PRESENTEERT ¥QORDiEIAAMl!lSll?SlM HELAAS^ Maubelgigant Johan Franke introduceert geheei nieuw systeem van sponsoring Meubelgigant Johan Franke, ge vestigd aan de Friesestraatweg te Groningen en tevens met een 5000 vierkante meter grote toon zaal op het Asser industrieter rein, introduceert een geheel nieuw systeem van sponsering voor verenigingen. De Meubelgigant, altijd al aktief waar het op daadwerkelijke steun aan de sport aankomt (met name de wielrennerij, de schaats- en (zeer recent) de motorsport de den vaak met succes een beroep op zijn steun) wordt de laatste maanden steeds meer voor geldelijke steun aan vereni- gingsaktiviteiten 'aangeklampt.' De heer Johan Franke zegt daar over: 'Het aantal aanvragen om- uiteraard financiële - steun loopt werkelijk de spuigaten uit. Hier een trainingspak, daar een weds trijdbal of een financiële injektie vooreen toernooi; het is - in deze vorm - bijna niet meer bij te houden. Daarbij komt, dat je, wil je niet in de vloedgolf van aan vragen ten onder gaan, ergens een lijn moet trekken, ongelimi teerd kun je vanzelfsprekend geen steun blijven verlenen.' De meubelgigant Johan Franke b.v. heeft, na lang wikken en wegen, thans een systeem van sponsoring ontwikkeld, waardoor ELKE (geregistreerde) vereni ging, of dit nu een voetbal-, vis club of (bijvoorbeeld) zangver eniging is, aan zijn resp. haar trekken kan komen. In de dag- en weekbladpers heeft men name lijk een oproep aan ALLE vereni gingen geplaatst. Een oproep, die impliceert dat ELKE vereni ging, mits in het daartoe door de Meubelgigant opgezette kaart systeem geregistreerd, bij aan kopen, door clubleden bij de Meubelgigant gedaan, een be paald percentage (maar liefst 5%) in de klubkas krijgt gestort. HOFOS* Uiteraard kunnen dit bedragen zijn, die bij - hoe laag de prijs ook is gesteld - relatief kostbare za ken als meubelen behoorlijk 'in de papieren' kunnen lopen. Voor deze nieuwe vorm van sponsoring wordt - gezien de in het verleden opgedane ervaring - een enorme belangstelling verwacht. (De heer Johan Fran ke: 'ik verwacht, dat onze kaar tenbak met verenigingsadressen binnen een week wel zal uitpui len"). Ongetwijfeld zal dit systeem van zelfwerkzaamheid bij de vereni gingsmensen aanslaan. Volledigheidshalve kan nog wor den vermeld, dat dit ekstra spon sorbedrag van 5% niet ten koste gaat van de publieksprijzen. Deze prijzen, aldus De Meubel gigant, blijven op het bekende (lage) niveau. Voor tel. informatie: 050- -715655 of 05929-43331. Op de foto: Jan Roelof Kruit hof, kopman van de Meubel gigant schaatsploeg wordt hier gefeliciteerd door IJf Blokker, een vertegenwoordiger van Lapland en oud-Nederlands kampioen marathon Wout List, met zijn 4e overwinning in de Alternatieve Elfstedentocht Finland. Müsli voor velen een 'must' Müsli is een Zwitsers gezond- heidsontbijt dat de gebruikelijke broodmaaltijd volledig en op na tuurlijke wijze vervangt. Een krachtig ontbijt van onbe werkte haver, gerst en tarwekie- men, rozijnen, noten en rietsuiker. Bioform Müsli is de ideale voeding voor groot en klein. 1 of 2 eetlepels Bioform Müsli toe voegen aan yoghurt, melk, vruch tensap of vla is een kompleet ont bijt. De Bioform receptuur staat op de verpakking vermeld waardoor u verzekerd bent van de juiste sa menstelling, zoals die door Zwit serse voedingsspecialisten wordt Let op de zilverkleurige verpak king. Veilig in de klauwen van de duivel De kopregel van dit artikel doet wat vreemd aan maar bij de juiste interpretatie blijkt er een hoop waarheid in te zitten. Duivelsklauwen, bij de latinisten beter bekend als Harpagophy- tum procumbens DC, heeft haar naam te danken aan de vorm. Inlandse artsen uit donker Afrika kennen al vele eeuwen de heil zame werking van dit produkt. Vele klachten vooral die van reuma, nieren, gal, lever en spijs vertering bestrijdt men met duide lijk succes. De thee van de duivelsklauw heeft een zeer reinigende wer king. Na enkele dagen consta teert men al dat de urine donker der wordt en soms gaat stinken, dit is een teken dat er veel scha delijke en giftige stoffen worden afgevoerd. De urine wordt na een dag of acht weer helder, een teken dat het lichaam weer gezuiverd is. Bioform brengt de duivelsklau wen in gemalen vorm, let op de paarse verpakking met de han delsnaam Bioform. Wel eens een sauna in een capsule gehad? Steeds meer Nederlanders gaan regelmatig naar een sauna om vocht (lees gewicht) te verliezen. De gezellige sfeer die er vaak om een sauna heerst, een borreltje en het gezelschap van een paar goede vrienden en bekenden, staan er borg voor dat het vocht verlies vaak weer razendsnel wordt aangevuld. Vocht verliezen (lees gewicht ver liezen) kan ook op een snellere en direktere manier. Bioform Holland brengt onder de naam vochtafdrijvingscapsules jeneverbesolie op de markt in gelatine capsules. De jeneverbes is een zeer ge waardeerd natuurgeneesmiddel dat een reinigende en vochtaf- drijvende werking heeft. Bioform heeft ze verpakt in han dige doordrukstrips. Eén verpakking is een volledige kuur. In tegenstelling tot jenever heeft jeneverbesolie vele mensen vele pondjes lichter gemaakt. N.B. nierpatiënten raadplegen eerst hun arts. Naast de jeneverbesolie heeft Bioform ook speciale dieet- capsules opgebouwd uit diverse kruidenextracten; daarnaast zor gen deze capsules voor een op timale darmwerking en een goede spijsvertering. Uj6< NUïin ASSEN 4Ss KLOEKHORSTSTRAAT 4 hoek CJRCNINOIsftSTRAAT fcfc 0S920-4344X GRÓNfNGEI^-sÉ^v FRIESES-ÏHMMe^öl 1 5655 ZIE HIER EEN VOORf AANWIJSBAAR VOORDEEL <3 BANKSTEL„KLOEK" Beslaande uil 2 3-zits bank mei losse zit- en rugkussens gestolleerd mei Ie klas bioemsiof; zware massielhouten romp. zeer robusle polen, waarvan zells 4 onder de voorkant van de bank. NORMALE PRIJS 12395 - MEUBELGIGANTPRIJS Door gedwongen sluiting van ons bedrijf op het industrieterrein te ASSEN moeten honderden ameublementen tegen sterk verlaagde prijzen van eigenaar verwisselen. nu diverse modellen 10% .o. 30%

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 17