Bent U zo dun als een rietje? dece iationale Actie Rode Kruiswoord puzzel sir.12 puzzel rif.1t Katoen is de mens op het lijf geschreven Vanuit 5 plaatsen door Overijsselse Heuvelrug en Salland 'T IS PRETTIG TUINIEREN MET GOED GEREEDSCHAP Tuinmeubelen Landelijke fietsdag PMJZERKGEfl MOOR0ZEE- RESTAURANT Met medewerkingi v«srs Uw nieuwsblad Horizontaal: f Zó inzenden U ksurst deze week winnen: PHILIPS meybefen Met medewerking van Uw nieuwsblad lEInd03' hoofdprijzen SINGER Vrjjdag 3 mei 1974 Behalve de vele duizenden dikkeras die dagelijks verwoede pogingen doen om hun lichaamsgewicht binnen de perken te houden, zijn er ook mensen die te mager zijn. Dikke mensen kunnen zich niet voor stellen dat er ook magere mensen zijn dis worstelen met het probleem van hun lichaamsgewicht. Mager mag dan wel gezonder zijn dan dik, maar het is toch-geen pretje om als een „aangeklede bezemsteel" door het leven te gaan. Dikker worden kost een mage.r mens evenveel, zo niet meer moeite als het een dikkerd kost om af te vallen. Bent u te mager, probeer dan niet op eigen houtje allerlei middeltjes om aan te komen, maar vraag uw arts om raad. Bedenk echter, vóór dat u besluit om wat dikkter te wor den. dat het ..gezonder" is en wel licht verstandiger om uzelf te aan vaarden zoals u bent. Ook met kleoing kunt u b.v.' ,.de natuur" wel een hand je helpen, zodat u met .meer plezier naar uw overslanke ik/kijkt. F,et niet te. vet Roomkuren zijn niet gezond. Teveel vet en zoetigheid bederft uw eetlust en u komt er toch niet van aan. Een goed samengestelde dagelijkse voeding houdt uw "ezondheid en conditie op peil. Hot i-ijnkt u waar schijnlijk vreemd in de oren. maar probeert u eens om de hoofdmaaltij den sober te houden, vooral als u wei nig eetlust hebt. Een goede dagelijkse voedin® bestaat uit de volgende voedingmiddelen: '/s liter melk. yoghurt of karne melk, 1 a 2 plakken kaas 100 g vlees of vis of peulvrucMe.n 2=10 p groente (zorg voor afwissHmsl, enkele aard appelen. 100 g fruit bruinhrnnd. knackebrot. en volkoren nrodukten. een matiep Jioeveelhe'd boter of (dieet)margarine), 2 a 3 eieren per week. Tn plaats ven gewone melk mar ook magere of haH'olle melVnrndnk- fpn gebruiken. Ook v.m vlees en vis kunt u rustig de magere soorten ge bruiken. Al dere vnerl:r,®sm;ddelpTi hi' ei. kaar bevatten de inicfe hoeveelheid eiW'tfen en mineralen om U ge?e~a on v,e,,den. Hapj oVt II rln on ombeer dageiiilcs terminate een half uur m d.« buifpnhieht te iün en Haai dan d'pD *»d-?rn bent alleen, ge don opnc n-'t eten of nod-CT menspn hü y thido aan tafel «tomen p'pn ie froinllirr pn O pp meer d=- -rlrt doe- ■nderc wat r vóér de 'tfffnlk '*k mordenc;'vóór h:et'ldtifb?it sen glas vers vxnichLesap zit u te kieskauwen op uw brood' Neem er dan iets fris bij, b.v. een augurk, een tomaat of een stuk je komkommer. snijd uw brood dun en beleg het lekker eet halverwege de morgen een appel, dat wekt de eetlust op jes die de eetlust niet bederven Natuurlijk mag u alles eten en is snoepen niet verboden. Maar als een gebakje uw eetlust voor de hele dag doet verdwijnen, kunt u het beier la ten staan. Gewone maaltijden met wat lichte tussendoortjes zétten dan meer „zoden aan de di.ik". Neems eens een droge croissant of een krentenbol bij de koffie. Fet tussendoor een bekertje vruch- 'envoghurt of een eenpersoonspud dinkje. Eet af en toe een ijsje. Neem een handje rozijnen, gedroog de appeltjes of een paar dadels. Eet bii de thee een tonstje met jam in plaats van een koekip en neem 's avonds een plakje knackebrot met smeerkaas of zachte Franse kaas. Neem een zoute haring aan een stal letje. Brood anders belegd Verandering van spijs doet eten. Maak