I Zwemdub „TwenhaarsveM" eerste in Zwemvierkamp van „Holten" op Hooiplukkerstournooi Karin ter Hoeven en Jan ter Harmsel winnen „Neptunesbeker" Zestig deelnemers aan oriënteringsrit Zwemwedstrij den School met de Bijbel' Zondag finale ABS-Holten Uitstekende resultaten Grote vreugde Edwin Stegehuis belofte voor de toekomst Uitslagen Hector-tournooi Definitieve uitbreiding openb. scholengemeenschap S]ev 3 Ri Schoo l - zwemkampioen- schappen liploniazw emmen Clubkampioenschappen Z.C. „Twenhaarsveld Holten to uwtiekkampioen van de PJGO Nieuwe swemrecords o. I. Dorpsschool Oefenwedstrij den Inschakeling deskundig apparaat Spreken in het openbaar Subsidie Stichting Milieuzorg Overijssel Vrydag 20 augustus 1971 SVV. JM» Woensdagmorgen om half negen aren de leerlingen van de „School iet de bijbel" naar het zwembad ge- omen om deel te nemen aan of ge lige te zijn van de onderlinge zwemw edstrijden. iet weer was geweldig goed en niets :ond er in de weg om de diverse on- èrdelen van de wedstrijden vlot te oen verlopen. De leerkrachten na- len de. tijden op, noteerden deze en aren met de leerlingen benieuwd de prestaties die door de deel- emers zouden worden verricht. Al ielen de tijden misschien hier en aar wat tegen, aan het doel van de rganisatie van dergelijke evenemen- n nl. op een prettige, sportieve wij zonder een ongezonde naijver, art te beoefenen, werd volkomen iantwoord. Gelukkig kon geconstateerd worden at er dit jaar weer meer kinderen die de zwemkunst dusdanig achtig zijn, dat ze mee kunnen oen aan de wedstrijden. De sfeer heel plezierig. Ook de kinderen e mindere prestaties leverden wer- n van harte aangemoedigd en toe juicht. In de verschillende leeftijdsgroepen ard er op dxüe afstanden gestart, ivallend was dat het aantal zwem ende meisjes hoger lag dan dat van jongens. De afstand die moest arden gezwommen bedroeg 25 me- De beste resultaten waren als Igt: Schoolslag meisjes: 9 jaar en ager: 1 Ria Westerik 24,8 sec; 2 i Westerik-26 sec; 3 Aly Veltkamp sec. 10 jaar: 1 Gerrie Loman 22,9 sec; Aly Meyer 27,5 sec; 3 Marjan holman 27,6 sec. 11 jaar en ouder: 1 Bea Brinkman sec; 2 Everdien Kolkman 25 sec; ivelien v.'d. Meulen 25,4 sec. Rugslag meisjes: 9 jaar en jonger: |a Westerik 32,8 sec; Ina Westerik sec; Jacquelien Jansen 38,9 sec. |!0 jaar: Gex-rie Loman 25,5 sec; Evenals vorig jaar organiseert de smclub „Twenhaarsveld", in het iuurbad van die naam, ook dit jaar :r het school-zwemkampiocnschap. zal geschieden op woensdagavond of indien-'de weersomstandighe- zulks verhinderen op een volgen- dag.. Inzet is de wisselbeker, welke ir de zwemclub voor dit doel be- iikbaar is gesteld en die thans in bezit is van de o.l. Kolschool. 'an elke school - Dorpsschool-Kol en school met de Bijbel n op elke afstand (schoolslag, rug- en borstcrawl) de drie beste isjes en jongens mee, op elke af- nd 9. lok dit jaar zal een proef worden omen met de leerlingen uit de ste drie klassen, waarbij ook van school drie meisjes en drie jon- aan ó'e start zullen vei'schijnen. persoonlijke prijzen bestaan uit dailies en diploma's. het prachtige natuurbad „Twen- irsveld" aan de Rijssenseweg :d door de examencommissie, die tond uit de heren F. Paule, E. hoff en chef-zwemmeester G. van nel. voor de tweede keer in dit roen dilpoma-zwemmen afgeno- Names de kring Twente-IJs- reek van de Kon. Ned. Zwem- :d was aanwezig de heer J. van sselaar te Enschede. geslaagden zijn: Diploma A eisjes): G. W. Meilink, A, Meijer, Trolsenburg, J. Brinks. M. Schol- Karin Brouwers, J. Kamper- G. Hogenkamp, H. Bos, J. land, G. A. Cammeraat, M. mmendijk. T. ten