Scholengemeenschap AL WEET U DA T: OVER STEENBAKKER MARILY0N LGYSEN - de globe Uit het politierapport BIOSCOPEN ALMELO Expositie in textielmuseum MEDISCHE DIENSTEN AGENDA reisburo J'?« KERKDIENSTEN 27 MC koos definitief bestuur III (Slot) S. BAKKER TUINMACHINES HOLTENS NIEUWSBLAD - 6 JUNI 1980 - PAG. 3 Aan de Scholengemeenschap Hol ten zyn voor het eindexamen „At heneum"' geslaagd de kandidaten: Ria Aaltink. Nic Arf Wim Baltes, Anne Marie Bogers. Wim Boode, Wouter Dhert, Petra ter Doest. Jan Egberts, Teja Feith, Gertjan Kolkman, Jan Masselink, en Hans Welting allen te Holten Ellen v d Berg. Hendrik Luttikhedde. Wim Minkjan, Ria Nyenhuis, Chris Stoelwinder en Victor Chel te Mar- kelo, Cora van Berkel, Haarle Henk Dijkhuis, Jan Jansen, en John Wisse te Goor Ina ter Horst, Ambt Delden. Wim Schutte. Laren, Erik Verbraeken en Henk Wijbenga te Bathmen. Geslaagd voor MAVO 3 Erica Valk. René Schoenmaker, Liduin Schoorlemmer. Loes Mal- jers. en Trudie Trekop. Holten Gi- nie ten Brummeler, Raalte Silvo Exterkate, Goor; Gerdy Koster, Rljssen. Connie de Visser, Markelo, Willeke v.d Maat, Zuna. Voor eindexamen MAVO 4 Slaag den: Connie Admiraal, Johanna ter Beest, Bert Boode, Evert Dale mans, Ad Duijn, Tejo Duijn, Ronnie Geus, Jan Haverslag, Tanja Hess, Frank Heijda, Rob v.d. Heij den, Coen van Hoevelaak, Ienke Hofman, Karin Jalving, Ria Jan sen, Hilde Klein Burink, Theo met De Globebeteruit elefoon 05483-2630 NED. HERV. KERK 8.30 u en 10 15 u ds CC Ad-' dink Uitgangscoll Kinderbe scherming/Jeugdwelzijn. Oppasdienst mevr Louws- Wissink en Heieen Wiebma. GEREF. KERK 9.30 uur Bevestiging van ambtsdragers) en 19 15 uur ds GWH Peddemors In beide diensten is de le coll voor de diaconie en de 2e voor rente en aflossing. Klndernevendienst (klas 3) mevr Beldman-Slootweg). Oppasdienst mevr Tromop- Prins. Ingrld Stam, mevr Rietman Klein Nagelvoort (res.) Mevr. Schuppert- Velthuls. mevr Van Wilsum-de Boer, mevr. Stam Bosschers (res.). R.K. KERK (geb „Irene") Zaterdag 17 00 uur - zondag 9 30 uur. DIJKERH0EK 9 30 uur ds W Vons Uitgangs collecte Kinderbeschermingen Jeugdwelzijn. 0KKEN&R0EK 9 30 uur ds W G van der Lecq uit Bathmen Ultgangscollecte Kinderbe scherming en Jeugdwelzyn NIEUW HEETEN Zaterdag 19 00 uur - zondag 8 00 en 11 00 uur Klein Lankhorst, Peter Koetsier, Adinda Kuipers. Dick Megelink, Rob Meijerink. Gerrit Nijland, Bea Pinkert. Agnes Poppe, Frits Rede- ker, Truus Ulfman. Joel van der Ree, Erik Schippers. Femke Sijt- sema, Joke Tempelman, Anneke Trotsenburg, Hettie Wevers en Jacquelien Zwolle allen te Holten. Marion Abels, Simon Does, Gerrit Gerritsen, Marijke Gores, Marian Heitink, Jolande Kempers, Dini Ruiterkamp, Monique Slag, allen uit Goor Elly van Aken, Nieuw Heeten Jeroen Alberts, Géke Kremer. Berto Nijland en Evert Vruggink, Rijssen Annet Bolder- ink, Gertine Hofstede, Ronald Hulst. Jacqueline Klavers. Marieke Langenbarg. Arjan Lensink, Re- nier Stegeman. Anita Tuiter, Helga Klunk, Freek Wibbelink, Bettie Wiltink en Rate van Witzenburg te Bathmen Bert Bronsvoort, Hend- rika Haverslag en Miny Oosteneng, Okkenbroek, Jolande Dollekamp, Rina Gerritsen. Arie Jan de Graaf, Lieuwe Hellinga. Ina Huisken, An- nete Klumpers. Dirk Klumpers, Herman Krabbenbos, Hilco Kok, Harrie Lobeek, Gerrie Lodeweges, Agnes Nyenhuis, Aleid