Zware nederlaag voor Blauw Wit Zit uw gezondheid niet in de weg m THE SHUFFLES leemarkt - Rijssen Gebr. Z0ETBR00D Overzicht en .Holten resultaten jeugd Uitslagen, resultaten lagere seniorenelftallen S.V.Holten Adverteren doet verkopen Holten krijgt Wilhelmina- school op bezoek Keurslagere produkt Kalf sterman V oorbeschouwiu g junioren „Holten" op zaterdag Verwarming; achterruit Huishoudschool Holten BloemsoSiikciirsis van 3 lessen BAR-DANCING BOQDE - BAÏHMEN WEEKENDRECLAME INRUILGOEDEREN REISBUREAU OOSTERVEEN/GEBO Vrijdag en zaterdag De hele week Vrydag 1 oktobei 1971 4 Het Hengelose Juliana, koploper in de eerste klasse A, heeft Blauw-Wit zaterdag in eigen home een gevoelige nederlaag toe gebracht. Voor de thee wogen de partijen vrij aardig tegen elkaar op. Juliana was zonder twijfel technisch en tactisch de betere ploeg maar de thuisclub wist met hard werken de schade tot een treffer, die ontstond doordat men verzuimde aan te vallen, te beperken. Gerrit Landeweerd kopte toen doelman Stukker bij het uit lopen en afslaan van een aanval niet op tijd terug was de bal over de lat en hij voorkwam een doelpunt. Na de thee ontstond na vijf minu ten het 2e doelpunt doordat Wiers- ma, in het 16 meter gebied ging „pin gelen" (hij was niet de enige in de verdediging die zich hieraan schuldig maakte!). Hij raakte de bal kwijt aan de Bruin die doelman Stukker geen kans gaf 0-2. Enkele minuten na de ze treffer schoot de Bruin weer raak en na 'n kwartier spelen keek Blauw Wit door een mooi doelpunt van Ha gen (die ook het openingsdoelpunt scoorde) tegen een 4-0 achterstand aan. Plm. 10 minuten voor tijd bracht Lasonder uit een voorzet van Nijboer de stand op 5-0 en juist voor het eind signaal maakte Geerdink uit 'n hoek schop het halve dozijn vol. Blauw Wit dat zowel in de eerste als in de 2e helft enkele goede kansen kreeg om tegen te scoren wist hiervan niet te profiteren. De schoten die weren ge lost vormden voor de Juliana goalie geen enkel probleem. Blauw Wit 3 was geen partij voor het vijfde van SVVN 5. De Nijver- dallers wonnen royaal met 6-0. De Blauw Witte aanvallers kregen meer dere mooie kansen om een beter re sultaat te behalen doch ze faalden bij het afwerken. De B I junioren ging op het goede (voetbal) pad door en ze klopten in Nijverdal De Zweef B 2 met overdui delijke cijfers (9-1). Voor de treffers zorgden Henk Veltkamp (2), Henk Aanstoot (3), Jan Verveda (2), ter wijl Jan Kolkman en Richard Beid- man elk een keer raak schoten. De junioren C 1 speelden thuis gelijk te gen Omhoog C 1. De halve winst was een „presentje" van de Wierdense linksbuiten die z'n eigen doelman „verschalkte". Blauw Wit D 1 verloor in Wierden van Omhoog D 1 met 1-0 en Blauw Wit E 2 kreeg thuis klop van T.V. O.E. 1 met 5-0. E 2 raakte bij Hector beide puntjes kwijt door een geluks treffer (1-0). PROGRAMMA: Blauw Wit 1 zal het in de uitwed strijd tegen Eversberg 1 weer lastig krijgen. De Nijverdallers die het vorige seizoen uit de 4e klasse KNVB degradeerden - behaalden tot nog toe een puntje en ze zullen zeker tegen Blauw Wit dat nog steeds tegen een nul aankijkt alles op alles zet ten om beide puntjes binnen te ha len. Vorige week verloren de gast heren met 3-0 van het Enschedese „Boswinkel". Volgens voorzitter Twil- haar was deze nederlaag te wijten aan het feit dat z'n jonge ploeg niet was opgewassen tegen de felheid en inzet van de tegenstanders. Wij moe ten maar weer boerenvoetbal gaan