Resultaten Blauw Wit-senioren Hoekey-nienws Koploper Holten ook langs U.D. Zo speelden Blauw Wit-pupillen De hockeyclub Hollen schept tradities Goede prestaties bij biljarters Ons Genoegen Blauw Wit won moeizaam van Boswinkel Programma SY „Holten" Programma Blauw Wit pupillen Programma Blauw Wit Uitslagen lagere senioren elftallen S.V. „Holten V erslagen van de SY „Holten (junioren en pupillen) Toernooi schitterend geslaagd Uitslag competitiewedstrijd Schaakclub ..Holten" Sportstichting koos nieuwe bestuursleden Uitslag schietwedstrijd „Luchtpistool" SV „Eendracht" Schietwedstrijd Vrgdag 18 oktober 1974 5 Het wapen van Holten is de inspiratiebron geweest voor een uniek hockeytoernooi, dat zich zaterdag en zondag heeft afgespeeld in het „Sportdal". Acht elftallen traden zaterdag aan voor het Wilde Zwijnen toernooi", een initiatief van enkele enthousiaste en ener gieke leden voor wie drie weken lang niets teveel is geweest. Mevrouw C. P. K. Enklaar - Van Andel en haar dochter waren er zaterdag klokke twaalf uur getuige van hoe de burgemeester de openingsbully verrichtte in de wedstrijd HarenbergDKS. Zestien wedstrijden werden inclu sief finale en verliezersronde ge speeld. Na afloop was dan ook nau welijks meer te zien hoe fraai de bei de velden door medewerkers van de gemeente voor deze beproeving wa ren klaargemaakt. Zij konden er ook niets aan doen, dat ettelijke mollen juist na hun vertrek een hardgraaf- wedstrijd hadden georganiseerd naar de andere kant van het veld. Gasten en bezoekers hebben versteld gestaan van de metamorphose die het kleine clubhuis had ondergaan: Om allen plaats te bieden was een grote feesttent op het clubhuis aan gesloten: aparte tenten waren opge steld als garderobe en ten behoeve van de EHBO'ers die gedurende het hele weekend paraat zijn geweest. Een perfecte organisatie komt de sportiviteit en de sfeer zeer ten goe de, maar ook het feit, dat de elftal len gemengd waren samengesteld, 5 dames en 6 heren of andersom. Het hockeyspel heeft minstens zoveel aantrekkingskracht op meisjes als op jongens, en dat het ook samen kan is dat weekend heel diiidelijk ge bleken. Bij het spelen van zoveel wedstrijden en één weekend gaat de routine een Dat Holten dit jaar grootse plannen heeft liet het afgelopen zondag weer duidelijk blijken. Gesteund door het legioen (plm. 400 man) werd het toch altijd lastige UD (Deventer) in de koekstad duidelijk verslagen, waardoor de achterstand van twee punten die de ploeg had op koploper Holten verdubbelde. Dat de doelpunten pas in de slotfa se vielen wil in het geheel niet zeg gen dat de overwinning niet verdiend was. De gehele wedstrijd had Holten een overwicht, maar vooral voor de rust had' de UD-verdediging goed vat op de snelle Holtense uitvallen over de vleugels. Slechts één keer was Holten dicht bij een doelpunt, toen J. Veneklaas een hoge voorzet net langs de paal kopte. Aan de andere kant was UD juist voor rust het gevaarlijkst. Scheids rechter Amstel uit Nijmegen hielp de Deventerse ploeg nog weieens, waar door veel gevaarlijke vrije trappen voor hel Holtense doel ontstonden. Doelman Breukink was echter weer enorm in vorm en vooral de hoge bal len waren voor hem geen enkel pro bleem. In de tweede helft pakte Holten de zaak iets beter aan, waar-door de strijd een hard karakter kreeg. Bei de ploegen namen meer risico's, zo dat 't publiek meer spannende mo menten kreeg te zien dan voor rust. Het was duidelijk datvooral Holten met een gelijkspel g,een genoegen nam. Met A. Dekker als grote spel-, verdeler op het middenveld kreeg UD het zwaar te verduren, maar konden met laatste man Ramakers voorlo pig het gevaar nog keren. Zelfs kreeg UD met snelle uitvallen nog enkele kleine kansjes. Naarmate de tijd ver streek ging het publiek zich meer roeren en eindelijk barstte dan de bom in de 78ste minuut, toen bij een