Nijland, Marian Oosterbeek, BertRoessink, André Steunenberg. Evelien Veen- huizen, en Ina Veneman, allen te Markelo Dick Jansen en Joke ter Welle, Laren Rita Smeenk, Hee ten Chris Twisterling, Haarle. Hermen Tijhof, Nijverdal. Voor het eindexamen HAVO slaagden: Wilma Aanstoot. Diana Abels. Ma rion van Achthoven, Ineke v d Berg, Jolanda vd. Broek, Eddy Dijkstra. Robert Exterkate. Koen Fokker, Wouter Gerritsma, Ineke Jansen. Anke de Jong, Trienke de Jonge, Irma Krug, Paul Leydek- kers. Oene Boonstra, Renate Mei- nen, Ria Mollink, Patty Mollema, Tjeerd Plantinga, Willy Poliste, Piet Rijsdijk, Gerard Schonewille, Reinier Schreurs, Els Tempelman, Bert Wensink, allen te Goor Anita Admiraal, Fred van Aken, Hans Beeftink, Karei Brummer, Hans Hoek, Ernst v.d Ende, Jannet Ger- vedink Nijhuis, Manda Groteboer, Jolanda Kap, Henk steven Klein Burink, Johanna de Koff, Femmy Kolkman. Gerrit Kroon, Janneke Lubbersen, Roland Schmets, Henk Steunenberg, Richard Voortman en Ingrid Wille allen te Holten. Hermien Baltes, Annet Duiven, Erik Dijkerman. Judith Eijkhoudt, Ans Höften, Geja Groot Brons voort. Diana Hoekman, Monique Hulst, Camilla van Kampen, Dick Markvoort, Bennie Nijkamp, Fons Smit. Monique Wijngaard. Bath men Marion Beltman. Erna Got- lieb. Pieterjan Huysse, Christa Kremer, Rita Ligtenberg, Jim Smit, Elsbeth Streefkerk, Joyce van der Veen, Benny van het Veld, Marion Willemsen en Femmie Wol- tersom te Rijssen Peter Berg. Zet ten Dirk Bielderman Laren Han Hodes, Delden. Hilda Olydam, Ambt Delden. Marian Klijn Vel- derman. Schalkhaar Mannie Klijn Velderman, Heeten Henriëtte Eel- derink, Joke Eertink, Dedi Kui pers. Luc Kok. Marjan Koops, Jan Kranenberg Alie Kuipers. Henk Lonink, Miranda Lonink, Johana Schreurs. Marijke Terpstra, Bert Wagenaar. Gerard Wissink. allen te Markelo Inge Meijer. Enter. In de in de kantine van camping „De Holterberg' gehouden leden vergadering werden als bestuurs leden van de onlangs opgerichte afd Holten 27 MC gekozen de heren J Bollée. voorzitter. J Reinaardus. secretaris en Dick Schipper, pen ningmeester. Na veel wikken en wegen werd de vereniging „ge doopt" met de naam Holtense Communicatie Zendamateur Ver eniging (HC ZV i Na de bestuurs verkiezing werd het huishoudelijk reglement doorgenomen en werden enkele vragen door de voorzitter beantwoord Na afloop van het offi ciële gedeelte werd een verloting gehouden met aantrekkelijke prijzen die beschikbaar waren ge steld door het Wegrestaurant Hol ten en vishandel Reinaardus Het verenigingsadres van de „HCZV" is Dick Schipper, Kolweg 74, tel. 1359 Het zo weer 28 juni is HMV voor de derde maal in successie een grandioze boeldag annex rommelmarkt gaat houden U op deze dag voor een habbekrats meubelen voor een student etc kunt kopen. Een uitzet voor een schijntje te koop is. Spulletjes uit de tijd van Opoe altijd welkom zijn. Het batig saldo nog steeds bestemd is voor het uni formfonds van H.M.V. Nieuwe leden ook een nieuw pak zullen moeten hebben. Als er nog spullen op te ruimen zijn een telefoontje voldoende is. De supportersvereniging U dan zo snel mogelijk van de goederen afhelpt. Weet u de telefoonnummers nog 3429 H.J. Pinkert of 1693 J.J.W. Bluemink. Ondertrouwd: H Nymeijer. oud 27 jaar. Wierden en Z H O vermeen, oud 22 jaar. Holten. Gehuwd: