Bloemen hebben allerlei bijnamen Japon terug met blazer Ruime keuze voor oudere toerist ster, cocos 4fh^ TAPIJÏf®HEETElf ADVERTEREN DOET VERKOPEN Prijzen in 1980 bijna 8 procent te laag A.«P"* MEENEEMPRIJZEN V00RDEELPR1JZEN Zitkombinatie Meeneemprijs 594- 4 terrasstoelen Meeneemprijs 297.— 'Witte wollen langharige karpetten Meeneemprijs 75.- Meeneemprijs 147- Meeneemprijs 210- Nylontapijt j Meeneemprijs 79.50 Nylon bloemtapijt Meeneemprijs 62.50 UW OUDE MEUBELS Ons taaipraatje originele keerbaar diverse breedtes en maten nu voor ass per vierkante meter zolang de voorraad strekt ouderwetse kwaliteit voor een ouderwetse prijs GROTE MEUBELINRUILAKTIE Prachtig eiken wandmeubel Uw prijs 2595- Massief eiken bankstel Uw prijs 4065- Bali bruine eethoek Uw prijs 740.- Eiken slaapkamer Uw prijs 882- HOLTENS NIEUWSBLAD - 2 MEI 1980 - PAG. 15 TEN BRINK'S 3 en 2 zits bank in diverse uitvoeringen met hoektafel-bouwpakket 832.- lattenmodel met hoge rug en ronde tafel 90 cm 389.- maat 120x180 cm 99.75 j maat 170x240 cm194.- maat 200x300 cm 279.50 400 cm breed - kortpolig voor intensief gebruik p. str. m99.50 1400 cm breed p.str.m82.50 Mocht u door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn de goederen uit deze aanbieding mee te nemen, dan verstrekken wij u deze week op de normale prijs 10% KORTING ALS NIEUW Wij stofferen en repareren tegen scherp concurrerende pryzen. Vraag vrijblijvend prijsopgave. Geopend van 8 30-12 30 uur en van 1 30-6 00 uur Donderdags koopavond tot 9 00 uur Maandagochtend en zaterdag na 5.00 uur gesloten Kerkstraat 123 - Telefoon 05470-26 70 Sommige bloemen en planten heb ben van oudsher grappige bijna men, die de tand des tijds hebben doorstaan en vaak gewestelijk worden gebruikt naast de werke lijke naam Eén der bekendste daarvan is het meizoentje, een volksnaam voor de madelief, mee stal madeliefje genoemd In plaats van meizoentje is in sommige stre ken de naam meizoetje in zwang. „Wat de Hollander madelief noemt, noemt de Geldersman meizoen tje". Vermeldenswaard is dat met meizoentje op de Veluwe ook het lieveheersbeestje wordt aange duid. Zo is meibloem een bijnaam voor het lelietje van dalen, vroeger soms ook voor de hyacint. Figuurlijk en schertsend is meibloem de bena ming voor een warme stoof in de zomer In Zuid-Holland is kers thout een bijnaam voor het bitter zoet, een giftige plant behorend tot de familie der nachtschaden In andere plaatsen kreeg bitterzoet de naam elfdrank In Groningen kreeg het wolgras de bijnaam kattekop. Opmerkelijk is dat men in Kampen dezelfde naam geeft aan het viool tje Zo is katteklauw de volksbe naming voor het kleefkruid, we gens de stevige haartjes en stekel tjes, die de hele plant bedekken en waarmee de plant zich vasthecht aan andere bloemen en planten. Bekend is de bijnaam bellenplant voor de ouderwetse fuchsia, een bloem die de laatste jaren weer overal bijzonder in trek is. In de Neder-Betuwe duidt men in de volksmond seringen wel aan met kattestaarten. We vervolgen met vlijtig liesje, de volksnaam voor de rijkbloeiende kamerplant impatiens of waterbal semien. Deze plant bloeit de hele zomer door, vandaar de erenaam. Het is een bloem, die zomers ook in tuinen zeer in trek is. Minder vleiend is de bijnaam van de sier plantsanseveria Die kreeg de nare benaming vrouwentongen (scherp als de tongen van sommige vrou wen). De Engelsen noemden deze plant nog oneerbiediger schoon moederstong „Suzanne met de mooie ogen" is een aardige naam voordeThunbergia Deze eenjarige kamerklimplant dankt de aandui ding aan de oranje bloemen met vijf kroonbladeren, die middenin een donkere stip (oog) hebben De plant bloeit