brmam Band Albert Ltiv blijft populair Sheila Mill is 980 tobbe carrière gered mm» LowM Trfe in da bin m Italië Zangeres Jany's huwelijk blijft goed door optredens met echtgenoot De langste dag Lila Taxi Holland-België ■mmm Onder redakti DEBORAH HARRY is met to baasd over haar wereldsucces ALBERT WEST gaat op de rock roll toer 23 - T.P. 102 ROBERT WAGNER, één van de sterren uit de ..dure" speelfilm The Longest Day". Vanavond zendt de AVRO-televi- sie de beroemde oorlogsfilm „The Longest Day" uit. De Amerikaan se speelfilm uit 1972 kent een enorme sterbezetting en was in de hele wereld een kassucces De AVRO heeft voor de uitzendrech ten van deze film dan ook diep in de buidel moeten tasten (meer dan een ton). In omroepkringen was naar aanleiding van het hoge aan koop bedrag wat beroering ont staan Tot nu toe was het niet ge bruikelijk zo'n hoog bedrag uit te geven voor één film De AVRO verdedigde zijn aankoop door te wijzen op het avondvullende as pect van de film (de film duurt bijna drie uur) Verder past de film in het kader van „35 jaar na de bevrijding" Dit laatste met oog op de inhoud van de film de mas sale inval van de bevrijdingstroe pen in Normandië (juni 1944) Eén ding is zeker de speelfilmliefheb- bers zullen vanavond genieten van „The Longest Day" Tussen stof. tanks en oorlogsgeweld zijn de volgende acteurs te herkennen John Wayne. Robert Mitchum, Henry Fonda, Rod Steiger. Robert Wagner, Paul Anka, Mel Ferrer, Steve Forrest. Sean Connery, Curd Jurgens, Christopher Lee, Robert Ryan en vele vele anderen. Het lange avondje AVRO begint om (19.25 uur, Ned. I). De speelfilmliefhebbers hebben weer een prima televisieavond. Zond de AVRO gisteren de be roemde film „The longest Day" uit, de VARA komt vanavond met een Franse speelfilm uit 1977 en morgen is het raak bij de KRO met de speelfilm „De laatste der Cheyennes" De Franse film „Lila Taxi" kreeg een goede waardering van de Franse filmpers In de film draait alles om een paarse taxi en zijn bestuurder De taxi vervoert verschillende mensen waaronder één zeer praatzieke man, die over alle onderwerpen honderduit praat, behalve over zijn dochter Ann. Waarom hij zijn dochter verzwijgt, wordt al snel duidelijk in de spannende thriller In de hoofdrollen ziet u de acteur Fred Astaire, die in de Franse film één van zijn laatste filmrollen ver vulde Het Amerikaanse dans wonder laat in de film zien dat hij ook op 78-jarige leeftijd nog aardig mee kon in de filmwereld. Naast Astaire zien we een andere grootheid van het witte doek, de Brit Peter Ustinov. (20.52 uur, Ned. 2). Veel Nederlandse artiesten waar onder CORRY KONINGS zijn in Bel gié gaan wonen Voor de belastin gen? Een verzameling openhartige portretten van bekende en onbe kende mensen die hun buurland verkozen boven hun vaderland. Nederlanders die in België zijn gaan wonen en Belgen die ons land verkozen, vertellen over hun beweegredenen Tussen gesprek ken over onderwerpen als sport, belastingen sex eten en drinken, corruptie gezelligheid, veiligheid, scholen kranten, burgerlijkheid en artistieke vrijheid, zien we de mooiste momenten uit de 110 voetbalinterlands die tussen Hol land en Belgie werden gespeeld Het KRO programma, samenge steld door SJet Rademakers, werd gemaakt naar aanleiding van het 150- jarig bestaan van België Ra- demakers-. Eindelijk een pro gramma dat verdei gaat dan het vooroordeel dal Belgen dom en Hollanders gierig zijn (21 25 uur. Ned I) De Nederlandse country formatie de RUUD HERMANS BAND kan terug kijken op een zeer succesvol verblijf in het verre Amerika. Het was dan ook niet zomaar dat het enthousiaste zestal op Schiphol werd onthaald met bloemen en champagne. RUUD HERMANS, zo'n twee jaar actief met zijn band, J<an het zelf nog maar nau welijks geloven. Een eerste prijs op één van de grootste country festivals van de wereld en een goede kans op een doorbraak in