ver- werd de uitslag 14-16. De vierde schillende goede lopers werden set werd weer een overduidelijke gepasseerd. De laatste kilome- overwinning voor Mintonette ters liep Dinant ruim honderd met 15-6.Toen kwam de beslis- meter uit en eindigde op een sende vijfde set. Het was net of uitstekende 8e plaats in 1 uur heel Holten was gekomen om de 17.34 met Gerard als negende in dames naar de overwinning te 1 uur 18.10. Zondag werd in Juichen. Eerst stonden ze achter Haaksbergen de „Plngelloop" maar al gauw was de stand ge- gehouden, een cross door het ïyk getrokken tot 14-14. Toen bos over 7,2 kilometer. Ideale ging het er om wie het eerste omstandigheden: veel sneeuw, met 2 punten verschil voor- modder en gladde stukken, stond. Het publiek juichen en Mintonette spelen. Het ging over en weer, tot toch uiteindelijk Henk Reitsema ging zonder spi- het geluk by Vredestein was en kes al gelijk In de eerste bocht de se^ werd beslist op 16-18. De onderuit, zodat hy de aanslui- einduitslag was daarmee: 2-3. üng met Egbert Veneklaas al meteen miste. Wel kon hy Mari- De dames van Mintonette 1 nus nog de baas bUJven. die tot danken hlerb() het publlek en tijn opluchting zag, dat een so- bopen nog eens ZOVeel enthou- bere levenswijze niet meteen tot slaste mensen te kunnen be_ betere resultaten leidt Melndert tón b(J éfe) van de vol de tag dat wel, want WJ daverde thuiswedsWJden. over het parcours en wist beslag te leggen op een zeer goede 4e plaats. Nu was het ideaal voor yy:n-f un__ lichte atleten en jongens van de 101 VWUI „koole groond" (citaat Jan Me- itflintOllBtte Q3IT1BS 1 num), zodat eigeniyk Marinus Henk had moeten verslaan, maar deze heeft altyd nog zeer tactische sprints tot zyn be schikking. Melndert ziet langza merhand alle roem en verant- woordeiykheid van levende le- Vrydagavond trad Mintonette, gekleed in nieuwe blauwe train ingspakken met als opschrift „wees wys met de Waddenzee", aan tegen Eversberg. Deze ploeg staat in de kompetitie onderaan. Eversberg speelt alle thuiswed- Meisjes adspiranten A, team A (hoofdklasse) In Haaksbergen speelden wy de wedstrijd tegen Verdan A. In het begin ging het wel aardig, maar we lieten de moed zakken, wy konden (haast) niet tegen hun moeiiyke smashes en opsla gen op. Deze set verloren we dan ook met 15-7. De tweede set was „van hetzelfde laken een pak", en ook deze set verloren we met 15-7. Onze coach had nu afgesproken dat ze geen ti me-outs meer aan zou vragen, alleen nog wissels, zodat we er dus zelf voor moesten knokken. Dat deden we, toch verloren we met 15-12. P.S. We hebben met z'n allen afgesproken dat we vrijdag zullen laten zien dat we het wel kunnen, dus... komt u ook? Meisjes adspiranten AA Vrydag 31 oktober hebben we tegen Apollo A gespeeld. Het waren niet al te beste tegen standers en er was dan ook geen sprake van een mooi spel. Niet voor de spelers en niet voor het publiek. Velen hadden dan ook moeite om de bal goed op te vangen. De setstanden waren: 15-5, 15-7 en 15-7. We hopen dan ook dat de volgende wedstrijd spannender zal verlo pen. Meisjes adspiranten AB Zaterdag 8-11 moesten de adspi ranten B in Ryssen tegen Rivo B spelen. Eerste set won Minto nette met 15-3, tweede set won nen ze met 15-2. Derde set stond Mintonette eerst met 9-5 achter maar kwamen ze weer terug. Eindstand derde set: 15-9 voor Mintonette. Jongens adspiranten A Vrijdag 31 oktober moest het Mintonette-team, bestaande uit: Gerd Masselink, Jeroen Flantua, Aart en Henk Kroon, Henk Cristophersen en Anton Aarsen; volleyballen tegen Roby sport uit Goor. De eerste set was spannend, Roby Sport nam me teen