-L Losser en Holten 'delen de punten 0KIA a NIEUWS j- Resultaten sv Holten Holten laat punt aan Kwiek Resultaten s.v. Holten Deelnemen is belt angrïjker d an winnen Holten pakte belangrijk punt Plannen voor tennisbal in Holten Volleybal PUPILLEN HANDBAL Programma Z.C.T." in lucifers In Holten ook 27 MC- verenïging Oriënteringsrit INGEZONDEN HOLTENS NIEUWSBLAD - 18 APRIL 1980 - PAG. 15 SPORTPAGINA it een zeer matige weds- tfjd hebben Losser en Hol en de punten gedeeld. De erste helft was het aanbij ten nauwelijks waard. Aan leide zijden werden veel Duten gemaakt. Het score rerloop in de tweede helft torgde ervoor dat de weds- rijd toch nog een attractief jeheel werd. Een gróve llunder van doelman Pa- top zorgde ervoor dat Los- ier één punt kon behouden, n de tiende minuut liet Holten laar eerste uitstekende scorings- lans liggen Het was Johan Huzen lie door te lang aarzelen faalde, ïen uitval in de 10e minuut zorgde (rvoor dat Losser door haar mid- roor de leiding kon nemen. In de |0e minuut behoedde Pasop zijn >loeg voor een grotere achterstand ioor zeer ver uit zy n doel te komen, fcan Holtenzyde begon in deze fase Jet spel steeds slechter te worden. De thee bracht de nodige verbete- fing. In de 4e minuut was het een inel opkomende Nico Labobar, die fohan Huzen een uitstekende kans jood. Via het been van een tegen- Itander was de oogst een hoeks- thop. Uit deze hoekschop belandde Je bal by Johan Huzen, die de bal prachtig teruglegde op Andrê Dekker. Deze bracht Holten on- öoudbaar op 1-1. Daarna wisselden de kansen over 2n weer. In de 10e minuut moest Jan Bert Wissink van de doeliyn redden, terwyi André Dekker in de zelfde minuut rakelings overkopte. Na ongeveer een kwartier spelen was een fout van Jan Bert Wissink de inleiding tot het tweede Losser- doelpunt. Uit de voorzet van zyn directe tegenstander kon de rechtsbuiten ongehinderd de stand op 2-1 brengen. Holten had het antwoord in dezelfde minuut klaar. Een afstandsschot van Johan Hu- Ben werd via een been van de tegen stander ingeschoten, waardoor de stand wederom geiyk was, 2-2. In middels had Henry Bronsvoort zyn rentree gemaakt na 7 weken afwe- tig te zyn geweest. Dit gaf direct meer snelheid in de voorste linie van Holten. In de 20e minuut speelde hy zich op rechts prachtig vry en bood Bert Vestergaard, die rijn debuut maakte, een geweldige scoringskans Voor open doel miste hy echter Na 25 minuten spelen werd Johan Huzen in de diepte aangespeeld, waardoor hy alleen op de keeper af kon gaan Hy maakte daarby geen fout en bracht Holten voor het eerst op voor sprong De wedstryd leek daarme beslist In de 35 minuut blunderde echter Dinant Pasop waardoor de gastheren op 3-3 konden komen. Het derde klasserschap kon daar mee echter niet meer gered worden voor Losser. Senioren: Holten 2-MW 3 10 00 u. Holten 3-Nijverdal 2 10.00 u. Holten 4 is vrij Holten 5-Haarle 4 10.00 u. Holten 6-Rietvogels 6 9.00 u. Holten 7 is vrij Holten 8-SDOL 10.45 u. Holten 9 is vrij STEV07-Holten 1011.45 u. V. 10.45 u. Holten 11-PH 12 10 30 u. SOS 9-Holten 12 11.45 u. V. 10.45 u. Junioren: Enter V. Al-Holten Al 3.30 uur vertrek 2.30 uur Holten BI-DOS '37 BI 3 00 uur Hulzen Bl-Holten B2 2.30 uur vert rek 1.30 uur Holten Cl-Excelsior Cl 2 30 uur Holten C2- Enter V C2 1 00 uur Holten C3-Haarle C3 1.30 uur Dinsdag 22 april: Holten BI -PH BI 18 45 uur Holten B2- Blauw Wit B2 18 45 uur Holten Cl-PH Cl 18.45 uur Pupillen: Holten Dl-Haarle Dl 10 00 uur Markvogels D2-Holten D2 12.00 uur V 11 30 uur Holten D3-D ES D2 11 00 uur Excelsior D4-Holten D4 10.00 uu» V 9 30 uur Holten E2- Excelsior E3 10 00 uur Holten E3 V E S O 8 E3 10 00 uur De Zweef E2-Holten E4 10 00 uur V. 9 15 uur Holten F1-8DOL Fl 11 00 uur Holten F2- De Zweef F3 12.00 uur Holten El U vry. Zondag a.s. de één na laatste ronde en de laatste thuiswedstryd van deze competitie. Een zeer belang rijke slotfase, omdat er nog drie kampioenskandidaten en nog twee degradatiekandidaten zyn. Het toeval wil dat allen a.s. zondag te gen elkaar moeten spelen n.l. V.V.D.L.-Tubantia en U.D.-A.B.S., terwyl de derde kampioenskandi daat Reutum het tegen Holten op moet nemen. Gezien de zeer ma gere resultaten van de afgelopen weken zou een overwinning op Reutum een flink stuk eerherstel betekenen voor de Holtenaren, wy rekenen erop dat het publiek dit ook zo voelt en in grote getale aan wezig zal zyn. De wedstryd begint om 14.30 uur. Aangezien er een grote drukte verwacht wordt, wordt iedereen verzocht tydig aanwezig te zyn. Excelsior '31 D2-Holten D2 Een wedstrijd van gemiste kansen; zo zou je deze kunnen typeren. Hol ten was de hele wedstrijd de meest aanvallende ploeg en creëerde dan ook prachtige kansen. Doch de zui verheid eri zelfbeheersing was by de afwerking totaal zoek. Excelsior moest het van enkele uitvallen hebben, die niet ongevaariyk ble ken. Zo moest keeper Bert Zoet- brood halverwege de eerste helft flink omhoog om de Holtenaren voor een achterstand te behoeden. Halverwege de tweede helft scoorde Arend ten Velde fraai met een lastig afstandsschot 0-1. De Holtenaren dachten dat de buit binnen was, doch de Excelsior Voorwaartsen maakten vlak voor tijd, beheerst gebruik van een on oplettendheid van Holtens cen trale verdediging en bepaalden de eindstand beheerst op 1-1. Holten El-Blouw Wit El Voor Holten El was dit een belang- Onder een stralende zon werden j.l. zondag de vastgestelde wedstrij den gespeeld. Holten 2 kreeg be zoek van Achilles 4 uit Hengelo. Met de wetenschap, dat er nog een kleine kans bestond te moeten de graderen, begon Holten aan de wedstryd en meteen werd er fana tiek aangepakt. In het doel stond Theo Deyk, die goed werk deed. De voorhoede, eerder moeilyk doel punten makend, prikten er nu drie in het vyandelyke doel, waar de Hengeloërs slechts een treffer te genover stelden. Holten 4, ongeïn spireerd spelend, kreeg de grootste nederlaag van dit seizoen te slik ken De reserves van R.K.S.V. wis ten de „Coach-lui" een 6-2 neder laag toe te brengen. Het begin was echter hoopvol, want gastspeler Dirk Oolbekkink scoorde 2 maal, voordat de Ryssenaren aan doel punten toekwamen. Tanan-cup Holten 8 won verrassend van het zesde Na de penalty's feilloos te hebben benut, wisten de jongens van het achtste, ondanks dat maar ze met 10 man speelden in de begin fase, de tegenstanders onder de duim te houden De 4-3 nederlaag was voor het team van Biesters een slechte generale voor de beslis sende wedstrijd van a.s. zondag te gen Rietvogels, wanneer het kam pioenschap op het spel staat. Hol ten 7 mocht de tweede helft veel- vudlig aanvallen tegen het tiende, maar door de snelle counters waren de uitgespeelde kansen voor Hol ten 10 Slechts