uw boterham zo lekker, dat u er nog wel een lust. probeer eens: een broodje met warme ragout (uit blik) een hamburger een broodje met warmt- gebakken vis (kant en klaar gekocht! een tosti een boterham met roomkwark en to maat. een bi'.oodje met roerei een broodje met rosbief en piccalilïy een broodje met pindakaas en plak ken kom kom mei- een boterham met ham en een ring ananas een boterham met kaas en stukjes banaan een broodje met plakjes hardgekookt ei en tomatenketchup een kon soep met' stokbrood of harde broodies. HET IDEAAL Houdt u geen ideaal beeld voor ogen, dat onbereikbaar is. Evenmin als een tweehonderdponder kan verwach ten daf hij ooit in een mannequin- maat 36 (voor vrouwen) of 46 (voor mannen) zal kunn-sn, kunt u. die te ma®er bent. er niet op rekenn dat u binnen enkele maanden met de ge wenste rondingen door het leven zult gaan. Met een goede voeding en da gelijks wat pxf-a's kunt u er wel een paar ponrjiec bii krijgen maar u zult waarschijn'1: nooit lekker mollig" worden. U ziet er vast al waf ..voller" uit als ?en wat bol kapsel neemt en kle iner draagt die u flatteert Toon uw ci-,„vp hals en rug waar u pepn vet- roii^n^hoeft weg te werken Trek een nipt te strakke broek aan over uw slanke Heupen, dan ziet niemand nw siy'ioho/Mi Leer leven met uw slanke cpctiife en houd er al etend da moed tn. BARBARA FARBER/S Zo mer '74 Hawaiïmode De in ternationaal bekende Ameri kaansein Amsterdam wonende kindermode-ontwerpster, Bar bara Farber, ontwierp voor haar jeugdige klanten in de leeftijd vnn 3 tot 13 jaardeze vrolijke en exotische Hawaii hemden. De jongen draagt een Hawaii jak met een ritssluiting en elas tiek in de taillehet meisje draagt een vrolijk hemd met korte mouwen. De hemden zijn er in de kleuren rood, groen en oranje en zijn van 100 procent katoen. Spitten harken, schoffelen, knippen, snoeien en sproeien, lat zijn zo enkele van die werk- saamheden die nodig zijn om >en mooie tuin te maken en >oed te onderhouden. Hoewel e met de blote handen al heel vvat kunt bereiken, met wieden bijvoorbeeld, behoort dit „hand werk" al lang tot de verleden ijd. Voor alles is er nu gereed schap, van de kleinste schoffel tot de meest geperfectioneerde gaaonmaa-iers en electrisehe heggescharen. Goed gereed schap gaat een leven lang mee en roest niet weg, het spaart 'ijd en moeite en is afgestemd op efficiënt en prettig tuinie ren. Goed gereedschap is te kust en te keur verkrijgbaar. Handgereedschap, mals snoeimessen en schax-en, wor- len zelfs in onze eigen streek ge naakt door een van de oudste fabrie ken op dit gebied, J. A. Henekels Zwillingwerk AG uit Solingen die in /roomshoop zijn Nederlandse ver koop- en fabi-icage-afdelingen heeft. er zijn diverse merken noemen wij enkele goed aangepaste soorten spaden, spitvorken, krabbers, beugel- harden en grondfrezen, golfhakken en tandschoffels, onkx-uidstekers en draadbezems die op breedte verstel baar zijn. Van de mechanische gereedschap pen zijn wel het meest bekend de elektxische heggenschaar en de gras- maaiers, welke laatste verkrijgbaar zijn met aansluiting op het lichtnet of een ingebouwde accu of wel van een benzinemotor zijn voorzien. Tuinmeubelen maken van zo maar-een-tuin 'n heerlijk plek je om in te toeven en zonne wijzers. sierpotten en vogel- badjes brengen een moeilijk hoekje tot leven- brengen af hebben tenslotte nog een archi- wisseling, .leggen een accent en tectonische functie. En denk eens aan een fonteintje! De natuurvezels katoen, wol, zijde en linnen hebben in de vijftiger ja ren gezelschap gekregen van de kunst vezels, die worden gemaakt uit grond stoffen als olie en steenkool. Deze nieuwe vezels kwamen tegemoet aan