Zware nederlaag voor slecht spelend Blauw Wit Holten walst over Achilles Krijgt Holten een tennisbal? Resultaten Blauw Wit Holten wint van Stork Programma Spuria! 't Mossink HANDBAL SPORTPAGINA PUPILLEN SCHAKES! HOLTENS NIEUWSBLAD - 14 MAART 1980 - PAG. 9 Wat is er aan de hand met Blauw Wit? Waar is de ploeg die 2 weken achtereen op weg leek naar betere prestaties? Dit waren de vragen die zaterdag werden gesteld na de 6-0 nederlaag tegen Markvogels in de uitwedstrijd in Markelo. Het was een enthousiast Blauw Wit dat aan deze wedstrijd begon We liswaar gehandicapt door het weg vallen door blessures van keeper paalman en middenvelder Jan Verveda, maar de vervangers Eddy jvan Dijk en Teun Schuppert ston den toch ook wel hun mannetje en Blauw Wit begon goed. Probeerde goede aanvallen op te zetten, wist de gevaarlijkste man van Markvo gels Jan Buursink afgeschermd en toch was hij het die de wedstrijd voor z'n ploeg „maakte". Dat hij hiervoor de kans kreeg lag niet al leen aan z'n bewaker maar aan de gehele Blauw Wit-ploeg. Het ram melde in alle gelederen, alhoewel er bij vlagen toch ook wel weer goed gespeeld werd. Met de rust had men reeds een 3-0 achterstand op gelopen en toen de Blauw Witters uit de kleedkamer kwamen, ston den ze voor een moeilijke maar niet onoverkomelijke taak. In plaats echter dat het 3-1 werd bracht Omhoog A2 - Blauw Wit Al lln Wierden heeft het Al-elftal haar jeerste gelijkspel in deze competitie behaald Tegen Omhoog, dateven- veel verliespunten als Blauw Wit had, maar 2 wedstrijden minder ge speeld heeft, moest Blauw Wit pro beren via een verdienstelijk resul taat de 2e plaats te blijven behou den. Omhoog ging gelijk vanaf het beginsignaal flink in de aanval. Al in de 5e minuut moest doelman Ronnie de Geus ver uit zijn doel om de doorgebroken Omhoog spits het scoren te beletten Ronnie deed dit fraai en correct en hield Blauw Wit nog van een achterstand af De Omhoog spits moest later toch ge blesseerd het veld verlaten omdat hij aan de botsing met Ronnie een knieblessure had overgehouden. Hierdoor verminderde de aan valsdrift van Omhoog en werd de wedstrijd op het middenveld afge speeld met uitvallen voor beide jdoelen. Toch kon Omhoog na 20 minuten spelen uit een aanval en foutjes in de Blauw Wit's achter hoede de eerste goal scoren Blauw Wit kwam nog in dezelfde minuut sterk terug toen een aanval over links de bal bij André Schuppert kwam die vanaf de rand van het strafschopgebied met een strakke lange schuiver in de uiterste hoek kon tegenscoren Na rust zag men een zeer aanvallend Blauw Wit dat veel kansen kreeg, maar er geen enkele wist te benutten Er zat weinig lijn in de aanvallen en het middenveld liet gaten vallen Om hoog echter legde het accent op de verdediging en probeerde met uitr vallen en lange en hoge ballen Blauw Wit's achterhoede te verras- jsen. Keeper Ronnie was echter steeds attent en hield verder het idoel schoon Beide partijen konden jzich met dit gelijkspel tevreden stellen Jongens, morgen tegen Sp. Rijssen met iets meer inzet en bere iafwerking de beide punten in Hol ten houden. Blauw Wit BI - Enter BI Blauw Wit B1 speelde tegen de kop loper Enter BI één van de betere wedstryden uit deze competitie In :de eerste fase bekeerde Enter het Ispelbeeld maar door onnauwkeu rig plaatsen kwam men niet tot re sultaat In de 5e minuut kwam de jeerste echte aanval van Blauw Wit. Henk Westerik moest in de 10e mi- i inuut geblesseerd het veld verlaten B1 vocht enorm hard en had in deze (fase zelfs tot een voorsprong kun nen komen Door een misverstand in de achterhoede kwam Enter op 0' 1 toen Pim Boog de bal van zijn eigen voet in eigen doel zag ver- jdwynen Beurtelings wisselden Boog en Hans Stam van plaats en |dit gaf meer stootkracht De tegen