J H Dijkslag. oud 30 jaar, Olst en T G Bleyenberg, oud 21 jaar, Holten, W A Wynberg. oud 28 jaar, Diepenveen en B Podt, oud 22 jaar. Holten, W Roseboom. oud 29 jaar, Veenendaal en B M Veldhuis, oud 29 jaar. Nunspeet. Overleden: L F Meyerink-Tromop. oud 66 jaar. Holten (overl te De- venten. C G M Mijinke-Bakker. oud 74 jaar, Holten (overl te De venter). Dit slotartikel gaat over de nazaten van de Holtense predikant P. A Steenbak ker Morilyon Loysen. Uit zijn eerste huwelijk met Neeltje van der Spek wer den drie zoons en een doch ter geboren. De oudste daarvan is Jan Elisa, ter wereld gekomen op 20 juni 1896 te Lexmond. Hij werd in 1924 kandidaat bij het provinciaal kerkbe stuur van Friesland Na van 1 december 1924 tot 1 april 1925 hulpprediker in het Groningse Uithuizen te zijn geweest, werd hij op 21 juni 1925 predikant in Oost- en WesVGraftdijk (N.-H zo dat hij binnenkort zijn 55- jraig jubileum mag herden ken. In 1947 werd hij predikant in het Gelderse Angeren, waar ook zyn oom ds A Vink werkzaam is ge weest In zijn Angerense tijd heeft hij in 1956 in de hervormde kerk van Holten evenals dr Jacob Bax een rede uitgesproken in verband met de herdenking van het 50-jarig bestaan van de school met de bij bel Per 1 mei 1962 werd ds J E Loysen geëmeriteerd In 1970 woonde hy in De Wyk (Dr Op 15 februari 1974 - hy was toen woonachtig in Holten - berichtte hy in Holtens Nieuws blad, dat zyn vrouw Adrlana van Driel op 12 februari tevoren op 80- jarige leeftyd was overleden Zij werd op zaterdag 16 februari d o v in Holten begraven Ds J E Loysen vierde 20 Juni 1976 zyn tachtigste verjaardag Twee dagen later recipieerde hy in ge bouw „Irene", waar hy de avond besloot met een medidatie naar aanleiding van psalm 103 Hy zei ook zeer getroffen te zyn door zo veel vriendelijkheid en hartehjk- heid welke hy ervoer als een post- hume huldiging van wyien zyn va der Enkele weken daarna betuigde hy door middel van een advertentie ln Holtens Nieuwsblad zyn erkente- Üjkheid voor het betoonde medele ven „De dank zy boven alles aan God. die my In Zyn dienst wilde gebruiken en my hiertoe leidde", zo besloot ds Loysen Op 24 maart 1978 kondigde hy aan, dat hy per l april dov zou verhui zen naai Houthem St Gerlach by Valkenburg Een dag vóOr zyn verte rek nam hy in „Irene" afscheid van vrienden en kennissen. De tweede zoon is Jacobus Arnol- dus S M Loysen Ook hij aan schouwde in Lexmond het levens lichten wel op 7 maart 1898 In 1924 werd hy evenals zijn broer kandi daat in Friesland In Erica Dr is hy vanaf 14 september 1924 evan gelist geweest en op 14 augustus 1927 werd hij aldaar hervormd pre dikant Kort na de tweede werel doorlog werd hy predikant in al gemene dienst vcor geïnterneerden om bijna twee jaar later (3 oktober 1948) te worden verbonden aan de hervormde gemeente van Tilburg, waar op 10 april 1963 zijn echtge note G Kooyman, geboortig van Terschelling, overleed Met ingang van 1 mei 1963 werd hem emeritaat verleend Dit bete kende echter niet, dat hij ermee ophield, want ruim twee Jaar was hij geestelijk verzorger van het studentensanatorium in Laren (N-H) Vanaf 5 september 1965 was hij in Engeland „minister Oakland's Congregational Church Shep herd's Bush" en woonde toen in Hampstead In 1978 verscheen van hem een