hoge voorzet de bal voor het UD- doel belandde, .waarbij J. W. Dik- Holten 2-BWO 2 3-2 Evenals tegen Heracles dacht Hol ten 2 met een comfortabele 3-0 voor sprong op rozen te zitten, maar moest evenals in Almelo nog alle zei len bijzetten om met 3-2 naar de kleedkamer te gaan. Ontegenzegge lijk hadden de Roodzwarten het bes te van het spel wat tot uitdrukking kwam door tweemaal voor de thee te doelpunten. In de 28ste minuut nam Kaizer een vrije schop. Via de Vries en Reilink kwam de bal bij Gierman, die de zaak afrondde. Na 36 min. was het weer Giermans die na een knappe individuële actie de stand op 2-0 bracht. Zes min. na de pauze nam den Heijer een vrije schop op links. De bal kwam bij de „twee de" paal, waar Sligman en de BWO doelman zich betwisten. Via de vuis ten van de Hengeloër, daarna het hoofd van Sligman glipte het leer in de touwen. Holten liet de teugels een beetje vieren, was niet meer zo at tent met wegwerken en zo moest Scheperman zich in de 13e min. na rust geslagen geven. Jammer was het toen Scheperman in de 20e mi nuut een volkomen houdbare bal door zijn handen liet glippen en de stand daarmee 3-2 werd. W. Reijfink trof de lat nog een keer, Broersma kwam alleen voor Hengelose keeper maar «F vielen geen doelpunten meer. Zon- beslissende rol spelen, zeker bij de semi-veteranen. Voor wie dit toer nooi was georganiseerd. Vooral DKS uit Hengelo had een team in het veld gebracht.dat een prachtige hockey- demonstratie gaf; bij de oud-interna tionals die meespeelden bleek de leef tijd geen enkele rol te spelen. DKS heeft het toernooi dan ook ge wonnen door met 3-2 in de finale van Hengelo te winnen. Holten zelf speelde met twee elf tallen waardoor een zo groot moge lijk aantal leden actief bij het toer nooi betrokken was; veel belangrijker dan de 6e en 7e plaats waar men uit eindelijk genoegen mee moest ne men. De naam van het toernooi is zater dagavond eer aangedaan en de geza- melijke maaltijd rond en bij het vuur waar de heer Jacobs zijn specialiteit, varken aan het spit, stond te berei den was voor velen ongetwijfeld een hoogtepunt. Wordt dit een jaarlijks terugkerende traditie! Als het aan de gasten ligt zonder enige twijfel, het was een laaiend succes! Een grote voldoening voor de velen, die voorzitter Hein Dieben in zijn dankwoord in het zonnetje kon zetten kers met een prachtige kopstoot leek te scoren, echter één der backs kon het leer nog net van de doel lijn koppen voor de voeten van A. Dekker die koelbloedig door een wir war van spelers in de uiterste bo venhoek schoot. 0-1. Nu was de weerstand gebroken en golfde aanval op aanval op het UD- doel met natuurlijk de nodige risico's vcor de Holtenaren. Zover liet men het echter niet komen want dankzij J. Vcneklaas werd de strijd definitief beslist toen hij 4 minuten voor tijd na een prachtige solo van André Dekker op rechts de bal afgeme ten op het hoofd kreeg en met een enorme kopstoot doelman Brouwer kansloos in de uiterste hoek passeer- ce. Dit doelpunt genoot de schoon heidsprijs, en zelfs enkele UD-spelers apnlaudiseerden. A.s. zondag weer een Deventer te genstander namelijk Sallandia dat rnet 3 punten uit zes wedstrijden het Qii jaar zwaar zal krijgen. Vooral de verdediging van de geelzwarten laat nog wel eens een steekje vallen (8-17). De praktijk wijst echter uit dat vooral een wedstrijd tegen een koplo per extra inspiraties geeft. Daarom is het, a.s. zondag oppassen voor onze jongens, die dan echter weer kunnen rekenen op de enorme steun van het legioen wat zich weer ouder wets zal roeren. De selectie bestaat uit de volgende spelers: B. Breu kink, K. Broersma, J. W. Dikkers. A. Dekker, J. Veneklaas, G. Paalman, H. Bronsvoort, S. Kriklce, W. Schoo ien, G. Scheperman, I-I. Kalfsterman, B. Knapen en G. Oolbekkink. Uitslagen 4H: LemelerveldWe- sep<- 2-0, UDHolten 0-2. Heracles Overwetering 