Moeizame zege Jan Jansen in Oliebollencross SV Holten BLAUW WIT PUPILLEN SUCCESVOL OP KERSTTOERNOOI O.P.C. Eindstand clubkampioenschap Oriënteringsritten Motorfilm De Holterberg Programma Sporthal 't Mossink Nieuwjaars instuif Blauw Wit- pupillen Gelijkspel junioren tegen KHC Programma s.v. Holten Competitiestand Holtense Klaverjasclub HANDBAL HOLTENS NIEUWSBLAD - 4 JANUARI 1980 - PAO. 5 SPORTPAGINA Week van 5 januari tot en met 11 januari 1 Zaterdag: 09.30-14.30 Hockeycompetitie, K.N.HB. 14.30-16.00 Korfbalcompetitie, K.N.K.V. 16.00-18.00 zaalvoetbal, v.v. G.F.C. 18.00-20.00 Zaalvoetbal Zondag: 09.00-10.00 Zaalvoetbal, hr. Dijkslag 10.00-11.00 Zaalvoetbal, s.v. Heeten 11.00-12.00 Zaalvoetbal, s.v. Holten, dames 12.00-18.00 Handbalcompetitie Maandag: 08.10-15.30 Scholengemeenschap 17.00-18.00 s.v. Holten, afd. handbal 18.00-23.00 Badmintonclub Dinsdag: 08.10-15.30 Scholengemeenschap 16.15-22.30 Mintonette 16.00-20.15 Instructielokaal-St. SoCuWe Woensdag: 08.10-15.30 Scholengemeenschap 17.00-19.00 z.v.v. Blauw-Wit 19.00-23.00 Badmintonclub 20.00-22.00 Instructielokaal-Tennisclub Donderdag: 08.10-15.30 Diverse scholen 16.00-18.00 s.v. Holten 18.00-21.30 s.v. Holten, afd. handbal 21.30-22.30 Zaalvoetbalcompetitie, K.N.V.B 16.00-17.50 Instructielokaal-St. SoCuWe Vrijdag: 08.10-15.38 Scholengemeenschap 16.30-19.00 Hockeyclub 19.00-22.45 Mintonette Voor reservering van nog vrije uren in het bovengenoemde week einde, kan men zich vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur rechtstreeks wenden tot de beheerder (sporthal, tel. 3180). Alle overige reserve ringen uitsluitend via het gemeentehuis, afd. sportzaken (tel. 1666). Een spelmoment uit de spannende wedstrijd Adspiranten: Op het O.P.C. kersttoernooi op donderdag en vrijdag (27 en 28-12) hebben de pupillen van de ZW „Blauw Wit" bijzonder goede re sultaten behaald. Van de 9 teams die meededen wisten niet minder dan 6 een eerste plaats in hun poule te behalen. 2 teams eindig den op de 2de plaats en een team werd derde. De poule winnaars waren de teams: D4, D5, Fl. D2, D3 en E2 De tweede plaatsen waren voor D1 en E3 en E1 moest met een derde plaats genoe gen nemen. Een geweldig succes voor de blauw Witte pups en hun leiders! Opvallend was dat bijna alle wedstrijden om de eerste en tweede plaats gingen tussen teams van SV „Holten" en .Blauw Wit". Blijkbaar was thuisvoordeel spelen in eigen hal behoorlijk van invloed. De teams van de beide plaatselijke verenigingen speelden met wisse lend succes verschillende bijzon dere wedstrijden tegen elkaar, waarbij het publiek sterk meeleef de. Al met al kan gezegd worden een bijzonder goed en sportief ver lopen toernooi waaraan velen, zo wel pupillen als leiders, ouders en andere belangstellenden twee da gen heel veel plezier hebben be leefd. Een woord van dank en waardering voor de commissie „Onderlinge Pupillen Competitie" Nyverdal en Omstreken (ook in Nijverdal en Rijssen werd twee da gen gespeeld) die het gehele pro gramma had opgezet. De uitvoe ring van het programma werd don derdag verzorgd door Blauw Wit met assistentie van S.V. „Markvo gels", Markelo, uiteraard met de medewerking van een groot