een voorsprong van 6 pun ten, maar Mintonette haalde, met veel aanwyzingen en op merkingen van onze coach, de heer Masselink, de achterstand spoedig in. Daarna gingen Min tonette en Roby Sport geUjk op. Totdat Mintonette. toen het 11-10 was. met veel energie de set kon winnen met 15-10 De tweede set werd verloren met 11-15. Het was een spannende set, die in het begin ook weer geiyk opging, maar uiteindelijk toch werd verloren. De derde set werd ook verloren met 13-15. De vierde set werd gewonnen met de stand 15-13. Mintonette maakte de eerste vyf punten, daarna kwam Roby Sport weer op, en wist de behaalde achter stand weer in te halen; 6-8. Daarna maakte het team weer een paar punten, zodat we weer voorstonden met 12-8. Roby Sport probeerde de achterstand weer in te halen, en dat lukte het werd 12-13. Daama kwam een stevige aanval van Minto nette waardoor de set werd ge wonnen. Deze kompetitiewed strijd eindigde dus in een geffjk- spel. Meisjes mini's E Zaterdag 8 november hebben onze mini's maar liefst 3 wed strijdjes gespeeld. Onze team mini's E bestaat uit Bianca Smit, Erna Krooshof, Yvonne Langendoen en Linda Meken- kamp. Onze eerste wedstrijd speelden we tegen Dynamo B. Deze meisjes speelden erg goed daarom was het ook niet zo erg dat we hiervan verloren. De de setstanden waren: 12-15, 7-15 en 5-15. Onze tweede wedstrijd was tegen Pollux B We begonnen de wedstrijd goed maar verloren de eerste set toch nog met 12-15 toen hebben we gauw de tweede set gewonnen met 15-7 maar he- gende Jan Menum op zyn strijden in Holten dus voor Min- schouders en velen vragen zich tonette geen onbekende tegen- af: is hy nog niet te jong en stander. Wel stond vast dat kan hy dat wel aan? Gelukkig Mintonette hier de volle winst dat talent Veneklaas de druk punten moest binnenhalen. De aan de top voldoende groot moeliykheid by dit soort wed- houdt. De uitslag: Melndert, 4e strijden tegen matige tegenstan- in 23 min. 58 (1 minuut sneller ders is je te kunnen biyven con- dan vorig jaar), Egbert was 16e centreren en je eigen spel te Henk was 25e en Marinus 30e. kunnen biyven spelen. Dit lukte Rest ons de waardering uit te Mintonette aardig en de wed- brengen voor de weliswaar stryd werd zonder noemens- zwygzame maar toch aanwezige waardige hoogte- of dieptepun- Ab Koetsier, die ons sterk sti- ten gewonnen met: 15-1, 15-4 en muieerde. 15-7. u-iA-p Tïnln.m» 1 dubbel ook deze keer weer ge- Holten 1 Trefpunt 3 vormd door Gerard en Nico was Vorige week maandag moest het nu wej voor Holten al was het Ook de vierde externe ongelukkig in een hoek, waar wedstrijd van dit seizoen door de tegenstander via enige werd voor het tiental J"' eerste team voor de tweede maal spelen tegen Trefpunt uit Bentelo. De vorige wedstrijd in Bentelo werd verloren met 8-2, dus moest er wel iets aan ge daan worden wilden we winnen. In de eerste party moest Nico Valk aantreden, het werd nog wel een partij van drie games, maar in die derde game bleek zyn tegenstander toch beter <10-21/21-18/11-21). De tweede party ging tussen Henk Door- neweerd en de tweede man van Trefpunt. De eerste game ver loor Henk ruim maar in de tweede game leek het er op dat hy toch nog terug zou komen, maar hy redde het net niet (11- 21/22-24). Hierna werd het dub bel gespeeld, omdat de derde man van Trefpunt later kwam. Gerard O vervelde en Nico Valk konden het echter niet redden, hoewel ze toch goed op elkaar Ingespeeld zyn (12-21/18-21). Ge rard wond zich nog wel even op en het leek erop dat hy niet meer verder wou spelen, omdat één van de tegenstanders begon te vloeken. Alles werd echter weer