de sterk toegenomen vraag naar tex tiel en kleding, die in het steeds wel varender wordende westen na de 2e wereldoorlog ontstond. Hoewel sedert 1960 de consumptie van katoen, de belangx-ijkste van de natuurvezels in absolute zin, toenam, nam haar procentuele aandeel in de wex-eldmarkt voor textielvezels (in '50 nog 75 pet) steeds verder af en daal de in 1970 tot ruim 50 pet. Het-leek of de westerse vrouw voorgoed had gekozen voor de voordelen van strijk en wasgemak, die de nieuwe vezels brachten. Sinds 1970 maakt de natuurvezel ka toen echter een come-back" mee, die door méér schijnt te zijn opge roepen dan alleen de wispelturige mo^ de. Het lijkt alsof veel mensen weer behoefte hebben zich te omringen met zaken die zij van oudsher kennen en die herkenbare eigenschappen hebben. In de kledjng bijvooi'beeld blijkt men het draagêomfort weer meer waarde toe te kennen, terwijl strijk- en was gemak niet meer de dominante rol speelt. De katoenen jeans, die in geen kle renkast ontbreekt, lijkt dat te beves tigen. De kreukel in de broek is niet meer iets wat „moeder de vrouw" zorgen geeft, nu we er rond voor uit komen dat 'n pak of broek voor alles lekker moet zitten. Deze ontwikkeling, die meex' is dan een modegril, speelt de natuurvezel katoen in de kaart, want juist in kleding van puur katoen gemaakt vindt men 't optimale draag comfort, waar men nu om vraagt. Was die verandering het eerste te be speuren bij een kleine gx-oep mensen, die zich in de wereld wat anders op- ssellen, nu is het zo, dat steeds grote- De ANWB organiseert op zaterdag 18 mei a.s. in samenwerking met het Nederlandse VVV-wezeneen Lande lijke Fietsdag met dc bedoeling de fiets als recreatiemiddel bij zoveel mogelijk Nederlanders in ere te her stellen. De organisaties willen dat de l'iets wordt herontdekt, omdat zü van me ning zijn dat dit specifiek Nederland se vervoermiddel nog altijd by uit stek geschikt is om de natuur mee in te trekken en te genieten van dc bij na vergeten schoonheid van ons land. Dc ANWB en de ANVV hebben daar om verspreid over het hele land maar liefst 75 toeristisch zee aantrekkelijke routes uitgezet, die ii lengte variëren van 25 tot 40 kilome ter. In de regio Overijsselse Heuvelrug en Salland zijn er op 18 mei vijf startpunten en wel by de VVV-kanto- ren te Raalte - Ommen - Deventer - Holten en Nijverdal. Het inschrijfgeld voor deze fietstochten bedraagt f 2,50 per persoon. Aan de hand van overzichtelijke routebeschrijvingen, die op de start plaatsen vei'krijgbaar zijn. kan ie dereen deze tochten zonder enig pro bleem in zijn eigen tempo volbren gen. Er is dan ook geen enkel wed strijdelement aan deze toeristische tochten ver-bonden. Onderweg treffen de deelnemers alleen twee rustpun ten aan waar zij hun routebeschrij ving kunnen laten afstempélen. Men hoeft de tocht dan alleen nog maar uit te rijden, om aanspraak te kun nen maken op een aandenken in de vorm van een speciaal voor deze dag ontworpen speldje. Alle vertrekposten in den lande blij ven de gehele zaterdagmorgen van de 18e mei geopend. Iedereen is dan vrij om te starten tussen 9 en 13 uur. Voor het huren van fietsen kan men re groepen consumenten en verander de voorkeur laten gelden, waarop de kledingindustrie gaat reageren. Zo brengt Berghaus, de grootste man telfabrikant van Europa, dit seizoen een nieuwe collectie jassen en pak jes, onder de naam Jolliday, uit puur katoen en bedoeld voor de vrouw, die bij de keuze van haar kleding het draagcomfort vooropstelt. Het IFC, de groep van vooraanstaan- de Europese kledingfabrikant, sprak zich in 1974 voor de „natural look" uit en bracht een collectie mannen kleren uil, clie geheel uit. pure wol