ook wel met witte en gele bloemen In sommige streken luistert de paardebloem naar de naam hondstong en de valeriaan naar kattekruid. De brem, duin doorn en soms ook de hulst kreeg de bijnaam kattendoorn De be kende plant in rotstuintjes, de ge- elbloeiende muurpeper (een sedum of vetkruid) wordt gewestelijk wel jodenbaard of het eeuwige leven genoemd Een zeer bijzondere bij naam is Adam en Eva voor de monnikskap Nog enkele bekende volksnamen zijn prikneus, oge- nklaar, kindje op moeders schoot (kamerplantje) en pijpje lak Er zijn ongetwijfeld nog veel meer bijna men en volksnamen voor bloemen en planten in omloop We willen het nu hierbij laten, maar komen er wellicht later in een nieuwe serie nog eens op terug. Kombineren in de mode is een soort toverwoord. Er zijn vrou wen, die er wonderen mee berei ken. Er zijn er, die na tien keer ge probeerd hebben wat dan wel bij wat past, kriegelig alles weer op bergen, omdat het gewoon net niet staat. Of de kleurenkombinatie deugt niet, of 't model staat niet, of de verhouding van lengte is niet goed. Kombineren lukt eigenlijk alleen maar bij een van te voren zorgvuldig opgezet plan. Om te beginnen uitgaan van een kleu renkombinatie. Voor hen, die zich in een pantalon op hun gemak voe len, is het allemaal al weer makke lijker, want broek of rok geeft al een heel ander accent. Met een paar blouses, sjaaltjes, spencer, lang of kort vest en niet te verge ten de blazer is men op de goede weg. En wie denkt „ik ga een nieuwe bla zer kopen in de kleur die bij die be paalde rok, en ook bij die twee ja ponnetjes past" komt vaak bedro gen uit. Aantrekken of meenemen, en in de winkel passen en beoorde len, dat voorkomt dat men thuis denkt: „wat een vlag op een mod derschuit". Want al blijft het sil houet dit Jaar praktisch hetzelfde met de licht geaccentueerde schouderlijn, en al lijkt het of er weinig verandering is, het geraffi neerde is toch altijd weer dat er nieuwe tendensen zijn Deze zomer zijn de rokken aanmerkelijk korter Er zijn naast de kleine bloempjes veel strepen en kleurige vlakken en de asymmetrische lijn vindt men heel vaak terug Voor alle vrouwen, die er in rok en blouse minder slank uitzien dan in een Japon, is het ver heugend dat de jurk terug is Met de hoop op een echte zomer zijn er haltermodellen en strapless- modellen, of brede tot zeer smalle schouderbandjes. Uit voorzichtig heid - je weet het immers maar nooit met zo'n Hollandse zomer - zijn er jasjes bij, bolero-achtig, of kort, of met een schootje Zou er dan iets te kombineren zijn met zo'n schootje uit de jaren '73-'74? Het is te proberen, want die brede reverslijn is in het kader van de brede schouderlijn terug te vinden. Is de roklengte van de japonnen en de vooral klokkende rokken ver anderd tot rondom kniehoogte, hetzelfde geldt voor de pantalons. •Wie durft mag shorts aan, anders kniebroeken of de spijkerbroek met de smal toelopende pijp. 'Lwart-wit Naast de zoete, zachte pasteltin ten. zachtrose, bleekbleu, zijn er de kombinaties met felle tinten Rood is er niet alleen als garnering, maar ook als hoofdkleur Verder is het wit deze zomer niet weg te denken en dan vaak gekombineerd'met zwart of het aloude marineblauw. Om in dit zwart-wit beeld toch wat fleur te brengen, is daarbij te kiezen voor zeegroen, turquoise. Wat de materialen betreft, vooral bij de ja ponnetjes doet het georgette op gang en ook zijn er tal van moge lijkheden met plissé, elastische katoen-jersey-kombinaties en glansstoffen Kleuren in alle moge lijke stoffen en materialen, chintz katoen gekombineerd met zijde, velours gekombineerd met glans garen Niet vergeten mag worden voor