aantal scheidsrechters verenigingen uit de regio. Een toernooi dat inmid dels een traditie is geworden in de kerstvakantie, evenement dat een vaste plaats moet houden op de jaarlijkse sportkalender. Rest nog te vermelden dat aan alle deelne mers-pupillen, leiders en scheids rechters een herinneringsvaantje werd uitgereikt. Al moest voor de uitwedstrijd te gen C.V.O. naar Epe. In de eerste helft was C.V.O., waar tegen in de thuiswedstrijd met 6-6 gelijk was gespeeld, iets sterker. De rust kwam met 3-1. Na rustspeelde Hol ten goed. Met nog 10 minuten te spelen wist Holten zelfs een voor sprong te nemen met 4-6. In de laatste minuten liet Holten het er echter lelijk by zitten. C.V.O. kreeg de kansen en benutte die goed. Daardoor ging de voorsprong ver loren en kon C.V.O. de winst met 8-6 in eigen huis houden. Rekening houdend met het feit, dat Holten in deze wedstrijd ook nog 4 strafwor- pen miste, een matige prestatie aangezien in deze wedstrijd zeker 1 punt zo niet beide punten hadden kunnen worden gepakt. A2 speelde thuis tegen Heeten. In de eerste helft speelde Holten zeer sterk. De ruststand van 8-5 was dan ook vol komen verdiend In de tweede helft ging Holten in het begin goed door. Met standen van 10-7 en 12-9 leek er geen vuiltje aan de lucht. In de laatste minuten meende A2 het publiek nog enige inspanning te moeten laten beleven. Door onno dig balverlies en gemakzucht kwam Heeten terug tot 12-12! Inde laatste minuut pas scoorde Holten Vermoeidheid, modder en zweetdruppels waren de kenmerken van de meer dan 300 deelnemers die de finish van de traditionele Oliebollencross passeer den. Het was de negende veldloop die de „cros- scommissie" van de SV Holten organiseerde. Na de vele vrije dagen werden de overtollige pondjes er wel afgelopen. Jong en oud ge noot en leefde zich uit. De parcourbouwers Groenewoudt en Wansink hadden een wisselend parcours uitgezet rondom de Meermanskamp. Heuveltjes, mod derbaden en glibberige weggetjes waren in de route opgenomen. Niemand kwam dan ook schoon aan de meet. De een meer vermoeid dan de ander. De mensen van de EHBO behoefden deze dag niet in aktie te komen. Toch een teken dat een ieder een goede conditie had. De Oliebollencross geniet ook bui ten Holten een goede reputatie ge zien het deelnemersveld. Lopers uit Deventer, Goor, Markelo, Borculo, Wichmond, Laren, Neede en zelfs uit Leiden in de persoon van oud- Holtenaar Jan Brands. De publieke belangstelling was goed. By de groep jongens en meisjes t.m. 9 jaar werd verrassend winnares Jeanet Wegstapel uit Dijkerhoek. Zij was alle jongens te snel af in de fraaie tyd van 9.04 min. Tweede werd Marco J ansen 7jaar(zoonvan winnaar van de Oliebollen) die zijn vader zeker zal opvolgen, gezien de sterke indruk die hij maakte. Bij de groep Jongens en meisjes 10 t.m. 12 jaar werd het een Dijker- hoekse aangelegenheid. Bij de groep Bitterballen (heren 15 jaar en ouder ongetraind) viel het sterke lopen op van Jan Wegstapel (Dijkerhoek) 38 jaar, die alleen de getrainde Henk Weenk uit Borculo voor moest laten gaan. Jan nam hierdoor de wisselbekers over van de gebr. Jansen (Hengevelde). De wisselbeker voor de deelnemer