m Holtense atleten succesvol in NCAB-crosscompetitie badmiBtonelaMotai „Open-Huis* stichting paardrijden gehandicapten Buurtvereniging „Schoolkring Dïjkerhoek" Bijzonder aardige en boeiende expositie vrijetijdsbesteding familie Schmets Holten verslaat Hardenberg met 5-1 Uit het politierapport HOLTENS NIEUWSBLAD ZANGAVOND JB G. Luggenhorst nieuwe voorzitter UITTREKSEL UIT DE BESLUITENLIJST VAN DE B W VERGADERING VAN 4 EN 5 MAART 1980 HOLTENS NIEUWSBLAD - 14 MAART 1980 - PAG 5 Twee dames uit „Diessenplas" genietend van de prachtige poppen. In bejaardencentrum „Diessen plas" trekt de expositie van. pop pen; houtskooltekeningen, pente keningen; olieverfschilderijen; aquarellen gemaakt door de in de Haar wonende leden van het gezin Schmets een ongekend grote be langstelling. Niet alleen Holtenaren maar van uit de wijde omtrek komen de be zoekers. Mevr. Schmets de moeder van deze kunstzinnige familie is telijkertijd byzonder verheugd en beduusd over zoveel belangstelling. Ver heugd omdat het doel is „Diessen- Tijdens de laatste wedstrijd van N.C.A.B.-crosscompe- titie in Aalten hebben ^e Holtense atleten zich duch tig geweerd. In de eindrang schikking telde dit goed door. Eén kampioen viel er te huldigen en wel Wim Klein Baiting bij de jongens B. Ereplaatsen waren er bij de jeugd voor Michel Bakker 2e bij de jon gens pupillen A, Gert Masselink 3e bij de jongens C. Bij de jongens A werd Freek Brinkman zowaar „vi- ce-meister". Bij de heren korte af- stand had Meindert Koopman kampioen moeten worden, maar verspeelde dat in zijn eerste weds trijd. Nu was een tweede plaats zijn deel. Frits Kramer, N.C.A.B.-er in hart en nieren, legde verrassend beslag op de derde plaats. Bij de veteranen bezette Horst Louws exact dezelfde plaats. Bij de heren lange afstand een 3e plaats voor Jan Jansen, die door blessures niet optimaal kon presteren. De laatste wedstrijd verliep geheel naar wens. Bij de heren en veteranen korte af stand (4 km.) was een compleet Holtens onderonsje Dat Meinder Koopman zou winnen stond bij de start al vast. Van kop afliep hij een winnende tijd van 13.28 min. Frits Kramer 2e in 13.56 min en Gerard Koopman 3e in 14.14 min comple teerde het succes. Henry Jansen moest dit allemaal toezien op het tweede plan 15e in 17.30 min. Horst Louws kwam als 2e veteraan 18.20 min De jongens A liepen in de zelfde wedstrijd mee Hierbij imponeerde Freek Beek man die in het spoor van Meindert Koopman als snelste A-junior te Zoals aangekondigd ston den de wedstrijden die de Holtense teams moesten spelen in het teken van de confrontatie met Harden berg. Zowel het eerste als het derde team behaalden de volle winst. Het tweede team moest genoegen ne men met een gelijk spel. BC Holten 1-Hardenberg 1 Met Riny Verburg als invalster ver scheen het eerste team tussen de blauwe lijnen Gerda van de Maat startte met een duidelijke over winning met 11-6 en 11-0 Riny speelde ook in deze klasse weer goed en zeer verdiend won zij met 11-6 en 11-7 HansZuethoffen Sytse Meinsma deden voor hun partners niet onder Sytse had het wat moei lijk in de tweede game, maar hij wist met 18-15 de winst te grijpen Hans speelde ook al moeilijk, maar ook hij bleef zijn tegenstander voor. (15 12 en 15-11) Gerda en Riny speelden een goede dubbelparty Totaal