Wagenvoort en Stukkers doorboorden de muur van verdedigers ieder een keer. Door het benutten van strafschop pen en een normale goal werd de eindstand 4-2 voor Holten 10 Hol ten 11 tegen Holten 12 was een echte derby Veel inzet en sfeer be paalden de wedstryd, die op 1-1 werd afgesloten. Slechts een smet kende deze met veel spanning te gemoet geziene ontmoeting: „Pin da" van Holten 11 mocht van scheidsrechter Wansink de kleed kamer voortydig opzoeken. De M.A.C. „De Holterberg" organi seert 20 april de tweede oriënte ringsrit in dit seizoen. Deelnemers ki^nnen starten in de sportklasse A en B-XNMV reglementen C-klasse clubreglement. De rit over 40 ki lometer is uitgezet binnen de ge meente Holten. De start is om 14.00 uur bij clubcafé „De Biester" in de Stationsstraat waar vanaf half twee voor deelname kan worden ingeschreven. Het MAC-bestuur stelt voor deze rit, door de ontlui kende natuur met zo hier en daar al wat aarzelend bloeiende kren- testruiken - weer een aantal mooie prijzen beschikbaar. rijke wedstrijd. Door winst te beha len kon Holten bij de koplopers blijven, omdat ze nog slechts één verliespunt hadden. De eerste-helft was een gehjkopgaande strijd, met enkele goede kansen voor Blauw Wit. Uit een verre, hoge trap stuitte de bal dicht voor het Holten-doel. De bal sprong zo hoog op, dat de keeper de bal in het doel zag gaan. Na de rust maakte Blauw Wit er 0-2 van. Holten kreeg twee goede kan sen, doch de voorhoedespelers lie pen elkaar in de weg, zodat de doel- rijpe kansen verloren gingen. Ein dstand 0-2. S.V.Y.N. E2-Holten E2 Holten E2 begon deze wedstrijd met 1 punt achterstand op koplo per S.V.V.N.T32. Na een paar goede kansen voor beide partijen maakte Holten het eerste doelpunt. Hierna kwam Holten sterk terug. Maar door het goede spel van de achter hoede werd er niet gescoord. Na de rust werd het snel 0-2. Nu kon Hol ten vrij gaan spelen en werd de ein dstand van 0-4 bereikt. Als Holten E2 zijn laatste wedstryd thuis te gen Excelsior wint, kan de kam- pioensvlag worden gehesen. Suc cesjongens! Holten E4-DES E3 Een op revanche belust Holten heeft Des laten weten dat ze nog lang geen kampioen zijn. De jon gens die er deze middag zin in had den, zetten Des direkt na de aftrap onder druk. In de zevende minuut scoorde Tom Hesselink na goed doorzetten 1-0. Des kwam hierna gevaarlijk opzetten, maar de ver dediging hield goed stand. Na de rust ging Holten weer direkt in de aanval, en kregen hierdoor enkele goede kansen. Uit een van deze kansen schoot Michel Mijenhuis fraai in de bovenhoek 2-0. Holten, dat hard werkte, scoorde vlak hierna weer door de gevaarlijke Tom Hesselink 3-0. Des kwam nog wel tot 3-1, maar de verdediging met keeper Jansen in goede vorm, hield goed stand. Al met al een goede wedstrijd jongens, en ga zo door, dan komen de puntjes van zelf. Nijverdal Fl-Holten El Ondanks een sterk overwicht van Holten Fl, eindigde deze wedstrijd zoals die begon (0-0) Dit was voor- In de uitwedstrijd tegen koploper Kwiek heeft Holten een punt laten liggen In een matige wedstrijd met een zeer zwak leidende scheids rechter startte Holten moeilyk. Kwiek kwam in de eerste minuten op een 2-0 voorsprong Holten had problemen met het harde verdedi gen van de gastheren waar de scheidsrechter nauwiyks tegen op trad Na de 10e minuut kwam Hol ten beter in zyn spel en liep uit naar een 3-7 voorsprong. Kwiek kwam wél iets terug maar keek by rust tegen een 6-9 achterstand aan. Na rust kwam Holten op 6-10. Door in- konsekwente beslissingen van de scheidsrechter raakten beide teams geïrriteerd. Holten raakte daardoor uit zijn spel en Kwiek maakte daar dankbaar gebruik van. By de 9-11 voor Holten leek het of Holten de wedstrijd alsnog zou beslissen. 