0-3, USVRoda 1-2, BroeklandSallandia 4-1. Stand: Holten 6-11, Lemelerveld 6- 10, Broekland 6-9, Roda 6-8, UD 6-7, Overwetering 6-6, Heracles 6-5,, Raal- tr 5-4, Kampen 4-3, Sallandia 6-3 USV 6-2, Wesepe 5-0. dag a.s. om 10 uur moet Holten 2 in Enter tegen de Roodwitte reserves aantreden. Een beetje „versterking" vanaf de publieke tribune zou Holten heel goed doen. Nijverdal 2-Holten 3 1-1 Gebrek aan produktiviteit was zon dag het grote euvel van Holten 3. Een goed draaiende achterhoede en middenveld, die vele openingen cre- eerden voor de voorhoedespelers, wa ren onvoldoende om het zeer grote veldovenvicht in een klinkende over winning uit te drukken. In de eerste helft was het reeds te merken, dat de aanval van Holten te doorzichtig te werk ging. Wel werd in die periode de leiding genomen, maar kort voor rust zag Nijverdal kans een van z'n schaarse aanvallen met een doelpunt af te ronden. Na de rust hetzelfde spelbeeld. Een oppermachtig Holten 3, dat geen kans zag om te scoren, wat te wijten was aan te sterk individualistisch spel Burgemeester en mevrouio Enklaar in gesprek met Hein Diebenvoorz. van de hockey club Holten". de heer en mevrouw Boode, Pheffer (prachtige zelfgemaakte prijzen!), Scheltens, Hanewinkel, Zoet en vele anderen. Het kan hen niet verbeterd worden. Afgelopen zaterdag speelde jongens B een zware wedstrijd tegen Hockey en verspeelde door een 2-0 nederlaag de eerste plaats. Meisjes B moesten naar het sterke Oldenzaal en verloren daar met 9-0. Training vrijdag 4-5 u. meisjes en jongens B. Zaterdag: 9.30 u. pupillen, 14.00 u. Heren I en II. Komende wedstrijden. De jeugd heeft een vrij week-end. Heren I: speelt thuis tegen koploper Goor, o.l.v. de heren Monhemius en v.d. Schaaf. Heren II: moet naar Enschede tegen DKS 5. Enter V cl-Holten cl 2-2 Dat het onderschatten van een te- gestander altijd verkeerd' is, bleek jl. zaterdag in Enter. Holten Cl, tot dan toe zonder verliespunten, keek bin nen een kwartier beteuterd tegen een 2-0 achterstand aan. De klap kwam hard aan. Gelukkig gaven de spelers elkaar niet de schuld. En zo hoort het ook! De overbekende men taliteit bleek voldoende te zijn om, nog voor de rust, gelijk te komen met Enter Vooruit. Na de pauze trokken de Enternaren zich terug en timmerden hun doelgebied volledig aan. Bovendien moest Holten voort durend rekening houden met gevaar lijke uitvallen van Enter Vooruit. Een buitengewoon leerzame wedstrijd voor Holten Cl. Zaterdag komt Enter om 14.00 uur, op bezoek. We zijn zeer benieuwd. Holten dl-SWN dl 1-2 Het is Holten Dl niet gelukt om koploper SWN 'n puntje afhandig te maken. Een wedstrijd, tot de laatste minuut vol spanning, waarin Holten zich zeker niet de mindere toonde. Een Holten Dl belust op revanche na de zware nederlagen van de laat ste weken, trok fel ten aanval. Voor beide doelen speelden zich de meest hachelijke situaties af maar zonder doelpunten op te leveren. Bij één van die aanvallen drukte onze mid denvoor stevig door en scoorde be heerst 1-0. SWN, door dit doelpunt wakker geschud kwam fel terug. Door slecht wegwerken in de achter hoede van Holten kwamen de Nijver- dallers toch op gelijke hoogte. Holten was even de kluts kwijt en daar pro fiteerde SWN gretig van door 1-2 te scoren. Daarna probeerde Holten er van alles aan om toch een gelijkspel te forceren maar dit lukte niet. Dit was wel verdiend geweest. A.s. za terdag de uitwedstrijd tegen Enter Vooruit. Holten el-Rijs.sen el 5-1 In een matige wedstrijd heeft Holteh El toch verdiend gewonnen. In de eerste helft een aanvallend Holten El dat helaas door slecht afwerken geen doelpunten kon ma ken. Naarmate de wedstrijd vorder de werd de druk ook groter op het doel van Sp. Rijssen. De voorhoede van Holten wist voor de rust enkele malen te doelpunten. Na rust eenzelf de spelbeeld en zo werd de eindstand tenslotte 5-1 voor