spelen want op normale wijze blijf je nergens in deze klas. (Sportver- slag Nijverdals weekblad d.d. 28 sept. *71). Wat voorzitter Twilhaar bedoelt met „boerenvoetbal" is ons niet dui delijk maar Blauw Wit zal het mo gelijk zaterdagmiddag in de wedstrijd die om 4.00 uur begint duidelijk wor den. Blauw Wit 2 speelt om 4.00 uur in Rijssen tegen Sportclub Rijssen 5. De Rijssenaren zijn nog ongeslagen en dat Blauw Wit in staat zal zijn om hun successen af te stoppen dat ge loven we niet. Het derde van Blauw Wit speelt om 1.30 uur thuis tegen Sportclub 7. We houden het op een puntenverdeling. Voor de Blauw Wit te jeugd zijn vastgesteld: Blauw Wit B 1-Excelsior B 3. De Rij: sense jongelui zijn nog ongeslagen (6 uit 3) en scoorden in 3 wedstrijden maar liefst 24 doelpunten. Blauw Wit is eveneens nog ongeslagen (4 uit 2) en zal natuurlijk z'n uiterste best doen om de bovenste plaats over te nemen. De wedstrijd begint om kwart over vier. Hulzense Boys Cl Blauw Wit C 1 3.00 uur; Blauw Wit E 1 G.F.C. E 1 11.00 uur; Rood Zwart E 3 Blauw Wit E 2 12.30 uur. Het Al elftal ontvangt het gepro moveerde SVVN uit Nijverdal, dat van gelijke kracht is als 't Holtense elftal. Misschien is de voorhoede met het schieten wat beter op dreef dan de vorige keer, zodat het nu eens de eerste zege in dit seizoen zal worden. BI gaat naar Nijverdal en zal trach ten om de Zweef BI aan de zegekar te binden, hetgeen zeer zeker moge lijk moet zijn. B2 krijgt de Zweef B2 op bezoek en zal niet voor BI willen onderdoen, zodat zich de uitslag mak kelijk laat raden. Cl gaat naar Lut- tenberg om daar de strijd aan te bin den met SDOL Cl. Wij hopen dat zij zich hersteld hebben van de neder laag van afgelopen week. De tegen standers zijn thuis echter lang niet makkelijk, zodat er wel iets gepres teerd zal moeten worden. C2 krijgt het 2e elftal van SDOL thuis en is vast van plan de punten thuis te hou den. De Dl junioren krijgen het zeer stei-ke KOSC Dl op bezoek en wij hebben er een zwaar hoofd in of zij wel één puntje me-a zullen krijgen. D2 moet bij de Zweef D2 op bezoek en indien de voortekenen niet bedriegen, komen zij met beide punten terug. Pupillen El gaat naar Wierden El, hetgeen geen gemakkelijke opgave is. Wij slaan de thuisclub iets hoger aan, doch misschien denken de jongens er anders over? E2 krijgt SOS E2 op bezoek en zal zeer zeker trachten de puntjes in eigen handen te houden. E3 krijgt 't moeilijk tegen SVVN E5 doch gezien de goede overwinning van zaterdag, hebben wij goede hoop op één of bei de punten. Het E4 elftal, „de benja mins", hebben een goede kans tegen de Zweef E6. 55J Het Al elftal is er j.l. zaterdag weer niet in geslaagd om met een overwinning thuis te komen en ver loor, weliswaar onverdiend, met 1-0 van het Wierdense SVZW Al. Gedu rende driekwart van de wedstrijd is Holten in de aanval geweest, doch de jongens slaagden er niet in om de aanvallen doeltreffend af te ronden. Voor de rust nam SVZW de leiding uit een vrije trap, welke precies langs het onjuist opgestelde muurtje in 't uiterste hoekje van het doel ver dween. Hoewel het middenveld voor de rust werd verwaarloosd en 't spel te kort werd gehouden, wist Holten wel een overwicht te bereiken, doch de achterhoede van SVZW hield het hoofd koel. Na de rust ging de op bouw der aanvallen wel iets bet-ar, doch de keeper van de thuisclub stak in een goede vorm en hield het doel met kunst en vliegwerk ongeschon den. BI behaalde in een