de zomer juist scheerwol, al of niet in kombinatie met kunststof. Zonodig warm en prettig zittend. En hoe zwart-wit men ook denkt, het is niet moeilijk er deze zomer gekleurd op te staan. in soorten In jasjes is er deze zomer keus ge noeg Drie-vierde en zeven-achtste jasjes over toch nog wel kokerrok ken, al is er de tendens naar wat Ook op oudere leeftijd is het heel goed mogelijk om gezellig en ver zorgd op vakantie te gaan. De Stichting Uit Boven 60, een niet- commerciële reisorganisatie, legt zich speciaal toe op het organise ren van groepsreizen voor oude ren. Het reisprogramma van de stichting biedt de oudere vakan tieganger een keuze uit maar liefst 95 reizen met de bus, de boot, trein of het vliegtuig naar bestemmin gen in binnen- en buitenland. De reizen zijn zo opgezet dat ze volle dig tegemoet komen aan de moge lijkheden en verlangens van de vakantieganger op gevorderde leeftijd die niet meer zo gemakke lijk alleen op stap gaat, doch er liever in groepsverband met leef tijdgenoten op uit trekt. Dit betekent ondermeer dat ge reisd wordt in kleine groepen (25-30 personen», waardoor er gemakke lijker goede en vriendschappelijke kontakten kunnen ontstaan De twee deskundige vrijwiUige mede werkers, die de reis Legeleidèn, doen dit met veel zorg en enthou siasme Zij streven naar een dagin deling op de reis. die aan de wensen van de deelnemers tegemoet komt. Excursies worden zoveel mogelijk in overleg met de deelnemers vast gesteld en verlopen in een wat rus tiger tempo dan normaal het geval is. De hotels en vakantieoorden, waarvan gebruik wordt gemaakt, worden tevoren bekeken op toe gankelijkheid, op de aanwezigheid praktischer wijder Die hebben dan toch een smal effekt, ondanks de loopplooien De sjaalkraag is weer favoriet/niet alleen in de jasjesach- tige vesten, maar ook in de blazers. Het is opmerkelijk hoeveel variatie er in blazers is. Van velours, met een in niets uitlopende sjaalkraag, dus tot onder toe eventueel in kon trasterende tint of in eenzelfde kleur, maar lichter Hetzelfde vindt men terug in de omgeslagen mouw. Dan zijn er blazers van fluweel, kort en langharig met verschillende re vers Van scheerwol zijn ze er ook, in wijde modellen, eventueel hoog te sluiten en met ceintuur te dra gen Het driehoekige effekt van de korte staande revers is terug te vinden in de verwerking van de omslag aan de mouwen. Er zijn ook grof gebreide blazers met een knoopsluiting tot onder toe en een zelfde fantasierandje langs de zak ken, mouwen en hals Genoeg dus om een keus te maken en welke blazer dan ook kan een goed uit gangspunt zijn om te kombineren. De Overijsselsche Landbouw Maatschappij wil duidelijkheid over uitspraken van landbouw minister Braks. De bewindsman heeft tegenover de pers verklaard, dat de boeren in de EEG zelf de kosten voor de landbouwover schotten moeten betalen. Nu neemt de EEG het merendeel van de kosten voor haar rekening. In een telegram aan de minister dringt het OLM-hoofdbestuur aan op een snelle nadere verklaring. Tevens zal de OLM deze zaak aan de orde stellen bij het Koninklijke Nederlands Landbouw Comité, waarin tien provinciale landbou worganisaties zijn verenigd. De minister deed zijn uitlatingen tijdens het overleg, dat de Euro pese landbouwministers over de nieuwe landbouwprijzen voerden. Dit overleg heeft nog niets opgele verd. ,,Dat was te verwachten", stelde voorzitter D.J. Jonkhans tij dens de OLM- hoofdbestuursvergadering. „Ie dereen wacht op de Europese top conferentie van de regeringslei ders", gaf de heer Jonkhans als verklaring. Die Europese top heeft binnen enkele dagen plaats Ook dan zal het nog lang kunnen