Holten El. A.s. zaterdag tegen Hector El. Wanneer we ons' in deze wedstrijd iets fanatie ker opstellen dan kunnen we beide punten in Holten houden. en goed keeperswerk van de Nijver- dalse doelman. Holten 5-RKSV 2 1-1 Holten 5 heeft geen kans gezien om het sterke RKSV 2 thuis een ne derlaag toe te brengen. Met de uit slag 1-1 mochten beide ploegen tevre den zijn, hoewel dit resultaat voor Holten 5 het gunstigste uitviel daar mede koploper Nijverdal 4 een fikse nederlaag kree- te slikken. Het eer ste kwartier was voor Holten dat en kele reëele scoringskansen kreeg doch zonder resultaat. Wel scoorde H. Biesters uit een vrije trap maar hij had niet gezien dat deze indirect was. RKSV nam geleidelijk het ini tiatief over en nam dan ook verdiend de leiding. Deze voorsprong had groter kunnen worden als de Rijssenaren niet enke le opgelegde kansen hadden gemist. Na de thee kwam Holten al snel op 1-1, toen G. Bannink op de rand van buitenspel de RKSV doelman met 'n Blauw Wit is ook na de heel lasti ge uitwedstrijd tegen rode lantaarn drager Boswinkel (Enschede) onge slagen maar het heeft wel erg veel moeite gekost om de beide punten binnen te halen. Reeds in de allereerste minuut juich te het gering aantal belangstellenden al voor een doelpunt maar Frans van Gennep plukte het leer op onnavolg bare wijze toch nog uit de rechterbo venhoek. In de volgende min. kwam Blauw Wit al op 1-0 door Beldsnijder uit een bekeken pasje van Nico Labo- bar. De gastheren drongen hierna meteen zeer sterk aan en in de BI. Wit verdediging (waarin men Eb. Beldman erg miste) werden fou ten gemaakt waarvan Schillemans in de 12e minuut profiteerde (1-1). De snelle rechtsbuiten Eshuis li ot W. Beldman de hakken zien en elke voorzet die daarna van rechts werd afgegeven resulteerde in gevaarlijke situaties voor de kooi van van Gen nep. Voor rust kwam Boswinkel door Jan Vis nog op 2-1 toen Jaap Thalten te zacht terugspeelde. Voordat van Gen nep het leer kon pakken was het von nis al voltrokken. Boswinkel was de kwetsbaarheid van de inmiddels ver sterkte verdediging waarin Gert Landeweerd een voldoende haal de niet ontgaan en men bleef druk ken doch het lukte niet om de voor sprong te vergroten. Blauw Wit pro beerde met snelle uitvallen tot de ge lijkmaker te komen en Lohuis was er met een hard afstandsschot heel dichtbij doch de Boswinkel goalie wist de bal nog juist over de lat te tikken. Rust 2-1. De tweede helft begon voor Blauw Wit goed en al in de eerste minuut moest de keeper al z'n kwaliteiten tonen bij een harde schuiver van Ver veda die hij met veel moeite tot hoekschop verwerkte. De corner door Aanstoot (1) prach tig voor doel geplaatst werd door de doelman weggeslagen juist voor de voeten van Verveda die een boogbal- letje op maat gaf aan Labobar die met een zuivere kopbal in de linker bovenhoek de doelman kansloos liet (2-2). Boswinkel was hierdoor aange slagen en in de 20ste minuut zordge Beldsnijder, die evenals Labobar een beste partij speelde voor 3-2. Blauw Wit verzuimde toen om de wedstrijd te beslissen en tien mi nuten voor tijd was het weer gelijk toen van Gennep een zacht balletje Eversberg el-Holten e2 4-0 Vanaf het beginsignaal was koplo per Eversberg veel sterker en aan val na aanval rolde op het Holtense doel af, dit werd mede veroorzaakt door het slechte uitverdedigen van E2. Bij de rust was de stand 2-0 in het voordeel van Eversberg. Na de hervatting, toen de Holtenaren hard werkten voor een beter resultaat, kwam de strijd meer in evenwicht. Doch in de slotfase kwam het sterk spelend Eversberg weer opzetten en wist nog tweemaal te scoren, zodat E2 een 4-0 nederlaag moest incasse ren. Jongens, a.s. zaterdag de re turn, misschien is er dan met volle inzet een puntje te pakken. Excelsior e7-Holten e3 3-0 Zaterdag jl. is Holten op bezoek ge weest bij Excelsior. Holten dacht hier