HOLTEN-AVANTI HOLTEN VERDER ACHTER Subsidie voor schaakcursus schoolkinderen Resultaten s.v. Holten Resultaten sv Holten Holten 5 kampioen! Tumontmosiing BAT0-S.V. MARKEL0 Resultaten sv Holten Resultaten volleybal kompetitie „Mintonette JUNIOREN Programme s v. Holten PUPILLEN Oriënteringsrit OKIA-nieuws SPORTPAGINA HOLTEN 5 - DE ZWEEF 6 5-1 HOLTENS NIEUWSBLAD - 14 MAART 1980 - PAG. 11 Holten moest deze wedstrijd starten met drie invallers. Door blessures was de as van het elftal niet aanwezig. Hoe belangrijk het gemis van Dinant Pasop, Henk Warrink en Henry Bronsvoort was zou in de loop van de wedstrijd blijken. In het spelpatroon van de Holtenaren zat door de afwezigheid van genoemde spelers te weinig structuur en kreeg het spel vaak een chaotisch karakter. Alle linies j maakten zich daaraan schuldig deze middag. Het eerste kwartier was voor de trasten uit Glanerbrug Door een erotere inzet verkreeg men een jicht veldoverwicht Het eerste ge baar kwam echter van Holtenzijde, toen in de 15e minuut een indirecte l'rije trap genomen mocht worden pp de rand van het strafschopge bied Via een Huzen-Dekker com binatie ging de bal echter rakelings naast Twee minuten later zou voor de eerste keer blijken dat Nico La- bobar als vrijeverdediger deze middag geen succes zou worden In het centrum van de verdediging van Holten viel een enorm gat waardoor Hoogmoed van Avanti zijn ploeg nogal simpel op 1-0 kon brengen Holten ging jagen en zette de tegenstander onder druk en het was opvallend hoeveel fouten de tegenstander ging maken Helaas wisten de roodzwarten slechts een keer gebruik te maken van deze si tuatie Uit een hoekschop van Tul- Ier kon Johan Huzen in de 25e mi nuut Holten op 1-1 koppen Avanti leek toen rijp voor de nederlaag De rust brak echter aan met de 1-1 score De rust had de bezoekers duidelijk beter gedaan dan de Hol tenaren, waardoor de wedstrijd weer meer evenwicht kreeg Na een kartier beging J Hoogmoed een overtreding t o v Anton Labobar en dit muisje kreeg 2 minuten later nog een staartje toen Anton zijn di recte gegenstander vast hield bij het shirt en deze Labobar daarna uitschakelde met een vuistslag. Dat betékende dat Avanti de,weds trijd met 10 man moest verder spe len Ondanks de numerieke meer derheid was Holten niet in staat te scoren Doordat de Holtenverdedi- ging constant op één lijn stond te verdedigen kon Hoogmoed zijn ploeg in de 25e minuut op een sim pele manier op 2-1 brengen De we- strijd scheen hiermee beslist, ge zien het vrij machteloze optreden van de Holtense voorwaartsen Vijf minuten voor afloop mocht Holten een vrije trap nemen, die door André Dekker prachtig werd inge schoten De resterende 5 minuten wekten de ene verbazing na de an der en toonde nog eens de grote zwakte aan Holtenzijde Volkomen nodeloos ging men blunders ma ken, waardoor Avanti in deze slotr ifase zowaar de stand kon ombuigen in een 4-2 voorsprong Helaas speelde Nico Labobar in beide ge vallen een hoofdrol Drie minuten voor afloop maakte hij duidelijk, doch onnodig hands, waardoor van Ommen een strafschop mocht ne men en in de allerlaatste minuut liet Nico zich heel erg simpel voor de laatste keer uitspelen waardoor •de stand op 4-2 kwam Al met al een zeer teleurstellend resultaat. Zondag a.s moeten de Holtenaren aantreden tegen Rood Zwart in Delden Hopenlijk slagen de jon gens er dan in met wat meer zelf vertrouwen te spelen De druk van de bovenste plaats is verdwenen, zodat deze spanningsfactor geen rol meer kan spelen Hopenlijk slaagt trainer Pesman erin wat meer lijn te brengen in het spelpa troon van de