OO - klein Nelderman bv Nimintic aanmelding leerlingen GESLOTEN SLAGERIJEN KALFSTERMAN Gebr. Zoetbrood WEEKEND HULPEN Aanmelding leerlingen cursus 1980-1981 - cursus 1986-1981 Miele stofzuiger mlHr „De Jfienpreuvers Krantenbezorger SLAATJE SLAATJE BIETEN A fcO Voor het mooiste boeket voor de mooiste dog van uw leven naar de vakman voor bruidsboeketten Bloemsierkunst Marjo WEGRESTAURANT „HOLTEN SCHOLENGEMEENSCHAP „HOLTEN" BRUGKLAS MAVO-HAVO-ATHENEUM DE N0QRDENBARG DE GAARDEN Voorlichtingsavond voortgezet Onderwijs Holten MIELE TROMMELDROGER er is geen betere technisch installatiebedrijf kolweg 76 holten tel.05483 1332 HOLTENS NIEUWSBLAD -15 FEBRUARI 1980 - PAG 2 Met grote blijdschap en dank aan God geven wtj ^et grote blijdschap geven kennis van de geboorte van wjj kennis van de „geboor- onze dochter en zusje MARJA Jan en Ria Tromop Esther 7451 CA Holten, 4 februari 1980 Oranjestraat 7 te" van onze dochter Indonesië J S. de Schure Februari 1980 Met ontsteltenis namen wy kennis van het heen gaan van ons schoolvriendje Henny Visser aan wie wy de beste herinneringen zullen bewaren Wy wensen zyn ouders en zusje veel sterkte toe. Leerlingen, leerkrachten oudercommissie Haarschool Holten Holten, februari 1980 Na een langdurige ziekte overleed nog vrij onver wacht onze beste zwager en oom Willem Meerman echtgenoot van Wilhelmina Meerman op de leeftyd van 73 jaar Holten: J. Romeyn-Meerman D.J. Romeyn Rijssen: J. Hofstede Holten: H. Meerman J. Meerman-Oolbekkink RUssen: F. Leverink-Meerman Almelo: A. Stoffer-Meerman H. Stoffer Holten: H.AG. Meerman-Wibbelink Diepenveen: H. de Muynck-Meerman A de Muynck Winterswijk: J. Xoopman-Meerman J. Koopman neven en nichten Holten, februari, 1980 Heden overleed onze beste broer, zwager en oom Willem Meerman echtgenoot van Wilhelmina Meerman op de leeftyd van 73 jaar Rijssen: H. Nyiand-Meerman B Nyiand Ryssen: G Jansen-Meerman AJ Jansen Holten: A Meerman H G Meerman-Paalman neven en nichten Holten. 7 februari 1980 Met leedwezen namen wy kennis van het overiy- den van ons geacht medelid de heer W. Meerman Wy bewaren aan hem de beste herinneringen Bestuur en leden S.V. „Holten- Holten, februari 1980 Na een kortstondige ziekte heeft God tot Zich genomen onze broer en oom Gerrit Willem Manenschijn op de leeftyd van 76 Jaar. De Here bewaart de eenvoudlgen; ik was ver zwakt, maar Hy heeft my verlost (Psalm 116 6) Holten: J H Manenschyn E Manenschyn J Manenschyn D Manenschyn-Beltman Apeldoorn: J W Manenschyn R.J Manenschyn-Roelofs Holten, 13 februari 1980 Beusebergerweg 9 De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 18 februari a s om 14 00 uur op de Nieuwe Begraaf plaats te Holten Vooraf wordt een rouwdienst ge houden in de Geref Kerk te Holten om 13.00 uur, waarby u wordt uigenodlgd. De overledene Is opgebaard In het „Mortuarium", Relllnksweg 8, waar tevens gelegenheid Is tot condoleren op zaterdag 16 februari van 18.30-19 00 uur. Op 10 februari Is na een geduldig gedragen lyden, uit onze familiekring heengegaan Tortia Jansen echtgenote van J W Boode in de ouderdom van by na 76 Jaar. H Krik kink Marsman A Jansen J Sprokkereef Zand voort D Xrteger Boode Holten, februari 1980 DANKBETUIGING Voor de vele blijken van medeleven en deelneming be toond na het overlijden van myn lieve vrouw en onze lieve en zorgzame moeder en oma ENGBERDINA STAM-HEIDEMAN betuigen wij aan allen onze oprechte dank Fam. H. Stam Holten, februari 1980 Landuwerweg 16 Gun Uw bedrijf en Uzelf de luxe van, van Hoevelaak Holten tel. 05483.1530. van dinsdag 19 tot en met zaterdag 23 febr. MET SPOED GEVRAAGD: (ochtendblad) BEL NU: 1848 VOOR EEN GOED SLAGERSPRODUKT NAAR ORANJESTRAAT EN 'T VIADUKT DINSDAG: 500 gram fijne of grove varkensworst3.25 500 gram fijne of grove runderworst4.28 100 gram boterfiamworst 0.75 WOENSDAG: 500 gram speklappen2.95 500 gram schouderkarbonade 3.98 100 gram cometbief 0.98 DONDERDAG: 500 