twee punten weg te kunnen halen maar dit pakte anders uit. Voor de rust was Holten sterker maar de tal rijke kansen die zij kregen wisten ze niet te benutten. Excelsior daarente gen toel en voor rust scoorde zij twee maal. Na rust een sterker Excelsior maar Holten hield stand tot vijf mi nuten voor het einde, toen wist Excel sior nog éénmaal te scoren en werd de eindstand bepaald op 3-0. A.s. za terdag tegen Excelsior E5 en wan neer jullie de kansen eens beter be nutten dan zit er zeker een overwin ning in. Holten fl-De Zweef fl 17-0 F1 was tegen De Zweef Fl enorm op dreef en in tegenstelling met de vorige week tegen SC Rijssen Fl ging het nu geweldig. Met maar liefst 17-0 werden de jongelui uit Nijver dal naar huis toe gestuurd. In het begin van de wedstrijd gingen de rood-zwartjes nog wat te gehaast te werk, waardoor nogal wat kansen verloren gingen, maar toen na plm. 10 minuten de doelpuntenmachine op gang kwam vlogen de ballen de Zweefdoelman als kanonskogels langs de oren in de touwen. Fl scoorde in 6 wedstrijden niet minder dar 60 doelpunten en kreeg er maar drie tegen. Wie doet het hun na? Holten c2-De Zweef c2 1-1 Holten C2 speelde tegen De Zweef C2 een goede wedstrijd. De zware nederlaag (9-0) was voor de jongens geen reden om meteen niet met fris se moed de zaak aan te pakken. Ruststand 1-0. Na de rust was Hol ten sterker maar de tweede treffer wilde niet komen. Een minuut voor het einde kwam De Zweef nog tot de gelijkmaker. Jammer, maar nog maals Holten speelde goed en dat is belangrijk. lob geen schijn van kans gaf. Holten vergat toen door te drukken. Naar mate de tijd verstreek werd RKSV weer sterker hetgeen resulteerde in een groot aantal hoekschoppen op het doel van Jan Beltman. Met kunst en vliegwerk wist het vijfde doelpunten te voorkomen en leek vlak voor tijd toch nog de volle winst op te strijk- ken. H. Biesters passeerde met een boogbal de RKSV doelman maar kon de bal net niet meer bereiken, die toen net naast het doel ging. RKSV 5-Holten 10 5-3 In een van Holtense kant goed ge speelde wedstrijd verloren de rood zwarten met 5-3 van RKSV 5. Reeds na tien minuten scoorde stopper H. Vincent uit een corner maar twee minuten later was de stand gelijk door een grove verdedigingsfout en vóór rust werd het nog 2-1. De achterstand inspireerde Holten tot wat meer inzet en na tien minuten was de stand gelijk door twee tref fers van Carl Israël. Doordat als ge volg van een enkelblessure stopper H. Vincent uitviel moest Holten met tien man verder spelen en van de verzwakking profiteerde RKSV. Eind stand: 5-3. De (club) scheidsrechter bleef ver beneden de maat in deze wedstrijd. liet glippen (3-3). In de laatste fase zette Blauw Wit alles op alles om de beide puntjes te pakken. Henk Aan stoot kreeg een droomkans. doch hij miste enkele meters voor doel. Jan Verveda maakte eventjes later uit 'n kopbal van Lohuis de winnende tref fer.. STAND IE KLASSE A: Drienerlo 5—9 DVO 4—7 Blauw Wit 4—6 Den Ham 4—6 Daarle •54 Eversberg 54 VESOS 54 Daarlerveen 4—3 Denekamp 3—2 SC Rijssen 4—1 Boswinkel 5—1 Tijdens de eerste helft lieten bei de ploegen gelijkwaardig voetbal zien. Door een vergissing in de ver dediging van BI. Wit kwam echter vlak voor rust de stand op 0-1. Na rust waren de jongens' uit Hulzen dui delijk sterker en bouwden hun voor sprong al gauw uit tot een comforta bele 0-4. Na goed voorbereidend werk van Pim Boog scoorde Theo Hartink uit eindelijk het verdiende tegendoel punt, waarna, vlak voor het eind signaal Hulzen de eindstand toch nog op 1-5 wist te zetten. Excelsior e6-Bl- Wit e3 4-1 Blauw Wit moest deze wedstrijd he laas aanbinden met slechts tien man tegen het toch altijd al zo gevrees de Excelsior E6. Het gemis van Dij- kink en Vrugteveen was dan ook enorm goed zichtbaar. Een woord van lof komt toe aan de wel aanwe zige spelers die, vechtend als