Amerika. den op het Tulsa Festival was an ders dan we gedacht hadden. Veel indrukwekkender. Je moet je voorstellen dat er in Rotter dam zo'n 4000 mensen per De leden van de RUUD HER MANS BAND glunderen bij de ge weldige ontvangst op onze natio nale luchthaven. Nog een beetje vermoeid van de lange vliegreis vertelt RUUD HERMANS over zijn Amerika-avontuur ,,Het was voor ons een hele eer om op dat Tulsa Country Western Festi val in de Amerikaanse staat Oklahoma te mogen optreden. We hadden net het festival in de Rotterdamse AHOY achter de rug en dat vonden we een goede voorbereiding op het grote gebeu ren in Amerika Maar het optre- VROEGER DEEL UITMAKEND VAN O A. DE ROAD-RUNNERS en CANNON DRIVE BAND, vindt de bijval van het publiek in het Tulsa stadion onvergetelijk: Optreden voor zoveel mensen is een ongekende ervaring Ik zou iedere dag wel in zo'n sfeer willen spelen" Huwelijk We hadden al een tijd niets ge hoord van het Lowland trio de hits Trouw met voor je veertig bent Ik kan geen kikker van de kant afduwen en Mijn naam is haas liggen alweer een paar jaar achter ons Reden voor Joop, Jaap en Han om er weer eens lek ker tegenaan te gaan Dit keer komt het trio met een liedje over het aanstaande Europese voetbal toernooi in Italië Han We heb ben elkaar leren kennen door de voetballerij en we kwamen tegelijk op het idee orrf een liedje over Italië te gaan maken Samen met produ cer Peter Koelewijn zijn we de studio ingedoken en kwamen er Leden van LOWLAND TRIO zijn gek van voetbal Het liefst gaan ze ook ..naar Rome" weer uit met We Are The Champions Zoals ik al zei heb ben we elkaar leren kennen op de voetbalvelden en het voetbal ge beuren in Italië spreekt ons dan ook enorm aan We hopen dat de titel van de plaat mag uitkomen We zouden eerst ook zelf naar Italië zijn gegaan maar dat gaat helaas niet door wordt de plaat een grote hit. dan vliegen we alsnog naar Italië Kunnen we vanaf de tribune de jongens op het veld aanmoedi gen" De liefdesproblemen m de populai re damesgroep Luv lijken met veel schade toegebracht te hebben aan de carrière van Marga. Patty en José Luv blijft het kevertje van het Nederlandse publiek Deze voorlopige conclusie mag getrok ken worden na de vele reacties die bij de drie zangeressen zijn binnen gekomen Allemaal positief al dus Patty, de zangeres die haar huwelijk met presentator Ron Brandsteder zag stuk lopen Ze vinden het zielig voor je maar rea geren met kwaad of zo aldus Marga die Hilversum in beroering bracht door met haar verloofde te breken en een verhouding begon met de jonge producer John de Mol jr die tot op dat moment ge lukkig leek met Willeke Alberti De verhouding tussen Patty en re gisseur Henny Budie lijkt intussen al weer ten einde Misschien toch weer een hereniging tussen Ron en Patty Voorlopig gaat het nie mand meer aan met wie ik een ver houding heb of met Een intensie ve carrière in de showbiz is nu een maal moeilijk te combineren met een goed huwelijk Tenminste zo heb ik dat ondervonden Je bent weken van huis weg en op een be paald moment komen daar span ningen uit Je gaat langs elkaar heen leven en dat in een tijd dat |e elkaar juist beter zou moeten leren kennen De eerste jaren m een hu welijk zi|n belangrijk door mijn werkzaamheden met Luv en die van Ron met de Showbizzquizz' zijn we niet aan elkaar toegeko men LUV's populariteit schijnt niet te lij den onder de privé-problemen avond kwamen kijken, maar in Tulsa meer dan 200 000! Het was een geweldige belevenis, wat een sfeer En allemaal coun try fanaten voor de bühne Je weet dat je in het country mekka van de wereld bent en dat het publiek gewend is aan topkwali teit Speel je op zo'n moment slecht dan val je meteen door de mand Verder weet je wat er op het spel staat Een goede indruk kan wel eens zorgdragen voor doorbraak op internationaal Dat de RUUD HERMANS BAND een goede indruk maakte, bleek