vervreemd voor elkaar in deze combinatie brachten zij beide games op hun naam met 15-8 en 17 14 Zeer onverwacht verloren Hans en Sytse hun dubbel (6 15 en 12-15) In de mixed speelden Hans en Gerda een moeilijke partij De eerste game ging met 14 17 naar de gasten, terwijl de tweede game ter nauwemood met 17 14 werd ge wonnen In de derde game bleek de conditie 15 0 voor de Holtenaren Ook Sytse en Riny moesten in drie games laten zien wat zy als gelege nheids koppel waard waren In de verlenging van de derde game be slisten zij de partl) in hun voordeel (2 15, 15-5 en 18 15),, en zorgden voor het zevende puntje in dit duel Hardenberg 3-BC Holten 2 Tegen hekkesluiter Hardenberg 3 zou ons tweede wel geen moeilijk heden ondervinden Met die ge d ach te en vol goede moed trok men naar de arena Al spoedig bleek dat het geen gemakkelijke avond zou worden Hans Verburg speelde te gen een hem onbekende tegen stander en in een lange partij kwam hij net iets te kort <18-16 en 15-14) Ans Jacobs had het daarentegen erg gemakkelijk met 1-11 en 0-11 overtroefde zij haar tegenstandster en bracht de ploegen op gelijke hoogte Echtgenoot Jan kon eve nals Hans niet tot winst komen In drie games kwam hij net iets tekort (15-6,6-15en 15-13) Opnieuw moest een dame de holtenaren bijtrekken. Dit keer zorgde Tiny van de Run straat voor een winstpuntje In de mixed partijen wonnen Ans en Hans, terwijl Tiny en J an hun party verloren De gelijke stand zou ge handhaafd blijven aangezien na de winst het herendubbel de dames- dubbel werd verloren. Hardenberg 4-BC Holten 3 Het derde team zou geen gemakke lijke avond tegemoet gaan De moeilijke thuiswedstrijd lag nog vers in het geheugen Frank Ak kerman leed in het herenenkel een duidelijke nederlaag tegen een conditoneel sterke tegenstander. <15-6, 15 6) Harry Dul speelde een erg gemakkelijke party tegen een reeds in de eerste game gedesillu sioneerde tegenstander Na met 7 1 achter te hebben gestaan werd het 8 15 en in de tweede game door en kele kleine foutjes 2 15 Heikevan t Holt was snel van de baan terug, maar met een overwinning op zak (0 11 en 3 11) Iets dergeUjks deed Ria Groeneveld(2 11 en 3 11) Inde mixed pakten Ria Bet gemaakke- ïyk in drie games de winst met 15- 10 11 15 en 10 15 Heike en Frank hadden Betten en Harry het veel gemak keiyker (5 15 en 5 15) Harry en Frank bleven ruim hun belde opponenten voor (4 15 en 9 15) In het damesdubbel legden de gast vrouwen geheel hun wil op aan onze beide Ria s en zorgden daar mee voor een 2 6 uitslag Programma: 19 3 BC Holten 1 boek kwam staan. Zijn tijd op de 4 km was 13.51 min. Bij de heren op de lange afstand moest nu 14 km worden afgelegd Hier ook maar liefst 4 man bij de eerste tien. Jan Jansen moest pas in de eindfase buigen 2e in 46.40 min Voor Mari- nus Baltus had er meer ingezeten dan een 6e plaats in 51.34 min. Jan Wolterink was 8e in 52.52 min en Gerard Beldman snelde naar een 10e plaats in 54.37 min. In de re- creantenhoek had Ap Koetsier een moeilijk middagje, 17e in 62.22 min. By de jongens B sprintte Wim Klein Baiting naar een 2e plaats. Hij noteerde op het 3000 m lange parkoers een tijd van 10.12 min. Di- nant Schippers zat hem vlak op de hielen (3e in 10.13 min.) De jongens C hadden maar 1000 m af te leggen. Gert Masselink schoot in