leeu wen, ten ondergang waren gedoemd. Met name keeper Aanstoot behoed de de BI. Witters voor een grote ne derlaag. Een wedstrijd die het aan zien zeker waard was met Excelsior als gelukkige winnaar (4-1). SDOL fl-Bl. Wit fl 4-1 Hoewel de leiders onze woorden wel niet zullen onderschrijven, mene we toc'}}. een lofrede te moeten afsteken op de jongens van Fl. Machtig was het om te zien hoe deze joxgens een beroep deden op letterlijk de aller laatste krachten in hun pupillenbo- dy om daarmee aan het formidabel sterke SDOL het hoofd te bieden. He laas gingen ze ondanks alles toch met 4-1 ten onder. Moest niet mo gen! BI Wit f2-Haarle f2 7-1 F2, de laatste tijd steeds goed voor het behalen van een monsterzege, drukte zaterdag Haarle volkomen weg met een overwinning van maar liefst 7-1. Met 4 doelpunten van Harry Kolk man. 2 van G. Aanstoot en 1 van G. Kolkman was de voorhoede weer NIJVERDAL. In de derde com petitie van de biljartbond Ons Genoe gen hebben 'n zestal speler& bijzonde re prestaties geleverd. De heer H. Meijer van Vloedgra ven 1 uit Luttenberg had slechts 9 beurten nodig om zijn 177 carambo les te maken waarbij hij een hoogste serie van 106 liet aantekenen. De heer J. Altena van Bolscher 1 liet 149-9-41 noteren, T. Dreijerink van Dreije- rink 1140-1634; H. Nahuis Haarler- Senioren Senioren: HoltenSallandia 2.30 u. Enter 2—Holten 2 10.00 u., vertrek 9.15 uur. Holten 3Luctor 4 10.00 u. MVV 3—Holten 4 11.45 u., vertrek 10.45 u. Enter 5Holten 5 10.00 u. vertrek 9.15 u. Hector 4Holten 7 11.45 u., vertrek 11.00 u. Holten 6Achilles 9 10.00 u. Holten 8—Hector 6 10.00 u. De Zweef 7Holten 9 12.15 u., ver trek 11.30 u. Holten 10—De Zweef 6 10.00 u. Junioren Junioren: Holten AlSWN Al 3.15 u. Bornerbroek AlHolten A2 3.00 u., vertrek 2.15 u. Heracles BI—Holten BI 3.15 u., ver trek 2.30 u. Holten B2Sp. Rijssen B2 3.00 u. Holten Cl—Enter Cl 2.00 u. Enter C2—Holten C2 3.15 u„ vertrek 2.30 u. Holten C3—SDOL C2 12.45 u. Enter Vooruit Dl—Holten Dl 2.00 u.. vertrek 1.15 u. Pupillen Pupillen: Holten El—Hector El 10.00 u. Holten E2—Eversberg El 10.15 u. Holten E3—Excelsior E5 9.15 u. Excelsior Fl—Holten Fl 11.00 u., ver trek 10.15 u. Holten F2—Blauw Wit F2 9.30 u. Holten F3—Blauw Wit F3 9.30 u. Excelsior F4—Holten F4 9.15 u., ver trek 8.45 u. SC Rijssen-Bl. Wit 2 2-2 Blauw Wit 2 heeft op de Rijssense Koerbelt ervaren hoe gevaarlijk het is als men een tegenstander onder schat. Men bracht weliswaar nog 1 puntje mee maar het gelijke spel heeft heel lang aan een zijden (voet bal) draadje gehangen. Sportclub speelde van meetaf aan met een totale inzet, drong ver op en kreeg bij snelle tegenstoten 2 tref fers tegen. Toch zorgde de rechtsbinnen voor de thee nog voor een gave treffer, zodat de rust aanbrak met een 1-2 stand. Na de thee ging Blauw Wit meteen sterk op een grotere voorsprong spe len en er kwamen meerdere kansen op succes, die stuk voor stuk om zeep werden geholpen. Verschillende aanvallers waren ook veel te veel uit op een persoonlijk succesje. Dribbelen, 1 of 2 man pas seren en dan stuk lopen op de derde man en dat terwijl een van je ploeg- BI. Wit al-SDOL al 2-1 Blauw Wit haalde zaterdag de vol le winst binnen maar het ging alles behalve makkelijk. Na enkele minu ten stonden ze door een misverstand in de achterhoede van de Luttenber- gers door J. Pasop op 1-0 maar SDOL kwam voor rust nog langs zij. (1-1). Na de thee werd het een rommelige vertoning mede doordat de scheids rechter zeer zwak leidde. Een kwartier voor het einde maak te een van de Blauw Witters hands binnen de 16 meter en dat beteken de strafschop die door doelman Ger- rit Paalman schitterend werd ge stopt. Blauw Wit putte hieruit moed en kwam een minuut of vijf voor tijd op 2-1 door Henk Veltkamp na goed voorbereidend werk van Richard Beldman. SDOL trok er in de laatste fase nog even extra fel aan maar de