toen de stadion speaker na af loop aan de massa bekend maak te dat de „Hollanders" in de prij zen waren gevallen RUUD „Er waren op dat festival een paar prijzen te verdelen Vertelt die speaker dat ik als componist de eerste prijs heb gekregen en de band als geheel een tweede prijs. Toen ik dat hoorde, ging ik zowat uit mijn bol Dat hadden we he lemaal niet verwacht En dat pu bliek juichen Geweldig", aldus de Tilburgse onderwijzer en ra diopresentator (Country-Time van de KRO) De overige leden van de groep denken er niet zo over Zo'n succes hadden ze niet verwacht HAD VERHEYEN DE PEDAÜSTEEL GITARIST, JONYVAN LIESHOUT de zange res binnen de groep is blij dat ze de ervaring in Amerika kon delen met haar echtgenoot JOS VAN LIESHOUT (gitarist bij de groep). Ze zegt: „De laatste twee jaar is er zoveel met me gebeurd Het was eerst helemaal niet de be doeling dat ik mee zou doen in de RUUD HERMANS BAND Het kwam zo; mijn broer MICKY was basgitarist bij de TUMBLEWEEDS en zodoende was er ook contact met Ruud (toen ook bij de TUM BLEWEEDS) RUUD wilde een eigen band formeren en kwam via MICKY bij mijn verloofde JOS Ze hadden een gitarist no dig en JOS leek RUUD de aange wezen persoon RUUD hoorde dat JOS met mij zou gaan trou wen en al snel was het plan gebo ren om mij als zangeres er bij te nemen Ik wilde altijd al door gaan met zingen en dat was voor mij de kans om te zingen in een band waarin ik mijn man vlak naast me zou hebben Beter kan het niet Het is heerlijk om de er varingen in je werk met je man te kunnen delen Voor JOS gold het zelfde Hij kon zich nu helemaal inzetten voor een groep zonder het probleem van een huwelijk dat uit elkaar getrokken wordt doordat ieder te veel met zijn RUUD HERMANS BAND in de wol ken na het behaalde succes in Amerika De zangeres SHEILA (van de disco groep SHEILA 8. BLACK DEVO TION) was blij dat ze tijdens haar televisieoptreden in het TROS-pro- gramma Tobbe dansen met zelf in een bootje werd gezet SHEILA vond het leuk om n3ar de verschil lende drijvende voorwerpen te kij ken maar zou voor geen goud in zo n bootje stappen De lenige zan geres mag het dansen uitstekend beheersen, zwemmen kan ze niet SHEILA: ..Het klinkt misschien voor een dochter van een scheepskapitein maar ik ben bang van water Daarom kan ik niet zwemmen Trouwens, al kon ik zwemmen in zo n bootje' ze wijst op een fraaie badkuip .zou ik he lemaal nooit durven Even later vertelt ze Ik heb in mijn leven één keer iets gewonnen in een prijs vraag en dat was een boot Ik heb de prijs maar aan mijn broer gege ven want die is net als zijn vader gek van varen Het is een tijdje stil geweest rond de vriendelijke zanger ALBERT WEST Reden ALBERT zocht een nieuwe richting in zijn carrière Ar tistiek zat hij opeen dood spoor De optredens in het land gingen nog goed maar zijn platen liepen steeds minder Er zijn maar weinig artiesten die zonder hits kunnen ALBERT zag dat het zo met langer kon Geheel op eigen initiatief vond hij een uitweg ALBERT Ik ben naar een andere platenmaat schappij gegaan en samen met PIET SOUER heb ik voor een nieuw repertoire gekozen De sin gle Girls And Cadillacs geschre vendoor Long Tall Ernie ARNIE TREFFERS en TONY BRITNELL is een goed voorbeeld van mijn nieuwe repertoire Meer rock roll De zomer zit in mijn hoofd en daarbij hoort een vroli|ke swmger De verandering van werkomgeving is zeker mi|n redding geweest Ik zat behoorlijk in de put Nu zie ik de toekomst weer helemaal zitten aldus een gemotiveerde APPIE. Zo zag de RUUD HERMANS BAND eruit voordat JOS en JONY toetra den eigen carrière bezig is. Je hebt veel meer plezier met elkaar. Zonder JOS was ik niet zo graag naar Amerika gegaan Nu ga je samen en beleef je één van de hoogtepunten uit je leven ook sa men Ik geloof dat dat heel be langrijk is voor een goed huwe lijk". aldus de 22-jarige zange res. 