gesusd en er kon weer verder gespeeld worden. Na het dubbel speelde Gerard zyn eer ste single. Hy redde het echter ook niet (11-21/19-21). Nu was de stand al 4-0 voor Trefpunt en hoewel Nico Valk zyn resterende twee singles wel winnend af sloot, konden Gerard Overvelde en Henk Doomeweerd niet tot winst komen deze avond, zodat de eindstand weer 8-2 voor Trefpunt was. Quick '20 2 - Holten 1 Drie dagen na de wedstrijd tegen Trefpunt moest het eerste team naar Oldenzaal om daar tegen het tweede team van Quick'20 te spelen. Ook In deze wedstrijd gingen de eerste drie singles verloren, de eerste door Gerard Overvelde (18 21/19-21), de tweede door Nico Valk (18- 21/18-21) en de derde door Henk Doomeweerd (9-21/11-21). Het wel ln drie games (21-15/14-21/21-18). Hierna moes ten Gerard en daama Henk aantreden, beiden verloren zy hun party, zodat de stand nu 51 voor Quick was. Nico kon door zyn volgende single te winnen de stand nog wel terug brengen tot 5-2. In de volgende twee partyen slaagden Gerard en Henk er weer niet in te win nen. Nico won zyn laatste single wel, maar dat was toen alleen nog maar van belang voor de eindstand. 7-3 voor Quick '20 2. Het eerste team heeft nu zeven wedstrijden gespeeld en nog maar 1 punt, zodat het er naar uitziet dat er weer gedegradeerd gaat worden. K.L.M. 7 - Holten 2 Holten 2 speelde 4 november J.l. uit tegen het 7e team van K.L.M uit Haaksbergen. De thuiswedstrijd was gemakkeüjk van Holten wederom een nederlaag: het bezoe kende ESGOO 2 ging met een 5 1/2-4 1/2 overwin ning terug naar Ensche de. Als positief punt kan worden opgemerkt dat de opgaande lijn in het spel van de Holtenaren zich voortzet en het hen ook niet ontbreekt aan vecht lust. De gasten waren volgens de ra- tinglijst sterker dan de Holtena ren. Aan de eerste twee borden hadden zij spelers welke regel matig in de KNSB-kompetitle uitkomen. Slachtoffer hiervan werd Van der Knaap, die twee openingsvarianten door elkaar haalde en toen wegens verlies van de dames voor een paard en loper na negen(l) zetten al kon opgeven Middellnk deed het. met wit spelend, beter. Hij kreeg het Al- bins Tegengambiet voorgezet, waarbij hij de gambietpion kon behouden en hij iets beter kwam te staan. Later gaf hy die pion weer terug, maar verder dan remise kon hij toch niet komen. Ook Dinant van Beek was snel uitgespeeld. Een Franse verdediging liep niet he lemaal zoals hij zich dat voorge steld had Een snelle aanval van dreigende zetten een kwaliteit kon winnen. Eyzinga gaf toen, misschien iets te vroeg, op. Ton van Oyen koos het Janisch-gambiet en kon daarin geruime tijd stand houden. In het middenspel kwam er een dame-inval van zijn tegenstan der, waarna Van Oijen een stu koffer bracht en er geweldige komplikaties ontstonden. De tijdnood van beide spelers, nog 15 zetten in 10 minuten, maakte alles nog erger. Na de tijdkon- trole bleek Van Oijen in een to reneindspel met twee pionnen minder beland te zijn. Een remi seaanbod van de ESGOO-speler werd dan ook snel aanvaard. Scheperman speelde ook al Frans en kwam in ruimtegebrek. Door de steeds zwaarder wor dende druk en ook in tijdnood zag hij een matdreiging over het hoofd en verloor. Henk van Beek tenslotte offerde in het Damegambiet twee paar den voor een toren. Zijn tegen stander koos daama een slechte voortzetting en bracht zichzelf in moeilijkheden. Van Beek sloeg onmiddellijk toe en ruilde af naar een gewonnen pionne- neindspel. De uitslagen, in bordvolgorde, met Holten wit op de oneven borden, waren: J W. Middelink-G. Grotenhuis 1/2-1/2; D.A. van der Knaap-C. Doevelaar 0-1; E.J. Gervedink Ntjhuis-J