vlot gespeelde wedstrijd een regelmatige 4-0 zege op 't heus niet zwakke PH uit Alme lo. Indien er in alle wedstrijden zo geestdriftig wordt gespeeld, zal dit elftal een zeer goede plaats in deze hoofdklasse bereiken. B2 had deze za terdag een rustdag. Werkt u op een kantoor, in een winkel of bij het onderwijs? Bent u chauffeur, journalist, een huisvrouw met modern comfort of met een klein gezin of bent u bejaard, dan leidt u een „zittend" leven. Daarmee wordt bedoeld, dat het werk dat u dagelijks doet niet veel lichamelijke kracht vergt. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat dat werk u geen inspan ning kost. Mensen in de genoemde beroepen hébben echter een minder calorierijke voeding nodig dan b.v. melkbezorgers, vuilnisophalers, bal letdansers en -danseressen en hout hakkers. Jammer genoeg bestaat er nog geen speciaal hersenvoedsel, maar met 'n betere lichamelijke conditie lost u ge makkelijker een probleem op dan ie mand die zich minder gezond voelt. Zo'n goede conditie is voor een groot deel afhankelijk van uw eetge woonten. Bent u gewend om dikbe- smeerde en rijkbelegde boterhammen te eten, speklapjes met vette jus en veel patates frites met mayonaise, dan is de kans groot, dat uw gewicht u lelijk in de weg zit. Want een te vette voeding maakt snel dik. Heeft u bovendien de gewoonte om in de vele kopjes koffie en thee, die u da gelijks drinkt, steeds weer 2 a 3 klon tjes suiker te doen, dan zult u lang zaam maar zeker tot de categorie „zwaargewicht" gaan behoren. Lichte lichamelijke werkzaamheden vereisen een aangepaste voeding, waarin weinig vet (boter en marga rine), vette gerechten en een matige boeveelheid suiker gebruikt wordt. Neem daarom eens :en klontje sui ker minder in de koffie en thee en smeer uw brood dun, gebruik zono dig halvarine. Probeer ook om matig te zijn als u regelmatig buitenshuis moet eten en bestel niet de grootste en vetste porties. Wist u dat alco holhoudende dranken en flinke ,,ca- lorieënduit" in het zakje doen? Een glas bier levert gemiddeld 130 calo rieën en 1 glaasje jenever of sher ry 60 a 70 calorieën. Houd uw gewicht in evenwicht door dagelijk: ca. 1. halfvette melk, karnemelk of magere yoghurt te ge bruiken, 1 plakje kaas en een flinke portie goente; fruit; volkorenbrood, bruinbrood of roggebrood; ca. 100 g vlees en vleeswaren of in plaats daar van 150 g vis en een paar maal per week een ei. Wees matig met aard appelen en nog matiger met vette jus en saus. Fuif uzelf niet te dikwijls op ca- loririjke hapjes, zoals patates frites, warme worst en kroketten en dikma kende drankjes, zoals frisdranke.n bier en andere alcoholhoudende dorst- lessers. -*• VEILIGE KLEUR Onderzoekingen ih het researchlaboratorium van Daimler-Benz hebben krachtens een bericht in Elseviers Weekblad uitge wezen, dat in het algemeen auto's met lichte kleuren op de weg het best worden gezien. Proeven in het laboratorium hebben bevestigd dat kleuren, die veel licht terugkaatsen, in het algemeen het veiligst zijn. Er is gemeten bij bewolkt weer en felle zon, bij sneeuw en tussen veel groen, op asvalt en beton. De kleuren die er het best afkwamen waren (in vol gorde) 1,2 en 3: wit, en helgeel en Uuorescerend oranje; 4, 5 en 6 half wijs (zilverkleur), fel oranje en don kergeel. Een evenwichtige voeding, die aan gepast is- aan het werk dat u ver richt, is de basis van uw goede ge zondheid. Wilt u meer weten over het op het juiste peil houden