giraffe Hart van HANDBAL Produktie- verlaging Volvo Car Volleybalvereniging Mintonette' Programma Sporthal 't Mossink Verdiende winst voor Holten in eigen toernooi BSmw Wit pupillen 0 1 winnaar ABS tournooi H0LTENS VOLLEYBAL- KAMPIOENSCHAP mc-. mmè OPENT VOOR U DE GEHELE MARKT MET EEN COMBINATIE IEDERE WEEK 203.500 KRANTEN HUIS AAN HUIS IN TWENTE EN OOST- GELDERLAND Uittreksel uit de besluitenlijst van de vergadering van B. en W. d.d. 27 mei 1980. Verkeersmaatregelen HOLTEN8 NIEUWSBLAD 0 JUNI 1980 - PAO. 5 In de rubriek „Dier in het vizier" geeft Ouwehand Cultureel aardige bijzonderheden over de giraffe, het hoogste dier ter wereld. Jaap Brink schrijft er het volgende over Het oorspronkelijke verspreidingsge bied van de oergiraffe is behalve in Afilka ook gelegen in Eurpa en Azië. Momenteel vinden we de gi raffe met meerdere ondersoorten, waaronder de Rothschild giraffe van Ouwehands Dierenpark, alleen nog maar in Afrika ten Zuiden van de Sahara. In verhouding tot de rest van het lichaam is de kop klein. De behaarde flexibele bovenlip hangt over de onderlip heen, de neusgaten zijn 'lang" en de grote ogen met de lange wimpers staan garant voor een goed zicht. Op de kop bevindt zich een niet ontwikkeld gewei in de vorm van twee tot vijf kleine met huid be groeide stompjes. Alles bij dit ele gante dier is lang, zo ook de smalle stier, de leider, draagt zijn kop met vooruitgestoken kin fier rechtop. Komt hij een lagere in rang tegen, dan buigt deze 'eerbiedig' zijn kop. Het is voor een Jonge stier in het bijzijn van een oudere volstrekt uitgesloten een vrouwetje het hof te maken. Bij een ritueel gevecht wrijven ze o.a. met de nekken langs elkaar. De verliezer slaat niet op de vlucht, doch treedt enkele passen terug. Daama leven ze in volslagen harmonie weer verder. Het giroflehnr» Het hart van een giraffe is een ware motor. Het heeft een gewicht van meer dan elf kg en pompt bij in spanning zo'n zestig liter bloed per minuut door het lichaam. Als de gi raffe zich uitrekt, kan hij een lengte bereiken van bijna zeven meter. Elk lichaamsdeel, hoe ver ook ver wijderd vanaf het hart, moet van bloed voorzien worden. Zeven me ter bloedkolom is echter gelijk aan 500 mm kwik. Om de afstand van het hart naar de hersenen te over bruggen, moet het hart een pompd- ruk overwinnen die gelijk is aan 300 mm kwik. Dat het bloed onder in vloed van de zwaartekracht niet zo maar vanuit de kop terugstroomt, komt door een zeer vernuftig sys teem van in de aderen aanwezige kleppen, die regulerend werken. Daardoor varieert de bloeddruk nauwelijks bij een dier, dat zijn kop vanaf de bodem opricht. Uitgere- De Hoofddirektle van Volvo Car B.V. te Helmond heeft de .Centrale Ondernemingsraad geïnformeerd over het voornemen de produktie in de bedrijven te Bom en Sint Truiden (België) te verlagen. Door de onzekere economische si tuatie, zijn de totale autoverkopen in de meeste Europese landen sterk gedaald. Voor de komende maan den wordt bovendien verwacht dat hierin geen verbetering zal optre den. Dit heeft dan ook gevolgen voor de afeet van de produkten van Volvo Car B.V. Gezien deze situatie en verwach ting, is de Hoofddirektie tot de con clusie gekomen, dat - om té grote voorraden te voorkomen - de ge plande produktie voor Volvo Car B.V. moet worden teruggebracht met 10.000 personenauto's. georganiseerde vV eniorenhandba baby in de Terwijl de langhals uitrust zoekt een vale gier op zijn rug een rust- plekje. kend bij dit hoge dier vindt de ge boorte staande plaats. Het kalf maakt al direct een val van twee meter. Tijdens die val draait het zich om en komt zo gelukkig niet op zijn kopje, maar zijdelings op de rug terecht. De pogingen om te gaan staan hebben al vrij gauw succes, iets