Hove. A. Jan- Wegstapel. D. Aanstoot. W. rkvoort, B. Megelink, 1,. Voer- M. Boele. F. Rens<m. H. Nijèn- R. Krikkink. II. Ko'k-nan. H. Klein Burink, G. Bolink. A. Vor- VI. Thalen. iploma A (jongens): M. Lammer- Schoolen. R. Boei-ing. H. jk. A. Bulsink, J. R. Jager, B. istoot, B. Beldman, J. Hofstede. Dhert, H. Welling, allen te Hol en B. Aaftink te Hengelo (O), iploma B (meisjes): R. Wissink. Kolkman. A. Veltkamp. J, Jan- R. Rensen, A. Gerrilsma, W. isen, J. Burden, R. Nijland, J. ilman. A. Admiraal, F. Schuppert, Klein Nagelvoort, J. Groteboer, Kamperman, M. W. Schuppert, Nijhuis. G. Megelink. T. Span, Schuppert, G. F. Ophof. C. E. E. van Dijk, A. J. Karkdijk, Jansen, J. Deijk, C. Iddekinge, Paas, J. van Brussel, R. Vuk- H. Drenth, H. Aanstoot, J. Po- r, G. Iiols, J. Koopman, J. Wol- J. Woltman, E. ter Doest, J. de iploma B (jongens): J. K. Ger it, J. Timmer. B. W. Veldhuis, Bos, A. Oosterdijk, T. Hase, Leppink, H. Ebrecht, D. Verve lt. Lahuis, J. Kettelarij, H. J. N. Arfman, B. van Beurden, IV. Boode, H. Jansen, P. van üpcn, C. H. Schutte, ploma „zwemvaardigheid 1" isjes): W. E. Hoevelaak, L. Wijn- Westerik, J. Westerik en J. Iperen. ploma „zwemvaardigheid I" gens): J. A. J. van Beurden, H. irdijk, M. Koopman en D. :kin. De laatste gelegenheid om diploma te behalen Hal zijn op 4 september. Fokkelien Schuppert 32,4 sec; Mar jan Scholman 32,7 sec. 11 jaar en ouder: Bea Brinkman 24,5 sec; Alie Meijer 26,7 sec; Ineke Paalman en Liesbeth Wijnnobel 27,5 sec. Vrije slag meisjes: 9 jaar en jon ger: 1 Ina Westerik 26,8; 2 Ria Wes terik 28,6; 3 Henny Wibbelink 32,8. 10 jaar: 1 Gerry Loman 22 sec; 2 Fokkelien Schuppert 25,6; 3 Marjan Scholman 28,4. 11 jaar en ouder: 1 Bea Brinkman 21,3; 2 Everdien Kolkman 23,2; 3 Ineke Paalman 23,3. Schoolslag jongens: 9 jaar en jon ger: 1 Bart Janssen 27,4; 2 Richard In het zwembad „Twenhaars veld" werden onderlinge wed strijden gehouden voor de leer lingen van de School met de bijbel". Vixseboxse 28,7; Peter Groenendijk 32,-. 10 jaar: 1 Henk Schuppert 22,8 sec; 2 Dick Schokkink 24,5 3 Gerrit Schalk 30,5. 11 jaar en ouder: 1 Erik Oosterhof 25,5; 2 Jan Paalman 25,9; 3 Coert Schuppert 26,-. Rugslag jongens: 10 jaar en jon ger: 1 Henk Schuppert 24,2; 2 Dick Schokking 28,2. 11 jaar en ouder: 1 Wilco Schipper 23,2; 2 Erik Oosterhof 25; 3 John van Kampen 25,4. Vrije slag jongens: 10 jaar en jon ger: 1 Henk Schuppert 17,8 sec; 2 Dick Schokking 19,3; 3 Johan Muller 26,2. 11 jaar en ouder: 1 Wilco Schipper 17,8 sec; 2 John van Kampen 19,3; 3 Jan Stam 20,7. Het eerste elftal van Holten heeft zich j.l. zondag op het „Hooipluk- kerstoernooi" te Lochem goed ge weerd door uit beide gespeelde wed strijden drie punten te behalen. De eei-ste wedstrijd tegen de reserves van gastheer Lochem eindigde in een ietwat teleurstellend 1-1. Onze plaatsgenoten konden door verschillende omstandigheden (va kantie, ziekte e.d.) niet volledig uit komen en hoewel de vervangers zich goed weerden, ontbrak het nog wat aan het teamwork. Voor de rust wo gen beide partijen goed tegen elkaar op met Holten het meest in de aan val, doch de schutters zochten 't doel op de verkeerde plaats. Na de rust nam Lochem op gelukkige wijze een 1-0 voorsprong doordat doelman Di- nant Pasop, die zich tot op dat mo ment behoorlijk van zijn taak kweet, geblesseerd in het doel bleef liggen, zodat het voor Lochem een koud kunstje was om de terugspeelbal van G. Brands in het doel te werken. Na het uitvallen van Pasop nam Jan Beltman het „keepersvak" weer eens op zich en wist Holten door een doel punt van „Soertje" weer op gelijke hoogte te komen, nadat Stavink een