van uw gewicht bestel dan de brochure „Wie veel weegt, veel waagt" per briefkaart bij het Voorlichtingsbureau voor de Voe ding, Laan Copes van Cattenburch 44. Den Haag. Plak op de adreszijde f 0,25 extra aan postzegels. Het Cl team stelde erg teleur en ver loor met 4-0 van SVVN Cl uit Nijver dal. De tegenstanders waren over al le linies beter en zijn een serieuze gegadigde voor de bovenste plaats in deze afdeling en zij bleven met deze zege ongeslagen. De C2 boys deden wat wij van hen hadden verwacht en hebben zich goed hersteld van de beide vorige nederlagen. Dit keer ze gevierden zij met 1-0 in de uitwed strijd tegen Enter C3. Het Dl elftal bleef beneden de (te) hoge verwach tingen en verloos in Delden met 2-0 van Rood-Zwart Dl. doch ook het best-s paard struikelt wel eens! De jongens van D2 zegevierden met 6-3 over het zwakke Excelsior D3. De doelpunten vóór zijn goed, doch de tegengoals zijn aan de te hoge kant. Van de vier pupillen elftallen verloor alleen El terwijl de overige teams allen een grote zege behaalden. Het El elftal speelt nogal wisselvallig en indien de jongens goed op elkaar zijn ingespeeld, zullen de resultaten er ook wel naar zijn. Dit keer werd met 2-0 verloren van SVZW El. Het E2 en E3 elftal speelden tegen Eversberg El en E2. De eersten speelden met 0-0 gelijk, hetgeen een verdienstelijk resultaat is. E3 deed het nog iets be ter en stuurde Eversberg E2 met een grote 6-0 nederlaag naar huis. E4 tenslotte was te sterk voor Spc. Rijssen en "behaalde een grote 11-0 overwinng in een zeer ééntonige wed strijd. Nu de herfst weer in aantocht is rij den 's morgens weer veel auto's rond met een beslagen achterruit. Naar mate de winter nadert wordt dit steeds erger en in verschillende lan den is men op grond daarvan overge gaan op het verplicht stellen van de achterruitverwarming om de veilig heid in het verkeer te bevorderen. Smiths Industries Ltd komt nu via importeur Rietbergen Van Hees, nu te Rotterdam, op de Nederlandse markt rnet een oplossing van dit gro te probleem in de vorm van een ver warming, waarbij de elementen di- rekt op de achterruit worden geplakt ROOD ZWART 3—HOLTEN 2 3-4 Het was aan de enorme inzet en vechtlust te danken, dat Holten toch nog in het laatste kwartier de volle winst greep. Door het volkomen falen van de scheidsrechter die Rood Zwart 3 2 penalty's toe wees, waarbij het geheel van een strafschop geen sprake was stond Holten vlak voor het eind nog met 3-2 achter. Door doelpunten echter nog van J. Spak- man en W. Schooien werd het toch nog een overwinning. Holten was de betere ploeg en nam dan ook al di rect de leiding* toen B. Breuking de tegen de paal geschoten bal van W. Reilink achter de Deldense keeper deed belanden. Vlak voor rust kwam Rood Zwart nog op gelijke voet, door het benutten van een strafschop. Al direct in de tweede helft was het weer B. Breuking die met een boogbal de keeper verrastte 1-2. Hier na kwam Rood Zwart fel opzetten en met medewerking van de scheids rechter kwam het weer gelijk door een strafschop. Nog geen vijf minu ten hierna werd het door niet ingrij pen van de Holtense verdediging zelfs 3-2. Daarna overspeelde de Hol tenaren echter hun tegenstander vol komen, hetgeen eindigde met voor heen genoemd resultaat. Zondag a.s. Holten 2Stevo 10.00 uur, Sportdal. ENTER 7—HOLTEN 6 1-4 Ook de derde wedstrijd van het zesde werd een overwinning n.l. met 4-1. De doelpunten werden gescoord door J. Traanman 