duren voordat de landbouwministers met hun karwei klaar zijn „Het zou we ieens september kunnen worden, voordat ze eruit zijn", voorspelde de OLM-voorzitter. Dat vooruitzicht zinde de OLM- hoofdbestuursleden allerminst. Een laat besluit betekent namelijk voor de boeren, dat ze al die tijden voor de prijzen van 1979 moeten werken. Berekeningen hebben uit gewezen, dat die prijzen voor 1980 gemiddeld 7,9 procent te laag zijn. Dat percentage hebben de Euro pese landbouworganisaties ook in Brussel op tafel gelegd. De Euro pese landbouwcommissaris Gun- delach wil echter maar tot 2,4 pro cent gaan. Daarnaast heeft hij scherpe voorstellen gedaan om de zuiveloverschotten weg te werken. Dit plan voorziet in een strafheffing van vijftig cent op elke liter melk, die in 1980 meer geproduceerd wordt dan in het jaar daarvoor. „Dat voorstel ligt nog keihard op tafel", waarschuwde de heer Jonkhans. Hij voegde er aan toe dat Gundelach een nieuwe voor waarde heeft gesteld. „Hij wil wat meer doen voor de suikerbietente lers, als men zijn zuivelplannen maar aaneemt", vertelde de OLM-voorzitter. Al met al be stempelde hij de huidige situatie voor de boeren als „bij iange na niet gunstig". In het OLM-hoofdbestuur gingen daarom ook stemmen op om van boerenkant nog eens duidelijk te laten blijken, dat men het met de plannen niet eens is „Er moet druk op de ketel blijven, anders zijn de drie demonstratieve bijeenkoms ten in Zwolle, Den Bosch en Bleis- wijk voor niets geweest Men ver geet snel in Brussel", zo bracht de heer J Wolthuis uit Dedemsvaart de ongerustheid onder woorden. In de bespreking van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité (KNLC) zal worden bekeken welke acties ontplooid worden. van liften, conversatiezaal, dieet- keuken e.d Om een indruk te ge ven van de verschillende bestem mingen volgen hier enkele voor beelden (alle reizen zijn inclusief reisverzekering en excursies) een achtdaagse busreis naar Drente (f 483.-), naar Brabant (f 540 -of de Veluwe (f426-), een elf daagse treinreis naar de Zwitserse meren (f 985 - of f 896 -), een achtdaagse bootreis naar Engeland (f774.-); een vijftien daagse vliegreis naar Italië (f 1310.-), een culturele reis naar Munster (f276 -) van 8 dagen en een 10 daagse busreis naar Saal- felden in Oostenrijk Er zijn veel achtdaagse reizen naar Duitsland en België en tien- of twaalf daagse reizen naar Oostenrijk en Zwitser land Ver weg kan men naar bij voorbeeld Griekenland. Noorwe gen en Israël Ook voor senioren- clubs en -verenigingen kan de stichting passende reizen organise ren Het is mogelijk vooraf via een diavertoning en/of praatje iets van de reisbestemmlngen te laten zien en te horen De Stichting Uit Boven 60 gaat er van uit dat ook reislus tige ouderen, die niet meer zo mak kelijk zelf een reis organiseren, toch op een plezierige en goed verzorgde manier op reis moeten kunnen gaan De Stichting stuurt belangstellen den graag een reisprogramma voor 1980 toe, dat aangevraagd kan worden (liefst schriftelijk) by het bureau van de Stichting in Bus- sum, Havenstraat 41, postcode 1401 EL, tel. 02159-33017. BOERHOF hademanstró3 tel. 05726-266 PROFITEER ER vaw Profiteer door de hoge inruilwaarde van uw oude meubilair. ENKELE VOORBEELDEN: 200 cm breed - geheel massief front 2930.- Inruil bergmeubel 335.- 3 zitsbank en 2 clubs met overgestoffeerde armleggers - echt leren kussens 4590.- Inruil bankstel525.- 4 beklede stoelen met hoge rug en ronde uittrektafel900.- Inruil eethoek 160.- ledikant 140x200 cm met 2 nachtkastjes en ombouw met verlichting 997.- Inruil slaapkamer 115.-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 15