dORANGE "Hoi ee Kies de auto «erzekeriig met de sterkste troeven! prettig, afwisselend werk P L U produktiemedewerker magazijnbediendes FA. GEBlt. WMSINK GEBR. WANSINK ENORME PARTIJ BONDSSPAARBANK HOLTEN Adverteren doet verkopen □lm o de STIJL waarin u wilt eten, vindt u bij GERO Jlmeta ^4 Zeer hoog loon SCHOLENGEMEENSCHAP HOLTE! AANMELDING LEERLINGEN H.A.V.O. en M.fl.U.0. Kaifsterman TE KOOP Firma 0. J. Haneveld Kalfsterman VAESSEN-SCHOEÜMER CO. d©et!S WIJN tijdelijk 209 CIDEFtWUN per fles HAZELNOOTPASTA^ 15i KSPPESOEP tijdelijk APPELMOES MAKREEL dubbelblik POTATO of PAPRIKA P EEN LEERLING of AANKOMEND T.V.-MONTEUR SIMGAIIOO FIRMA RIJSSENSE GEBOUWEN SLOPERIJ Garage Schupperi BRAND EN INBRAAK TREFFEN NIET ALLEEN ANDEREN Vrydag 12 februari 1971 DAMES Lange week-ends biedt u INOORD-ACHTERESCIIWEG MARKELO Wij maken modieuze, sportieve kleding. Wilt U ons daarmee helpen? Ook meisjes zonder ervaring en dames, die part-time willen werken, komen in aan merking. Vraagt inlichtingen bij PLEIJ Noord-Achtereschweg Markelo - Telef. 05476-1500 MEVROUW DE VRIES Fokkerstraat 21 - Markelo - Telefoon 05476-1501 MEJUFFROUW A. PAALMAN Diessenpla'sstraat 9 - Holten HAVO - MAVO - MEAO Haarstraat 14 - Telefoon 05483-1603 SCHOOLJAAR 1971-1972 De aanmelding van nieuwe leerlingen voor ver schillende afdelingen van de Scholengemeenschap is weer mogelijk. Tot de Brugklas Havo-Mavo kunnen worden toe gelaten leerlingen, die met goed gevolg 6 klassen van de lagere school hebben doorlopen en die door het Hoofd van de lagere school geschikt ge acht worden. Aanmelding, voor zover nog niet geschied door het Hoofd van de lagere school, bij de direkteur van de Scholengemeenschap (tel. 05483-1603). Toelating tot het 4e leerjaar Havo is mogelijk voor leerlingen met een Ulo-diploma of Mavo diploma van de 4-jarige opleiding en voor leer lingen met een bewijs van overgang naar klas 4 van een school voor V.W.O. Toelating tot de overige leerjaren Havo en Mavo is mogelijk als de leerling voldoende vooropleiding heeft genoten. Voor de afdeling M.E.A.O. - zie aparte advertentie. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de direkteur der Scholengemeenschap (tel. 05483- 1603). Aanmeldingsformulieren voor de verschillende af delingen worden op aanvraag toegezonden. Vlotte inzending van deze formulieren is gewenst. Eigen gemaakte nasi a 1.60 per pond Keurslagerijen oliehaard, oliekachel met grote tank en kamertank, 4 pits butagasstel, A.E.G. wasmachine, badkamer kachel. J. S. Molewijk A. J. Goldsteinstraat 19, Holten Het voorjaar nadert Laat NU uw tuin vakkundig aanleggen Het vertrouwde adres voor Holten en omgeving kwekerijen tuinarchitectuur Holtenseweg, Laren (Gld.) telefoon 05738 - 387 Grote sortering heesters, coniferen, rozen, enz. Op eigen kwekerij voorradig Eigen gemaakte nasi a 1.60 per pond Keurslagerijen Kunststofemballage N.V. Waagweg 10 -14, Holten, telefoon 05483 - 2105 Wij produceren kunststofverpakkingen voor de levensmiddelenindustrie. In verband met onze voortdurende groei, zoeken wij op korte termijn kontakt met gegadigden voor de funktie van: De werkzaamheden worden in 3 ploegendienst verricht. Tevens hebben wij plaats voor enkele: Voor zowel drie- als tweeploegendienst. Wij bieden U gevarieerde werkzaamheden met goede promotiekansen en een aanvangssalaris van f 915,62, f 952,79 of f 999,87, al naar gelang bekwaamheid en er varing. Aangezien onze CAO afloopt per 31 maart a.s. worden deze bedragen per 1 april a.s. verhoogd. 