2x, Goudkopje J. ten Velde elk lx. Zondag a.s. om 2.30 uur Meer manskamp de topwedstrijd tussen Holten 6 en SDOL 5, beiden nog geslagen, samen met Wierden 4. Holten 7 verloor ietwat ongelukkig van Omhoog 4 met 2-1. Vlak voor het eind kopt H. Deijk in eigen doel. Een verdeling van de punten was hier beter op z'n plaats geweest. Zondag a.s. Holten 7 vrij. DE ZWEEF 4—HOLTEN 4 0-1 Een kostbare overwinning van onze plaatsgenoten. Voor de rust hadden de Holtenaren een klein overwicht, maar de voorhoede kon geen vuist -maken ook al omdat de half- en bin- nenspelers te verdedigend speelden Na de thee zorgde spitsspeler Dun can Seko voor de winnende goal door een voorzet subliem af te ronden Taktische wisselingen zorgden ei voor dat keeper Jansen het verder niet te moeilijk kreeg. Door wat on begrijpelijke beslissingen van scheidsrechter kreeg De Zweef toch nog enkele kansen. D. Nijenhuis bracht op de doellijn staande, nog 'n keer prachtig redding. Holten bleef hierdoor ongeslagen. HOLTEN 5—RKSV 4 8-0 Een op alle fronten superieur Hol ten 5, heeft zondag „volgens plan" RKSV 4 een zware nederlaag toege bracht. In een door scheidsrechter Steen gefloten „mondje dicht - voet- ballen"-wedstrijd nam Holten direct het initiatief. Reeds in de 12e min was het M. Baltus, die door prachtig aangeven van S. Markvoort kon sco ren. Na dit doelpunt werd de score gestadig opgevoerd. In de 19e, 23e en 30e minuut was 't resp. S. Mark voort, H. v. d. Pluim en wederom M. Baltus, die voor de rust de stand op 4-0 brachten. Na de rust kwam er, de voorsprong liet dit toe, een experimenteel elftal in het veld. „Spielmacher" Markvoort had z'n plicht gedaan en stelde z'n plaats beschikbaar. Vermoedelijk daarom duurde 't tot dee minuut, alvorens M. Baltus de score kon heropenen. Toen RKSV daarna conditioneel door de knieën ging was 't hek van. de dam. In de 30e en 40e min. was het opnieuw Bal tus, die met een afstandsschot er door goed doorzetten no. 6 en 7 liet aantekenen, waarna N. ten Veen in de laatste minuut de eindstand op 8-0 bepaalde. LA PREMIERE 7—HOLTEN 8 9-2 Een op papier „sterk" Holten 8 zonder plastic raam of omlijsting. In- klusief bedrading, paneeltje met scha kelaar en controlelampje, en uitge breide montagevoorschriften in Ne derlandse taal (en uitsluitend voor 12 Volts installaties) kost dit nuttige ac cessoire f 34,20 inklusief BTW. Smiths geeft een jaar garantie op de goede werking. met medewerking van de afd. Holten. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen Op 7, 16 en 27 oktober. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 's Avonds half 8 in de school kosten f 6.75 en materiaal. Opgave zo spoedig mogelijk aan de school, 05483 - 1342 of na schooltijd 05483 - 1892, P. H. Cammeraat. presenteert A.S. ZONDAG: TOPGROEP 4 bars - o.a. ondergrondse bar en Tiroler Stube. AANVANG HALF ACHT Voorzaal Duo Faher (S.v.p. fatsoenlijke kleding). 1 HAZELNOOTTAART 1,75 GEVULD SPECULAAS met zuivere spijs 1,50 250 gram KOEKJES 1,— Verkrijgbaar bij: H. Koopman Dorpsstraat Gebr. Wansink Dorpsstraat E. Voordes H. J. Wansinkstraat Wed. Nijland Kolweg In de winkel en bij bezorgers van DE HALM In bovengenoemde winkels dagelijks VERS BROOD en BANKET verkrijgbaar. BROOD TIEN CENT GOEDKOPER MAANDAG 4 OKTOBER: marktverloting ponymarkt paardenmarkt runderenmarkt goederenmarkt Op de markt zijn nog loten verkrijg baar. 