van 35 jaar en ouder kwam eve neens in het bezit van Jan Wegsta pel. Bij de topper van de dag de Oliebol len het gevecht tussen de beide Holtenaren Jansen en Koopman en „buitenlander" Den Ouden was het Jansen die revanche nam op Den Ouden die hem daags te voren een nederlaag toebracht. Meindert Koopman moest genoegen nemen met de derde plaats. Jan Jansen (Menum) kwam hierdoor in het be zit van de nieuwe wisselbeker be schikbaar gesteld door F. ter Hoe ven. Jan ten Velde, een van de oprich ters van deze cross, reikte de prijzen uit. De volledige uitslagen zijn als volgt: Poffertjes (jongens en meisjes t.m. 9 jaar) 2 km.: 1. Jeanet Wegstapel 9.04 min.; 2. Marco Jansen 9.13 min.; 3. F. Wolterink 9.26 min. Wis selbeker was voor Gerrit Jan Har- bers. Appelflappen (jongens en meisjes van 10 t.m. 12 jaar) 3 km.: 1. Gerrit Klaasses 11.37 min.; 2. Erik Nij- kamp 12.00 min.; 3. Albert Wegsta pel 12.10 min. Wisselbeker was voor Gerrit Klaasses. Pannekoeken (jongens en meisjes van 13 en 14 jaar) 3.5 km.: 1. A. Arendshorst 13.16 min.; 2. A. Hei- tink 14.30 min.; 3. Wilco Stevens 14.51 min. Wisselbeker was voor Wilco Stevens. Kniepertjes (dames 15 jaar en ou der ongetraind) 2 km.: 1. Erna Fransen 10.22 min.; 2. Hennie Klaases 10.45 min.; 3. Ria Krieger 11.06 min. Wisselbeker was voor Gerda Brands Larenseweg. werd eveneens gewonnen door Jan Wegstapel. Roomsoezen (dames 15 jaar en ou der getraind) 3.5 km.: 1. Dini ter Harmsel 17.04 min.; 2. JettaTuitert 17.52 min.; 3. Gerda KI. Bluemink 18.33 min. Wisselbeker was voor Dini ter Harmsel. Bitterballen (heren 15 jaar en ou der ongetraind) 3.5 km.: 1. Henk Weenk 12.56 min.; 2. Jan Wegstapel 13.51 min.; 3. Henk Meesterberends 14.11 min. Wisselbeker was voor Jan Wegstapel. Wisselbeker voor de lopers van 35 jaar en ouder werd eveneens ge wonnen door Jan Wegstapel. Oliebollen (heren 15 jaar en ouder getraind) 6 km.: 1. Jan Jansen 18.48 min.; 2. H. den Ouden 18.50 min.; 3. Meindert Koopman 19.04 min.; 4. W. G. Wiggemanse 19.22 min.; 5. D. Leemkuil 19.27 min. De wisselbe ker was voor Jan Jansen. De start van de „Oliebollen" Dim ter Harmsel. n HA |p%~ II I Het eerste weekend van het nieuwe Jaar biedt weinig hockey in eigen omgeving. Alleen de heren spelen zaalhockey-wedstrijden, t.w. zon dag 6 januari in sporthal Deppen- broek te Enschede om 15.15 uur en om 17.30 uur. Supporters zijn natuurlijk van harte welkom. Wel is er in sporthal 't Mossink zaalhockey te zien op za terdag 5 januari. Van 10.00 tot 14.30 uur zijn er meisjes-C zaalhockey wedstrijden van diverse andere verenigingen te aanschouwen. De trainingstijden voor de jeugd op vrijdag 4 januari in de sporthal 't Mossink zijn als volgt: 16.00-16.40 uur: Meisjes Sixes en D; 16.49-17.20 uur: Meisjes C en B; 17.20-18.00 uur: Jongens C en D; 18.00-18.30 uur: Heren en Jongens B Op vrijdag 11 jan. a.s. organiseert de plaatselijke motor- en automo bielclub de Holterberg, weer haar jaarlijkse filmavond. Evenals de zes voorgaande jaren, ook deze keer weer in samenwer king met het MotorfQmteam St. Anthonis. Deze filmavond, die zich telke jare in flinke belangstelling mag verheugen, is een mooie gele genheid om in voor wat de motor