prachtig schot door de lat gekeerd zag. De tweede wedstrijd speelden de Holtenaren tegen Varsseveld, welke ploeg het vorig jaar een moeilijke tegenstander was gebleken, zodat het voor onze plaatsgenoten oppassen geblazen was. Ook Varsseveld speel de de eerste wedstrijd gelijk, p.l. 0-0 tegen V. en K. uit Twello. In deze wedstrijd bleek, dat de con ditie-training van oefenmeester Vane- ker aan onze spelers te zien was, want het tempo werd direct hoog op gevoerd en met succes. In de eerste helft werd binnen enkele minuten 3x achter elkaar gescoord, de eerste keer uit een voorzet van links, welke na een schijnbeweging van Stavink Onder bijzonder goede weex-somstandigheden werden woensdagavond de clubkampioenschappen van de Holtense zwemclub „Twenhaarsveld" gehou den. De voorzitter, de heer F. ter Hoeven, kon dan ook een zeer groot aantal deelnemers en toeschouwers welkom heten. Uit de tijden die er gemaakt wer den, blijkt wel, dat er vooral door de jongere deelnemers dit jaar hard ge traind is. Het meeste applaus van deze avond was voor de zevenjarige Rem- co van Maurik, die dapper op alle afstanden had ingeschreven en vooral op de schoolslag goed partij gaf. De spannendste race van deze avond was de 50 meter ï-ugslag meisjes, waarbij Inge van der Harst en Karin ter Hoeven gelijk aantikten, beiden in de goede tijd van 40 sec. rond. Aan 't eind van de avond wei-den alle kampioenen aan het prachtig verlichte bad gehuldigd. Bij de pun tentelling bleek, dat bij de meisjes Karin ter Hoeven voor de 4e ach tereenvolgende keer de Neptunus- beker (dit jaar beschikbaar gesteld door de heer G. Willems) had ver overd, door op alle afstanden de beste tijd te noteren. Bij de jongens kwam zeer verrassend Jan ter Harmsel uit de bus, die, door op elke afstand 2e te worden toch de beste totaalpresta tie had geleverd. Beiden konden de prachtige wisselbeker in ontvangst nemen en werden op uitbundige wij ze gehuldigd. De punten telling was: 1 Karin ter Hoeven Ï16.7; 2 Inge van der Harst 125.4.' 1 Jan ter Harmsel 122.2; 2 Bei-t Bul sink 123. UITSLAGEN Schoolslag meisjes tot 10 jr, 25 m: 1 Marjanka v. Maurik 24,8; 2 Marja Willems 25,6; 3 Jannet v. Brussel 26,2; 4 Rita Aanstoot 26,3; 5 Gerdien Ophof 26,7; 6 Ria Wissink 26,8. Schoolslag jongens tot 10 jr, 25 m: 1 Henk Schuppei-t 23,4; 2 André Oos terdijk 25,3; 3 Jan Peter v. d. Berg 25,4; 4 Harry Struik 30,1. 5 Remco v. Maurik 31,7. Schoolslag meisjes 10 t/m 12 jr, 25 m: 1 Wieke de Vries 20,3; 2 Ti neke Brinkman 22,9; 3 Hedi Redeker 23,0; 4 Linda Kamperman 23,1; 5 Martha Gerbei-s en Bea Brinkman 23,2-, Schoolslag jongens 10 t/m 12 jr, 25 m: 1 Wim Wilpshaar 22,9; 2 Wim Meyer 23,5; 3 Henk Oosterdijk 24,7; 4 Johan Timmer 25,1: 5 Herm .Jan Robers 25,2; 6 Jan Huisman 25,6. Schoolslag meisjes 12 t/m 14 jr, 50 m: 1 Rikie Brinkman 48,2. 2 Jan ny Wansink 48,4; 3 Janny Loman 48,5 4 Gex-da Boode 48,7; 5 Trudy Bleyen- berg 51,0; 6 Tilly Traanman 51,8. Schoolslag jongens 12 t/m 14 jr, 50 m: 1 Gerard Willems 46,8; 2 Wou ter Timmer 47,6; 3 Wim Disselsveld 54,2; 4 Albrecht Bulsink 55,0; 5 Henri Jansen 57,9. Schoolslag meisjes 14 t/m 16 jr, 50 m: 1 Karin ter Hoeven 43,2; 2 Ans Aaftink 46,5; 3 Lammy Stoffer 46,8. 4 Inge v. d. Harst 47,8; 5 Miny Eshuis 48,6. Schoolslag jongens 14 t/m 16 jr, 50 m: 1 August Muller 43,0; 2 Jan ter Harmsel 45,5; 3 Jo Helsdingen 46,2; 4 Carl Disselveld 46,3; 5 Jan Ulfman 47,0; 6 Bert Bulsink 47,4. Rugslag meisjes tot 10 jr, 25 m: 1 Gerdien Ophof 24,9; 2 Marjanka v. Maurik 26,0; 3 Ria Wissink 28,0; 4 Marja Willems 28,6; 5 Lies Gerbers 29,1; 6 Mieke Schuppert 29,9. Rugslag jongens tot 10 jr, 25 m: 1 André Oosterdijk 23,8. 