119 gg 98 m Heb je ook Mulo (MAVO) f Weill margarine |f nssesfajrt 500 198IM! schouderrollade varkensfiletrollade 498 M Zwembad „De Looërmark" ENORME PARTIJ Gebr. ZGETBROOD flink meisje MEISJE ONS TELEFOONNUMMER IS GEWIJZIGD EN IS ND 2255 begonia |4i narcissen 2 doosjes literfles 75 SFS catalogus Kopen Hij lie Spar i§ sparen hij He koop! j aan uw winkelier. W*kuipje V-(_ 1 ifliS 0,0 Hl ïrf 0 SI hollandse </2 drinkbeker advocaat braadkusken /pö De nieuwe isu" Vraag hem WED. B. MAATS - DORPSSTRAAT 72 H. KOOPMAN - DORPSSTRAAT 16 GEMEENTE BATHMEN FIRMA RIJSSENSE GEBOUWEN SLOPERIJ Verkoop bij inschrijving 11/2 HECTARE GRASLAND ALLES VOOR UW TUIN Firma G. J. Haneveld WOLTERS JALINK Pension „Heech Hiem" SIKKENS AUTOFLEX RAIFFEISENBANK - HOLTEN ATTENTIE! J. WIGGERS AANSTOOT Algemene Bank Nederland Vrijfla* april 1971 plantaardig en lichtgezouten ^jjj^Jj in de meeste Spar-supermarkten een rijk bloeiende diverse kleuren m B diverse kleuren bos a 10 stuks zware kroppen malse Euroflessen 12x50 cl. ananasschijven 4 blik a stuks ®aaransac foodofwit nesa» *|93 haSTS gelderse gekookte 150 gekookte achterham sherry cercle amontiliado boerenham vleescroquetten 4 stuks hollandse doperwten ,Royal Dutch" blik 200 gram choc, nogat glacé asperges 500 gram Ba |yw j SJllilCiflGsl Ie soort kilo üyP 1LJ) /Ijjiljg extra fijn zeer fijn 142" 1?^ fijn P3 99 „Goudoogst" <3ppBllïlGBS blik 89 sperziebonen vleesragout bi.k 570 g yorkers zoklaarpudding Spakjtt 90 toast ovaal toast miiput blik 250gram J20 98 grapefruit segments 5-j$kg, j49 meloenblokjes biik57og,am t?9 mandarijnen garnalen pakistaans. zalm fancy pink sekt „Schloss Carlstein* roomboterspritsringen 98 chips naturel of paprika zak 93- 79 ®parel pinda'sv2Óogr3mM<r 89 5 choc-repen a 50 gram 139 ©drop 10 rol 12^ _98 paasallerhande 250 gram 89 Sticks au Sel 2 89 ofBretzels zak'es Prijswijzigingen voorbehouden Week U model .Sierra- hard g|as I "rood, amber en donkergroen) set van 4 stuks Drie-Eitjes 3/4 liter fles van 595 voor heel "Pingo" #109 1.000 gram Johan Hofman en Handrika Johanna Plekkenpol hebben de eer U, mede na- mans wederzijdse cyiders kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk waar van de voltrekking zal plaats vinden op vrijdag 16 april 1971 om 13.45 uur ten gemeentehuize te Holten. Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de Ned. herv. kerk te Holten door de wel eerwaarde heer ds. P. Lug- tigheid. Holten, april 1971 Tuinstraat 17 Beuseberg 34 Toekomstig adres: Beuseberg 34 Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 - 17.30 uur in zaal „Vosman"; Oranjestraat. (In plaats van kaarten) Berend Jan Reijlink en Hendrika Krikkink hebben de eer U, mede na mens wederzijdse ouders kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk waar van de voltrekking zal plaats vinden op vrijdag 16 april 1971 om 11.00 uur in het gemeentehuis te Holten. Kerkelijke inzegening om 11.45 uur in gebouw „Betha- nie" te Dijkerhoek door de weleerwaarde heer ds. C. C. Addink. April 1971 Dijkerhoek 92 Espelo 34 Toekomstig adres: Dijkerhoek 90, Holten Receptie van 15.00 - 17.00 u. in zaal ,,Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. verwarmd bad 0 2 diepe baden met springtoren kinderbad speelterrein voor groot en klein grote zonneweide goede sanitaire voorzieningen Vanaf 12 april a.s. (2e paasdag) weer geopend. Openingstijden: maandag t.m. vrijdag 7.15 uur - 20.00 uur zaterdag 9.00 uur - 18.00 uur zondag 11.00 uur - 18.00 uur Wijzigingen in verband met weersomstandig heden voorbehouden. TARIEVEN: dagkaarten volwassenen 1,25 dagkaarten kinderen 0,75 abonnementen zijn verkrijgbaar ter gemeen te-secretarie. Johan Schuppert Jeanstte Limbeek geven U, mede namens hun ouders, kennis dat zij D.V. op woensdag 14 april 1971 in het huwelijk treden. De huwelijks voltrekking zal plaats vinden in het gemeen tehuis van Den Ham om 11.45 uur. Ons huwelijk zal om 15.00 uur ingezegend worden in de Geref. Kerk van Holten door de weleerwaarde heer ds. H. J. Zwarts uit Beekher- gen. Holten, Stationsstraat 5 Vroomshoop, Plantsoen 10 Toekomstig adres: Stationsstraat 5, Holten Receptie van 16.30 - 18.30 u in hotel „Holterman". TWEEDEHANDS PLANKEN - BALKEN - DEUREN - RAMEN PLASTIC DAKGOTEN - GOLFPLATEN ONDULINE GOLFPLATEN^ enz. BRAAKMANSDIJK RIJSSEN TELEFOON 05480 - 2298 - 2116 De fa. J. Rozendom wenst onder haar cliëntèle bij inschrijving te verkopen plm. gelegen aan de Sangeldijk te Holten. Direct te aanvaarden. Briefjes inleveren tot en met vrijdag 16 april a.s. 14.00 uur bij Acc. kantoor W. Müller, Oranjestr. 