in het Engels geschreven boek ..True to Life", waarin hij het christelyk geloof plaatst in het raam van het moderne wereld beeld Het christelijk geloof kan nu nog beter uitkomen en behoeft niets van zyn klassieke wezenlijke inhoud te verliezen, mits dat geloof maar volledig is gebaseerd op erva ringen, of. om het ouderwets te zeg gen, bevindelijk is(zie „Trouw" van 11 mei 1978) Toen ik onlangs telefonisch con tact had met ds J A Loysen deelde de 82-jarige mij mee. dat hij het erg druk had met het schrijven van een tweede boek Zowel in Holten als in Hilversum heb ik enkele malen by hem gekerkt In holten - het was meen ik in 1943 sprak hy over de tekstwoorden „En hij reisde zijn weg met blydschap" Hy begon zijn preek - zeer toepasselijk voor die tyd - met deze reiziger naar zijn persoonsbewys te vragen Ds J A Loysen woont thans te Bilthoven xxx De derde zoon was Jacob Johannes Steenbakker Morilyon loysen Zyn wieg stond ln het Zeeuwse Colljn- splaat. waar hy op 20 november 1899 werd geboren Na ter secreta rie van de gemeenten Ryssen (vo lontair» Schoonhoven en Boskoop werkzaam te zyn geweest werd hy in 1946 burgemeester van Benthui zen de plaats waar ds L G C Le- deboer op zondag 8 november 1840 als hervormd predikant de gezan genbundel en de synodale regle menten van de kansel wierp om ze daarna ln aanwezigheid van de gemeenteleden in de pastorietuin Op 28 mei is uit een snackbar rond 22 15 u een bedrag van f85.- ont vreemd Van de dader ontbreekt elk spoor, een onderzoek is inge steld Op 28 mei vond een aanrijding plaats op de Lar#»seweg t.h v het Kosterspad De 10-jarige M.J S raakte het achterwiel van een door de 22-jarige JAP bestuurde trac tor S kwam ten val en moest naar het ziekenhuis voor nader onder zoek. Op 28 mei is bij de Chevron getankt zonder te betalen Het was een witte Mercedes, waarvan verder geen gegeven bekend zyn Op 29 mei zyn acht ruiten inge gooid by de Chr School ,De Scha kel" aan de Boschkampsstraat Het onderzoek loopt nog. de daders zijn bekend en zullen allemaal op het matje moeten komen Op 30 mei raakte J B uit Terwolde gewond toen hij ten val kwam met jjyn fiets, t.h v de picknickplaats in de Holterberg J B werd. met ver- moedeiyk rugletsel, overgebracht naar het St Geertruidenzieken- huis te Deventer J B reed met zyn klasgenoten over de Toeristenweg. te begraven met de woorden „Daar liggen moeder en kind by elkaar" Van burgemeester Steenbakker M L vond ik enkele foto's in het boekje „Kent u ze nog... de Be- nthuizenaren?" Na zyn pensionering vestigde hy zich te Gouda, waar hij in 1970 over leed zyn dochter is werkzaam ter gemeentesecretarie aldaar, terwyi haar broer P A Steenbakker M.L. woonachtig is in Baarn. XXX De dochter Bastiana Jacoba Jo hanna aanschouwde op 18 maart 1904 in Holten het levenslicht Toen zij ruim één jaar oud was over leed haar moeder Blykens het oude bevolkingsregister is deze dochter op 29 april 1918 vertrokken naar Doetinchem Zij woont thans als gepensioneerd onderwyzeres in Heerlen. Op 6 december 1907 kwam de zoon Hendrik Frederik in Holten ter we reld Hy werd geboren uit huwehjk van ds P A Steenbakker M L en Hendrika Frederika Heyer De geboorte-aangifte werd gedaan in tegenwoordigheid van twee getui gen. zyn de de 56-jarige landbouwer Willen Reilink en