de sprint tekort en moest genoegen nemen met een 3e plaats in 3.16 min. Hendri Markvoort was 5e in 3.35 min De jongens B moesten de zelfde afstand afleggen Hier hiel den M Groot Obbink (4e in 3.57 min.) en E. Bakker (5e in 3 58 min.) elkaar goed in evenwicht. Ook 1000 m bij de pupillen A jongens Hier een 2e plaats voor Michel Bakker in 3.46 min en een 4e plaats in 4.33 voor G Groot Obbink Op de 1000 m meisjes pupillen A was er voor Charlotte van Lemel een 5e plaats in 5 12 min Op 6 maart vond in Hoenderloo de 3e wedstrijd van de N C.A.B -crosscompetitie plaats De resultaten van de Holtenaren waren Jongens pupillen A 1000 m 3 Michel Bakker 5.31 min 6 G Groot Obbink 6.33 min Meisjes pupillen A 1000 m 4 Charlotte v Lemel 7 56 min Jongens D 1000 m. 2 E Bakker 5.23 min 4 M Groot Obbink 5 57 min JongensC 1000 m 3 Gert Masselink 4 52 min 5. Hendri Mark'voort 5 21 min Jon gens B 3000 m 2 Wim Klein Bal- tink 10 09 min 3 Dinant Schippers 10 13 min Jongens A 6000 m 3 Freek Beekman 21 17 min 4 Henk Hoekstra 21 38 min Heren Vetera nen I 6000 m 2 Horst Louws 28.55 min Heren 6000 I Meindert Koop man 5 Frits Kramer 21 22 min 14 Henry Jansen 25 02 min Heren 15 000 m 3 Jan Jansen 51 50 min 7 Marinus Baltus 54 33 min 9 Jan Wolterink 56 55 min 13 Gerard Beltman 59 25 min 23 Ap Koetsier 67 36 min Eindstand N C A B crosscompeti tie Veteranen korte afstand 3 Horst Louws Heren korte afstand 2 Meindert Koopman 3 Frits Kramer 14 Henry Jansen Jongens A 2. Freek Beekman 4. Henk Hoekstra. Heren lange afstand 3 Jan Jansen 6 Marinus Baltus 8. Jan Wolterink 12 Gerard Beltman 14 Ap Koets ier Jongens B 1. Wim Klein Baiting 5 Dinant Schippers. Jongens C 3. Gert Masselink 6 Hendri Mark voort Jongens D 4. M Groot Ob bink. Jongens pupillen A 2. Michel Bakker 4 G Groot Obbink. Meis jes pupillen A 4 Charlotte v Lemel. Afgelopen, zondag hield T.TV „Heure" haar jaarlijkse veldloop. Hier op de 9 km een afgetekende overwinning Ivoor Jan Jansen Zijn tijd was 30.45 min Op 4,5 km was er een 3e plaats in 16 26 min voor Wim Klein Baiting Zondag 16/3 zijn de halfjaarlijkse prestatielopen van Daventria in Deventer over 4, 6 10 km Morgen is er voor de heren een extra training om 10 uur op „Meermanskamp." plas" open te stellen naar de wyk, zodat de bewoners kunnen deel nemen aan het maatschappelijk verkeer Beduusd, omdat de expo sitie niets anders pretendeerd te zyn dan een vrijetijdsbesteding. In de gang naar de recreatiezaal en in de recreatiezaal zelf zyn meer dan vyftig werkstukjes te bewon deren Voorzien van een keurige in formatie kan de bezoeker op z'n gemak rustig alles bekyken. Veel belangstelling ondervinden de poppen uit grootmoeders tyd, de geestige Pierrots en vertederende Ot en Sien, die door mevr Schmets helemaal met de hand worden ver vaardigd. Vooral de kleding getuigt van veel fantasie en creativiteit. Vader Schmets heeft gezorgd voor de meubeltjes, het toneel van de Pierrots en de schommel van Ot en Sien. Van de twee zoons Ronald en Eric zyn de houtskooltekeningen, pen tekeningen en olieverfschilderijen. Enkele werkstukken van Ronald zyn opdrachten voor het examen HAVO aan de Scholengemee nschap te Holten. Verder zyn er nog sieraden te zien van alpaca, boetseerwerk, lino- snedes en aquarellen. Moeder Schmets en haar twee zoons hebben allen