33 Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor mij is geweest, is na een moedig lijden in volle vrede ontslapen mijn innig lieve man FRANCISGUS MARIHUS MULLER in de leeftijd van 59 jaar. Psalm 37, vers 5 (onberijmd) j, M: Muller—de Brake Apeldoorn, 7 april 1971 Lekstraat 28 De teraardebestelling zal plaatsvinden a.s. zater dag 10 april om 14.00 uur op de Nieuwe Begraaf plaats te Holten. In Apeldoorn is na een moedig gedragen lijden in volle vrede ontslapen mijn lieve schoonzoon FRANS MULLER op de leeftijd van 59 jaar. Hij is verlost God heeft hem welgedaan Wed. G. de Brake—Jansen Holten, 7 april 1971 Binnenstraat 1 Rozen in soorten i Coniferen j Thuja's voor haag vanaf f 1.— per stuk Bloemheesters Vaste planten j Violen Dahlia knollen j Gazongraszaad Compost enz. I Het bekende en vertrouwde adres voor Holten en j omgeving Kwekerij en tuinaanleg Hollenseweg, tel. 05738-387 LAREN (GLD.) Kwekerij zaterdags tot i 5 uur geopend Na een moedig lijden is in volle vrede van ons heengegaan onze lieve broer, zwager en oom Frans Muller in de leeftijd van 59 jr. Holten: J. H. Müller E. Müller-Gaedtke Zeisi E. Overduin-Müller P. A. Overduin Leiden F. H. Kiomhout- Müller C. Kromhout Neven en nichten 7 april 1971 Dankbetuiging Door deze betuigen wij onze hartelijke dank, aan allen voor de zeer grote deelne ming ondervonden bij het overlijden van onze lieve SLAATJE SLAATJE Tijdens de feestdagen mag de prima GROENTE en het heerlijke FRUIT van SLAATJE bij uw maaltijden niet mankeren. ELKE DAG VERSE GROENTEN zo uit de tuinderij, hagelwitte bloemkool - witlof - spinazie - sla - komkommer - radijs enz. EXTRA ZATERDAGAANBIEDING: Drie grote kroppen SLA 1.35 Een haLve kilo RODE KOOL 0)15 Een grote KOMKOMMER 0,85 Een literblik Chinese SPERZIEBONEN zeer fijn Een literblik PEREN 0,85 VOLOP SINAASAPPELEN 6-7-9-12 voor - - 1,50 ALLE SOORTEN JAFFA'S Ruime keuze HANDAPPELS en HANDPEREN PRIMA KLEINE NIEUWE AARDAPPELTJES EXTRA WEEK AANBIEDING: Dinsdag: '2 kilo WITTE KOOL ƒ0,25 Woensdag: een kilo WORTELTJES 0,59 Donderdag: 72 kilo gesn RODE KOOL ƒ0,15 Vrijdag: een kilo BANANEN ƒ0,89 man, vader en opa WIJ WENSEN U PRETTIGE PAASDAGEN Johan Huzen Uit aller naam G. HuzenKoopman Holten, april 1971 Dijkerhoek 50 Dankbetuiging Voor de vele blijken van be-1 langstelling, felicitaties, bloemen en cadeaus die wij hebben ontvangen ter gele-' genheid van ons huwelijk zeggen wij bij deze aan allen hartelijk dank. B, J. Veneklaas Slots J. G. Veneklaas Slots Mark voort Schalkhaar, april 1971 Oerdijk 28a STATIONSSTRAAT 11 TELEFOON 1216 Gevraagd voor de speelgoedafdeling. Dinsdag en zaterddg halve dag vrij. Gevraagd voor hele dagen en meisje voor halve dagen. Haarslraat 51, Rijssen, tel. 05480-2223 NAAR Firma A. Schipper Dorpsstraat 3, telefoon 1390 FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK 2, 3, 4 of meer kleuren AGENTSCHAP Kolweg 41 ADVERTENTIEBUREAU Wilt U vóór Pasen nog een ZUNDAPP, KREIDLE YAMAHA of KAPTE1 Dan moet U bij de VAKMAN zijn!! RIJWIELEN - ONDERDELE ACCESSOIRES LARENSEWEG 8 Holten, Dorpsstraat 24, telefoon (05483) 1571 Dan kun je met afwisselend tantième, een Iiuwelijksspaartoclnge administratief werk een snel groeiend en een tegemoetkoming in studiekosten, salaris verdienen bij de ABN. En liet is er» leuk werken bij de ABN. Je krijgt bij de ABN bijvoorbeeld Als je tussen tie 16 en 20 jaar bent tot je 21ste jaar elk half jaar opslag! moet je beslist een briefje schrijven Je krijgt ook 6% vakantietoeslag, of even bellen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 6