^59 OO QtmiimmntlhMk 3&AW wonnink alles in hand Vn 135.- LAMMENS HEDENAVOND K0EKAKTIE Snniiitlc BAAN- BEHEERDER REGIONALE BUITENDAG 9 149.50 jeans shop kleimelderman bv SAUNIER KEUKENGEISER stofzuiger elektro verwarming sanitair dakbedeklsixig m HUISSLEUTELS AUTOSLEUTELS Z.V.V. „BLAUW WIT" /PIEU6DAFDEUNG Tennisclub „Holten" zoekt iemand voor bet schoonmaken van de kantine De razendsnelle Agfa föOTOR-pocket bij ons nóg voordeliger. Tot (50f- terug voor monde camera. Fotografie Henk muider STICHTING PAARDRIJDEN GEHANDICAPTEN HOLTEN Hoogste tijd voor het buitenonderhoud Wij helpen met aanbiedingen en advies LAKR0LSET rLAKTAFEL MEER KEUZE, MEER SERVICE J.H. Maats en Zn. B.V. INSTALLATIEBEDRIJF HOLTENS NIEUWSBLAD 30 MEI 1980 PAO. 2 JAN HEUSTEB en TRUUS VINCENT gaan trouwen op 8Junla.s. om 13.45 uur ln het Oemeen- j feehuls te Holten j Gelegenheid tot feliciteren van 3.0&-4.30 uur ln het Café-Restaurant „De Poppe" te Markelo Deventer Begonia straat 37 Holten - Waardenborchstraat 38 Toekomstig adres: Oostennaatsdbk 6, Bath men In plaats van kaarten Op donderdag 5 Juni a.s hopen wij HJ. NIJKAMP G. NUKAMP-P AALMAN samen met kinderen, kleinkinderen en achter kleinkind onze 50-Jarige echtvereniging te geden ken kunt cms hiermee feliciteren van 14-17 uur in Café-Rest. „Het Bonte Paard" ln Dbkerhoek Holten 7451 NE Zn plaats van kaarten Vrijdag 6 Juni D.V. hopen wij met onze kinderen en kleinkinderen ons 40-Jarig huwelijksfeest te vieren H. STEVENS TJ. STEVENS-WEGSTAPEL ■7431 NE Holten, Beusebergerweg 52 Zij die ons hiermee wUlen gelukwensen, worden vrijdagsavonds na 19.30 uur in Café Restaurant „Het Bonte Paard" in Dljkerhoek verwacht 1655 1980 „De Here eegene u uit Slon" Op 28 mei 1955 werd met deze tekst het huwelijk bevestigd van onze ouders N. RENSSN NLG. RENSEN-BOOS Dit feit hebben wQ op 26 mei dankbaar herdacht Als u hen wilt feliciteren, bent u hartelijk welkom op 31 mei van 15.30 tot 17.30 uur in restaurant „Het Bonte Paard" in Dbkerhoek Run dankbare kinderen: Nico en Loes Wim en Gerda Ria Marinus Harry Teunls *451 AH Holten, mei 1880 Lageweg 11 Bib en dankbaar hopen onze lieve ouders HJ». OLYDAM en H. OLYD AM-MEILINK op dinsdag 3 Juni hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. 7471 JD Goor, mei 1980 5 133 Zb, die hen daarmee willen feliciteren, zbn van harte welkom *s avonds na 19.30 uur ln café „De Zon", Kerkplein 20, Goor. In plaats van kaarten Dankbaar en blij hopen wij D.V. op 8 Juni a.s. met onze kinderen de dag te herdenken dat vdj 25 jaar getrouwd zbn G. HULSMAN W.A. HULSMAN-VAN HARTEN „Ik de Here ben uw God" (Psalm 81:11a) Mei 1980 Woestenweg 6 7738 PN Witharen Gelegenheid tot feliciteren op maandag 9 Juni van 15.30-17.00 uur en 's avonds na 19.30 uur in zaal „Relmink" te Lemelerveld Op 24 mei j.l. is plotseling overleden, op 64-Jatlge tbd, mijn lieve man, onze Qjne vader en opa en mbn trouwe baas Leen van der Steen cbn leven was sorg voor ons allen Holten: Q.W. van der Steen-Bulten Celmsehate: Ans en Bert Robert en Marieke Almelo: Janny Goya Holten, 29 mei 1980 H. J. Wanslnkstraat 2 De crematie heeft in besloten kring plaatsgevon den Heden bereikte ons het droevige bericht dat plotse ling is overleden ons medebestuurslid de heer Leo v/d Steen Jarenlang heeft hl) zich op zijn eigen, deskundige manier ingezet voor onze bond Moge de Heer hem de eeuwige rust schenken Wi] wensen zbn vrouw, kinderen en kleinkinderen de kracht toe, om dit grote verlies te dragen Afdelingsbestuur Industriebond FJJ.V. Holten Holten. 