wat uiteraard in de natuur ,van het al lerhoogste belang is. Met drie we ken begint het kalf aan vast voedsel en met vier maanden gaat het al herkauwen. Na drie jaar zijn de giraffes geslachtsrijp, de maxi mumleeftijd is twintig tot dertig jaar. js zeer beweeglijke tong. Als bladeter heeft hij deze eigenschappen nodig. Met gemak worden hoge bladeren, knoppen en twijgen 'gepakt'. De met lange doornen bezette acacia- takken beschouwt hij als een lek kernij. De eveneens zeer lange po ten, vóór langer dan achter en ge ducht wapen, dragen een in ver houding kort lichaam met sterk af lopende rug. Hij is een telganger en evenhoevig Volwassen kan hij een gewicht halen van 500 tot 750 kg. De giraffe is een kuddedier. Binnen de groep bestaat een onderlinge rangorde. De hoogst in rang zijnde Door de P.V. „De Bergvliegers" werden voor de wedvlucht Sint Ghislain-Holten (275 km.) inge- korfd. Aankomst eerste duif: 12.25.43 u. Aankomst laatste duif: 13.50.53 u. De vlucht had door de straffe N-W.wind een traag verloop. I-9-16-23, E. Veneklaas, 2- II-13-14-18-19, H. Wlllems; 3-30, H. van Beek; 4-6-22-31-36-37 Comb. Egberts, 5-33 H.J. Aaftink; 8-10 F. Meester; 12-24-25-26 Comb. Schuppert-Krijkes; 15-29-35 A. ten Dam (2); 17-21-32 A. ten Dam (1) 20-28 Joh. Veldhuis; 27-34 G. Steu nenberg. In het dit jaar voor het eerst herens- eniorenhandbaitoernooi, heeft Holten een prima prestatie geleverd. Met de uitnodiging van W.S.V. '38 Deventer, H.VJVI. '70 uit Nijverdal en A.B.S. had Holten een aantal gelijk waardige teams bij elkaar weten te krijgen. In de openingswedstrijd tussen A.B.S en W.S.V. '38 bleek de laat ste ploeg vooral in de tweede helft meer variatie in de aanval te heb ben. A.B.S. moest met een inval lende doelverdediger optreden en zag de wedstrijd verloren gaan met 18-6. In de volgende wedstrijd kwam Holten uit tegen H.V.N. '70. Tot 5-5 ging de strijd gelijk op. Hol ten wist daama een voorsprong op te bouwen (7-5), die echter niet vol doende bleek. In het begin van de 2e helft kwam H;V.N. weer gelijk 13-13. In de laatste minuten wist Holten als nog de winst te pakken. 17-14. Na de pauze kwam Holten uit tegen W.S.V. '38. Dit werd de beste wedstrijd van het toernooi. Tot de rust hielden beide partijen elkaar in evenwicht. In de laatste minuut kwam Holten 1 doelpunt voor 8-7. Na rust speelde Holten zeer be heerst en benutte de kansen goed. W.S.V. bracht meer fysieke kracht in het spel, maar kon ook daarmee ging wending aan de stand geven. Tot groot enthousiasme van het publiek pakte Holten - toch wel on verwacht - de winst met 14-10 In de wedstrijd tussen A.B.S. en H.V.N. '70 ging het tot rust gelijk op Bij rust stond H.V.N. '70 met 7-5 voor. Na rust was het een matige wedstrijd. Een van de H.V.N. spe lers beschikte over een enorm hard schot, waartegen A.B.S geen af weermiddel wist te vinden. Met 12 doelpunten in de 2e helft was deze speler voor het grootste deel ver antwoordelijk voor de 24-16 over winning van H.V.N. '70. In de daarop volgende wedstrijd moes ten H.V.N. '70 en W.S.V '38 uitma ken wie voor de 2e of 3e plaats in aanmerking zou komen, aangezien winst van A.B.S. op Holten zeer onwaarschijnlijk leek. In een span nende wedstrijd waarbij H.V.N. '70 bij rust nog met 9-7 voor stond, wist W.S.V. '38 door een betere conditie in de slotminuten de winst met 14- 11 te pakken. In de slotwedstrijd liet Holten geen twijfel bestaan over wie de sterkste ploeg was op deze dag. Met maar liefst 28-9 werd deze laatste wedstrijd door Holten gewonnen, waardoor de aanvoer der van Holten de eerste prijs en de door de familie Arends beschik baar gestelde wisselbeker in ont vangst mocht nemen. De ein dstanden waren: 1 Holten 3-6; 2. W.S.V. '38 3-4; 3. H.V.N. '70 3-2; 4. A.B.S. 