Koese 1/2-1/2, J E. laas de derde set verloren we ook met 7-15. Toen waren we er eventjes helemaal uit en verlo ren de eerste set tegen Dynamo C dan ook met 3-15. De tweede set ging gelukkig heel wat beter en deze wonnen we met 15-11. Het bleef alleen niet zo goed gaan en de derde set verloren we met 11-15. Dat vonden we helemaal niet erg, want we had den een leuke en gezellige mid dag. Meisjes adspiranten BA Zwaluwen Vrijdagavond 7 november speel den meisjes BA hun vyfde kom petitiewedstrijd tegen het op de 3e plaats staande meisjesteam van Zwaluwen. In deze kompeti tiewedstrijd bleek weer eens het nut van het bovenhands ops laan, wat de meeste van ons kunnen. De tegenpartij kon by na geen bal opvangen. De eerste set werd dan ook na 0-1 in een keer door een van ons omgezet in 15-1. Hierdoor werd het een slome wedstrijd. De overige setstanden waren 15-6 en 15-2. Hierdoor staan meisjes adspiranten BA nog steeds on geslagen op de eerste plaats (Komt dit soms door onze mas- kotte Mintonientje?). One of the seven Angels. Vrijdag 14-11: (19.30) jongens adsp. B - Robey; (19.30) Meisjes adsp. AA - ATC; (19.30) Dames 2 - Flash 4; (20.30) Dames 4 - Markelo 2; (20.45) Dames 1 - Rivo; (21.30) Heren 1 - WA 2; (19.00) Flash 3 - Dames 3 (Nijverdal); (19.00) Holyoke 3 - Heren 2 (Enter); (19.00) Volley - Meisjes adsp. BA (Wierden). Zaterdag 15-11: (14.45) Tornado - Jongens adsp. A (Tubbergen). Vrijdag 21-11: (19.30) Meisjes adsp. BA - Vrivo; (19.30) Meisjes adsp. BB - Vol ley; (19.30) Jongens adsp. A - Medusa; (20.30) Dames 3 - Vol ley 2, (20.30) Meisjes adsp. AB - Holyoke B; (20.15) Krekkers 2 - Dames 1 (Almelo); (19.30) Krek kers 3 - Dames 2 (Almelo); (19 30) Oni 1 - Dames 4 (Wes- terhaar), (20.45) Oni 1 - Heren 1 (Westerhaar); (20.30) Markelo 2 - Heren 2 (Markelo)., Op het te Wierden gehouden concours hebben Bergruiters de volgende resultaten behaald: In- grid Dieperink won met haar kleine arabische volbloed „Ara bella" de fraaie wisselbokaal die beschikbaar was gesteld voor het springconcours 40-plussers. Ook in de barrage ging ze foutr loos rond in verreweg de snelste tyd. Klassiek L-springen: 7 Theo van Dyk met „Punette"; 8 Piet van Heeren met „Piëta"; 12. Jan Murris met „Frankie". In eerdere berichtgevingen is reeds opgemerkt dat de maand november een beslissing zou brengen in de standen van 3e en 4e klasse. De topploegen zouden dan onderling uitmaken wie zich „winterkampioen" mocht noemen. Zowel het eerste als het derde team hadden daarby goede kansen. Na de af gelopen week kan worden ge steld dat geen van belde ploe gen deze titel zal gaan dragen. Na het 0-8 verlies tegen Witte Veder, kwam het eerste team tegen „EN BLOK" opnieuw niet tot winst 1-7. Het tweede team verkeert al geruime tyd in de onderste regionen van de rang- Ujst in 4a. Het verlies by het eveneens laag geklasseerde Net werk maakt het alleen maar er ger In de 4e klasse BI leed het derde een nederlaag tegen De venter. er had meer ingezeten dan de 1-7 uitslag doet vermoe den. Onder het motto „Geen be richt is slecht bericht", hebben het eerste en tweede team geen wedstrijd verslag ingezonden. Derhalve nu alleen het verslag van het derde. BC Holten 3-Deventer 6 Winst zou de Holtenaren een vaste derde plaats opleveren. Dat wist vriend en vyand voor dat de wedstrijd begon. De De- ventemaren waren erop gebrand dit te verhoeden, en om door winst zelf de derde plaats te bemachtigen. Voor Ans Jacobs was het wedstrijdverloop te kenmerken als snel en genade loos. Daaruit mag niet worden gekonkludeerd dat zy zich liet afslachten. Met Ria Groeneveld daagde er hoop tussen de