en katoen is gemaakt. Ook in de kindei-kieren van Barba ra Rarber is de terug-naar-de-natuur trend duidelijk te bespeuren, als we afgaan op de collectie die deze Ame rikaans-Nederlandse ontwerpster voor deze zomeivontwierp. zich wenden tot de VVV's die als startpunt fungeren. Van de zijde van de TROS-radio zal aan dit grootse fietsevenement op zaterdag 18 mei veel aandacht wor den besteed. Deze omx-oepvereniging zal op deze dag in elke provincie langs een route een reportageteam posten, dat met medewerking van ve le bekende radio- en televisie-arties ten deze unieke Fietsdag zal opluis teren. Zowel de ochtend- als de mid dagprogramma's van de TROS, die worden uitgezonden via Hilversum II, staan voor een groot deel in het teken van de fiets en met name van de fietsdag. Zo zullen door de TROS een aantal evenementen op touw gezet worden die deze Jag een feestelijk karakter zullen geven. Zo zal er onder andere een „Songfietsie- val" worden geox-ganiseerd en zullen er aan een aantal deelnemers vragen worden gesteld met betrekking tot de fiets. Hieraan zijn vele leuke prij zen verbonden. De Streek VVV Ovei'ijsselse Heu velrug en Salland hoopt dfat velen, individueel of in groepsverband, de ze sportieve prestatie zullen leveren De bezoekers van Intervissport '74 komen in het RAl-Gebouw niet alleen aan hun trekken bij het vergaren van informatie over hengelsportmatex-ia- len, spox-tvisserskleding, hengelsport- toei-isme, -literatuur enz., zij maken ook een goede kans betrokken te worden bij de prijzenregen die over hen zal worden uitgestort. De gezamenlijke exposanten heb ben voor niet minder dan f 45.00a aan aantrekkelijke prijzen beschik- baargesteld. Het grootste gedeelte daarvan is te verdienen op 'n werp- baan. waar de bezoekers in staat wor den gesteld hun vaax-digheid op de proef te stellen. Zij zullen zich daai- bii terzijde kunnen laten staan door ervaren instructeurs en de kunst af kijken van bekende binnen- en buiten landse werpex's, onder wie de Engels man Jim Hardy. Voorts zullen aan trekkelijke prijzen worden uitgereikt aan elke 500ste, 1000ste. 5000ste en de 10.000ste bezoeker. De directie van het RAI-gebouw heeft op Intervissport '74 ingehaakt met de inrichting van een Noordzee- visrestaux-ant, waar een bezoek aan de tentoonstelling een smakelijk ver lengstuk kan krijgen. Intervissport is dagelijks geopend van 10 tot 22 uur- op zondag van 10 tot 19 uur. Dp "toegangsprijs bedraagt f 3,50 per persoon;'op vertoon van het landelijk vispaspoort f 3.—. „Geef gehandicapten een vakantie", is de slogan van deze nationale Rode Kruis- puzzelactie. Het doei daarvan is geld bijeen te puzzelen voor de vakantie- projecten van het Nederlandse Rode Kruis voor chronisch zieken en invali den. Jaarlijks brengen 5.000 gehandicap ten een week vakantie bij het Rode Kruis (op de J. Henry Dunant en in de spe ciale tehuizen) door. Zij worden verzorgd door 2.500 Rode Kruis-vrijwiilig(st)ers. kunt hun vakantie financieel mogelijk maken door aan de actie deel te nemen. Jn mei kunt U in aanmerking komen voor de eindhoofdprijzen zoals een Dickson stacaravan van 10.000 en een Mark-orgel van 2295. Daarvoor dient men alle letters E van de op lossingen van de in totaai 13 puzzeis te tel len. Wie de vorige opgaven niet meer heeft, kan vast een krant met alle puzzels tesamen bestellen. Men kan daarvoor een briefkaart met 1 extra aan postzegels aan het Neder landse Rode Kruis, Prinsessegracht 27 in Den Haag richten of een bedrag van 1 stor ten op giro 3046000 van datzelfde Rode Kruis. Prijzenpakket Tegelijkertijd maakt U kans op één van de vele fantastische prijzen die gratis voor dit doel ter beschikking zijn ge