2 doelpunten van Jan de Wit en Johan Plantinga brachten Holten op 9-13, met nog 7 minuten te spelen. Kwiek hield het hoofd echter koel en kwam in de laatste minuten goed terug. Holten had daarby de pech dat drie ballen door de paal of lat werden gekeerd. By de eindstand van 13-13 kreeg Hol ten te weinig, maar heeft dat door de matige laatste minuten ook enigzins aan zichzelf te danken. Doelpunten: Frans v. Gennep en Johan Plantinga 3; Frank Neute- namelijk te danken aan goed keep erswerk van de doelman van Ny- verdal Fl. Ook de yzersterke ver dediging van Nijverdal Fl was de oorzaak dat Holten niet kon sco ren. Dat Fl sterker was, bleek uit het feit dat doelman Mark Meyer- man slechts sporadisch moest op treden. Deze wedstrijd geeft mede door het goede samenspel veel hoop voor de komende weds trijden. Veel succes jongens. Excelsior F3-Holten F2 Holten speelde een prima weds trijd. Door doelpunten van Jeroen Pasop en Desmond Vrost werd het 0-2. Na de pauze liet Jan van Beek in zyn eerste wedstrijd zien, dat hij over een goed schot beschikt. Hij scoorde 0-3 en 0-4. Niel Schenk maakte er 0-5 van. Ook Gerwin. Paalman bleef niet achter en maakte 0-6 Holten bleef „door stromen" en Niel bekroonde de wedstrijd met 0-7 en 0-8. (Buiten verantwoordeiykheid van de redactie) Zelden of nooit hebben de paasvu ren in Holten meer in de publieke belangstelling gestaan dan dit jaar Zelden ook is de stryd om de grootste „boake" zo hevig gevoerd als dit jaar De eerste perspubllka- ties van de paasvuurvereniging „De Noordenbarg" hebben, onbe doeld, daar ongetwyfeld toe by- Door het 3-3 geiykspel tegen Los ser heeft Holten een belangrijk punt veroverd Er was reeds sprake van degradatiegevaar ln de plaats vanUD(W) Nu was dat gevaar niet zo groot door het beter doelgemid- delde van Holten, maar het is nu geheel geweken, omdat de Weerse- loèrs niet verder kunnen komen dan 19 punten, terwijl Holten er al 20 heeft Wel zyn twee rivalen (De Tukkers en Unisson) de Holtenaren inmiddels voorby gestreefd Tu- bantia is ook nog niet helemaal buiten degradatiegevaar door de 2-1 nederlaag tegen UD De koplo pers Reutum en VVDL deelden de punten (1-1) en ABS hield met grote cyfers (7-1) Rood Zwart er on der VVDL behoudt de leiding ABS is door een heel klein beetje beter doelgemlddelde - naar onze bere kening tweede Wie van deze drie zal de blankste billen hebben? Het gaat er echt om spannen de nog komende twee wedstrijden De overige uitslagen waren: Unis son-Berghuizen 4-1, de Tuk- kers-Av anti 0-1. Zondag: Berghuizen-Losser, Holten-Reu- tum, WDL-Tubantia, UD (W)-ABS, Rood Zwart-De Tuk kers, Unisson-Avanti. 