The Phylly Sound' ascot maun 69 158 218 89 14E 159 17.49 149 179 69 119 98 138 98 79 69 249 169 VLEESHAL HOUD PORTUGAL VRIJ .Fashion' ZUIYELVAKMAN MAGERE MELK DORPSSTRAAT 17 - HOLTEN - TELEFOON 1277 ZOUTE PINDA'S ERWTENSOEP VERMICELLI PASTA C90CA JULIENNESOEP 0IXAN ANKER UITJES DURRO CITROH JAM ERWTEN-WORTELEN BESCHUIT DRMESVERBAHD CHIPS MARGARINE CYCLAAM KOFFIE 75 85 69 119 249 'schnitzel ga FABRIEK HOLTEN ATTENTIE Hotelcake 1 5 echo-putjes J Moccastim 298 Smulpuddïng Dagmelk gg Brie d. mat gg Port Salut 3 nWMHURIUS 3 MME MISTEN 310 Afdeling Holten, PvdA HOTEL-RESTAURANT MULLER ©@i><§f©@ syiTül „SLOWBONE" GOEDE BELONING AKTIEVE AGENT en 1 BEZORGER huishoudelijke hulp EEN WERKSTER Profiteer nü van roll of mantel,broek of kolbert of wei kledingsluk ts maar nuilt... perfeht gestoomd yoer Ti stuiver! Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 20 januari tot en met zaterdag 25 januari. Uitverkocht votrhehouden. DIEPVRIES BROOD EN BANKET ZUIVEL GROENTE EN FRUIT 12 bitterballen 98 4 frikandellen jQg Kuiken- 1AQ Wit- of bruinbrood FRIKANDEAU gig SPEKLAPPEN Hl RIBBETJES m HAAS- EN RIBMbONADE IJS KT SPEK GEROCKT MAGER SPEK 298 BMSTUPPEN 9M ONTBIJTSPEK 7| ZURE ZULT |i BALKENBRIJ jOg j^j^dag 17 januari 1975 Uw bijdrage op giro @837 of in onze aktiebus bij G. W. KNAPEN Larenseweg 3 - Holten Dit is klassewerk Dit is te gek Deventerweg 61 Holten Telef. 05483.1657 PRESENTEERT ZATERDAG 18 JANUARI: 9 met het internationaal dans- en showorkest VRIJ ENTREE AANVANG HALF NEGEN Dieren speciaalzaak Pons Tusveid Vogelzaden Vogels Hondensport Hengelsport Tuinartikelen en aquarium-afdeling Stadhuisplein 1 - Rijssen Telefoon 05480-2474 VOORDELIGE AANBIEDING Kuilvoersnijders Mestwagens Mengmesttanks Ladewagens Cyclomaaiers, Strela's, Trommelschudders Betonmolens Droogïoederbakken Haakse slijpmachines Boormachines Lasapparaten bij: Kuypers B.V. (SLOOTSMID) TELEF. 05738-227 LAREN (GLD.) Wij wagen voor spoedige indiiensttire- dJünig: Een jeugdige werknemer die via het leerlingenstelsel voor de voedinigsmiddialen-ilnldustrie otpgeieid wil warden to>t en als vervanger voor o.a. bedrijfscan. troleur, centrifugist en melkbezorgers kan optreden. Een jeugdige werknemer voor anze kaasfebriek, die eventueel een qpleidling kan volgen via het leer- lïngenstelsdl. KIES VOOR EEN BEDRIJFSTAK, WAAR WERKGELEGENHEID IS Aanmelding kantoor fabriek: Stationsstraat 4 Hoilten Telefoon 05483-1203 ZONDAGMIDDAG Engelse Rockgroup AANVANG 14.00 UUR CAFé „DE WIPPERT" „DE TELEGRAAF" vraagt vaar Holten ën omgeving. Aansnelden telefonisch 05400-10693 of persoonlijk: N'a- gelhoutstraat 26, Holten. GEVRAAGD: voor 1 ochtend per week ('in overleg). FAM. DE REUVER Raalterweg 20 Telefoon 1723. Stichting voor Sociaal en Cultureelwerfc voor Holten vraagt voor direct voor 5 morgens per week Inlichtingen bijJ. H. Kampman Reuseberg 63. tel. 2755 Laat nu 3 willekeurige kleding stukken tegelijk bij ons stomen. Dat is geweldig in uw voordeel. Want voor het derde (laagstgeprijsde) stuk berekenen we u slechts 5 cent. Dit kan u vele guldens besparen. En we doen dat met volledige handhaving van onze bekende kwaliteit. Snél dus naar Ascot, deze aanbieding is slechts tijdelijk! HOLTEN: ORANJESTRAAT 19 WANSINK hele liter Duyvis - 250 gram van 178 nu Unox - extra gevuld - literblik van 240 nu Pagnier - 500 gram puur - Friese Vlag - van 166 nu Honig 2 pakken van 190 nu vat - alleen bij ons van 20.98 nu Koeleman - grote pot Azet - grote pot van 87 nu diverse smaken - pot literblik van 109 nu Bolletje - 2 pakken van 152 nu Sabrina - van 130 nu grote zak van 120 nu Gouda's Glorie - pakje van 84 nu Tik Tak - 250 gram van 189 nu 1 1 D ,mA» WW van 119 voor van 129 voor soeppakket tffg van 115 voor gesneden nu VRIJDAGj ZATERDAG: Jally diverse smaken vain 175 niu liter ww 100 gram stukje MAANDAG: 500 gram zuurkool uit vat 29 DINSDAG: 2 kg. harde uien79 WOENSDAG: 500 gram gekookte bietjes 49 DONDERD. - VRIJD. ZATERD.: net a 2 kg. Jaffa sinaasappelen 225 5 kg. prima Mei-aardappelen 149 1 mooie blanke bloemkool 169 blijft osk in 1975 goedkoop VRIJDAG en ZATERDAG: 1000 gram hierbij 100 gram VV DE GEHELE WEEK: per £)00 gram per 500 gram 160 #§lf| hele kilo per 500 gram per 500 gram per 500 gram's;' per 500 gram wW1*# 100 gram 100 gram Tw 500 gram ImW

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1975 | | pagina 6