2 Henk Schuppert 24,3; 3 Harry Struik 26,8; 4 Jan Peter v. d. Berg 28,3; 5 Rem co v. Maurik 46,0. Rugslag meisjes 10 t/m 12 jr, 25 m: 1 Wieke de Vries 22,5; 2 Marlies Dis selveld 22,9; 3 Martha Gerbers 23,8 Op zaterdag 14 augustus vond in 't zwembad „Twenhaarsveld" 'n zwem vierkamp plaats tussen de ploegen van DOS Varsseveld - HZC Neede - E. W. R. Eibergen en Z. C. Twen haarsveld. Dankzij de bereidwillige medewerking van het gemeentebe stuur, konden deze wedstrijden 'smid- dags om 4 uur een aanvang nemen. Er was grote spanning onder de Hol tense deelnemers, want de prachtige grote wisselbeker, beschikbaar ge steld door de sportstichting Eibergen, die reeds tweemaal was veroverd, moest deze middag verdedigd wor den. Persoonlijke eer was er dus niet te behalen. Iedereen zwom al wat hij Afgelopen zaterdag 14 augustus nam een touwtrekteam uit Holten deel aan de provinciale sportwedstrij den van de P.J.G.O. in Dronten. Het team uit Holten, bestaande uit de he ren: W. Vi-uggink, H. Klaasses, B. J. Reylink, B. J. Paalman, E. Struik en A. Wansink onder aanvoering van de heer A. Luggenhorst behaal de daar de eerste plaats en mag zich daardoor kampioen van Overijs sel noemen. Tevens behaalde de heer H. Klaas ses bij het hoogspringen de tweede plaats, ook veroverde hij de tweede plaats bij het paalslaan, waarbij de- heer B. J. Reylink als derde ein digde. kon om punten voor de club te verza melen. Door ziekte en vakantie wa ren er nog al wat .uitvallers, zodat enkele zwemsters en zwemmers wel tot het uiterste van hun kunnen moes ten gaan door vijf a zes keer aan de start te verschijnen. Bovendien was het water erg koud, zodat dit echt geen pretje was. Maar als dan na af loop de punten worden gesteld en het blijkt dat „Twenhaax-sveld" de beker weer heeft gewonnen, dan telt dit allemaal niet meer mee. Dan sprin gen er wat van vreugde nog een keer in het water. De hulp-trainster Wille- mien Tuller wordt er zelfs met de kleren aan ingegooid". En dat Twen haarsveld niet ging verloren, knoopte iedereen weer in zijn ofen. De eindstand was: 1. Twenhaars veld 121 pnt; 2. Eibei-gen 73 pnt; 3. Varsseveld 69 pnt; 4. Neede 36 pnt. 4 Hedi Redeker 24,0; 5 Bea Brink man 24,9; 6 Linda Kamperman 26,0. Rugslag jongens 10 t/m 12 jr, 25 m: 1 Wim Meyer 22,8; 2 Frank v. d. Berg 24,1; 3 Ei'ik Oosterhof 25,8. 4 Henk Oosterdijk 26,0; 5 Johan Tim mer 26,1; 6 Jan Huisman 26,2. Rugslag meisjes 12 t/m 14 jr, 50 m: 1 Janny Wansink 42,7; 2 Erni Stok kers 50,6; 3 Anny. Meesterberends 51,8; 4 Janny Loman 52,3; 5 Gerda Boode 52,4; 6 Wilma. Redeker 56,7. Rugslag jongens 12 t/m 14 jr, 50 m 1 Gerard Willems 44,6; 2 Albrecht Bulsink 47,0; 3 Wouter Timmer 50,4. 4 Wim Disselveld 52,1; 5 Henri* Jan sen 59,5. Rugslag meisjes 14 t/m 16 jr, 50 m: Gedeelde le plaats voor Inge v. d. Harst en Karin ter Hoeven 40,0; 2 Miny Eshuis 42,6. Rugslag jongens 14 t/m 16 jr, 50 m: 1 Bert Bulsink 41,2; 2 Jan ter Harm sel 42,5; 3 Jan Ulfman 42,6; 4 August Müller 45,1; 5 Erik Groenewoud 4' Vrye slag meisjes tot 10 jr, 25 1 Marjanka v. Maurik 20,6. 