27 april: Losser-Unisson, Reutum-Berg- huizen, Tubantia-Holten, ABS-WDL, De Tukkers-UD <W), Avanti-Rood Zwart. De stand is nu: dragen Wellicht zyn de andere boakenbouwers daardoor aange zet tot nog grotere strydlust Het fanatisme bereikte het absolute hoogtepunt, of beter nog: diepte punt, in de toespraak van de heer G Jansen by het aansteken van het paasvuur van de Beuseberg. Een toespraak die men het best kan betitelen als woorden van een slecht verliezer! Verbazing, ver- bystering? Weken van te voren was al bekend dat Espelo en Dy- kerhoek de beschikking zouden krygen over een hyskraan Vraag tekens? Al Jarenlang is het grootst aantal kubieke meters goed voor de eerste prys Had men wellicht alles zelf nog eens willen name ten? Te leun- telling? Allicht, gelet op de tientallen schone illusies die men biykbaar koesterde, wat die dan ook zyn mochten Helemaal te ver gaat het als men vervolgens de teleurstelling gaat afreageren in boosheid op iemand die op zyn ei gen wyze medewerking wilde ge ven aan boakenbouwers waarmee hy zich biykbaar verbonden voel de Daarby herinneren we ons de foto van Beusebergers in de actie tydens de opbouw van hun boake in het Deventer Dagblad van 1 april J.l. Daar zagen we dat ook zy biykbaar het groot materieel van een loonbedryf niet hebben ge weigerd. Het is jammer dat juist by enkele ouderen de emoties zo hoog zyn opgelopen terwyi juist zy hadden moeten weten dat het by het paasvuurbouwen gaat om een oude traditie en niet om een overdreven fanatieke stryd waarin alleen de eerste prys telt. Dat leidt alleen maar tot ver deeldheid tussen Holtens' buurt schappen Het Holtens Nieuws blad meende dat de Noordenbar- gers het er na al hun publiciteit een beetje by hadden laten zitten. Wy menen daarentegen dat uit het enthousiasme tydens de prysui- treiking en hun triomfanteiyke rondtour daarna langs de andere paasvuren wel bleek hoezeer ze daar zelf anders over denken Wel licht was het geen toeval dat ze juist in dit Olympisch Jaar weer meededen Hun motto was in elk geval „Deelnemen is belangrijker dan winnen" Laat dat in de ko mende jaren voor een ieder de leus zyn dan zyn hyskranen ook niet meer nodig Enkele Boakenbouwers (Namen by redactie bekend) WDL 20 11 5 4 27 30-17 ABS 20 11 4 5 26 37 21 Reutum 20 10 6 4 26 41-24 De Tukkers 20 8 5 7 21 34 30 Unisson 20 8 5 7 21 37 39 Holten 20 8 4 8 20 41 32 Berghuizen 20 fl 7 7 19 24 30 Avantl 20 6 6 8 18 30-39 Rood Zwart 20 7 4 9 18 23 34 Tubantia 20 7 3 10 17 30 32 UD (W) 20 5 5 10 15 17 30 Losser 20 4 4 12 12 24-41 Op het eerste toernooi van de zo mercompetitie in Eibergen be haalde het A-team van „OXIA" een prachtige gedeelde eerste plaats in de 640 kg - B poule De A-ploeg - onder aanvoering van trainer- coach Henk 8chorfhaar trok bij zonder sterk en met veel eenheid en inzet De B ploeg onder aanvoe ring van G.J. Markvoort ver richtte met het behalen van een vierde plaats een verdienstelijke prestatie Uitslag 640 kg B-klasse 1 Okia 10 pEHTC 10 p.. Noordijk 10 p2 Eibergen 6 p3 Bisons 5 p.; 4 Heure 2 p.; 5 DES 1 p Uitslag 640 kg D-klasse: 1 Twente 12 p 2 EHTC 10 p 3 Eibergen 8 p 4 OKIA 6 p 5 Bussloo 4 p 6 Ooster wijk 12 p 7 Ooster wijk 2 0 P Het volgende toernooi vindt plaats in Noordijk (Neede) op zon dag 20 april om 10 30 uur. boom. Jan de Wit en Wim Dalhul- sen 2; John Lamping 1. Dames junioren In de uitwedstrijd tegen W.S.V '38 heeft Holten een 6-1 nederlaag moeten inkasseren. Vooral in de eerste helft speelde Holten goed, maar moest toch 2 doelpunten van W.S.V toestaan. Rust 2-0. Na de rust had W.S.V. het beste van het spel. Holten had echter veel pech en zag meerdere keren een zekere treffer