steld. Bij deze twaalfde puzzel worden de volgende prijzen uitgeloofd: Hoofdprijzen 1. Een kleurentelevisie - Philips Neder land, Eindhoven - 2595 2. Een Hi-Fi-instaliatie - 1 Scandyna 2000-2 en 2 Scandyna A 20 luid sprekerboxen - Acoustical Handel Mij., 's-Graveland - 1475 3. Meubilair naar keuze - Meubelfabriek DECO, Varsseveld - 1000 4. Een koel vrieskast 3 sterren - Esta/van Swaay, Amersfoort - 652 5. Een Starlet 353 naaimachine - Singer, Amsterdam - 549 6. Een portable televisie - Erres Neder land, Rotterdam - 525 7. Novilon-vloerbedekking - Krommenie, Krommenie - 500 Middelgrote prijzen 8. Een radio-cassetterecorder, Vereniging Centra, Amersfoort - 379 9. Een wasemafzuigkap type Bosch DUH 61, Willem van Rijn, Amsterdam - 311 10. Een Prisma Electronic Horloge, Jansen, Post Cocx, Amsterdam - 229 11. Een zelfknoopwandkleedpakket, Kon. D. S. v. Schuppen, Veenendaal - 179,50 I. harde wind - 4. wijd - 8. rivier in Italië - 10. United States (afk.) - II. voormiddag (afk.) - 13. deel van een vis - 16. onmeetbaar getal - 17. niet droog - 19. roem - 20. strand- meer - 21. Europeaan - 23. ik (lat.) - 25. vaste regel - 26. godin van de dageraad - 28. smakeloos - 30. klip - 32. voorzetsel - 34. dunne - 36. spoedig - 38. circa (afk.) - 39. spot- 41. daar - 42. beryllium (afk.) - 43. oude lengtemaat - 45. gewicht van de verpakking - 46. door God gezon den straf. Verticaal: 1. houding - 2. voorzetsel - 3. kle dingstuk - 5. hardhandig - 6. boom - 7. plotselinge woede - 9. nuttige dieren - 12. lid van het gezin - 14. een weinig - 15. in deftige stijl, uur - 16. per adres (afk.) - 18 het kweken - 20. lichaamsdeel 32 33 wijze in. In onderstaand d.agram vult U nu de letters in die U op de gelijk genummerde vakjes van de puzzel hebt gevonden. De zin die bij een goede oplossing ontstaat, stuurt U op elders aangegeven bevel - 24. scheepstouw - 27. adem stoot - 29. niet grof - 30. hert - 31 op je geboortedag - 33. geluid van een ezel - 35. watering - 37. muziek noot - 39. Sociaal Economische Raad (afk.) - 40. opstootje - 42. broer (afk.) - 44. bergplaats. 12. Een 8-daags Kris-kras-abonnement 1e klasse voor 2 personen, Nederlandse Spoorwegen, Utrecht - 144 13. Een verlichte reliëfglobe, tenslotte De Eerste Nederlandse Globe industrie, Zwolle - 100 23. Een Giemme NT autovvasiiandschpen, Fa. G. van Amersfoort - Zeist - 10,95 zijn er 110 Fotomagazines „Koningin Juliana 25r—65" ter beschikking gesteld, zodat de kans op een prijs groot is. Kleinere prijzen 14. Een pakket miniatuurauto's, World Present, Roermond - 90 15. Een aluminium huishoudtrap, Ind. en Handelsonderneming „Bijstede", Nunspeet - 62.50 16. Een schoenenwaardebon, Herman's Schoenen, Utrecht - 50 17. Een tricot herenpyjama, Sir Edwin, Wildervank - 36,50 18. Een kalkoen a 3 kg. Produktschap Pluimvee en Eieren. Zeist - 25 19. Een blikradio. Coca Cola Export Corporation. A'dam - 25 20. Een doos kauwgommix. Maple Leaf, Amsterdam - 24 21. Een puzzelwoordenboek. Uitg. Luitingh Publishers. Laren N.H. - 16,90 22. Een koffieset Modern (glazen pot -f filter zakjes), Filtropa, Maastricht - J 16,50 U stuurt de, gevonden slagzin op een brief kaart naar het speciale adres van het Nederlandse Rode Kruis, ?ost|aan 27. s-Gravenhaqe Plak naast de gewone trankering (30 cent) minimaal 1,(maximaal 5,-r-} aan gel dige postzegels. U kunt net zoveel oplossin gen inzenden als U wilt, mits voldoende gefrankeerd. U kunt ook uw oplossing op een girobiljel (geen girobetaalkaart) schrijven. Maak dan tenminste f 1.