zonder uitzon dering artistiek talent en spande- ren veel tyd aan hun hobby, daarbij gesteund en gestimuleerd door va der Schmets Geen van de leder van het gezin hebben echter lesser gevolgd Wel heeft Ronald - na hel examen Atheneum - plannen zicfc verder te bekwamen. Deze veelzydige expositie is nog tol en met 23 maart a.s. te bezichtiger in „Diessenplas" Openingstijder van 14.00-21.00 uur. De Stichting Paardrijden Gehandicapten Holten I houdt zaterdag 15 maart van 12.00-16.00 uur „Open- Huis" in manage Beldman aan de Borkeldsweg die nu helemaal is aangepast aan de gehandicapte rui ters, die elke woensdagmiddag en zaterdagmiddag in deze manege rijden. Een ieder is van harte welkom! Er is niet alleen een trap gebouwd die toegang geeft to t de foyer, ook werd een lift gerealiseerd met plaats voor een rolstoel De lift brengt de gehandicapte ruiter van de begane grond naar de foyer en terug Juist voor het onderling contact tussen de gehandicapten en hun ouders uit Diepenveen. Holten. Bathmen, Deventer en Olst is het erg belangrijk dat zy met elkaar de verrichtingen in de manege vanuit de foyer kunnen volgen Ook is er een „opstapbrug" aange bracht, waar de ruiters met een rolstoel op kunnen ryden en met behulp van vrijwilligers de paarden kunnen bcstygen Voordien moesten de vrijwilligers deze lichamelyk gehandicapten op de paarden tillen Ook de toiletten in de manege zyn aangepast Deventer 6. i ïjdens een op dinsdag 4 maart j 1 in café» restaurant „Het Bonte Paard gehouden algemene leden vergadering, werd de heer H Lug genhorst gekozen tot voorzitter van de buurtvereniging „School kring Dykerhoek" De heer Lugge nhorst nam hiermee de taak over van zijn niet herkiesbare voorgan ger de heer W Vlogtman Namens het bestuur werd de scheidende voorzitter toegesproken door de heer J Veneklaas Hij bracht de heer Vlogtman dank voor de bui tengewoon plezierige samenwer king binnen het bestuur en het vele werk dat hy voor de buurtvereni ging heeft verricht Na behandeling van het huishoudelijke gedeelte van de agenda hield de heer A van Heun Groepskommandant van de Rijkspolitie te Holten een bijzon der interessante causerie over het werk van de Rijkspolitie Onder de vragen welke hierover na afloop werden gesteld vond o m ook een gedachten wisseling plaats om trent de verkeerssituatie in Dijker hoek 1. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN aan de heer H. Heijink voor de bouw van een garage bij de woning Xolweg 44; aan de heer G.H. Oosterveld voor het vergroten van een biggen- batterijstal by het pand Vonderschotten weg 6, in principe aan de heer H. Krieger voor de bouw van 2 woningen aan de Beusebergerweg, mits voldaan wordt aan nader te stellen voorwaarden; geen bezwaar tegen wijziging van het bouwplan van bouwbe drijf Voordes B.V. (bouwvergunningnr. 3206) inzake bouw werk plaats met kantoorruimte aan de Xeizersweg; 2. In principe geen bezwaar tegen exploitatie C.A.I door de Wo ningbouwvereniging „Onze Woning" te Deventer; 3. aan mevr. M. Tant vergunning verleend voor het kappen van een kastanjeboom bij het pand Xolweg 19; 4. aan de heer W.C. van der Pol te Voorburg vergunning onder heririplantplicht verleend voor het kappen van 5 bomen bij het zomerhuis Vianenweg 102; 5 het verzoek van de heer P.G. Cats om vergunning voor het kap pen van 16 Amerikaanse eiken bij het perceel Larenseweg 106 afgewezen; 6. in principe speelvergunning verleend aan Ned. Circus Combina tie t.b.v. een circus in de bouwvakvakantie en aan circus Piste t.b.v. een circus in september 1980. 