2 Ger dien Ophof 21,0; 3 Rita Aanstoot 21,5; 4 Ria Wissink 22,7; 5 Lies Gerbers 23,2; 6 Mieke Schuppert 24,5. Vrije slag jongens tol 10 jr, 25 m: 1 André Oosterdijk 17,8; 2 Henk Schuppert 18,9; 3 Harry Struyk 21,5; 4 Jan Peter v. d. Berg 22,2; 5 Rem co v. Maurik 37,0. Vrije slag meisjes 10 t/m 12 jr, door Soer weid gemist en door Vene klaas met een doeltreffend schot werd afgewerkt. Uit de volgende aanval maakte Soer het de achter hoede van Varsseveld heel erg lastig en uit een crimmage scoorde één der achterhoedespelers in eigen doel (2-0). De Holtenaren gingen goed door en binnen drie minuten scoorde Klaas Broersma het derde doelpunt, waarbij de doelman het uitzicht werd belemmerd en hij de bal over zijn hoofd in het net zag vliegen. Na rust zakte het tempo en hiervan maakte Varsseveld goed gebruik door een tegendoelpunt te scoren. Na dit doelpunt wist de coach de Holten- se ploeg te inspireren tot een hogere versnelling, doch onze voorhoede had haar kruit verschoten, zodat het einde kwam met een verdiende 3-1 overwinning. De nieuwelingen in de ploeg B. Paalman, W. Dikkers, J. Spaakman en H. Starink hebben goed voldaan doch enkelen hadden moeite met hun conditie. PROGRAMMA Indien Holten slaagt om tegen V. zondag er in »n K. minstens 'gelijkspel" te behalen, komen zij in de finale. Dit kan waarschijnlijk een hoogst interessante wedstrijd worden en vermoedelijk zal dit zijn ABS of St. Joris, de winnaar van het vorige jaar, waarbij wij de kansen van eerstgenoemde 't hoogst achten. 13.30 uur V. en K. Holten. Even tueel finale om 16.15 uur. De speel- duur der wedstrijden is 2 x 30 minu ten. Vrijdagmorgen jl. werden de jaarlijkse zwemkampioenschappen van de o.l. Dorpsschool gehouden in het zwembad Twenhaarsveld. Het badpersoneel had reeds gezorgd voor het uitzetten van de banen, zodat de wedstrijden vlot van start konden gaan. Begeleid door het gejuich van klas genoten en enige ouders zwommen de jeugdige Dorpsschoolleerlingen voor hun leven en een medaille. Er kwamen enkele opvallende tijden op de chronometers te staan. Zo werd het schoolrecord voor de 25 m. vrije slag meisjes, dat met 19,5 nog op naam stond van Karin ter Hoeven, in de series verbeterd door Marlies Dissevelt en op 18,4 sec. gebracht. Edwin Stegehuis bracht op de vrije slag het schoolrecord van Jan Ulfman (19,0) omlaag tot 18,5 terwijl hij het record van Gerard Willems op de schoolslag (23,6) verbeterde tot 22.5 Daar hij in klas 4 zit, belooft dat nog wat voor de toekomst. Na de klasseseries zwommen de zes snelste jongens en meisjes nog eens de 25 m. vrije slag voor het schoolkam- pioenschap. De uitslag was: Meisjes: 1. Marlies Disevelt, 18.5; 2. Wendie v. Hoevelaak 20,6; 3. Gea Paalman 20,7; 4. Gerdien Kleinbu- rink en Gerdien Ophfof, beide 20,8; 5 Hedie Redeker, 22.4. Jongens: 1. Edwin Stegehuis 18,5; 2. Bennie Krikkink 19,8; 3. Ate Oosten- brug en André Jalving, beide 21; 4. Henrie Jansen 22,4; 5. Bert Baltes 23,9. De overige uitslagen waren: Schoolslag. Klas 3 meisjes: 1. Ireen van Beur den 33,5; 2. Herma Bos 35,1; 3. Man- da Broekhuis 36,1; 4. Marion Wil- lemsen 40.4; 5, Ruth ter Haar, 44.7. Klas 3 jongens: 1. Teun Hofman 29.0; 2. Henk Aaftink 29.5: 3. Anno Keestra 34.4; 4. Enno Gebraad 39.5: 5. René Schaap 41.4; 6. Bert Jansen 50.1. HOLTEN. De door de M.A.C. „De Holterberg" uitgeschreven oriën- teringsrit trok ook zondagmiddag weer een grote belangstelling. Niet minder dan zestig deelnemers ver schenen om 14.00 uur aan de start bij het clubhuis café „De Biester" in de Stationsstraat en maakten een 5.6 km. lange rit door de gemeente Hol ten. Het parcours liep o.a. door de Holterberg, Espelo, Dijkerhoek en 't Neerdorp naar hotel Muller aan de Deventerweg waar de finish was. Er heerste in hotel Muller na af loop een gezellige drukte, waar voor zitter D. J. Schooien met een dank woord aan de deelnemers, controleurs en de uitzetters van de rit de prijzen uitreikte die bestonden uit kunstvoor- 25 m: 1 Marlies Disselveld 18,3; 2 Linda Kamperman 19,1; 3 Martha Gerbers 19,3. 