'LÖÜBËR VAN DER SWART. de drummer, vond de reis op zich al een belevenis Hij zegt enthou siast „Ik was nog nooit in Ame rika geweest en alleen om dat eens mee te maken, was voor mij al heel wat" Ten slotte de all- rounder LOEK BASTIAANS de basgitarist binnen de groep die al twintig jaar ervaring heeft in de muziekwereld „De sfeer binnen de groep is erg goed. bijna zoals je omgaat met familieleden Ver der passen de muzikanten prima bijelkaar Met RUUD HERMANS is het lekker werken Hij is een geboren leider en weet de rest van de groep te stimuleren tot goede prestaties" Nuchter RUUD HERMANS over de kansen van een doorbraak in Amerika: „Je moet in dat soort gevallen al tijd nuchter blijven Amerika heeft heel veel goede country groepen en om daar echt tussen te komen, landelijk gezien, is niet eenvoudig De nummers die weophetfestivalspeelden. waren afkomstig van de langspeelplaat „Daybreak" en omdat die num mers zo'n indruk maakte op het publiek bestaat er grote kans dat de plaat ook in Amerika wordt uitgebracht De onderhandelin gen hiervoor zijn nog in volle gang Ze hebben ieder geval wel interesse om „Daybreak" in Amerika uit te brengen Een aan tal insiders uit de Amerikaanse country muziek gaf ons een goede kans op succes maar dat is afwachten Wat er ook gebeurt; het geslaagde optreden voor 200 000 mensen kunnen ze ons nooit meer afnemen" JOHN kreeg ook een aardig compliment van een bekende country man die na afloop van het Tulsa Festi val de kleedkamers van het Ne derlandse zestal had opgezocht. Hij vond JONY de meest getalen teerde country-zangeres die hij in jaren had gehoord Een solo carrière voor JONY? De zangeres: „Nee hoor. ik zing het liefst in een band samen met JOS Sellers op nonaktief De 55-jange Britse acteur Peter Sellers kampt op dit moment met ernstige hartproblemen De we reldberoemde filmster zou dit na- Iaar in Hollywood zijn vijftigste speelfilm als acteur meemaken De Brit heeft al een lange tijd last van zijn hart Sinds tien jaar draagt Sel lers een hartstimulator en doet al een tijdje rustig aan Toch kon Sel- 'ers nog aardig meedraaien in de filmwereld Eén van zi/n laatste successen The Pink Panter Stri kes Again" ('77) toonde een aktie- ve Sellers Volgens artsen ziet het er voorlopig niet naar uit dat Sel lers dit jaar nog voor de filmcame ra s verschijnt De acteur is inmid dels opgenomen in een Engels zie kenhuis Weer rage door film Er zijn heel wat rages ontstaan door bioscoopfilms Het begint meestal in Amerika, het land waar de mees te films gemaakt worden, en ver spreidt zich dan al gauw over de he le wereld Vooral de kleding indu strie is gebrand op zulke rages Hoewel de kappers na de film ,.IO met Bo Derek ook goed aan hun trekken kwamen Bij de laatste ra ge zit de kleding industrie weer op rozen Richard Gere, hoofdrol spe ler in de film ..American Gigolo is de trentsetter van de laatste rage In ..American Gigolo "draagt de ac teur strakke pakken van Europese makelij U raadt het misschien al? Juist, de Europese pakken zijn in Amerika razend populair aan het worden We wachten op de volgen de reclamespot Deborah's wens kwam uit De Newyorkse band Blondie met de aantrekkelijke blonde Oeborah Harry als blikvanger, is op dit mo ment één van de populairste pop groepen van de wereld Hel heeft een hele tijd geduurd voor dat De borah met haar band in Amerika werd erkend Het eerste land waar ze succes had. was ons land In het programma ..Toppop' van de AVRO werd ze geïnterviewd door Ad Visser Deborah zei toen ..Ik heb hier nu een hitje gemaakt maar mijn wens is werelberoemd wor den Pas dan ben ik tevreden Am bitieuze woorden voor een zange resje dat pas begon Dat haai wens is uitgekomen lijkt haar met te ver wonderen Ze zei laatst nog in een televisie interview voor de Ameri kaanse televisie .Ik heb altijd wel geweten dat ik wereldberoemd zou worden"

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 9