26 mei 1980 De afd. Holten van de P.N.V. geeft met leedwezen kennis van het overlijden van haar lid. tot voor kort penningmeester Leo van i Steen Zbn vriendschap, plichtsbetrachting en nauwge zetheid zal voor ons een blbvende herinnering zbn Moge zbn echtgenote en kinderen de kracht ont vangen dit grote verlies te dragen Bestuur en leden F.N.V. afd. Holten Holten, 24 mei 1980 Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze geliefde schoonzuster en tante Lino Tramop echtgenote van A. Meberink op de leeftijd van 66 jaar Moge 's Heeren nabijheid haar man en kinderen tot troost zbn in deze moeilbke dagen Holten: fam. G. Dij kink fam. O. Meberink Wed. J. Dbkink Canada: fam. H. Stol te Holten, mei 1980 Dankbetuiging Omdat het voor ons onmogelijk is een leder persoonlbk te bedanken voor de overweldigende belangstelling en het betoonde medeleven, na het overUJden van mbn lieve vrouw, onze moeder en oma, zeggen wb u allen hierbb hartelijk dank. In het bbzonder bedanken wljdr. tv* Couwelaar voor zbn toegewbde zorg. Uit aller naam, J. Stam Mei 1980 Valkenweg 8, Holten Dankbaar en bib hopen onze ouders G J. NEKKERS WJ. NEKKERS-NULAND op maandag 9 Juni 1880 hun 25-Jarig huwelbk te herdenken Johan en Saskla Bert Stokebrand 178 7208 ER Zutphen Gelegenheid tot feliciteren: vrbdag 13 Juni 1980 's avonds na 20.00 uur ln café-restaurant „Den El- ter", Emmerikseweg i, te Zutphen (aan de weg Zutphen-Baak). Bb deze willen wb ledereen hartelijk bedanken voor de vele gelukwensen, bloemen en cadeaus'*, die wb ter ge legenheid van ons huwelbk mochten ontvangen Mede door U allen is het voor ons een onvergetelbke dag geworden Herman en Bertha 800de 7431 LV Holten, mei 1980 Dljkerhoekseweg 16 Voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus, bb ons 50-Jarlg huwelbk ontvangen, willen wb langs deze weg een leder hartelbk bedanken Het ls voor ons een onvergetelbke dag geworden M. Jeurllnk H.J. Jeurlink-Blankena 8112 TJ Nw. Heeten, mei 1980 Hem M 22 wy Hiermede betuigen onze oprechte dank familie, buren en kennissen na het overUJden van onze vader, groot- en overgroot vader HENDRIK OOSTERVELT Uit aller naam fam. Oostervelt Borkelt 3 7482 PD Rijssen Constantijnstr. 21-23 Nijverdal ff1 ten bate van de (zie bericht) n Gun U\A/ bedrijf en Uzelf de luxe van, van Hoevelaak Holten tel. 05483.1530. MIDGETGOLFBAAN „H0LTIR8ERG" voor halve dagen (ook zeer geschikt voor 65-plusser) Inlichtingen: Administratiekantoor J. BEUMER Stationsstraat 6, Holten Tel. 05483-2136. OÖGMETING CONTACTLENS VLOEISTOFFEN Oranjestraat 34 Holten op maandag voor- of namiddag Inl. tel. 3463 De laatste ontwikkeling, op het gebied van de pocketcamera is de Agfa motorpocket Met deze camera bent u, dank zij het volledig automa tische filmtransport, altijd klaar voor de volgende opname. De Agfa motorpocket kan tij dens het transport gewoon aan het (f oog blijven, zodat u geen fiaktie van de aktie hoeft te missen! Profiteer nu van onze voor delige aanbieding. Verkrijgbaar in drie uitvoerin gen: 901E - 901S - 901 vanaf Oranjestraat 29, Holten Telefoon 05483-1889 nodigt uit* al haar leden, donateurs, sponsors, begunstigers en geïnteresseerden op haar te houden op zaterdag 14 Juni a.s. op het terrein gelegen aan de Landuwerweg nabb manege Beldman. Aanvang: 10.00 uur bakje 2 rolletjes en beugel 00 stales home normaal 60.- rollengte 5 aitr. breedte 57 cm 3 kleuren VERF EN BEHANG SPECIAALZAAK Dorpsstr. 51 Holten Tel. 14 70 technisch Installatiebedrijf kolweg76 holten teL05483-1332 (INKL. B.T.W.) DORPSSTRAAT SS HOLTEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2