3-0. Ff Mintonette - Abs: 14-13. Op de laatste vrijdag in mei speelde vereniging Mintonette één van haar interessantste tournooien van dit seizoen; het dit jaar voor het eerst gehouden verenigingstour- nooi met ABS uit Bathmen. Alle teams van de Mintonette speelden tegen de gelijkwaardige zestallen uit Bathmen. Door de misschien wat late planning in het seizoen was het wat moeilijk om alle teams compleet te krijgen, zowel hier als bij onze westerburen. Maar tens lotte kon er toch gespeeld worden al moest de kleinste van Heren 3 wel optreden bij Heren 1, wat hij trouwens op een uitstekende wijze deed. Er werden in totaal 9 partijen van 3 sets gespeeld, voor elke gewonnen set kon 1 punt voor de vereniging verdiend worden. In totaal waren er op deze manier 27 punten te ver delen. Het geheel begon om 19.00 uur met de adspiranten. Hier bleek de jeugd uit Holten niet opgewas sen te zijn tegen de jongeren uit Bathmen. De wedstrijden waren wel zeer de moeite waard, er werd goed gespeeld en hier en daar werd door Mintonette toch een setje meegepikt. Meisjes A Mintonette - ABS 0-3; Meisjes B Mintonette - ABS: 2-1; Jongens A Mintonette - ABS 1-2. In de tweede ronde waarin het eerste en derde damesteam moes ten spelen liep de achterstand nog iets verder op Dit kwam vooral doordat Heren 3 van Mintonette tegen de junioren van ABS moes ten spelen. Er was voor onze Heren geen set winst te behalen alhoewel ze streden tot ze erbij neervielen (4). De stand na de tweede ronde was 7-11 voor ABS. De derde serie wedstrijden moesten de beslissing brengen. Dames 2 van Mintonette won overtuigend met 3-0. Heren 2 boekte ook winst voor de vereni ging 2-1. Zo moest de laatste weds trijd van de avond, waarin de beide eerste Heren teams tegen elkaar streden, uitmaken waar de prach tige' wisselbokaal het aankomend jaar in de prijzenkast zou hangen. Beide teams wonnen 1 set zodat de laatste set, uitsluitsel moest geven. De Heren uit Holten wonnen deze set, de uitslag van de wedstrijd was daarmee 2-1 en de totaalstand van de avond: Mintonette - ABS: 14-13. Het was een geslaagde avond, die volgend jaar in Bathmen zijn ver volg zal krijgen. Zowel ABS als Mintonette hopen op deze wijze een goed onderling kontakt mogelijk te maken. Op zaterdag waren er tournooien georganiseerd voor de jongens A en de meisjes B. Bij de jongens waren de wat gerenommeerde teams het Mintonette team duidelijk de baas. Het spelpeil van onze jongens heeft vergeleken met begin van het sei zoen wel een duidelijke verande ring ten goede ondergaan. De stan den afloop: Flash: 8 punten. Zwa luwen. 6 punten, Rivo. 4 punten, Mintonette: 0 punten. Bij de meis jes werd door het niet op komen dagen van één van de teams een andere tournooivorm gehanteerd. Na de poule wedstrijden was er een wedstrijd om de 3e en de 4e plaats en uiteraard een finale. De 3e plaats was na een zeer spannende weds trijd voor de meisjes BA van Min tonette, die Vrivo uit Vriezenveen versloegen met 2-1. De finale werd in 2 sets beslist in het voordeel van Dynamiek uit Goor. De Mintonette meisjes waren voor de aanvang reeds vermoeid, maar zij lieten zien dat de wilskracht duidelijk aanwe zig was De goede opslag en de be tere techniek van Dynamiek gaven echter de doorslag. .Als afsluiting van een lange reeks tournooien vindt vrijdagavond 6 juni om 19 00 uur de strijd plaats om het kampioenschap van Hol ten. Aan deze volleybalwedstrijden mogen alleen volleyballers mee doen die op één of andere wijze in Holten wonen of daaraan verbon den zijn De prijs van deze avond een mooie wisselbeker is beschik baar gesteld door de fam. Arends. Tot ziens in de sporthal. Week van 7-6-'80 tot en met 13-6-'80 Zondag 11.00-12.00 N.M.B. te Deventer Maandag 08.10-15.30 