UJnen. In drie games zorgde zy voor een geUJke stand. Harry Dul en Frank Akkerman kwamen het een en ander tekort, zy het dat Frank dat pas na drie games ondervond. De damesdubbel liep in de tweede game naar een klimax. Ans en Ria kwamen net iets tekort in hun eindsprint. De heren deden voor hen niet on der. en bezegelden daarmee de einduitslag. In de mixed bracht die van Ans en Frank hoop maar geen geluk. Ria en Harry kregen geen loon naar werken. Standen: 3e klasse: BVZ 5-9; wyhe 5-8; Reflex 5-8; En Blok 5-8; Holten 6-6; Deventer 4-5; Netwerk 6-3; Diepenveen 6-3; Trefzeker 4-2; Abs 5-2; Witteveder 5-2. 4e klasse A: Nop 6-10; Reflex 5-9; SVI 5-8; Kwiek 4-7; Harden- berg 4-6; En Blok 5-6; BVZ 6-4; Survive 6-3; Netwerk 6-4; Holten 7-2; ZBC 4-0. 4e klasse B: Lettele 6-11; De venter 7-11; ABS 7-10; Holten 7-10; En Blok 5-7; Witte Veder 5-4; Diepenveen 6-4; BVZ 6-2; Hardenberg 6-1; Survive 5-0. Programma: 19-11 BC Holten 1 - Trefzeker 3; 19-11 BC Holten 3 - Survive 3. De veldtraining die tot medio februari is gestopt zal met in gang van vrijdag 14 november plaats hebben in sporthal 't Mossink. Let op de tijden: 16.20-17.00 uur jongens D en meisjes D; 17.00- 17.30 uur meisjes C; 17.30-18.00 uur jongens C; 18.00-18.30 uur meisjes B; 18.30-1900 uur jon gens A en senioren. Voor de mini's begint de train ing in de gymzaal van de scho lengemeenschap op woensdag 9 nov.: 16.00-16.40 uur meisjes B; gewonnen, maar de uitwedstrijd zyn tegenstander leverde verlies scheperman-F. de Lange 0-1; werd een stuk spannender. Wtm *1S Gütlich opende de wedstrijd met een verliesparty. Fred Hulleman en Rien Lammertink wisten de stand weer in het Voordeel van Holten om te buigen. Het dub bel werd onnodig in drie games verloren. De stand was dus nu weer geiyk 2-2. Wim die slechts van een stuk en de partij op. Beijer kwam goed uit de Bird- openlng In het middenspel kwam hy beter te staan. Nadat de b-lijn geopend was, kon Beijer met een toren de stelling van zijn tegenstander binnenval len en de partij aldus beslissen. De stand van de match werd in T. H. D. W P even zichzelf was won maar één evenwicht gebracht door Riet- party. Rien wist tot twee winst partijen te komen, hoewel de man. In het Frans kreeg hij zoals gewoonlijk een uitstekende Taatste met heel veel moeite, stelling. Met enige hulp van de want na een achterstand in de tegenstander kwam een tore derde game van 16-19 kon hy neindspel op het bord met een met veel inspanning winnen pluspion voor Rietman. Deze (25-23). Freddy speelde zoals ge- keer hield hij het hoofd koel en wooniyk weer erg sterk en won besliste de party met enige al zyn drie singles, daardoor krachtzetten. Gervedink Nyhuis werd de uitslag van deze wed- speelde met wit Grünfeldindisch, stryd 6-4 voor Holten 2. De vol- een opening die hy goed kent gende wedstrijd gaat tegen het omdat hy die gewooniyk met laag geplaatste Blauw Wit, wat zwart speelt. Het evenwicht echter niet zeggen wil dat men werd niet verbroken, ondanks deze heren onderschatten mag afruil van veel materiaal. In een Programma: za. 15-11: Holten geiykstaande stand werd tot Jeugd - Trefpunt jeugd; ma. 17- remise besloten. Efjzinga stelde 11: Match Point - Holten 1; ma. zich weer erg voorzichtig op. Na 17-11: Holten 2 - Twekkelerveld een Engelse opening werd veel 13; za. 22-11: Holten Jeugd - materiaal geruild. In het eind- Trefhoek jeugd. spel stonden zyn stukken wat wordt gespeeld. B.J.G. Beyer-R. Offereins 1-0, van Oyen-H. Trebbe 1/2-1/2, van Beek-H. van Lier 1-0; van Beek-E. van der By 0-1; Rietman-H. Fikkert 1-0; Eyzinga-J. van Asselt 0-1. Over twee weken mag Holten