standers besteedde in de laatste 'fase weinig aandacht aan het spel én bepaalde zich veelal tot het el kaar bekritiseren Na rust werd de island reeds in de 2e minuut 0- 2 toen iuit een goed genomen corner werd gescoord Even later mocht BI niet 4lagen toen een hard schot door de lat werd gekeerd In deze penode groeide Robert Klein Wassink naar -en grote vorm door rustig en be kken spel in de achterhoede In de ilOe minuut was Pim dichtbij een reffer na een goede aanval Henk iCoikman zag z n actieve aanvallen I aak in buitenspel stranden In de II3e minuut nam Blauw Wit een j schitterende comer en alles ge- neurde maar de bal passeerde de yn weer niet Opnieuw kwam Pim jijna tot een treffer in de 14e mi- ïuut, maar het harde schot leverde Markvogels de voorsprong op 4-0. En kreeg zelfs de gelegenheid uit te lopen naar een 6-0 eindstand. Het was een wedstrijd die maar gauw vergeten moet worden en het is te hopen dat de jonge Blauw Wit- selectie de moed kan opbrengen er morgen in de moeilijke thuisweds trijd tegen runner-up om half drie begint wordt geleid door scheids rechter Wesselink uit Enschede. alleen een comer op Een doelpunt van Enter werd wegens buitenspel op advies van grensrechter Klein Nagelvoort afgekeurd De sfeer binnen de lijnen werd in deze pe riode slechter, kennelijk had Enter aan een grotere score gedacht Een schitterende actie van Johan Stam had beter lot verdiend. De voor Rob Meijerink ingevallen G Meije- rink speelde een goede partij op het middenveld. De inzet bleef goed, maar Blauw Wit kon niet meer ge vaarlijk worden In de 30e minuut bepaalden Enter de eindstand op 0-3 Blauw Wit moet een inzet als deze middag ook eens tegen een zwakkere tegenstander op de mat leggen, dan zijn er zeker kansen om punten te pakken. Blauw Wit B2 - Holten B2 De plaatselijke derby BI Wit B2 - Holten B2 heeft niet gebracht wat er van verwacht werd. Het is een slechte wedstrijd geworden die door het gelukkigste elftal werd gewonnen BI Wit startte aanval lend en er deden zich direct al enige goede'kansen voor. welke niet wer den benut Na een kwartier spelen scoorde Harry Kolkman 1-0 voor BI Wit Tien minuten later kreeg Holten een vrye trap te nemen De felle BI Wit achterhoede miste en Geert Nijland kreeg toen een unieke kans die hij goed benutte (1-1) Dit was ook de ruststand BI Wit zakte na rust diep weg en met veel moeite werd de zaak achter dicht gehouden Langzaam kreeg BI Wit weer wat vat op het spel Tienminuten voor tijd speelde Harry zich goed vrij en dat bete kende 2-1 voor BI Wit Er deden zich aan beide zijden nog wel enige gevaarlijke situaties voor doch ge scoord werd er niet meer. Blauw Wit Cl - Markvogels Cl In een niet onaantrekkelijke weds trijd moest koploper Cl de punten aan Markvogels laten Markvogels dat op de tweede plaats staat was zeker niet beter dan Blauw Wit. Beide ploegen hielden elkaar goed in evenwicht waarbij het spel zich voornamelijk afspeelde op het middenveld en er weinig scorings kansen kwamen Toch begon Blauw Wit steeds meer aan te drin gen maai" de achterhoede van Markvogels wist het steeds weer te klaren voor het echt gevaarlijk kon worden Een ruststand van 0-0 was een goede afspiegeling van de wedstrijd Na rust weer een gelijk opgaande strijd Twee gelijkwaar dige ploegen die graag de volle winst aan hun punten totaal wilden toevoegen Het leek er even op dat Blauw Wit een voorsprong zou ne men toen de achterhoede van Markvogels een steekje liet vallen en Henk kon doorbreken maar het geluk liet hem in de steek en de bal ging net naast Een verre uittrap van de keeper van Markvogels kwam precies voor de voeten van hun midvoor en die had meer geluk en schoot raak 0 1 Blauw Wit kreeg de kans om gelyk te maken toen de scheidsrechter een strafschop toe