scholengemeenschap; 18.00-22.30 badmintonclub Dinsdag 08.10-15.30 scholengemeenschap; 16.15-22.30 Mintonette; 16.00- 20.15 Instructielokaal - St. SoCuWe Woensdag 08.10-15 30 scholengemeenschap; 16.30-18.00 volleybal, leraren osg; 19.00-23.00 badmintonclub Donderdag 08.10-15.30 diverse scholen; 19.00-21.30 zaalvoetbal, Thomassen Drijver, 16.00-17.50 instructielokaal - St. SoCuWe Vrijdag 08.10-15.30 scholengemeenschap Voor reservering van nog vrije uren in het bovengenoemde week einde. kan men zich vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur rechtstreeks wenden tot de beheerder (sporthal, tel. 3180) Alle overige reserve ringen uitsluitend via het gemeentehuis, afd sportzaken tel 1666). De laatste activiteit voor de Blauw Wit Dl pupillen was dit seizoen deelname aan het toumooi dat georganiseerd werd door A.B.S. te Bath men. Al om kwart voor acht vertrokken de leiders met twaalf jongens naar Bathmen om in poule 5 twee wedstrijden te spelen en poule winnaar te worden om zich te plaatsen voor de eindronde. En dat lukte. De eerste wedstrijd tegen de Witkampers (Laren) le verde een puntje op maar tegen Almen werd de volle bult binnen gehaald (4-1). In de flnalepoule moesten drie wedstrijden van 20 minuten achter elkaar worden gespeeld De eerste ging tegen plaatsgenoot Holten Dl waarvan in de competitie beide ke ren werd verloren. Een sportieve wedstrijd tussen twee hard wer kende ploegen met goeds voetbal maar geen doelpunten <0-0» Blauw Wit won hierna met 2-1 van ABS zodat de laatste wedstrijd te gen Markvogels, die Holten hadden geklopt, de beslissing moest bren gen De vogels hadden in de weds trijden tegen Holten blijkbaar zich zelf overtroffen want tegen Blauw Wit waren ze niet vooruit de bran den Alhoewel Blauw Wit toch ook de nodige minuten in de benen had won ze met 2-0 Dat betekende eerste van de twaalf deelnemende clubs en winnaar van de prachtige wisselbeker die onder groot gejuich door Harry in ontvangst werd ge nomen. Dolgelukkig gingen de jon gens onder de douche om na de op- frisser in opperbeste stemming huiswaarts te gaan Een compli ment voor alle spelers voor inzet, vasthoudendheid en de goede teamgeest! mMflMWtW» m 1. In principe bereid met toepassing van artikel 50, lid 8, Woning wet vergunning te verlenen aan de heer G. Kolkman voor de bouw van een berging bij het zomerhuis Postweg 39; 2. Het verzoek van mevr. A.G. Bos-Meiborg om medewerking voor het oprichten van een theehuis bij het pand Vianenweg 7 afgewe- zen; 3. Aan de heer CP. van Werfeum vergunning verleend voor het kappeD van een boom bij het pand Vianenweg 110; 4. Aan de heer H J. Hulsman subisidie toegekend voor herstel van het rieten dak van het pand Boerendanssteeg 29; 5. Aan de heer G.J. Veneklaas Slots subsidie toegekend voor het herstel van het rieten dak van het pand Tolweg 6; 6 Het bezwaarschrift van de heer B. Protzmann tegen hun besluit tot weigering tot toekenning van een bouwperceel aan Helhui- zerweg 14 ongegrond verklaard; 7. Aan mevr. W. Leemkuil-Ziggers ambtshalve ontheffing ver leend van de aanslag hondenbelasting 1979 over het 2e halfjaar; 8. Aan het hoofd van de o.l.s. Dijkerhoek zal worden bericht, dat geen bezwaar bestaat tegen het gebruik van het zwembad in Loo-Bathmen t.b.v. het schoolzwemmen; 9. Naar aanleiding van een nota van het dagelijks bestuur van de Sportcommissie wordt akkoord gegaan met het beheer van de nieuwe visvijver aan de Aaltinksweg door de hengelsportvereni ging; 10. Overeenkomstig het advies van de groepscommandant der rijkspolitie wordt besloten tot het treffen van tijdelijke ver keersmaatregelen voor de Borkeldsweg en de Landuwerweg i.v.m. de op 14 juni a.s. te houden regionale buitendag van