tegen Oldenzaal proberen de rode lantaarn aan die club over te doen. Volgende week speelt het rekreatieteam thuis en het bekerteam uit, beide tegen ENO uit Nyverdal. Voor de interne bekerkompetitie werden drie voorwedstrijden ge speeld. Van Calcar raakte tegen Ten Velde een dame tegen een paard kwyt, hetgeen hy met meer goed kon maken. Ten Brinke snoepte 8chipper drie pionnen af, sloeg daama een aanval af en won daama. Roele en goudsmit maakten er een ge zellig spelletje praatschaak van. waarin uiteindeüjk Roele aan het langste eind trok. Ten Vel de, Ten Brinke en Roele gaan dus over naar de volgende ronde van de interne beker- komptltie welke op 24 november Week van 15-11-1980 tot en met 21-11-1980 ZATERDAG 9 00-12.00 Mintonette 12 00-18.30 zaalhandbalcompetitie N H.V. ZONDAG 09 00-10.00 zaalvoetbal „All Stars" 10 00-11 00 zaalvoetbal hr. Beltman 11.00-12.00 zaalvoetbal S.M.R. de Zessprong 12.00-19 00 zaalhandbalcompetitie N.H.V. MAANDAG 08 10-15 30 scholengemeenschap 16 00-17 00 zaalvoetbal, mevr. Brands 18.00-23.00 Badmintonclub DINSDAG 08.10-15.30 scholengemeenschap 16 15-22.30 Mintonette 22.30-23.30 Z.V.V. Blauw Wit '66 16.00-19.30 instructielokaal - St. SoCuWe Woensdag 08 10-15.30 scholengemeenschap 16 00-17 00 S.V. Holten, afd handbal 17 00-18 00 volleybal, leraren OSG 18.00-19 00 zaalvoetbal, Wegenwacht Markelo 19 00-23.00 Badmintonclub DONDERDAG 10 00-11 30 zaalvoetbal, hr S Kurz 17 00-22 00 S V. Holten, afd handbal 22 00-23 00 zaalvoetbal, „All Stars" 23 00-24.00 zaalvoetbal, V.V. De Zweef 17.00-18.00 instructielokaal - 8t. SuCuWe VRIJDAG 16.30-19 00 Hockeyclub 19 15-23 00 Mintonette Voor reservering van nog vrye uren ln het bovengenoemde wee keinde. kan men zich vanaf vrijdagmiddag 12 00 uur rechtstreeks wenden tot de beheerder (Sporthal, tel. 31 80). Overige reserverin gen uitsluitend vla het gemeentehuls, afd. Sportzaken (tel. 16 66). 16.40-17.20 uur meisjes A; 17.20- 18.00 uur mini jongens, „de K.N.H.B. en haar visie op de clubarbitrage", was het on derwerp op de vergadering van 4 nov., waar een groot aantal scheidsrechters uit Zutphen, Lo- chem en Holten aanwezig waren om met de afgevaardigden van de Hockey-bond hierover van gedachten te wisselen. Men acht het van veel belang d.m.v. bege leiding van de diverse arbitrage commissies, de verdere ontwik keling van de hockey te stimu leren. De wedstrijden van het weekend van 8 en 9 nov. werden landeiyk afgelast. Dus hiervan geen uit- slagen, wel er aan denken, dat inhaalwedstrijden komen. Wedstrijd-programma voor zat 15 nov.: meisjes D-P.W. D2, 11.30 uur; jongens A-Bully A2, 13 30 uur. uit: Haackey C2-Meisjes C, 10 00 uur, vertrek 9.00 uur; Almelo B4-Meisjes B, 12.00 uur, vertrek 11.00 uur; Goor Dl-Jongens D, 13.00 uur, vertrek 12.15 uur. zond. 16 nov.: Avanti-Holten 1, 14 00 uur, Almelo 4-Holten II, 12.15 uur; H.C.H.N. B-Holten A, 10.30 uur; E.H.V.A Holten B, 11.00 uur. Alle Sixes en D- jeugd: denk aan het Sinterklaasfeest op 3 dec. in het clubhuis! By de in zaal „Vosman" gehou den wedstrijd waren de resulta ten als volgt: Luchtgeweer klasse A: 1. G. Koopman 174p.; 2. G.J. 8chup- pert 170 p3. B, Arfman 169 p.; 4. G.H. Paalman 162 p.; 5. H.J. Nekkers 161 p.. Klasse B: 1. G A. Haverslag 163 p2. A. Paalman 161 p.; 3. H.A. Mulder 160 p.; 4. D.J. Nyendyk 157 p.; 5. E. Grootentraata 149 P Klasse C: 1 G.J. 81uiter 151 p.; 2. H. Vincent 112 p.. Klasse D: 1 Bets Paalman 146 p., 2 W Hufman 118 p. Luchtplstool (Klasse A): 1. H.J. Nekkers 180 p.; 2. G.H. Paalman 158 p.; 3. H.A. Mulder 145 p.; 4. A.J. Bieleman 140 p

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 17