Holtenploeg Of de drie geblesseerden zondag a.s van de partij zullen zijn is zeer twijfe lachtig j-)e spelersbus zal vertrek ken om 12.45 uur. Grote vreugde was er j.l. zondag op sportpark „Meermanskamp". Hol ten 5, de ploeg waarvan voor de start van het seizoen geen hoge plaats was toebedacht, werd kam pioen van de 4e klasse. Mede door het verlies van S.D.O.L. werden de roodzwarten van coach G. Ban- nink glorieus kampioen. Het vyfde moest zelf aantreden te gen het onderaanstaande de Zweef 6 Een stugge tegenstander, die zich zomaar niet onder de voet liet lopen Na een 1-0 ruststand, kwa men de Nijveraallers zowaar op 1-1 maar toen, uit een hoekschop. Herman Deijk, de bal ineens op de slof nam. was de ban gebroken en werd de eindstand op 5-1 bepaald. Holten 2 behaalde een verdienste lijk gelijkspel in Ootmarsum De jongens van trainer Mensink moe ten maar eens beter weten straf schoppen te benutten, want ook nu werd weer zo'n buitenkansje ge mist, (1-1), waardoor de winst feite lijk uit handen werd gegeven Hol ten 3 speelde tegen S O S 2 een kansloze wedstrijd Met maar liefst 4-0 werdeir de Holtenaren huis waarts gestuurd en duikelen hier door enkele plaatsen op de rang lijst Verlies tegen S O S 3 betekent voor Holten 4, dat de theoretische kans op de bovenste plaats verke ken is en het seizoen vrijuit spelend kan worden afgesloten Naast Hol ten 5 heeft Holten 6 ook nog een ijzer in het „kampioensvuur" Te gen Haarle 6 werd een 2-0 overwin ning behaald De 3 resterende wedstrijden moeten gemakkelijk in winst kunnen worden omgezet, waarna de vlag kan worden gehe sen Holten 7 behaalde tegen R K S.V 5 een gemakkelijke 2-0 overwinning Met deze uitslag heb ben de rood zwarten zich stevig op de 2e plaats in hun afdeling genes teld Ook Holten 8 kan nog 2e wor den in de eindrangschikking Te gen Omhoog 4 werden de puntjes gedeeld In een gelijkopgaande wedstrijd, Vabo 5-Holten 10, heeft de gelukkigste gewonnen. Na een Den Ham A 1 - Holten A 1 Met keeper Herman ter Harrnsel en j speler Wim Aaftink „geleend" van Holten A2 speelde Holten tegen het onder aan de lijst staande Den j Ham Bij de eerste uittrap van Herman scoorde Xees Jan be heerst Na 12 minuten was het Di nant, die een vrije trap ineens in schoot Met deze stand van 0-2 i werd er gerust Na rust eenzelfde spelbeeld Holten speelde een j zwakke partij maar ook Den Ham had er geen kaas van gegeten In de 80e minuut was het opnieuw Di nant die een vrije trap benutte In de laatste minuut werd Holten nog I met de neus op de feiten gedrukt door een tegendoelpunt zal er wel uit een ander vaatje getapt worden i om de supporters meer te kunnen bieden. Holten A 2 - Sdol A 2 j Sdol had tot nog toe geen enkele punt behaald en staat dus onder aan in de competitie Holten A2 daarentegen staat erg hoog geno teerd Holten A2 bouwde de weds- i trijd erg rustig op Na plm 15 minu ten liep Henkie Veneklaas op de linkerkant iedereen eruit en trok vervolgens erg scherp voor en Huuske die erg snel meegekomen I was scoorde beheerst Toch had Holten geen overwicht In de 2e helft verliep het spelbeeld geheel anders Holten dicteerde de gehele wedstrijd het spel Na nog geen 8 minuten scoorde Jan Masselink uit een scrimmage voor het Sdol doel Even later werd hy uitgewisseld te gen „de Gneze Die wist zich al j gauw met de bal van zfjn tegen- stander los te worstelen en na een 1-1 stand kwam Wim Wissink in de problemen voor eigen doel en werkte de bal voor Holten langs de verkeerde kant van de paal (2-1) Holten 11 heeft zijn schutterij mo menteel op scherp staan. Opnieuw werd er met ruim verschil gewon