kende maar deze werd door de lange goed keepende doelman ge stopt Jammer voor Blauw Wit dat gezien het spel zeker een gelijkspel verdiend had Een compliment aan alle spelers is zeker op zi)n plaats voor hun grote inzet en teamgeest. Vol goede moed gaan we morgen naar de Zweef en we hopen dan op een beetje meer geluk als tegen de vogels uit Markelo. De Zweef Dl- Blouw-Wit Dl De uitwedstrijd tegen De Zweef was niet succesvol voor DlMet 3-0 werd verloren van een tegenstan der die gelijkwaardig was, maar de kansen benutte. De oorzaak voor dat niet benutten en het soms vreemde geschutter in de achter hoede kan voor een groot deel toe geschreven worden aan het kleine balletje. Soms maakte dit de vreemdste capriolen en om het goed te raken viel niet mee. Ook het uitvallen van Harry en het tijdelijk afwezig zijn door blessure (na een grove overtreding) van Jan Nij- kamp hadden nadelige gevolgen voor Blauw-Wit. Al met al een wedstrijd om snel te vergeten, want de volgende wedstrijd is thuis te gen koploper DES Met veel inzet kan hiertegen een beter resultaat bereikt worden dan tegen De Zweef. Blauw-Wit D2-De Zweef D2 In een matige doch leuke wedstrijd liet Blauw-Wit al direkt na de af trap weten te willen winnen. Door goed samenspel was de ruststand al 3-0 Na de pauze kwam De Zweef toch terug en werd het 3-1 Hierna maakte Blauw-Wit 't af op 5-1. Prachtig jongens! Morgen tegen DES 2 er-weer flink tegenaan! BloBw-Wit D3-Holten D4 Na de winterstop was dit de eerste wedstrijd die weer buiten werd ge speeld De eerste helft ging het aar dig tegen elkaar op, zowel aanval lend als verdedigend Na de rust wist Holten 2 doelpunten te maken. De ploegen waren aardig tegen el kaar opgewassen. Blijf zo voetbal len jongens! Nijverdal El- Blauw Wit El Een leuke wedstrijd van Blauw-Wit met in het begin gelijke kansen totdat Wim na 7 minuten het eerste doelpunt scoorde (0-1) Nijverdal raakte hierdoor geheel de kluts kwijt en dit was voor Blauw-Wit een reden om nog feller in de aanval te gaan Het was Jacco S die 0-2 maakte en even later schoof Bertil de bal in de voeten van Wim die rustig intikte. Het werd voor Blauw-Wit een waar feest toen Wim nog twee keer vlak achter elkaar de Nijverdal-goalie het nakijken gaf en Bertil net voor rust het halve do zijn volmaakte Nijverdal, na de pauze gesteund door leiders en ou ders, trok fel ten aanval en er ontr stonden gevaarlijke situaties voor het Blauw-WiLdoel, maar de ver dediging met uitblinkers Erwin en Gerben losten die rustig en be kwaam op Na 10 minuten kreeg Nijverdal een vrije trap die van pim 15 meter door de midvoor van Nijverdal over het muurtje en de doelman werd ingeschoten 1-6) en dit werd ook de eindstand Jon gens. we rekenen er op dat jullie zo doorgaan en dat het morgen tegen Holten El een mooie en sportieve wedstrijd wordt. Succes! Blauw-Wit E2-S0S E2 Nadat vorige week met 1-0 van En ter was gewonnen, waren de ver wachtingen van de leiders hoog ge spannen In het begin liep het spel nog vrij goed heen en weer met goede kansen voor beide ploegen, maar na de rust was het met Blauw Wit gedaan Enkele spelers stonden meer van het mooie weer te genieten in plaats van te voetbal len Hopelijk zal dat in de nog ko mende wedstrijden niet meer ge beuren en zullen de toeschouwers (nog steeds weinig ouders» weer kunnen genieten van goed spel Morgen tegen Excelsior zal het om succes te behalen heel anders moe ten. Eversberg FI -Blauw Wit El Dit verslagje willen we beginnen met allereerst de ouders te bedan ken die elke week of F1 thuis of uit speelt, trouwe supporters zijn. De wedstrijd tegen Eversberg ging in de eerste helft bijna gelijkop met de gastheren taktisch wat beter. Vlak voor rust bracht Johan voor Blauw-Wit de stand op 1-0 Na de thee waren de rollen