6.8 vakantiegeld 2 kerstgratificatie 18 diensten vakantie per jaar gratis werkkleding een pensioenverzekering reiskostenvergoeding indien U buiten Holten woont. Wilt U nadere inlichtingen, neem dan kontakt met ons op. Wij zijn dagelijks aanwezig van 08.00 - 17.30 uur. Desgewenst bezoe ken wij U thuis om alle gewenste informatie te verstrekken. Bij f 25,-- aan boodschappen grote fles FRAMBOZEN/BESSEN zak a 500 gram SNOEPMELANGE Mousserende QUICK dubbelbeker Fff?) voor UNOX per blik ZWAN \n \us blik a 4 stuks HAMBURGERS 053 2 grote potten samen JAPANSE LITERBLIK STOOFPEERTJES 2 familiezakken DORPSSTRAAT 17 HOLTEN UW KROON-KRUIDENIER TELEFOON 1277 Hoé wilt £i uw tafel dekken? Romantisch? Of klassiek? Of modem? Onder de honderden Gero cassettes vindtu vast uw eigen smaak. KOMT U EENS MET ONS PRATEN? ALLEENVERKOOP VOOR HOLTEN: GEVRAAGD: RADIO RIBBINK Deventerweg 18, BATHMEN, Telefoon 05704-304 Overal waar u erin wilt, zit een deur. Ook aan de achterkant. Overal waar u zitten wilt, is een uiterst geriefelijke zitplaats. En eenmaal achter het stuur, lacht u om de kilometers. Dit is geen rijden in een auto. Dit is autorijden En nu hebt u nog niet eens de 1100 Special geprobeerd l Maak eens een proefrit. TWEEDEHANDS PLANKEN - BAL KEN - DEUREN - RAMEN PLASTIC DAKGOTEN - GOLFPLA TEN - ONDULINE GOLFPLATEN enz. BRAAKMANSDIJK RIJSSEN TELEFOON 05480 - 2298 - 2116 CHRYSLER ORANJESTRAAT 28-30 - HOLTEN TELEFOON 05483 - 1363 Ook u kunnen deze onheilen overkomen. In de brand- e braak-vrije kluis van uw Bondsspaarbank evenwel zijn al ui waardevolle bezittingen absoluut veilig. Voor een gering bedrag per jaar kunt u zich van. deze veilj heid verzekeren. Verder kunt u bij de Bondsspaarbank Holten terecht voor o.a 2o Jeugdspaarregeling „Zilvervloot" Termijnrekeningen Salaris- en pensioeninning Spaargiro-rekenin g Betaalcheques Betalingen per giro Rais- en bagageverzekeringen 2 Buitenlands geld Hypotheken Persoonlijke leningen Spaarbusjes enz. enz. J Bijkantoor Stichting Spaarbank te Deventer ORANJESTRAAT 31 - HOLTEN - TEL. 05483-128J „U bent toch prijsbewust?" Een lage premie en een hoge dekking zijn al jaren de sterkste troeven van de O.L.M.-autoverzekering te Zwolle. Ondanks alle prijsstijgingen. Hoe dat kan? Omdat de O.L.M. een Onderlinge is. Dat wil zeggen: ze verzekert tegen kostprijs. Er zijn méér faktoren die de O.L.M.-premie drukken: vrijwel geen tussenpersonen en een overzichtelijk, effektief apparaat met weinig kosten. Dat heeft ook andere voordelen: direkt kontakt met de juiste man én snelle afwikkeling bij schade. Winstpunten van de O.L.M.'betekent óók winst voor u. Kan iedereen profiteren van de lage O.L.M.-tari.even? Ja, in beginsel iedereen. De O.L.M. hanteert geen streng kilometer maximum. Wel natuurlijk een aangepast tarief voor de echte kilometervreter. Bekijkt u eerst eens onze tarieven met de rest van pluspunten: Nieuwwaarde W.A. All Risks t/m 4.000 139,65 350,70 5.000 143,85 357,50 6.000 149,10 385,35 7.000 157,50 404,25 8.000 160,65 426,30 9.000 160,65 444,15 10.000 174,30 475,65 11.000 174,30 494,55 De Onderlinge met die lage pre mie en de hoge dekking (trouwens dat geldt ook voor alle andere soorten O.L.M. verzekeringen). O W.A.-dekking 1 miljoen gulden (Europa polis) O geen cent eigen risico bij W.A. Oslechts 50 gulden eigen risico bij All Risks, ook in buiten land O max. 30 procent korting voor schadevrij rijden Oovername van bestaande no-claim korting Obehoud van no-claim bij voorruit-, brand- en diefstalschade Ogratis groene kaart U ziet: goedkoop én goed! Een afdoend motief om u bij de O.L.M. aan te sluiten. U wilt eerst meer inlichtingen? Dat kan. Bel daarvoor 05200-12247* en vraag naar de heer Evertsen (toestel 125). Of vul onderstaande bon in en zend hem in een envelop zonder postzegel naar: O.L.M. autoverzekering - Antwoordnummer 49 - Zwolle. Ik wil snel en vrijblijvend weten waar ik aan toe ben met een iim -autoverzekering Naam: Adres: Plaats: Telefoon:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1971 | | pagina 6