nen, al was R V 3 wel een erg gewil lig schachtoffer (4-0). Holten 12 wist maar 1 punt aan haar totaal toe te voegen Tegen Omhoog 6 was een overwinninë haalbaar geweest. Haarle 6 - Holten 6 In een mistig Haarle trad Holten 6 een tikkeltje nerveus aan tegen het zesde van de „pastoorsmaat" De kampioenskansen bleken op enkele rood-zwarten een zo grote druk uit te oefenen dat de allereen voudigste kansen om zeep werden gebracht en ook de achterhoede liet nog wel es een steekje vallen. Het was met de rust nog 0-0 en daar konden beide partijen tevreden mee zijn Na de thee bleek de vechtlust terug te zijn en scoorde Herman Biesters uit een voorzet van Albert Boode A v d Maat miste hierna alleen voor de keeper, maar hy kreeg spoedig daarna een kans om het goed te maken en hij deed dit prompt (0-2). Hierna speelde Holten de weds- treijd op routine uit en kwam door deze zegen in de kop van de rang lijst, waardoor er misschien toch nog een kampioensfeest inzit voor de oud-gedienden. In het gymlokaal in de Tuinstraat organiseerde „BATO" een tur- nontmoeting tussen de selectie groepjes van BATO en MARKE- LO Voorzitter G.J van 't Holt opende deze „derby" met een welkomst woord tot de deelnemende vereni gingen en sprak de wens uit dat deze middag een succes mocht worden Het programma voor deze middag werd hierna vlot afgewerkt De meisjes toonden hun oefenstof op de evenwichtsbalk. brug ongelijk, lange mat en paardspringen. Alle deelneemsters ontvingen na afloop een speciaal voor deze weds trijd gedrukte kaart met punten die werden behaald Bovendien ontr vingen beide verenigingen een her inneringsstandaardje voor de prij- zenkast. De heer Van 't Holt dankte in zijn slotwoord de leidsters voor hun in zet, alsmede de juryleden uit Die- penheim en de telcommissie Aan allen werd een kleine attentie aan geboden. Van 't Holt sprak tevens de wens uit dat deze turnontmoe- ting een „vervolg" zal krijgen in Markelo zodat de meisjes van BATO een ruime wedstrijdervaring zullen opdoen 't Was al met al een gezellige en leerzame middag. Als eerste en hopelijk niet enige Holtente^m heeft het vijfde zondag het kampioenschap behaald. Be halve de 5-1 zege tegen De Zweef was de nederlaag van S.D.O.L te gen het Almelose P.H er oorzaak van dat zondag j.l. eigenlijk al de kampioensvlag kon worden gehe sen. Omdat de nederlaag van de concurrent pas later op de dag be kend was, zal aanstaande zondag het kampioenschap gevierd wor den. Gewaarschuwd en gemoti veerd door de kritische senioren columnist - die de jongens van Bannink „zelfoverschatting" toe dichtte - trok de kampioenspre tendent flink van leer tegen het in degradatienood driftig tegenspar- telende De Zweef. De pijlsnelle vuurvreter Henk Podt scoorde na 10 min. beheerst toen de linkerflank van Holten de Nijver- dalse verdediging ontregeld had. Hoewel met name de boomlange De Zweef-spits voortdurend bleef dreigen door o.a. een keer keihard tegen de lat te knallen, bleven de Holtenaren de situatie Meester, vooral omdat Ronnie attent verde digde. Vlak voor de rust knalde „ever green",, Kurz net over, nadat Podt en André (Suvée), Schuchard had den gemist. Na de rust was het duo Meester- Paalman even van slag en Lucas Beltman moest de vernederende gang naar het net maken. Toen lie ten de mannen van Hajé zien, dat niet „zelfoverschatting", maar zelfvertrouwen de basis vormt van liet succes van deze Holtense edi tie. Herman van de Sangeldeijk - de man met de wonderbaarlijke trap- techniek - curvde een hoekschop miraculeus in het doel en kogelde een later heel gaaf nummer drie achter de „zwevende" doelman. Toen Kurz door de ontredderde Nijverdalse defensie slalomde en beheerst nummer vier liet aante kenen was het met De Zweef ge beurd. Mededogen was er de oorzaak van, dat de deze morgen trefzekere Herman nog slechts één doelpunt aan de score toevoegde De Zweef gedegradeerd; Holten - naar later bleek - kampioen met nog drie wedstrijden te spelen: verdriet en vreugde op een kleine bunder Hol- tens gras! Het team van Gerrit Bannink - als samenraapsel pretentieloos ge start - heeft zich in de loop van de competitie tot een homogeen elftal ontwikkeld doordat het een ge slaagde combinatie van jeugd en routine bleek te zijn; een formule die in de toekomst navolging ver dient. Zondagmiddag kunt U de helden complimenteren; komt U niet te laat, want het zijn behalve goede voetballers ook uitstekende consumenten, die niet eindeloos achter de receptietafel blijven zit ten Misschien geeft B. of W. wel een rondje Senioren Holten 2-UD 2 10.00 u.; Holten 3-Enter 2 10.00 u.; Stevo 3-Holten 4 11.45 u V 10.45 u.;R.V 2-Holten 5 10.00 u. V. 9.00 u.; Haarle 10-Holten 6 11.45 u. V 10.45 u.; Holten 7-Enter 7 10.45 u.; Holten 8-De Zweef 10 9.00 u.; Holten 9-Enter8 10.45 u.; Holten 10-Bornerbroek 4 10.45 u.; Holten 11-Omhoog 3 9.00 u.; Holten 12- Enter 10 9.00 u. Pupillen R.V. Dl-Holten Dl 10.00uur V. 9.15 uur; Holten D2-R K.S.V Dl 11.00 uur; Excelsior D3-Holten D3 11.00 uur. V. 10.30 uur; Holten D4- V.E.S.O.S. D2 10.00 uur; Blauwwit El-Holten El 9.00 uur; Holten E2- S.W.N. E2- 11.00 uur; Holten E3- S.O.S. E3 12.00 uur; Haarle Fl- Holten F1 11.00 uur. V 10.15 uur; S.O.S. F2-Holten F2 12.00 uur. V 11.15 uur. Holten E4 is vrij. lange rust passeerde hij de keeper zonder al te veel moeite Holten wist zich constant kansen te scheppen maar het lukte niet meer te scoren In de 80e minuut schoot de Sdol keeper verkeerd uit en de bal kwam terecht bij .de grieze" die erg attent reageerde en onhoud baar scoorde. Holten B 1 - O.N. B 1 Holten BI moest zaterdag aantre den tegen Oranje Nassau BI Hol ten begon de eerste helft erg aan vallend kreeg een paar goede kam sen. die helaas niet werden benut. Ook O N kon de hem geboden kan sen niet benutten In de tweede helft hetzelfde speelbeeld met Hol ten wat meer in de aanval Een schot van de spits werd in eerste instantie gestopt door de O N. keeper, doch de afgeslagen bal werd door de rechtsbuiten in het doel gewerkt (1-0) Toen ging on meer aanvallend spelen, maar de achterhoede van Holten werkte zeer goed. zodat de beide puntjes in Holten bleven. Holten Cl - Deto Cl Holten Cl speelde zaterdag een uiterst belangrijke vierpunten wedstrijd tegen mede-degradatie kandidaat Delo Kon Holten Cl voorheen nog maar zelden het doel vinden deze keer werden het 8 tref fers Voor de rust scoorden Jan (2 keer) en Geert 1 keer Na de thee kreeg Holten het nog makkelijker en dat resulteerde in 5 goals die gemaakt werden door Jan (3 keer), Geert en Hennie Prima werk jon gen! Ga zo door! Holten Dl - Enter Dl Holten Dl dat zich voor de moei lijke taak geplaatst zag om Enter Dl, de koploper, te bedwingen, was zeker niet de mindere van Enter Door hun vechtlust en goed sa menspel wisten zij goede kansen te scheppen, maar ondanks de aan moedigingen van vele ouders, die aanwezig waren, kon Holten niet tot scoren komen Drie minuten voor het einde wist één van de En terspelers door te breken en de stand op 0-1 te brengen Holten dat toch moedig doorging heeft echter geen kans gezien de stand in de res terende minuten gelijk te maken Een spannende wedstrijd die het aanzien zeer zeker waard was. S.V.V.N. El - Holten El Holten