omgekeerd. Vooral toen Johan een voorzet van Richard inknalde was het of Ever sberg aan de grond genageld stond. De Blauw-Witjes zagen het toen he lemaal zitten en toen Andres attent scoorde uit een zuivere corner van Gerben was de strijd gestreden. Eversberg kwam vlak voor tijd na een uitval nog terug tot 1-3. Al met al een goede wedstrijd en een ver diende zege dankzij de inzet van al lemaal. Morgen tegen Vesos F1 houen zo! Vertrek: 9.15 uur. Blauw-Wit F2-Vesos F2 Blauw-Wit F2 dat vorige week met 4-0 van SC Rijssen verloor, begon aan deze wedstrijd met de vaste wil om een beter resultaat te bereiken. En het ging stukken beter! F2 ging van meetaf aan direkt in de aanval en wist zich enkele goede kansen te scheppen die niet werden benut. Het duurde tot vijf minuten in de 2e helft toen Henry na een prachtige solo zijn eerste doelpunt scoorde. De vreugde over deze voorsprong was echter maar kort van duur, want, nauwelijks .2 .minuten later maakte Vesos de gelijkmaker. Blauw-Wit ging toen nog meer de aanval in om de beide puntjes thuis te houden, maar aanvoerder Gerke die vanuit de verdediging mee ten aanval trok, zag drie harde schoten door paal of lat gekeerd Z'n kleine broer Erik had een paar minuten voor tijd meer geluk en scoorde na een prachtige rush vanaf de mid denlijn voor de winnende treffer. Na 2 wedstrijden mag gezegd wor den dat F2 duidelijk aan kwaliteit en spelinzicht heeft gewonnen Ook afgelopen zaterdag toonden een aantal ouders weer belangstelling en dit wordt door de pups en de leiders zeer gewaardeerd Zaterdag weer 2 puntjes tegen Haarle F2? Vertrek 10 uur. Senioren Blauw Wit I-DVO I 2.30. Enter V5 Blauw Wit 2 2.30 Vertrek 1.30; Blauw Wit 3 Enter V6 4.00. Blauw Wit 4 - H Boys 5 12.00; Blauw Wit 5 - Den Ham 7 2.00. Junioren Blauw Wit AI - Sp Rijssen A2 2.30; P.H B3 - Blauw WitB2 2 30 V 1.30, De Zweef C3 - Blauw Wit Cl 2.00. V. I.15. Pupillen Blauw Wit Dl - DES Dl 11.00 uur; DES D2 - Blauw Wit D2 12.00 uur. V. 11.15 uur; DES 3 - Blauw Wit D3 II.00 uur V 10.15 uur; Blauw Wit EI - Holten EI 9.00 uur; Excelsior E4 - Blauw Wit E2 9.00 uur. V. "8.30 jur; VESOS FI - Blauw Wit FI 10.00 uur, V 9.15 uur; Blauw Wit F2 - Haarle F2 10.00 uur. Mededeling actiegroep ZVV .Blauw Wit" Diegenen, die een uitnodiging heb- aen ontvangen voor de medewer- «ersavond op zaterdag 22 maart noeten de antwoordstrook (ook ndien men niet komt) voor woens- iag 19 maart inleveren bij één der eden van de actiegroep Inlevering /an de contranummers van de lo- .enboekjes voor zaterdag 22 maart rij een der leden van de actiegroep )f iedere maandagen donderdag in iet clubgebouw. Holten heeft in de laatste zaalcom- petitiewedstrijd van dit seizoen een verpletterende overwinning op Achilles behaald Van het begin tot het eind was het Holten wat de klok sloeg. Uit de eerste vijf aanvallen was het even zoveel keer raak. Achilles kon tegen de hechte ver dediging niet uitrichten en kon pas na vijftien minuten, toen de stand al 10-0 was, voor het eerst scoren. Holten bleef doorgaan en had bij rust een 15-1 voorsprong Ook in de tweede helft bleef Holten in een hoog tempo het doel van Achilles bestoken Onder leiding van spe ler/coach Roelf van der Wijk, die met deze wedstrijd afscheid nam als actief speler, werd de voor sprong uitgebreid tot 21-1. Holten rook de kans op de grootste seizoe noverwinning van dit jaar en zette alles op alles. Hierdoor ontstonden een paar kleine kansen waar Achil les vier keer gebruik van kon ma ken Met nog 10 minuten te spelen had Holten het scorebord vol 25-3. Achilles bleef sportief spelen, maar moest toezien hoe Holten net de Voor de schakers die niet in het eerste team spelen, maar die toch wel af en toe tegen een speler van een andere vereniging willen uit komen, heeft