de commies ter secretarie Albertus Galenkamp, neef van burgemeester K Galen kamp. Hendrik werd predikant in de kerk van Engeland en was gehuwd met Joyce Gow Hun vier kinderen wo nen in Engeland Op 3 april 1975 ontsliep hy op 66-jarige leeftyd Hij werd begraven op het kerkhof van Ayot St Peter, de laatste gemee nte, welke hy heeft gediend Hilversum W Otten BIOSCOPEN ALMELO (6 t.m 11 juni( PALACE vr ma dl 14 30 20 00 uur Monthy Python s life of Brian za zo 18 45 21 00 idem wo 20 00 uur idem za zo wo 14 30 uur Jungle boek alle leeft V AROSSIE AU vr ma dl wo 14 30 20 00 uur Once upon a time in the west. 12 jr za '20 00 uur idem za 23 15 uur Erotische capriolen van een deurwaarder. 18 jr ERKEND TANDTECHNIKER Reparaties kunstgebitten, klaar terwijl u wacht Uitsluitend na tel afspraak Zwaluwstraat 31. Goor Tel 05470-4113 Vanaf 17 mei tot 1 september is in het textielmuseum Espoortstraat 182 te Enschede een tentoonstel ling te zien, getiteld „van boks en boezeroen" Hierby wordt de kle ding van boerenbevolking en ar beiders in Twente van plm 1750- 1940 aan de orde gesteld Door en kele sociale aspecten te belichten wordt geprobeerd een algemene indruk te geven van het. dagelyks leven Het interessantste gedeelte is ongetwyfeld de tyd rond het be gin van de 20e eeuw de tyd van de grote industrialisatie, toen een ge deelte van de boerenbevolking de finitief in fabrieken ging werken en er velen, vooral uit de noordelyke provincies hier een arbeidsplaats vonden Er had toen een snelle wis seling plaats van een streekeigen kleding naar een vry algemeen kle- dingbeeld Tentoongesteld zyn zoveel moge- ïyk authentieke kledingstukken, kleine realia, prenten foto s en postzegels, die op dat onderwerp betrekking hebben In een door foto's tekeningen en platen verluchte publicatie, die in het Textielmuseum te verkrygen is, is een samenvatting van deze episode neergelegd Openingstyden dinsdag-zaterdag 10 12. 14-17 uur Zondag 14-17 uur, maandag gesloten. NimtSXICHTlMG Nederland GiRO 3 88 OOO Op. 31 mei vond een aanrijding plaats tussen een personenauto en een ree De personenauto werd bestuurd door A.JM t H uit Raalte de auto liep lichte schade op. de ree stierf ter plekke Op 31 mei is op de S 14 een aan hangwagen die achter een person enauto gekoppeld was gekanteld De twee paarden in de aanhangwa gen konden uit hun benarde positie bevrijd worden Daar de bestuur der niet de vereiste papieren bij de auto en de aanhanger had. zoals aanvullingsblad en registratiebe wijs, zal proces-verbaal worden op gemaakt. Op 1 juni is een winkelruit van Ter Harmsel aan de Stationsstraat vernield, vermoedelyk is de ruit in geslagen omdat er geen voorwerp gevonden werd waar eventueel de ruit mee ingeooid zou kunnen zyn, het onderzoek is gaande Op 1 juni vond een aanrijding plaats tussen een motor en een personenauto op de Markelose- weg/Rijssenseweg De door de heer H N bestuurde personenauto ver leende geen voorang aan de door de heer G G bestuurde motor, de auto werd licht beschadigd en de heer G werd licht gewond. Op 2 juni heeft de plaatseiyke brandweer en de E H B O een oe fening gehouden, waarby het ging om een (nagebootst) verkeerson geval Door de politie werd ter plaatse assistentie verleend Op 3 juni had een aanrijding plaats op de grote