door paal en lat gekeerd. W.S.V. kwam 4 keer tot scoren ter wyl Holten alleen de eretreffer kon produceren. Een verdiende maar te groot uitgevallen nederlaag. Adspiranfen De Jeugd speelde dit eerste veld- competitieweekend zeer matig. Al speelde thuis tegen Lettele ronduit zwak. Lettele combineerde beter en sneller en gaf Holten geen enkele kans. Bij de rust keek Holten al te gen een 1-9 achterstand aan. Ook na rust kon Holten geen vuist ma ken. De nederlaag met 2-16 was dan ook volkomen verdiend. A2 dat eerder kansloos van Lettele A2 had verloren speelde een goede partij. In een gelykopgaande strijd kwam de rust met 2-2. Na rust kwamen beide teams 1 keer voor Holten verdedigde sterk maar trok aan het kortste eind, omdat Lettele vlak voor tyd de 4-5 winst zeker wist te stellen. Een goed resultaat van A2 dat zeker een puntje verdiend had. A3 speelde ook goed. Vooral in de eerste helft werd de verdediging van Holten vaak onder druk gezet, maar goed gesloten gehouden. Hol ten kwam zelfs verrassend op 0-1. In de tweede helft bleef Holten goed spelen. Aan het eind echter begon de conditie een rol te spelen. Vier meisjes uit dit team speelden al een wedstrijd en kondén daar door aan het eind het tempo niet volhouden. Lettele maakte hier goed gebruik van en scoorde on danks enkele fraaie reddingen van de keepster vier maal. De ein dstand werd 4-1. Pupillen Cl speelde uit tegen Actief. In de eerste helft was Actief sterker. Door enkele fouten ln de verdedi ging konden de thuisploeg by rust 5-3 voorsprong nemen. Na rust speelde Holten veel sterker Holten kwam gelijk maar kwam weer ach ter door een ongelukkige bal die voor de keepster onhoudbaar in het doel verdween na door de eigen verdediging van richting te zyn veranderd. Holten gaf niet op en kwam weer terug en kon met 9-9 een wel verdiend punt mee naar huis nemen! C2 speelde uit tegen H.H.Z.D. vooral ln de eerste helft matig. Er werd te weinig inzet ge toond waar de thuisspelende ploeg dankbaar gebruik van maakte By rust stond het 12-0 Ook in de tweede helft liep het by Holten niet veel beter. Na wisseling van de ge blesseerde keepster kon H.H.Z.D. ook in de 2e helft tot scoren komen zonder dat Holten daar wat tegen over kon stellen. Het verlies met 19-0 was volkomen verdiend. Ad- spiranten BI Een inzinking in de tweede helft door gebrek aan wis sels heeft er voor gezorgd dat BI in de uitwedstrijd tegen Heeten 2 ver- liespunten moest inkasseren. In de eerste helft was Holten duideiyk sterker en drukte dat uit in een 1-3 voorsprong bij rust. Na rust kwam Heeten beter in het spel en kreeg Holten conditioneel moeilykhe- den Heeten zag daardoor kans in de 2e helft als nog de winst met 7-4 naar zich toe te halen. Hcndbaloverzicht Door de winst van Actief en het ge lijke spel van Holten tegen Kwiek is de spanning in de 3e klasse A weer teruggekeerd. Holten kan nog een 2e plaats halen, maar zal dan zon dag thuis van Actief moeten win nen. De uitslagen van dit weekend waren: Kwiek-Holten 13-13; Actief-Overwetering 27-8; K.H.C.