4 Wieke de Vries 19,7; 5 Janneke Bronsvoort 19,9. Vrye slag jongens 10 t/m 12 jr, 25 m: 1 Wim Meyer 18,8; 2 Jan Huisman 19,0; 3 Wim Wilpshaar 20,1; 4 Frank v. d. Berg 20,3; 5 Erik Oos terhof 22,2; 6 Leendert Traanman 22,5 Vrije slag meisjes 12 t/m 14 jr, 50 m: 1 Janny Wansink 36,5; 2 Janny Loman 41,6; 3 Anny Meesterberends 42,4; 4 Erny Stokkers 45,5; 5 Gerda Boode en Tilly Traanman 47,7. Vrije slag jongens 12 t/m 14 jr, 50 m: 1 Gerard Willems 36,5. 2 Albrecht Bulsink 38,5; 3 Wouter Tim mer 41,0; 4 Wim Disselveld 42,2; 5 Henry Jansen 54,2. Vrije slag meisjes 14 t/m 16 jr, 50 m: 1 Karin ter Hoeven 33,5; 2 Mi ny Eshuis 35,8; 3 Inge v. d. Harst 37,6; 4 Ans Aaftink 39,0; 5 Lammy Stoffer 41,0. Vrije slag jongens 14 t/m 16 jr, 50 m: 1 Cart Disselveld 32,5; 2 Jan ter Harmsel 34,2; 3 Bert Bulsink 34,4 4 Jan Ulfman 34,5; 5 August Müller 37,5. 6 Erik Groenewoud 40,1. i-,-. Karin ter Hoeven en Jan ter Harmsel wonnen de „Neptunus- bekers". Holten 2 dat dit jaar voor het jaar lijkse „Hector-toernooi" in Goor in geschreven is, werd ingedeeld in groep A samen met Rood Zwart 3, GFC 2, Boekelo 1 en Noordijk 1. De eerste wedstrijd tegen GFC 2 werd een 0-0 gelijkspel. Vele mooie kansen werden door de roodzwarten gemist. De tweede wedstrijd tegen Rood Zwart 3 werd een 2-1 ovex-winning. Tien minuten voor het einde keek Holten nog tegen een 1-0 achterstand aan, maar door doelpunten van W. Schooien (penalty) en B. Breukink ging de winst nog net naar onze jongens. De wedstrijd tegen Boekelo 1 verliep minder gunstig. Met een ge havend elftal moest Holten met een 1-0 nederlaag genoegen nemen. Een zuiver doelpunt uit een afstandschot van H. Hoefman werd op appèl van de grensrechter afgekeurd. Zondag a.s. speelt Holten 2 de laat ste wedstrijd in de voorronde tegen Noordijk 1. Bij een overwinning is er nog een kleine kans op de 2e plaats die recht geeft op het spelen in de kwartfinales. Stand in groep A: Rood Zwart 3 3-4 GFC 2 2-3; Boekelo 1 3-3; Holten 2 3-3; Noordijk 1 31. Doordat a.s, zaterdag de jaarlijkse sportdag voor de junioren, met als inzet de „Frits-Paule"-cup, wordt gehouden, zijn er voor deze dag geen wedsti-ijden vastgesteld. Mede hier door werden in het begin van de ko mende week nog enige onderlinge wedsti'ijden gespeeld om zodoende de jeugdcommissie nog enig inzicht te geven over de sterkte van de diverse elftallen. Het programma luidt als volgt: Maandag 18.30 uur BIB2; dinsdag 18.30 uur ClC2; woensdag 18.30 uur DlD2. Deze wedstrijden worden al leen gespeeld op Meermanskamp. Het Al elftal speelt heden (vrijdag avond) om 18.30 uur een oefenwed strijd tegen Hulzense Boys A in Hul zen, terwijl er op dinsdagavond 24 augustus 1971 'n oefenwedstrijd wordt gespeeld tegen DES Al, in Nijverdal. werpen. De uitslag was 1. H. Nie- meyer, Emmen 27 str.p.; 2. H. J. ten Velde, Holten, 28 strp. 3. A. Vin cent, Holten 40 stip-; 4 J. H. Pots, Markelo 40 str.p.; 5. J. M. Wan sink Holten 6. J. Bosman, Holten 40 str.p.; 7. H. v.d. Honing, Borculo, 46 strp.: 8 A. A. Eggink, Holten, 49 str.p.; en 9. J. Harbers, Hellen- doorn 51 strp. Op zondag. 19 september a.s. wordt een grote rit georganiseerd mede buiten de gemeente Holten, waaraan mooie prijzen zullen zijn verbon den, zo deelde de heer Schooien bij de prijsuitreiking nog mede, en op 9 oktober vindt een nachtrit plaats onder het motto „Nacht om Hol ten", start 19.30 uur bij café „De Biester". Inschrijving vanaf 19 sep tember bij de secretaris J. Arfman. Stationsstraat 7. Klas 4 meisjes: 1. Teja Feith 28.7;i 2. Anna Gcrritsma 31.5; 3. Karin, Jalving 32.3; 4. Fenny Lammers 36.3. Klas 4 jongens: 1. Edwin Stegehuis 22.5; 2. Jan-Kees Germeraad 28.9; 3. Bert Aanstoot 29.2; 4. Nico Arf man 29.4; Klas 5 meisjes: 1. Hedie Redeker 23.2; 2. Gerdien Kleinburink 23.4; 3. Marlies Dissevelt 24.1. 