sport betreft rustige tijd van het jaar, toch zijn favorieten nog eens in actie te zien. En gezien de erva ring van het betreffende filmteam, twijfelen we er niet aan of zij zullen er ook nu weer in slagen om het afgelopen motorsportseizoen op vakkundige wijze in beeld te bren gen. Enkele bekende motorzaken uit de omgeving zullen ook dit jaar weer zorgen voor een gezellige sfeer met een door hen ingerichte show van motoren enz. Vrij dag 11 j anu ari dus, in gebouw Irene, aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur). A. klasse (sport) 1. en kampioen Henk Paalman, Wierden, 197 p. De Wierdense „cou reur" bleef één puntje voor doch dit was voldoende voor het prolonge ren van de titel; 2. T. Bijma 196 p.; 3. G. Nijenhuis, Colmschate 192 p.; 4. W. Klein Velderman 192 p.; 5. J. Paalman, Haarle 191 p.; 6. H. Ool- bekkink, 191 p.; 7. Ab Schuppert, 187 p.; 8. G. Schildkamp, 184 p.; 9. D.J. Scholen, 183 p.; 10. A. Lichten berg, 182 p11. M. Mooiweer, 180 p.; 12. E. Bijma, 88 p.; 13. H. Lichtenbe rg, Rijssen 44 p.; 14. H. Lammers Markelo 43 p. B-klasse (tour). In deze klasse was het weer zeer spannend, 3 deelnemers eindigden met een gelijk aantal punten zodat het aantal ritoverwinningen beslis send was voor het kampioenschap. 1. en kampioen (2 x eerste) J. Ren- sen 196 p.; 2. T. Koldenhof, Bath- men 196 p.; 3. Broer Pakkeriet, 196 De ZW „Blauw Wit" organiseert voor de pupillen op zaterdag 5 ja nuari om 10.00 uur in het clubhuis een „nieuwjaarsinstuif Er zal dan bingo worden gespeeld en tevens is er dan de eerste ronde sjoelen i.v.m. het kampioenschap van Blauw Wit. Alle pupillen en hun leiders worden zaterdagmor gen in het clubhuis verwacht! p.; 4. J. Tuller, 194 p.; 5. A. Meijer- man, 192 p.; 6. B. KI. Zandvoort, Markelo 189 p.; 7. H. Lammers, Markelo 185 p.; 8. J.W. Beusink, 178 p.; 9. J. Schuchard, 147 p.; 10. H. Oolbekkink, Markelo, 130 p.; 11. J. Stevens, 90 p.; 12. J. Paalman, 87 p.; 12. R. Kuijpers, Almelo, 80 p.; 13. G.M. Nijland, 80 p.; 14. H.A. Jong man, 50 p.; 15. M. Tempelman, Markelo, 48 p.; 15. H. Klein Zand voort, Markelo, 45 p.; 16. W.H. Ve neklaas, 44 p.; 17. J. Vincent, 43 p.; 18. J.G. Baltus, 42 p.; 19. R. Mulder, 41 p.; 20. G.J. Slag, 40 p.; 21. W. Tuitert, 39 p.; 22. G.J. Honcoop, 37 p.; 23. W. Boode, 36 p.. 1. G. Efftink 1647 p.; 2. Theijn 1627 p.; 3. Kappert 1614 p.; 4. Mulder ,1593 p.; 5. Bruggeman 1571 p.; 6. Wessels 1544 p.; 7. Voskes 1541 p.; 8. J. Spenkelink 1540 p.; 9. K. ten Veen 1532 p.; 10. Bennie Aanstoot 1518 p.; 11. J. van Langen 1517 p.; 12. Ant. Aanstoot 1516 p.; 13. J.W. van Langen 1494 p.; 14. G.J. van Aefst 1486 p 15. Bruinsma 1480 p.; 16. Wieldraaijer 1470 p.; 17. Klein Horstman 1469 p.; 18. Paalman 1465 p.: 19. Nijkamp 1450 p.; 20. A.J. van Langen 1436 p.; 21. P. Pasman 1411 p. In de uitwedstrijd tegen H.K.C. hebben de junioren dames een keu rig gelijk spel (6-6) behaald. Vooral in de eerste helft werd goed ge speeld. De aanval werd rustig op gebouwd en van de daardoor ont stane kansen werd goed gebruik gemaakt. Holten wist in de eerste vijftien minuten een 3-0 voor sprong te nemen. K.H.C. ver hoogde toen het tempo en door en kele dekkingsfouten in de