- AB.S. 17-12. De stand is nu: 1. Ac tief 8-14; 2 Kwiek 7-13; 3 Holten 9-13; 4. K.H.C 9-8; 5. L.H.C 7-4; A.B.S 8*2; 7 Overwetering 6-2. Zondag speelt Holten thuis tegen Actief om 12.00 uur Programma: Za. 19-4: Al thuis tegen Wesepe om 10.50 A2 thuis tegen Kwiek om 11.40 A3 thuis tegen Heeten A3 om 10.00 BI uit tegen Raalte om 11.00. Vertrek 10.00 C2 uit tegen Dalfsen om 14.40. Vert rek 13.15. Er bestaan plannen voor de bouw van een tennishal in Holten. Dit bleek uit de mededelingen van voorzitter H. Rustebiel aan het be gin van de vergadering van de Sportcommissie van 15 april j.l. Het plan is op de tafel van het ge meentebestuur gedeponeerd door de in Holten woonachtige archi- tekt, de heer Dollen, namens de Projekt Unie. Inmiddels hebben al enkele kon takten plaatsgevonden tussen de heer Dollen, het gemeentebestuur en de Sportcommissie. Gedacht wordt aan een hal met 3 banen en met wegschuifbare kap en wanden, zodat de banen ook in de zomer maanden gebruikt kunnen worden. Uit diverse mogelyke situeringen is gekozen voor de Valkenweg, naby het bestaande tenniskomplex op „Meermanskamp" Deze situering heeft vooral het voordeel dat de banen van de hal in de zomer maanden in kombinatie met het bestaande tenniscomplex gebruikt kunnen worden, waardoor de noodzakehjke uitbreidingen van dit complex zowel voor wat betreft het aantal banen als voor de kleed accommodatie, wellicht achter wege kunnen blijven Volgens voorzitter Rustebiel is het streven erop gericht de hal tegen het einde van dit jaar in gebruik te nemen, hetgeen haalbaar is indien er geen planologische problemen It Vrijdag 25 april houdt de Zwemelub „Twenhaarsveld" een grote verkoopactie van lu cifers waarvan de baten be stemd zijn voor het trainin gsfonds (extra trainingen en wedstrijden voor de Jeugd) Deze actrviteiten kunnen al leen doorgang vinden ais er ex tra geld binnenkomt, vandaar deze lucifersverkoopaktie die wij gezien het zeer belangrijke doel heel hartelijk aanbevelen Huismoeders, koop een paar pakken extra! De ZCT rekent op UU komen. Commissielid Luesink deed de suggestie om mogelyke planologische problemen voor te zyn door de hal zodanig te situeren dat vanaf de Ryssenseweg de kor- ste zyde zichtbaar is. Alvorens deze plannen aan de openbaarheid prys te geven, heeft het dagelijkse bestuur van de Sportcommissie op 14 april j.l het bestuur van tennisclub Holten over deze plannen geïnformeerd. Verder ging de Sportcommissie In deze vergadering akkoord met het voorstel van het dagelijks bestunr om de gemeenteraad voor te stel len het nieuwe sportveldencom plex aan de Larenseweg de naam „Sportveldencomplex De Haar" te geven. Tydens een vergadering van Hol- tense 27 MC-ers in de kantine van camping Veneklaas" werd beslo ten tot het oprichten van een afde ling Holten De heer Ekkel, coör dinator van de vereniging CBCA te Markelo die zich al vele jaren heeft ingezet voor het legali seren van de 27 MC bond hield een interessante causerie over de 27 MC organisatie Gezien het aantal aanwezigen op deze vergadering bestaat er ook in Holten jfrote be langstelling voor het werken met de z.gn „bakkies" De volgende ledenvergadering zal worden ge houden op 29 mei as by Vene klaas Belangstellenden zyn van harte welkom Voor aanmelden ais lid of nadere informatie kan men terecht by Dick Schipper, Xol- weg 72, tel 1359 De meisjes adsptranten A van „Mintonette" wonnen ln Nijverdal waar ze speelden tegen RVI B alle drie sets De eerste set ging maar even gelykop en werd gewonnen met 15 3 Ook ln de 2e en 3e set kwam RIVO B er niet aan te pas (15-3 -15-6).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 15