4. Marij ke Germeraad 25.4; 5. Marja Wil lems 25.8; 6. Truus Vincent 26.9. Klas 5 jongens: 1. Hans van Geenhui zen 25.8; 2. Bert Baltes 26.2; 3. René Leppink 27.5; 4. Bennie Krik kink 28.4; 5. Pieter Keestra, 28.7; 3. Henk Bos 29.0. Klas 6 meisjes: 1. Marieke Robers 23.4; 2. Gea Paalman en Johanna Koopman 25.3: 3. Alie Vincent 26 2: 4. Ina Keuterman 27.6; 5. Ineke Wol- ters 28.1: 6. Gerida Hols en Jantina Wegstapel 28.4. Klas 6 jongens: 1. Joep van Beurden en André Jalving 23.8; 2. Hermjan Robers 23.9; 3. Peter v.d. Brink 24.3; 4. Henrie Jansen 26 2; 5. Anton Kers 27.1; 6. Leendert Traanman 29.1 Rugslag: Klas 4 jongens: 1. Edwin Stegehuis 22.4; 2. Eert Aanstoot 34.1; 3. Nico Arfman 36.0. Klas 5 meisjes: 1. Hedie Redeker 23.8; 2. Gerdien Ophof 24.9; 3. Mar lies Dissevelt 26.2; 4. Marja Wil lems 27.8; 5. Gerdien Kleinburink 29.1; 6. Bianca Schrijver 38.3. Klas 5 jongens: 1. Bennie Krikkink 24.1; 2. Bert Baltes 26.5; 3. Hans van Geenhuizen 32.8; 4. Henk Bos 34.-; 5. René Leppink 35.9; 6. Herman Deijk 41.4. Klas 6 meisjes: 1. Gea Paalman 23.3 2. Wendie van Hoevelaak 26.-; 3. Jantina Wegstapel 29.-; 4. Marieke Robers 31.5; 5. Johanna Koopman 32.5; 6. Alie Vincent 35.0. Klas 6 jongens: 1. Ate Oostenbrug 24.5: 2. André Jalving 27.1; 3. Hen rie Jansen 27.7; 4. Leendert Traan man 28.1; 5. Peter v.d. Brink 28.2;' 6. Hermjan Robers 31.8. Vrije slag: Klas 4 jongens: 1. Edwin Stegehuis 18.6; 2. Johan Bos 24.3; 3. Jan- Kees Germeraad 26.1; 4. Bert Aan stoot 50.- Klas 5 meisjes: 1. Marlies Dissevelt 18.4; 2. Gerdien Kleinburink 21.5; 3. Gerdien Ophof 22.3; 4. Hedie Rede ker 22.4; 5. Bianca Schrijver 29.9; 6. Marieke Wegstapel 30.6. Klas 5 Jongens: 1. Bennie Krikkink 20.6; 2. Bert Baltes 21.4; 3. Henk Bos 21.9: 4. Anton Bulsink 22.4; 5. Pieter Keesstra 24.3; 6 Hans van Geenhuizen 24.6; Klas 6 meisjes: 1. Wendie van Hoe velaak 20.3; 2. Gea Paalman 20.8; 3. Ina Keuterman 23.4; 4 Marieke Ro bers 24.8; 5. Ineke Wolters 25. li 6. Alie Vincent 26.0. Klas 6 jongens: 1. Henrie Jansen en Ate Oostenbrug 20.8; 2. André Jalving 21.2; 3. Peter v.d. Brinlj 21.6; 4. Antoon Kers en Leendert Traanman 22.5; 5. Hermjan Robers 24.9. De minister van Onderwijs en Wetenschappen heeft bij brief van 28 juli jl. het gemeentebestuur meegedeeld bereid te zijn financiële medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de openbare scholengemeenschap in onze gemeente. B.Nn W. zijn hierover zeer verheugd en zeggen in hun voorstel aan de raad, dat op grond hiervan thans de noodzakelijke voorbereidingen kunnen worden getroffen om deze uitbreiding te realiseren. Deze uitbreidingen omvatten onder meer 1. het onderzoek van de uitgangspunten i.e. lessentabellen, prog nose en grootte van het beschikbare terrein. 2. het opstellen van een globaal programma van eisen waarbij onder andere aandacht zal worden geschonken aan a. de benodigde en toegestane aantallen leraarslessen en onder wijsruimten b. de totale inhoud van het gebouw en de te verwachten rijks subsidie c. de afmetingen van de ruimten en de te stellen eisen aan inrichting en indeling van het gebouw d. de onderlinge relatie van de benodigde ruimten 3. toetsing van het globaal programma van eisen aan het voor lopig ontwerp van de architect. Het ligt in de bedoeling om tijdens deze voorbereidingen het personeel van de school en eventueel andere personen te betrekken in de opstelling van het programma van eisen. Wij zijn van mening dat door deze inbreng eventueel tegemoet kan worden geko men aan bepaalde wensen die uitein delijk ten goede