Blauw Wit-verdediging gaf geen krimp. Excelsior cl-Bl. Wit cl 4-0 Blauw Wit heeft de beide puntjes aan Excelsior beslist niet cadeau ge geven. Er werd, vooral op het mid denveld en in de achterhoede hard gewerkt. Door onnodige misverstan den in de achterhoede werd het al gauw 2-0. Blauw Wit kwam hierna sterk terug maar helaas werden ver schillende goede kansen niet benut. Ook na de rust een aanvallend Blauw Wit dat in de afwerking faalde door tegenstoten, die onvoldoende .gekapt' werden, kon Excelsior uitlopen tot 4-0 en dit werd ook de eindstand. Bij Blauw Wit was de inzet voldoen de. Een volgende keer met wat meer overleg spelen en het komt in orde! berg 1 156-23-41; H. Jalving Kalf sterman 1 88-1417 en C. Wegstapel, Kalfsterman 1 8414-14. De uitslagen in de hoofdklasse waren: Dreijerink 1VIOS 1 80, Bolscher 1 Vloedgraven 1 4-4; Jansen 1Spek- horst 1 3-0; KOT 1Kalfsterman 1 0-8, NBC 1—Haarlerberg 1 26, Ton ne 1 vrij. In de eerste klasse was de heer W. Gerritsen van Spekhorst 2 de beste man. Hij maakte 100 caramboles in 19 beurten met een hoogste serie van 19. Uitslagen: Oudelaar 1KOT 2 6-2, OBK 1Braamhaar 1 7-1, VOG 1 Royal 1 0-8. Kalfsterman 2Spekhorst 2 0-8, Lierinck 1—Ster 1 2-6, NBC 2 vrij. De hr. H. K.oenderink van de nieuwe club BVW I maakte in de tweede klas se de beste partij. Hij maakte 75 ca ramboles in 9 beurten met 'n hoogste serie van 20. Uitslagen: HBC 1—BVW 1 2-6, Ster 2Koedijk 1 4-4, Haarlerberg 2 Tonne 2 8-0, Jansen 2Kalfsterman 3 26, Budde 1Bolscher 2 4-4. In de derde klasse had dc heer H. van Losser van VOG 2 slechts 25 beurten nodig om zijn 75 caramboles uit te maken met een hoogste serie van 17. Uitslagen: Vloedgraven 2Struik 1 44, Jansen 3Roetgerink 1 4-4, OBK 2HBC 2 8-0, Kalfsterman 4VOG 2 4-4, Roval 2i'Vlishoek 1 6-2, Lie rinck 2 vrij- In de vierde klasse tenslotte was de heer M. Reterink van Spekhorst 3 de beste man. Hij maakte 60-22-21. Uitslagen: Tonne 3Braamhaar 2 4-4, Spekhorst 3Oudelaar 2 8-0, VOG 3—Lierinck 3 4-4. Struik 2—OBK 3 2-6, BVW 2Vloedgraven 3 6-2, Royal 3 vrij. J- BeltmanH. H. J. Stukker 0-1, A. J. C. Brands—G. J. Stevens 1-0, D. v.d. Knaap—B. van Beek 1-0, H. T. RoelofsJ. W. Middel ink 0-1, W. DisseveltJ. Baltus 1-0, W. G. Blits H. Roelofs 1-0, G. J. SnippertD. van Beek 1-0. Dinsdag a.s. speelt Holten een beker wedstrijd tegen het in de eerste klas se uitkomende Goor I in Goor. In verband hiermee is er die avond geen onderlinge competitie. makkers volkomen vrij staat om de bal in de touwen te jagen. Sportclub zag nog kans om de gelijk maker te produceren maar had daar wel de hulp van de clubscheidsrech- ter bij nodig die meer dan eens „ge heid" buitenspel weg wuifde. BI Wit 3-SC Rijssen 5 1-0 Blauw Wit heeft in de wedstrijd te gen de koploper z'n kans op de titel met succes verdedigd. Vanaf het be ginsignaal heeft het derde er voor ge knokt en de inzet werd beloond met de volle winst. Het was een aantrekkelijk en spor tief duel, waarin door Bronsvoort het enige doelpunt werd gescoord en dit was voor BI. Wit voldoende om van de SC Rijssen de kop over te nemen. De verdediging was weer zeer stabiel en de enkele dreigingen werden in de kiem gesmoord. Daarlerveen 5-BI. Wit 4 1-1 Blauw Wit 4 heeft het veel moeite gekost om in Daarlerveen een puntje te pakken doch dankzij strijdlust en inzet tot het laatste lukte het. De gastheren die geen overtreding te grof was (de tolerante club- scheidsrechter was hieraan mede schuldig) moesten met een gelijk spel genoegen nemen en ze konden dit moeilijk „verteren" en ze kwamen aan sportiviteit heel veel te kort. BI Wit 5-DES 7 2-5 Hoewel het vijfde in DES z'n meer dere moest erkennen kan het toch te rug zien op een goede wedstrijd. Dit elftal, dat voor 100 pet. recreat- tievoetbal speelt, begint toch enigs zins in haar ritme te komen. DES liep al vrij snel uit tot 3-0, maar ten Broeke zorgde