El speelde zaterdag uit te gen het sterkere SVVN uit Nyver- dal Van het goede spel uit de vo rige wedstrijd was niets overgeble ven Er werd niet samengespeeld in de voorhoede en het middenveld was te zwak SVVN was herhaalde lijk gevaarlijk voor het doel van Holten Met de rust was het 1 0 Na de thee leek het er toen op dat Hol ten terug kwam Na een snelle uit val van SVVN greep niemand in de achterhoede in. zodat een schot via de voeten van de keeper in doel ging (2 0) Even daarna was het weer raak (3 0) Door goed keep erswerk van Gerwin Brands werd een grotere nederlaag voorkomen Holten E2 - Vesos 12 Holten E2 heeft het deze wedstrijc helemaal gemaakt Al geiyk aai het begin kwamen er een paa: gofde kansen maar deze werdei door de keeper van Vesos goed ge keerd Toch wist Holten E2 met 2-( te winnen Goed werk jongens! Holten F2 - S.V.V.N. F4 De jongste pupillen speelden en thousiast hun eerste wedstryd Holten was de hele wedstrijd be duidend sterker. Desmond Vors' opende na 5 minuten de score (1-0) maar de tegenstanders kwamer snel op gelijke hoogte Even voor d( rust maakte Jeroen Pasop er 2-1 van Na de pauze werd het 3-1 dooi wederom Desmond, terwijl Ray mond Nijenhuis voor 4-1 zorgde De eindstand, werd bepaald door H Hovenkamp (5-1). Prima gedaar jongens! Door de wat jammerlijke 4-2 neder laag tegen het toch veel lager op de ranglijst staande Avanti zijn de rood zwarten verdér achterop ge raakt. Ze staan nog wel vierde op de ranglijst, maar het verschil met o.a. ABS,dat met2-l vanLosserwon, is weer groter geworden. De Bathe- mers hebben de kop van Reutum overgenomen, dat met 1-0 verloor van het zwakkere Tubantia De ontmoeting VVDL-Rood Zwart werd al voor de rust met de stand 1-1 gestaakt wegens beenbreuk van een VVDL-er Unisson verloor met 3-2 van het op de een na laatste plaats staande Weerselose UD Je kunt geen peil meer trekken op de onderlinge krachtsverhoudingen. Daarom rekenen we er ook maar op dat ook Holten nog kampioens kansen heeft. Het voordeel voor de Holtenaren is voorlopig nog, dat hun naaste concurrenten, uitge zonderd ABS. het zondag ook niet zo best gedaan hebben. De ranglyst ziet er nu als volgt uit: ABS 16 10 3 3 23 27-15 Reutum 16 9 4 3 22 34-17 VVDL 15 9 3 3 21 24-12 Holten 15 8 2 5 18 37-24 Berghuizen 16 5 6 5 16 21-25 Unisson 16 6 4 6 16 28-33 Tubantia 15 5 3 7 13 23-22 De Tukkers 15 4 5 6 13 19-25 Avanti 16 4 5 7 13 25-34 Rood Zwart 15 5 2 8 12 18-25 UD(W) 16 4 4 8 12 15-26 Losser 15 3 1 11 7 15-29 Bij deze opstelling is rekening ge houden met de voorlopige 1-1 uit slag van VVDL - Rood Zwart. Zondag: UD (W) - WDL, Rood Zwart - Holten, Avanti - Berghui zen, De Tukkers - Losser, ABS - Reutum, Tubantia - Unisson. Damesrecreanten Woensdag 5 maart trad het compe titieteam damesrecreanten van Mintonette aan, in Hengevelde voor de eerste wedstrijd tegen Kuipers B De Mintonette dames begonnen met de opslag en wisten ondanks wisseling van opslag een 8-0 voorsprong op te bouwen Toen vonden de dames van Kuipers B het tijd om een time out aan te vra gen dit resulteerde in enkele te- genpunten maar de goed spelende Mintonette dames herstelden zich snel zodat de eerste set met een stand van 15 4 voor Mintonette eindigde In de tweede set begon nen de dames van Kuipers-B met de opslag en evenals Mintonette in de eerste set wisten nu de dames van Kuipers-B een goede voor sprong op te bouwen Bij een stand van 4 10 vroegen de Mintonette dames een time out aan. maar de tegenspeelsters lieten zich hier door niet van de wys brengen, zo dat de tweede set voor de tegen speelsters was. met een setstand van 