de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Overijssel. U kunt zich voor het inwinnen van informatie over de zaak self, dan wei over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepsschrift in verbinding stellen met de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat zij bij hun besluit van 13 mei 1980 nr. 26 in het belang van de vrijheid en veiligheid van het verkeer hebben besloten a. door plaatsing van bord 8b van bijlage n van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens aan de Molenbelterweg en bord 9 van bijlage II van genoemd reglement aan de ontsluitingsweg serviceflat „de Molenbelf'-hockeyveld, de Molenbelterweg aan te wijzen als voorrangssplitsing ten opzichte van genoemde ontslui tingsweg; b. bórd 14 van bijlage n van het R.V.V., geplaatst aan de Molenbel terweg tegenover de onder a. genoemde ontsluitingsweg, te ver wijderen en in plaats daarvan aan genoemde ontsluitingsweg voor de aansluiting op de Molenbelterweg bord 46 van bijlage II van het R V V (verboden linksaf te slaan) te plaatsen; c. door plaatsing van bord 49 van bijlage n van het R.V.V. bij de aangelegde inham aan de Burg. van der Borchstraat een parkeer verbod in te stellen; d. door verplaatsing van de borden 6 en 7 van bijlage n van het RVV. aan het begin en/of einde van de Burg. van der Borchstraat, door plaatsing van borden 9 van bijlage II van genoemd regle ment en het aanbrengen van haaietanden ter weerszijden van de oversteekplaats voor fietsers en bromfietsers in de Burg. van der Borchstraat, en plaatsing van bord 7 van bijlage n van genoemd reglement meteen onderbord met het opschrift „na 50 m" aan het ten noord-oosten van de Deventerweg gelegen fietspad op circa 50 meter van bedoelde oversteekplaats, de wegkruising, gevormd door de Burg. van der Borchstraat en het ten noorden van de Deventerweg gelegen fietspad, aan te wijzen als voorrangskrui sing, zodanig dat aan bestuurders op de Burg. van der Borch straat voorrang moet worden verleend. Van bovenvermelde besluiten zijn afschriften verzonden aan de instanties, die krachtens wettelijk voorschrift in het bezit daarvan dienen te worden gesteld. Iedere belanghebbende kan op grond van artikel 135 van het R.V.V. tegen dit besluit beroep instellen binnen dertig dagen na de dag, waarop dit besluit ter openbare kennis is gebracht. Dit beroep dient aan Hare Majesteit de Koningin te worden gericht, doch bij de Commissaris der Koningin in Overijssel te Zwolle te worden inge diend. Holten, 6 juni 1980. Als officiële afsluiting van het seizoen op het gebied van toernooien wordt a.s. vrijdagavond tussen 7 en 11 uur in de sporthal 't Mossink het kampioenschap Volleybal van Holten verspeeld. De organisatie ge schiedt door Mintonette in samenwerking met mevr. Truus Arends de kantinebeheerster die ook de prijzen beschikbaar stelt. De deelnemende teams zijn sa mengesteld uit volleyballers die nu of in het verleden enigerlei band met het dorp hebben of gehad heb ben Zo zien we onder de deelne mende teams ploegen die dit tour- nooi als een reünie zien maar ook teams die op een wat hoger niveau willen spelen dan op de traditionele recreanten tournooien Gaat het op genoemde tournooien namelijk vooral om het gezellig spelen van volleybal, nu zal er meer om de punten gestreden worden De win naar van het toumooi zal de „Truus-bokaal" als wisselprfjs mee naar huis mogen nemen doch zal het volgend seizoen deze trofee weer moeten verdedigen. Vrijdag avond 6 juni dus om zeven uur be gint de strijd Er zijn negen deel nemende teams Mintonette rekent op een grote publieke belangsteL ling! De prijzen zullen worden uit gereikt door de voorzitter van de sportcommissie de heer Rus te blei

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5