's Avonds reeds trekkingslijsten verkrijgbaar. debuteerde voor het eerst op deze zondag en werd al spoedig met de neus op de feiten gedrukt door La Première 7, welke een te groot uit gevallen overwinning behaalde. Voor de rust rammelde het in alle linies en de snelle voorhoede van „Lap" liep langs de achterhoede van Holten, als of zij er niet stonden en de ruststand was dan ook 6-0. Na een „taktische" ingreep van „hogerhand" werd het na rust een stuk beter en vooral cen trale verdediger Witten stond z'n mannetje. Holten 8 was gedurende lange tijd in de aanval, doch het af werken ('n bekend Holten-verschijn sel) liet nog wel wat te wensen over. Wij hebben zo het idee, dat er in de komende competitie nog wel enkele overwinningen zullen worden be haald indien het elftal beter op el kaar is „ingespeeld". De Holtenaren krijgen zondag een niet te onderschatten tegenstander op bezoek. Wilhelminaschool heeft uit 4 wedstrijden 4 punten- Gezien echter haar doelgemiddelde 7 voor en 11 tegen, moet haar kracht ook weer niet zo groot zijn. dat er geen kans zou zijn voor Holten om de gasten op eigen terrein le kloppen. Wij hebben door omstandigheden Holten de laat ste tijd niet zien spelen. Derhalve is het wel moeilijk om een diagnose te stellen. Een ding is zeker de Holtense supporters moeten zich niet van hun club afkeren, want zij hebben de sym pathie van de hele schare zeer hard nodig. Mogelijk organiseert, de sup portersvereniging zondag weer een verloting. De selectie waaruit het'elftal ge kozen zal worden ziet er als volgt D. Pasop; B. Paalman; J. Paalman; G. Markvoort; G. Brands; W. Duk- kers; A. Reij-link; W. Reijlink; B. Knapen; G. J. F. Soer; Joh. Vene klaas; Kl. Bvoersma; J. Jansen en W. Kaiser- De uitslagen en de stand m 4 B zijn als volgt: De Tukkers Reutum 20 Wilhelminaschool Enter NEO Rood Zwart La Première Nijverdal Hector Langeveen Hector De Tukkers NEO Langeveen Wilh. school Reutum Rood Zwart Nijverdal Holten La Première Enter 4—1 3—0 4—0 8 10- 1 7 11- 2 1 6 11- 7 4 3 1 4 3 0 4 2 0 2 4 7- 4 2 0 2 0 7-11 4 1 1 2 3 2-5 3 1 0 2 2 7-7 3 1 0 2 2 5-8 3 0 2 1 2 1-3 4 1 0 3 2 5-6 TEN BRINK,S PROFITEER ER VANI COMPLETE BANKSTELLEN - 3-zits bank en 2 clubs - geheel skai met losse weef stofkussens vanaf f 436, KLASSIEK BANKSTEL met Perlonata- bekleding f 968, KAPITAAL BANKSTEL met fraai weef stof bekleed - geheel op wieltjes f 1137, 4 FRAAIE, ITALIAANSE EETHOEK- STOELEN - rood, groen of wit ge kleurd samen f 176, WENGE SALONKAST - 2-delig - 160 cm breed f 466,50 TEAK DRESSOIR - 142 cm breed f 181,50 TEAK THEEMEUBELS vanaf f 89,50 SEKRETAIRE - BOEKENKAST - BERGMEUBEL vanaf f 136,— SCHRIJFBUREAU - 2 kastjes en roya le middenla - bladmaat 115 x 53 cm - macoré uitvoering f 134, SCHRIJFBUREAU - 2 laden en royaal vak - bladmaat 100 x 50 cm - in maco ré, teak noten, groen en rood vanaf f 93,50 RONDE EIKEN SALONTAFEL - 90 cm 0 f 109.50 RONDE EIKEN SALONTAFEL met smeedijzeren onderstel - 90 cm 0 f 145,50 RONDE. WITTE SALONTAFEL - 70 cm 0 I 63,50 DISCO - LEKTUURBAR op wieltjes f 79,50 TV-TAFEL met draaiblad f 53.