Holten dit seizoen een viertal in de zogenaamde recrea tieklasse ingeschreven. Afgelopen maandag verdedigde dit viertal met succes haar eerste plaats tegen de spiers van Stork uit Hengelo. In principe is de opstelling van het viertal geheel vrij, zodat deze keer Van der Knaap, die geen interne partij te spelen had, aan het eerste bord kon meedoen 'Het team be stond verder uit Roele, Kromdijk en Riemersma. Er werd fel gevoch ten om de punten in een overigens zeer vriendschappelijke sfeer. Kromdijk, de enige Holtense ver liezer, merkte na afloop terecht op dat het een mooie partij was en dat hij prettig gespeeld had Daar de overige spelers wonnen, werd de einduitslag 3-1 in het voordeel van Holten. Intern werd er ook gespeeld Hét gevecht van de avond was dat tus sen Van Lindenberg en Ton van Oijen Na een Siciliaanse opening kreeg wit een sterke aanval welke nog heviger werd na een stuk-offer tegen drie pionnen Tegen de der tigste zet begon de tijdnood echter mee te spelen, waardoor Van Lin denberg damewinst voor één toren Week van 15 maart tot en met 21 maart 198U Zaterdag: 09 00-12 00 zaalvoetbal, Ned Midd. Bank 13 00 18.00 handbalcompetieie 19 00-20 00 zaalvoetbal, hr Rozendom 20 00-21.05 korfbalcompetitie, K.N.K.V. Zondag: 11 00 12 00 zaalvoetbal, S M R de Zessprong 12 00-18 00 handbalcompetitie Maandag: 08 10-15 30 scholengemeenschap 17 00-18 00 s v Holten, afd handbal 18.00-23 00 badmintonclub Dinsdag: 08 10 15 30 scholengemeenschap 16 15-22 30 mintonette 16 00-20 15 instructielokaal - St SoCuWe 20 15-21 15 Instruetielokaal - badmintonclub Woensdag: 08 10-15 30 scholengemeenschap 16 30 18 00 leraren scholengemeenschap 18 00 19 00 zaalvoetbal. Wegenwacht Markelo 19 00 23 00 badmintonclub Donderdag: 08 10 15 30 diverse scholen 16 30-17 30 H M V afd majorettes 18 00 21 30 s v Holten, afd handbal 21 30-22.30 „All Stars" Vrijdag: 08 10 15 30 scholengemeenschap 18 45 22 30 mintonette Voor reservering van nog vrije uren in het bovengenoemde week einde. kan men zich vanaf vrijdagmiddag 12 00 uur rechtstreeks wenden tot de beheerder (sporthal tel 3180) Alle ovenge reserve ringen uitsluitend via het gemeentehuis, afd sportzaken (tel 1666) over het hoofd zag (hij verwisselde twee zetten) Van Oijen kon de om singeling toen doorbreken en in de tegenaanval gaan. Toen de partij moest worden afgebroken in een erg onduidelijke stelling, besloten beide spelers tot remise. De Réti-opening van Eijzinga werd door Beijer efficient bestreden met het Hollands. Een inval Van Beijer in de witte stelling werd door Eij zinga onzorgvuldig afgeslagen. Toen een stuk verloren ging, gaf hy op. Dinant van Beek speelde Konings- indisch tegen Scheperman en zag kans een pion voor te komen. Na enige ruiltransacties had wit een dame en twee paarden en zwart een dame en twee lopers. Ook bijna alle pionnen waren nog op het bord, zo dat geen van beiden veel kon doen. In een iets betere stelling voor Van Beek werd het remise. Rietman kreeg, na een Spaanse opening, tegen Koele may een sterke konngsaanval Deze bleek, bij analyse achteraf, waarschijnlijk wel af te slaan, maar Koelemay vond tijdens de partij niet de sterk ste verdedigingszetten en verloor. Henk van Beek had veel moeite met Aaftink, maar een onnauw- keurigheidje in het eindspel le verde hem na stukwinst toch een punt op Bij de partij tussen Van Dalen en Wim van Oijen bleek laatstgenoemde de sterkste te zijn. Lindeboom speelde tegen Blits eerst erg voorzichtig en had het moeilijk Na een onoplettend oge nblik van Blits won hij echter ma teriaal en de partij De uitslagen waren Eijzinga Beijer 0-1, D van Beek - Scheperman remise; Van Lindenberg - T van Oijen remise; Rietman Koelemay 1-0, H van Beek Aaftink 1-0, Blits - Linde boom 0-1, Van Dalen - W. van Oijen 