gram gehakt half om2.85 500 gram mager rundergehakt4.95 100 gram gekookte lever0.70 VRIJDAG EN ZATERDAG: 500 gram rollette4.40 100 gram gek. tong1.40 100 gram boerenmetworst 1.05 DE HELE WEEK: 5 slavinken halen4 betalen blik bruine bonen 1.24 blik appelmoes0.84 pak macaroni0.75 Volop verse groente: sla, andijvie, sperzieboontjes, witlof, hagelwitte bloemkool enz. EXTRA ZATERDAGAANBIEDING ALS KLAP OP DE VUURPUL 10 GROTE GRAPEFRUITS g JQ EERSTE SOORT WiTLOF 1 QC kiloI STOOFPEREN 1 QC 2 kilo I VOLOP ALLE SOORTEN HANDAPPELS EN HANDPEREN EXTRA WEEKAANBIEDING Maandag: kiloW.U Dinsdag: GESN. RODE KOOL A OA 1/2 kilov«7 Woensdag: GESCHRAPTE WORTELTJES A QC kiloV«7 «J Donderdag: GESN. GROENE KOOL A CC 1/2 kiloVtOJ Vrydag: 10 GROT! GRAPEFRUITS 3 50 Stationsstraat 11 - Hotten HENK EN ANS LAMMERS Oranjestraat 27 - Holten - Telefoon 1611 heeft plaats voor Inlichtingen WEGRESTAURANT „HOLTEN" Rijksweg A1/E8 Holten Telefoon 05483-2680 (vragen naar de bedrijfsleiding) OOGMETING CONTACTLENS VLOEISTOFFEN til. Oranjestraat 34 - Holten «dis» Cariuwalevcrcniglua J?Jfienprcuvere Stichtng ter bevordemg van de Holtense Camavalsverengng PRESENTEERT HAAR CARNAVALSPROGRAM vrydag 15 februari GROOT DISCOCARNAVAL In zaal „Vosman" aanvang 8.00 uur. Zaterdag 16 februari een grandioze carnavalsavond RIO IN POPPO bij „de Poppe" aanvang 8.30 uur voorverkoop. Foto Ten Velde, Hofbar, café Tonny en café Maats. Zaterdagmiddag 16 februari GROTE OPTOCHT direkt hierna KINDERCARNAVAL met vele verrassingen by „de Poppe" Vertrek met extra bussen (gratis) vanaf plein Mengunie om 3 uur. Zondagmiddag 17 februari GECOSTUMEERDD VOETBALLEN in de sporthal of op het Meermanskamp aanvang 13.30 uur aansluitend KLEINTJE- CARNAVAL in de Hofbar Zondagmiddag 17 februari direkt na „Kleintje carnaval" om plm 19.30 uur. BOERENKOOL DINER by Tonny en Betsie Maandag 18 februari KEUNE-AVOND (Rosenmontag) by Waterjan met optreden van diverse artiesten o a Wiejes Cabaret" aanvang 8 30 uur. Dinsdagmiddag 19 februari BEJAARDEN CARNAVAL in de Hoibar. aanvang 15 30 uur met diverse optredens Dinsdag 19 februari GROOT AFSLUITINGSFEEST ln de Hulbar aanvang 8.30 uur. Mavo-Hovo-Atheneum. Rector: Drs. P. Bakker Hoorstroot 14 - 7451 CZ Holten Telefoon 05483-2805 Aanmelding - voorzover deze niet geschiedt door het Hoofd der Basisschool - bij de rector Vierde klas Havo, 5e klas Atheneum: Voor deze aanmelding kunt u via de administratie van de school een afspraak maken met de de:betreffer.de conrector School voor Algemeen Vormend en Beroepsoriënterend Onderwys (L.H.N.O.) Directeur: P.H. Cammeraat Oranjestraat 54 - Holten Telefoon 05483-1342 School voor Lager Agrarisch Onderwys (L.A.S.) Directeur: J. Groenewegen Vryheidslaan la - Holten Telefoon 05483-2064 Het aanmelden van leerlingen voor leerjaar één t/m vier, meisjes en jongens, is vanaf heden tot ongeveer 1 april mogeiyk. Via de hoofden van basisscholen of na aanvraag van inschrijfformulieren rechtstreeks aan de scholen. SCHOLENGEMEENSCHAP „HOLTEN" „DE NOORDENBARG" L.H.N.O „DE GAARDEN" L.A.S. Op donderdag 21 februari, 20.00 uur in de aula van de Scho lengemeenschap, Haarstraat 14 te Holten. Op deze avond zal voor ouders van leerlingen die het basis onderwijs gaan verlaten een korte inleiding worden gege ven over de bovengenoemde vormen van onderwijs. Daarna is er gelegenheid - in kleine groepen - vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de drie scholen Drs. P. Bakker Rector Scholengemeenschap „Holten" P.H. Cammeraat Directeur „De Noordenbarg" J. Groenewegen Directeur „De Gaarden" Informeer juist deze dagen naar een geheel geemailleerae ontmanteling links- en rechtsom draaiende trommel spiegelgladde trommelwand (bespaart extra strijkwerk) Kema-keur Keurmerk van de Nederlandse vereniging van huisvrouwen Wij vertellen u graag, waarom Miele met goedkoper, maar wel beter is! Kom naar:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2