verdedi ging kon K.H.C. terug komen tot 2-3. Vlak voor rust kwam Holten door een fout van de K.H.C. keeps- ter op 2-4. Na rust zette K.H.C. alles op alles om de stand gelyk te krij gen. Met een tweetal keiharde af standschoten kwam K.H.C. inder daad op 4-4. In de eerstvolgende aanval scoorde Holten echter 4-5. K.H.C. bleef aanvallen en schuwde daarby niet enig fysiek geweld. Hoewel enkele schoten prima afge stopt werden kon Holten toch niet verhinderen dat K.H.C. met nog enkele minuten te spelen een 6-5 voorsprong nam. Holten gaf echter niet op en wist de verdiende ge- lykmaker te scoren. Door dit ge lijke spel behoudt Holten aanslui ting met de andere teams in de staart van de 3e klasse A. Met de thuiswedstrijden tegen o.a. Actief en K.H.C. nog voor de boeg, heeft Holten nog alle kans de laatste plaats aan een ander team over te doen. tot grote opluchting van het pu bliek de winnende treffer 13-12. B1 speelde thuis tegen V en K. In de eerste helft ging de strijd gelijk op. Rust 4-4. Na rust was Holten beter en wist een kleine voorsprong op te bouwen. (7-5). In de laatste minu ten speel de Holten uitstekend. Met enkele zeer fraaie combinaties werd de V en K verdediging uitge speeld. Zo kwam Holten aan de zeer verdiende 11-6 overwinning. A3 speelde een uitwedstrijd tegen Voorwaarts. Thuis was met 13-2 verloren, maar in deze wedstrijd ging het wel even anders. Voor rust gaven de beide ploegen elkaar geen kans, wat de voor handbal weinig voorkomende 0-0 ruststand ople verde. Na rust liep Voorwaarts uit naar een 3-0 voorsprong. Holten gaf echter niet op en kwam kwam terug tot 3-2. In de laatste minuten probeerde Holten nog van alles, maar de zeker verdiende gelijkma ker kwam niet meer tot stand. Een goede wedstrijd van A3, dat het zonder wisselspeelsters moest stel len. Programma: 5-1: A3 uit tegen K.H.C. om 11.00 uur. Vertrek 10.00 uur. 5-1: BI uit tegen Actief om 11.40 uur. Vertrek 10.30 uur. 6-1: Dames junioren thuis tegen D.S.C. om 12.40 uur. 6-1: Heren thuis te gen H.V.E. om 15.40.uur. Door de overwinning van Raai te, tn de uitwedstrijd tegen H.V.E., is Holten gezakt naar de 2e plaats. Holten heeft echter maar 1 ver lies- punt meer, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. Met de thuis wedstrijd tegen H.V.E. a.s. zondag voor de boeg, heeft Holten alle kans de koppositie weer over te nemen. De uitslagen van afgelopen week end waren: H.V.E.-Raalte 16-18. Dalfsen-Overwetering: 8-15. Dit weekend worden gespeeld: Dalf- sen-Zwolle; Acüef-Overwetering. Stand: 1. Raalte 8—12; 2. Holten 7-11; 3. Overw. 7-11; 4. H.V.E. 8-10; 5. Dalfsen 7-5; 6. Zwolle 6-3; 7. Achilles 6-2; 8. Actief 7-2. Zondagmiddag om 15.40 uur speelt Holten tegen H.V.E. in de uitweds trijd werd 16-16 gespeeld. De weds trijd tegen H.V.E. zal voor het pu bliek zeker een zeer aantrekkelijke partij handbal te zien geven. Wij verwachten dan ook vele S.V. Hol ten supporters in de sporthal!!! Holten D2 Blauw Wit D2 Holten 2-Tilligte 2 10.00 uur Holten 3-Hector 2 10.00 uur Omhoog 2-Holten 4 10.00 uur V. 9.00 uur Holten 5 t.e.m. 12 zijn vrij. Bib tfit I-S.C. Denekamp I 2.30 uur

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5