— BIJZETTAFEL - 60 x 40 cm f 22,— BIJZETTAFEL - 48 cm rond en vier kant f 17,50 DIVERSE SOORTEN KAPSTOKJES vanaf f 3,75 LEUKE, ROOD GEKLEURDE KIN DERSET - 2 houten klapstoelen met klaptafel compleet f 40.50 2 DEURS KAST - 100 cm breed - Va hang - 72 leg in wit en wit/ pali geplaatst f 151,50 zelfbouw f 136,50 in a-teak geplaatst f 153,50 zelfbouw f 138,50 in macoré geplaatst f 118, zelfbouw f 106,50 COMPLETE SLAAPKAMER - wit met wengé afgezet, bestaande uit: ledikant - 140 x 190 cm - met boekenplank 3 deurs kast - 135 cm breed - 190 cm hoog 2 nachtkastjes met lade en klepdeur toiletmeubel met 3-delige ronde spiegel TOTAAL f 810,— MONZA TAPIJTTEGELS kamerkwaliteit - krimpvrij - kunnen ongeplakt door iedereen gelegd worden - 40 x 40 cm - in 4 moderne kleuren w.o. berber - per tegel f 4,95 BERBER-TAPIJT - 400 cm breed - zui ver scheerwol gelegd p.m. f 147, IJZERSTERK KAMERTAPIJT - natu rel- 400 cm breed gelegd p.m. f 47,50 FORTONYL-NYLONTAPIJT in tal van kleuren - 200 cm breed p.m2 f 9,25 ENORME SORTERING KARPETTEN in maten van 125 x 180 cm tot 250 x 350 cm vanaf f 88,50 VILTEN MEUBELGLIJERS beschermen Uw kostbaar tapijt p.st. f 0.65 SLAAPKAMERKLEEDJES - antislip vanaf f 5.25 IKI - POLYETHERMATRASSEN 1 zijde doorgestikt - 10 cm dik Maat 80 x 190 f 56,50 Maat 90 x 190 cm f 62, Maat 120 x 190 cm f 86, Maat 130 x 190 cm f 90,50 Maat 120 x 190 cm - glad - 8,6 cm dik f 66, STOFVRIJE MATRASSEN in alle maten vanaf f 7,10 DOORZICHTIG PLASTIK - 120 cm breed p.m. f 1,10 POLYETHER HOOFDKUSSENS f 5,30 AUTOMATISCHE VITRAGE 3 PLOOIBAND p.m. t 1.45 ALS NIEUW TEAK BERGMEUBEL- 200 cm breed f 225, SEKRETAIRE/BERGMEUBEL - 80 cm breed - teak f 75, COMPLETE SLAAPKAMER bestaand uit: 2-pers. ledikant - 2-deurs kast met spiegeldeur - waskast - nachtkastje en 2 stoelen samen f 180,— 4 EIKEN STOELEN met biezen mat f 60,— 2 EIKEN FAUTEUILS met biezen mat f 50, RONDE EIKEN SALONTAFEL f 20,— COMPLETE BANKSTELLEN aan huis bezorgd f 50, gehaald f 25,— CLUBS EN FAUTEUILS aan huis be zorgd f 15,— gehaald f 7,50 SALON- EN KLOOSTERTAFELS vanaf f 25.— DRESSOIRS f 40,— Volop parkeergelegenheid op eigen terrein Kijken kost niets en is geheel vrijblijvend Dagelijks geopend van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 18.00 uur Vrijdag koopavond tot 21.00 uur Maandagochtend gesloten. Prettige betalingsregeling is mogelijk. VERKOOPtOKAAl KERKSTRAAT 123 TELEFOON 05470 - 2670 SLAATJE SLAATJE ELKE DAG VERSE GROENTEN zo uit de tuinderij Hagelwitte bloemkoolsla, andijviewitlof, spruitjes, spinazie, enz. enz. EXTRA ZATERDAG AANBIEDING: Een kilo zoete druiven 1.25 Drie grote kroppen sla 1.25 IV2 kilo handperen 1.10 Twee grote komkommers 1.10 Een literblik nasi 1.35 Een literblik bami 1.35 VOLOP'HANDAPPELS EN HANDPEREN EXTRA WEEKAANBIEDING: Maandag, een kilo bieten 0.3S Dinsdag, een kilo andijvie0.49 Woensdag, een zak rode kool 0.29 Donderdag, een kilo worteltjes 0.59 Vrijdag, een kilo bananen 0.79 Stationsstraat 11 - Telefoon 1216 Reisbureau Oosterveen was Reisbureau Oosterveen is. Reisbureau Oosterveen blijft Vexenigings- en personeelsreizen Schoolreizen Excursies Sportritten Vakantiereizen in binnen- en buitenland WIJ BIEDEN U: Eerste klas tourwagens Ervaren bemanning Deskundige voorlichting ZEER BILLIJKE PRIJZEN Vraagt, geheel vrijblijvend, eens inlichtingen bij: Smidsweg 41 - 49, Nijverdal Telefoon 05486 - 2971, bgg 05296 - 1234 nOMa VOOR EEN GOED NAAR ORANJESTRAAT en 'T VIADUCT! Dinsdag 150 gram biefstuk JgQ 500 gram fijne of grove runder- of varkensworst 258 150 gram snijworst JJ3 Woensdag 500 gram sohoudercarbonade 308 500 gram speklappen 195 150 gram Haagse leverworst68 Donderdag 500 gram gehakt half om half 208 150 gram cornedbief JQS 500 gram ribstuk 495 150 gram paté 105 150 gram rauwe ham I7g 500 gram klapstuk met been 275 blik doperwten gg pot jam gg pot boerenkool gg KEURSLAGER

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 4