4 15 In de tweede wedstryd van de avond trad Mintonette aan tegen ATC C en evenals in de eerste wedstryd begon Mintonette met de opslag In deze set deden de dames teams niet veel voor elkaar onder en by een stand van 1111 werd een time out aangevraagd Hierna werd er door ATCC geen punten meer gescoord zodat deze set met een stand van 15-11 voorde Mintonette dames was. In de tweede set begon ATC-C met de opslag In eerste instantie wisten de Mintonette dames aardig bij te bly ven, maar bij een stand van 6-10 werd door de Mintonette dames een time-out aangevraagd, dit re sulteerde nog wel in enkele punten, maar niet genoeg zodat evenals in de tweede set tegen Kuipers nu ATC-C de set won Eindstand 10-15. Volgende wedstryd vrydag 21 maart om tien over half tienen tien voor half elf te Hengevelde. Programma: Vrijdag 14-3: (19 00) Jongens adsp - Wevo (Hol ten), (19 00) Meisjes adsp A Flash C (Holten), (20 15) Dames 3 Rivo2 (Holten). (20 15) Heren 3 Heren 1 (Holten). (20 45) Dames 1 - Holyoke (Holten) Zaterdag 15-3: (13 30) Dynamo A - Meisjes BB (Tubbergen), (13 30) Dynamo B - Meisjes BA (Tubbergen) Maandag 17-3: (20 15) Eversberg 1 - Dames 2 (Nij- verdal». (20 15i Rivo4 Heren 2 (Nij- verdal) Vrijdag 21-3: (19 00) Meisjes BA Wevo (Holten); (19 00) Meisjes BB Dynamo AB (Holten). (19 00i Dames 4 Ever sberg 2 (Holten), (20 15» Heren 1 - Markelo 2 (Holten) (20 15) Heren 2- Heren 3 (Holtem Dames- en Herenrecreanten competitie (Hengevelde). De heer J G M. v. Calcar krijgt een subsidie voor zijn schoolschaak- cursussen van f 1215 van de sport- commissie Van Caicar had een subsidie van ruim f2500.- ge vraagd De sportcommissie kon niet met Van Calcar meegaan in zyn verzoek de boekjes ..Torens chaak" voor een bedrag van f 100 - door de gemeente te laten betalen „De cursisten kunnen dat best op brengen". vond de vergadering j.l. maandagavond Van Calcar had ook gevraagd of hy de zaalhuur en de diplomakosten De M A C „De Holterberg" organi seert zondag 16 maart de eerste oriënteringsrit in dit seizoen Deel nemers kunnen starten in de sportklasse (XNMV reglement) of in de tourklasse (beginners» De rit van plm 40 km is uitgezet binnen de gemeente grenzen van Holten De start is om 14 00 uur by clubcafé „De Biester" in de Stationsstraat waar vanaf half twee voor deel name kan worden ingeschreven Het MAC bestuur stelt weer een aantal mooie prijzen beschikbaar. van de vorige cursus vergoed kon krijgen Het gaat daarbij om een bedrag van ruim f320.-. ,.Wy zullen aan het eind van het jaar bezien wat we nog in de subsi- diepot van f 2000 - hebben Staat daar nog een bedrag van f 320 - dan krijgt Van Calcar die We vinden het een geweldig initiatief, dat ei genlijk niet mag worden beloond met een nadelig saldo voor de par ticulier die de cursus heeft georga niseerd", was de mening van de meerderheid in de sportcommissie, maar ook de subsidieverhoudingen tot andere verenigingen mogen nu eenmaal niet uit het oog worden verloren. Op het 4e indoorbeker-toernooi af gelopen zaterdagavond in de ma nege „Heerdink" te Almelo trok de A-ploeg van O K I A zich naar een prachtige 4e plaats in de A-klasse 640 kg De wedstryden werden ge organiseerd door 11 v Hofboys Uitslag 640 kg A klasse 1 Bisons 6 punt, 2 Eibergen 5 punt, 3 En chem 4 punt. 4 O K I A 3 punt. 5 Zwaagdyk 2 punt, 6 Bussloo 0 punt. De trainingen zullen voortaan worden gehouden op het sportpark „Meermanskamp" De heer Klas sen heeft als trainer om persoon- lyke redenen afgezegd en werd op gevolgd door Henk Schofhaar, als trainer-coach.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 11