voor de thee toch nog voor een tegen goaltje. Na de rust schoot DES nog twee keer raak en van der Laan zorgde voor de tweede Blauw Wit treffer. Nijverdal dl-BI. Wit dl 4-0 In de wedstrijd tegen Nijverdal Dl heeft Blauw Wit goed partij gegeven. In de eerste helft was er heel weinig krachtsverschil en pas in de laatste minuut kwam Nijverdal op 1-0. Na de thee was Nijverdal sterker en dit nog ongeslagen elftal zegevierde uiteindelijk met 4-0. PUPILLEN BI. Wit El—Hulzen El 11.00 uur BI. Wit E2—Excel. E7 11.00 uur BI. Wit E3—Eversberg E3 10.15 uur BI. Wit FlHulzen-Fl 11.00 uur Holten F2—BI. Wit F2 9.30 uur Holten F3—BI .Wit F3 9.30 uur. SENIOREN Blauw Wit 1—DVO 1, 2.30 u. Blauw Wit 2-SVZW 5, 1.30 u. SVZW 6Blauw Wit 3 1.00 u. Excelsior 10—Blauw Wit 4 12.00 u. Blauw Wit 5—Excelsior 11 12.30 u. JUNIOREN Excelsior B2 Blauw Wit BI 12.45 u. vertrek 12.00 u. Excelsior B3—Blauw Wit B2 11.30 u vertrek 10.45 u. Enter Cl—Blauw Wit Cl 3.15 uur, ver trek 2.30 uur. Blauw Wit C2 Enter C2 1.45 u. Excelsior Dl—Blauw Wit Dl 11.00 u„ vertrek 10.15 u. In de gisteravond gehouden verga dering van het algemeen bestuur van de Stichting „Sportbelangen Holten" zijn tot leden van 't bestuur benoemd de heren H. Rustebiel (Z.V.V. „Blauw Wit"), H. Dieben (Hockeyclub) en J. A. ter Maat (Badmintonclub). Als lid van het dagelijks bestuur, waren in verband met de ontstane ya- catures wegens het aftreden van de heren J. Wiggers en W. Beijers, kan didaat gesteld de heren D. J. Muller (motorclub „De Holterberg"), H. Die ben en H. Rustebiel voornoemd. De beide eerstgenoemde heren werden door de vergadering als lid van het dagelijks bestuur gekozen. In de plaats van de heer J. Warrink, die in verband met zijn verkiezing tot raadslid als zodanig moest aftreden werd bij enkele kandidaatstelling tot lid van het bestemmingsplanforum gekozen, de heer D. J. Muller van de motorclub „De Holterberg". 1 H. J. Nekkers 44 p.; 2 J. van As- selt 40 p.; 3 A. Paalman 37 p.; 4A. Schuppert 35 p. (2 z 9); 5 G. Koop man 35 p. (0 x 9); 6 G. H. Paalman 31 p.7 E. J. Grootentraast 29 p.; 8 D. J. Nijendijk 28 p. (1 x 10); 9 G. J. Sluiter 28 p. (0 x 10); 10' H. J. Bekkernens 24 p.; 11 G. Jansen 22 p.: 12 D. Jansen 18 p.; 13 F. J. Slui ter 15 p. Bij de door de Holtense Schietver eniging „Eendracht" om het club kampioenschap gehouden wedstrijd werden de volgende punten behaald: Groep A: 1 G. Koopman 120 p.; 2 H. J. Nekkers 118 p.; 3 J. van Asselt 112 p.; 4 G. Jansen 111 p. Groep B: 1 D. Jansen 126 p.; 2 A. Paalman 103 p.; 3 A. Schuppert 97 P- Groep C: 1 J. C. Lamping 100 p.; 2 H. J. Bekkernens 99 p.; 3 E. J. Grootentraast 85p.4 J. A. Bouw huis 84 p.; 5 F. J. Sluiter 79 p. SDOL el-Bl. Wit el 3-1 Al vrij snel na de aftrap werd ook nu weer duidelijk dat Blauw Wit El, de uitwedstrijd tegen SDOL El uit handen zou moeten geven. Te recht overigens want het ontbrak de BI. Witters ook nu weer aan de no dige inzet. Hoewel bij vlagen toch wel aardig werd samengespeeld, kwam de BI. Wit-verdediging toch onder zware druk te staan waardoor het spelletje „Vrouwen en kinderen het eerst" tot stand kwam. Jammer, want dit team heeft best heel aardi ge spelers binnen haar gelederen. Einduitslag 3-1 voor de jongens van Luttenberg. BI. Wit e2-Hulzen e2 1-5 helemaal zoals we dat van haar zijn gewend, hoewel de verdediging ook nu weer sloot als een conservenbus- je. Leuk team dat F2. BI. Wit f3-HuIzen £2 2-0 De jongste pupillen van BI. Wit speelden ook zaterdag weer een aan trekkelijke wedstrijd. Tijdens de eerste helft wist D. J. Schuppert de keeper van Hulzen twee keer te pas seren. In de tweede helft zakte de aanvalsdrift iets terug zodat de eind stand tenslotte op 2-0 werd bepaald. Jongen? breng zaterdag je ouders een keer mee voor «en beetje more le steur tijdens de zware wedstrijd tegen Eversberg.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 5