9. aan de heer M. v.d. Heijden ontheffing ingevolge artikel 4.3 van de Drank- en Horecaverordening verleend voor het verstrekken van sterke drank in de kantine van het recreatieoord „de Has pel"; 10. aan de Braderiecommissie Holten diverse vergunningen of toe stemmingen verleend t.b.v het 26e Dorpsfeest; 11 aan het bestuur van de tafeltennisvereniging „Holten" zal wor den medegedeeld dat in principe besloten is tot net aanbrengen van zonwerende folie in het gymnastieklokaal van de Haar- school; 12 het bezwaarschrift van de heer M. van Engelen tegen het besluit tot weigering van een vergunning voor een standplaats met een woonwagen op het tijdelijk kamp aan de Markeloseweg onge grond verklaard. Gezien het feit dat zijn schorsingsverzoek door de voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van State is afgewezen zal op 5 maart uitvoering worden gegeven aan het besluit om woonwagen en caravan weg te slepen naar Deventer, tenzij hijzelf een andere plaats aangeeft U kunt zich voor het inwinnen van nadere informatie over de zaak zelf, dan wel over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift in verbinding stellen met de afde ling Algemene zaken ter Gemeentesecretarie Verloren: Groene regenbroek. 2 sleutels, jon genshorloge. merk Anko, zwart bandje, zilveren armband „Janny", zwart-rood trainingspak, zwarte portemonnee met f 40 en een ring; bruin etui met 3 a 4 sleutels, 3 dames-tassen met inhoud. Gevonden; Slachtkuiken, zilveren bedeltje; EHBO-kussen, Hockey stick, 2 au tosleutels, bos sleutels in een Rabo-etui Mevr B uit Holten deed aangifte van diefstal van haar portemonnee De portemonnee werd ontvreemd uit de kleedkamer van het gymna stieklokaal by de sporthal. J ten H uit Ryssen reed met zyn vrachtautocombinatie over de Heideweg en wilde linksaf richting Markelo By het nemen van de bocht brak het rechterzyschot van de oplegger, hierdoor viel de hele lading stenen op het wegdek De rybaan werd gedeeltelyk geblok keerd Op de Panoramaweg werd de auto van B uit Groenlo opengebroken Uit de auto werd een tas met geld rybewys. cheques en dergelyke meegenomen Van de dader ont breekt elk spoor Geboren: Geert Willem Franciscus zv W H Sletterink en M C Kromdyk, Irma dv H ten Dam en G W Vasters, Herman Jan Willem zv JW Klein Velderman en WH Wegstapel (geb te Deventer) Overleden: HW ten Velde, oud 75 jaar Holten (overl te Deventer). J H ten Velde Dolman, oud 39 jaar Holten (overl te Deventer) Op initiatief van „Holtens Ge mengd Koor" zal er op vrijdag avond 28 maart ln zaal Vosman' een zangavond worden gehouden waaraan naast „H G X mee zul len wei ken het mannenkoor Zang lust te Enschede en het gemengd koor „Promusica' te Haaksbergen U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u een JSjk/ nieuwe abonnee opgeeft Gebruik deze Adres Woonplaats Geeft op voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr /mevr Adres Woonplaats Hij/zij betaalt net abonnementsgeld per halt laar'pei |ddr

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5