0-1. User veertig doelpunten met naaide De winst met 38-5 was volkomen verdiend en zorgde voor een tweede plaats in de tweede klassp B Doel punten Frans v Gennep. Johan Plantinga 9, Roelf v d Wijk 6, John Lamping, Jan de Wit 4, Frank Neu- teboom, Jan Victor Dorlas 2; Win: Dalhuisen 2. Junioren De junioren moesten spelen tegen Lettele Door een misverstand bij de tegenstander kwam deze niet opdagen, hetgeen waarschijnlijk een reglementaire 5-0 overwinning zal opleveren. Adspiranten Slechts 2 teams kwamen voor de competitie uit. A2 moest uit tegen koploper Zwolle Holten had de be schikking over 1 wissel, wat in deze wedstrijd duidelijk een rol speelde. Zwolle was sterker in de eerste helft, maar Holten hield de verde diging redelijk goed dicht. Rust 4-0. In de tweede helft voerde Zwolle het tempo op. De Holtense meisjes werden duidelijk vermoeid, waar door Zwolle kon uitlopen naar de 14-2 overwinning BI speelde uit tegen Nw Heeten In tegenstelling tot de thuiswedstrijd had Holten het nu erg moeilijk tegen deze ploeg Bij rust was de stand 1-1. Ook na rust waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Holten speelde goed, maar schoot veel te weinig. De einstand 3-3 gaf de krachtsver houdingen goed weer, maar er had voor Holten meer in kunnen zitten. Programma: Za. 15 maart: Al thuis tegen A.B.S. 14.20; A2 thuis tegen V en K 16.20; A3 thuis tegen V en K. 17 00; BI thuis tegen Overwetering 15 40; Cl thuis tegen A.B.S 13.40; C2 thuis tegen Nw Heeten 15 00. Zo. 16 maart: Dames junioren uit tegen W.S.V. '38 9.40. Vertrek 8.45 Dames recreanten Ter voorbereiding op het toernooi op 23 maart speelden de dames re creanten van Holten een oefen wedstrijd tegen Nijverdal Beide teams waren aan elkaar gewaagd, waarbij Nijverdal iets meer tech niek in huis had. maar Holten dui delijk meer inzet toonde In de eerste helft ging de strijd gelijk op, waarbij beide teams een keer een voorsprong' namen Vlak voor rust kwam Nijverdal op 3-4 Na rust bleef Holten goed aandringen en kwam verdiend gelijk (4-4) In de daarop volgende minuten had Hol ten pech met enkele goede schoten. Nijverdal deed het beter en liep uit naar 4-6 Holten probeerde van al les, maar kwam niet verder dan 1 doelpunt. Eindstand 5-6. Handbalovercicht Door de winst van Holten op Achil les heeft Holten definitief de tweede plaats behaald Theore tisch is een kampioenschap nog mogelijk, maar dan zal Raalte dat thuis met 22-10 van Actief won - volgende week uit van Zwolle moe ten verliezen De uitslagen van dit weekend wa ren Holten-Achilles 38-5; Overwetering-Dalfsen 29-22; Raalte Actief 22-10 De stand met nog 1 competitiedag te gaan is nu: Raalte 13 22. Holten 14-22, Over wetering 14 19. H V E 13-17, Dalf- sen 13-9. Zwolle 13-8. Actief 13-6, Achilles 13-3 Dit weekend worden gespeeld Achilles-H V E., Aetief- Dalfsen. Zwolle Raalte Kennelijk ziet het er naar uit dat zelfs de stoutste dromen van de Holtense tennisliefhebbers verwe zenlijkt zullen worden Op vragen van het raadslid H J Westerik maakte voorzitter H Rustebiel, tydens de j 1 maandagavond ten gemeentehuize gehouden open bare vergadering van de gemeente lijke sportcommissie. n 1 bekend dat op dit moment op particulier initiatief onderhandelingen eaande zijn met het gemeentebe stuur inzake bouw van een tennis- hal in Holten „Het hele plan ligt eigenlijk nog te ver van ons bed om er nu al con crete dingen over te kunnen zeg gen maar ik denk dat we u hierover in de vergadering van 15 april a.s. wel wat meer concreet kunnen in formeren aldus de heer Rustebiel. Hy zag een tennishal als een gewel dige aanwinst voor de tennissport vooral gedurende de wintermaan den en sprak in dit verband over een tennishal met „Open dak"

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 9