komen aan een goed mogelijke opzet van deze uit breiding. Het zal duidelijk zijn zegt het colle ge dat het opstellen van een dergelijk programma met de nodige zorgvul digheid dient te geschieden. Zo het noodzakelijk zijn om, naast het op Op maanaag 30 augustus wordt in Hotel Vosman een contact en voorlichtingsavond gehouden over een ook hier te vormen cursus „Spre ken in het openbaar" onder het mot to „Spreekvaardigheid". Zij vangt aan om 20.00 uur. Wanneer er ten minste 15 cursisten zijn, die aan hun spreekvaardigheid iets willen doen, dan kan zo'n cui-sus doorgang vin den. Men kan ook dinsdag 31 augus tus om 20.00 uur in Nijverdal te recht in Hotel Buursink. Cursuslei- der'docent is de heer M. van Rijs wijk uit Nijverdal, die o.a. in zijn prospectus zegt: „De cursus spreek vaardigheid bevrijdt de mens van „n'egatief denken, negatief spreken en negatief handelen. Vrij spreken geeft veiligheid door de kracht van het positief denken, positief spreken en h(jt komen tot positief handelen" Het is inderdaad een feit, dat hec' veel mensen schromen om in het openbaar te spreken en vaak hun gedachten moeilijk onder woorden kunnen brengen. Of dat negatieve d'neen met zich mee brengt, willen we in het midden laten. Maar alleen al om een vergadering te leiden en aan een gespreksgroep deel te ne men is het al belangrijk, dat men zo'n cursus volgt. Heeft men de krachtproef doorstaan, dan zal dik wijls blijken, dat ook spreken in het onenbaar minder moeilijk is clan het lijkt. Na de eerste woorden zijn de zenuwen al overwonnen en spreekt men zich rustig uit. Wij verwijzen naar de aankondiging in dit nummer met tal van inlichtingen. de hoogte zijn van de hiervoor gel dende voorschriften, rekening te hou den met de toekomstige verwachting van de schoolbezetting en de wijze waarop thans en in de toekomst van de lokalen en het gehele gebouw ge bruik zal worden gemaakt. Om deze redenen hebben B. en W. gemeend dat het ten zeerste aanbeve ling verdient om hiervoor een terza ke deskundig apparaat in te schake len. Daartoe is contact opgenomen met de Stichting „Informatiecentrum voor scholenbouw" te Rotterdam. Deze stichting heeft reeds de nodi ge ervaring opgedaan in andere plaat sen in ons land met betrekking tot de bouw. van scholen voor het vooi'tgezet onderwijs en moet dan ook in staat worden geacht om de hierboven ver melde werkzaamheden uit te voeren: De hieraan verbonden kosten zullen volgens opgave van deze stichting, f 22.800,(incl. B.T.W.) bedragen. Rekening houdende met een totale bouwsom van tenminste f 5.000.000, houdt dit in, dat met deze uitgaaf pro centueel minder dan "i procent van de bouwsom is gemoeid. Teneinde deze uitbreiding op de meest iu'ste wijze te effektueren me nen wij dat deze uitgaaf ten volle ver antwoord is. B. en W. stellen derhalve voor het hierboven vermelde krediet beschik baar te stellen. Nadat in een vorige raadsvergade ring de beslissing op een verzoek van de Stichting Milieuzorg te Zwol le om een subsidie voor het jaar 1971 werd aangehouden, omdat geen be groting was overgelegd, geen inzicht kan worden verkregen in de finan ciële positie van de stichting, zijn thans deze stukken overgelegd voor 't 2e halfjaar 1971 en het jaar 1972. B. en W. kunnen met het doel van de stichting wel sympatiseren en stel len de raad voor een subsidie van één cent per inwoner te verlenen voor het jaar 1971. Zij achten het echter niet verantwoord thans reeds een be slissing te nemen op het verzoek om over 1972 een subsidie van twee cent per inwoner beschikbaar te stellen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 5