parkeerplaats van de Canadastraat tussen twee person enauto s de botsing vond plaats op de inrit van de parkeerplaats waar de bestuurders elkaar niet gezien hadden Het bleef by lichte materiële scha de. VRIJDAG 6 JUNI 19 30 uur Balletuitvoering ln ge bouw .Irene' 8-18 juni Inschrijving leerlingen muziekschool Holten- Ryssen. bij mevr Vuuregge. Tuinstraat 16. tel 1873 (zie adv i ZATERDAG 7 JUNI stratenvoefc- baltoumooi op .Meermanskamp" ZONDAG 8 JUNI: 14 00 uur Discobal in café „De Wlp- pert" (zie adv 19 30 uur Dansen ln bar dancing „Boode' Bathmen izie adv 20 00 uur Dansen in bar dancing „,'t Boekje' Bathmen izie adv MAANDAG 9 JUNI 19 30 uur Ruilavond Holtense Postzegelclub in hotel Vosman DINSDAG 10 JUNI Uitstapje plaatseiyke afd. O L.M. naar Duitsland 20 00 uur Jaarvergadering EHBO afd Holten in hotel „Vosman". WOENSDAG 11 JUNI 14 30 uur Schaakexamen Lagere Schoolleerlingen voor ..Torendi ploma' in de kantine van S V „Holten' Meermanskamp Belang stellenden zyn harteiyk welkom! ZATERDAG 14 JUNI 10 00 uur Aanvang Regionale bui tendag Stichting Paardrijden Ge handicapten Terrein aan de Lan- duwerweg by manege Teun Bel- dman. ZATERDAG 21 JUNI 19 00 uur Start oriénteringsrit M.A C „De Holterberg" by café „De Biester" WOENSDAG 25 JUNI Puzzeltocht per fiets afd Dyker- hoek Ned Bond van Plattelands vrouwen. ZATERDAG 28 JUNI 15 00-17 00 uur „Open-Huis" Inter kerkelijke recreatiecommissie Be zichtiging nieuwe kiosk op de Bor- kel D Van Kollaar- 11, Goor Tel 05470-3332 Dealer van: HONDA Cirkelmaaiers ALPINA kettingzagen ook voor onderhoud oud |j ARTS J F Sijtsema, Keizersweg 32, tel 35 53 Spreekuur 11 00 uur en 16 00 uur WIJKVERPLEGING Zr M Maarse. Hemeltjes kampweg 29 Diepenveen tel 050709 25 30 b g g 05700 2 27 00 Weekenddienst gaat in vrijdag avond om 18 uur en eindigt dinsdagochtend om 8 uur Ty dens de weekenddienst kunt u de wyk verpleegkundige m ieder geval bereiken s morgens van 7 7 30 uur en tussen de middag van 13-14 uur Spreekuur en af halen vaart verpleegartikelen maandag t/m vrydag van 13 30-14 uu, wykgebouw Stich ting Kruiswerk, Gaardenstraat, tel 14 36 ZIEKENVERVOER AMBULANCEDIENST Telefoon dienstdoende arts of alarmnummer 0011. OPEN BEJAARDENWERK Tafeltje dekje Inlichtingen tel. 12 01 en 15 17 ZUIGELINGEN CONSULTATIEBUREAU Elke donderdag van 8 15 11 30 uur in wykgfcbouw St Kruis werk, Gaardenstraat. FYSIOTHERAPIE Alle werkdagen wykgebouw St Kruiswerk Gaardenstraat ZIEKENFONDS Elke vrijdag van 8 30-10 uur spreekuur wykgebouw St. Kruiswerk, Gaardenstraat 31. STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING „MIDDEN OVERIJSSEL" Bureau Groene Knusgebouw, Gaardenstraat 31, Holten, tel 05483 27 84 Spreekuren. Algemeen maat- schappelyk werk maandag t/m vrydag van 8 30-9 30 uur en vol gens afspraak Gezins en be jaardenverzorging maandag t/m vrydag van 8 30-9 30 uur Te lefonische hulpdienst tydens het weekeinde 05486-1 64 65. TANDARTS H Scheffer Prinses Juliana- piein 12 Goor. tel 05470-25 00 Spreekuur spoedgevallen. 17 00-17 30 uur DIERENARTS W C W Wamelink, Houtweg 18. tel 05483 20 04 GEM. ENERGIEBEDRIJF Storing elektriciteit en gas- voorziemng, tel 18 14 POLITIE Tel 13 52 en'28 56 Na 18 uur bel len Ü52U0-7 12 34. BRANDWEER Tel 22 22 «dag en nacht)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3