óf zoveel U wilt over op giro 30 46 02? van het Nederlandse Rode Kruis te s-Gravennage. Uw oplossing moet op 18 mei binnen zijn. Op 20 mei trekken in Bergen (N.H.) notaris Van Beu8ekom uit 's-Gravenhage en notaris Brons uit Bergen de fantastische prijzen. De vergunning voor deze puzzelactie ten f bate van de Rode Kruis-vakantieprojecten voor chronisch zieken en invaliden is ver leend door de Staatssecretaris van Justitie, bij besluit van 31-10-73. nr.L.O.700/143/230 De hoofdprijs in de twaalfde ronde, waarvan op 20 mei de trekking plaats vindt, is natuurlijk weer een schitterende kleurentelevisie van Philips Nederland ter waarde van 2595. Iedere deelnemer hoopt dat prachtige toestel te winnen. De tweede prijs valt ook niet te versmaden: een complete Hi-Fi- installatie - 1 Scandyna 2000-2 en 2 Scandyna A 20 luidsprekerboxen. Waarde 1475. Beschikbaar gesteld door Acoustical Handel Mij. te 's-Graveland. De derde prijs is voor J 1.000 meu bilair naar keuze. Een geweldig aanbod van Meubelfabriek Deco in Varsseveld. Als vierde prijs is een koel-vries- kast met 3 sterren te winnen. Esta van Swaay in Amersfoort schonk dit apparaat van 652. 23. Een Giemme NT autowashandschoen, Fa. G. van Amersfoort, Zeist - 10,95 Tenslotte zijn er 110 Fotomagazine» „Koningin Juliana 25-65" ter beschik* king gesteld, zodat de kans op een prijs groot is. Voor de trouwe deelnemers liggen straks o.m. te wachten: De zevende prijs bestaat uit prach tige Novilon-vloerbedekking voor 500, van Krommenie B.V. in Krom menie. Dan is er weer een Starlet 353 naai machine van 549 van Singer Am sterdam. Met vele mogelijkheden. De 2esde prijs is een portable tele visie van 525, een uniek bezit. Van Erres Nederland, Rotterdam. Vervolgens zijn er zes prijzen met een waarde tussen 400 en 100: 8. Een radio-cassette-recorder. Vereniging Centra. Amersfoort - 379 9. Een wasemafzuigkap type Bosch DUH 61, Willem van Rijn. Amsterdam - 311 10. Een Prisma Electronic, horloge. Jansen, Post Cocx. Amsterdam - 229 11. Een zelfknoopwandkleedpakket, Kon. D. S. v. Schuppen, Veenendaal - 179,50 12. Een 8-dgags kris-kras-abonnement 1e klasse voor 2 personen, Nederlandse Spoorwegen, Utrecht - 144 13. Een verlichte reliëfglobe. De Eerste Nederl. Globe Ind Zwolle- 100 En dan zijn er nog tien kieinere, maar evenmin te verwaarlozen prijzen: 14. Een pakket miniatuurauto"s, World Present. Roermond - 90 15. Een aluminium huishoudtrap, Ind. en Handelsonderneming „Bijstede", Nunspeet - 62,50 16. Een schooenenwaardebon, Hermans Schoenen, Utrecht - 50 17. Een tricot herenpyjama. Sir Edwin. Wildervank - 36.50 18. Een kalkoen a 3 kg, Produktschap Pluimvee en Eieren. Zeist - 25 19. Een blikradio. Coca Cola Export Corporation. A'dam - 25 20. Een doqs kauwgommix, Mapls Leaf, Amsterdam - 24 21. Een puzzelwoordenboek, Uitg. Luitingh Publishers, Laren N.H. - 16,90 22. Een koffieset Modem (glazen pot filter zakjes), Filtropa. Maastricht - 16,50 - Een luxe Dickson stacaravan van 10.000, een geschenk van b.v. Caravan Import Dick Wissink t© Willeskop. Voor al uw vrije tijd. Een Mark-orgel van 2295, afge staan door Benelux Musical Instru ments b.v. te Rijswijk. Een heerlijk geluid. Zoek dus iedere keer in dit blad naar de Rode Kruiswoordpuzzel. Los hem op en stuur hem in. Voor duizenden gehan dicapten en voor Uzelf. Om aan het slot van de actie te kunnen mee dingen naar de eindhoofdprijzen dient men a|le letters E van de oplossingen van de in totaal 13 puzzels op te tellen. Wié de vorige opgaven niet meer heeft kan een krant met alle puzzels tesamen bestellen, die in mei verschijnt. Men richte daarvoor een brief kaart met 1 extra aan postzegels aan het Nederlandse Rode Kruis, Prinsessegracht 27. Den Haag, of storte een bedrag van 1 op' giro 30 46 000 van datzelfde Rode Kruis.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1974 | | pagina 4