warme winter enkele kantoorbediende nnoxsmac GROTE VERWERPING Gebr. Z0ETBR000 De Spar zorgt 3,1» er eens kijkenJe Spar is van de Sint iCopei Bij Ie Spar is sparen Bij de koop f prettig, afwisselend werk PLEU HOLTENSE HANDELSVERENIGING BONDSSPAARBANK HOLTEN EEN FLINKE JONGE KRACHT administratieve krachten RADIO RIBBIHK GEBR. WANSINK ENORME PARTU Maiëtli fanlenmarpswe elkedappnienw LANCOME spinazie nuchtere VETTE KOE literfles 1ST magere runderlappen chiquita bananen 200gran ossestaart fles primula 198 vijgen 200 gram bloemkool kleutertaai J. WISSERS Gemeente HoEten/Markelo Tilbury bier boxi2 veereen borrel- |AQ worstjes Iff a? pilchards ©slasaus liiosel- biümchen ^advocaatk 3/4literJ§§ roomboter- amandel- staaf 150 gram «wrochten A f| [borstplaat tljfli ^keezakjes Ilse rood H. KOOPMAN - DORPSSTRAAT IS WED. B. MAATS - DORPSSTRAAT 72 BRAND EN INBRAAK TREFFEN HET ALLEEN ANDEREN Verder kunt U bij de ALLES VOOR UW Coöperatieve Raiffeisenbank Bathmen stierkalveren verkeerde schoenen (vrouwelijk) HOOFDKANTOOR O.A.D. N.V. FIRMA RIJSSENSE GEBOUWEN SLOPERIJ PROFITEER ER VAN!!! GRATIS Vrijdag vJ december 1970 4 5Ó0gram 1e soort voor een krachtige soep B V V 500 gram B EB J In de meesle Spar-aupermarklen: een rijk bloeiende A gemengde kleuren I 2 pakjes heerlijke een prachtige import 2-porsoons 190*230 cm. Bestelnummer i1641 blauw. 1642 groen 1639 blauw, 1640 groen 500 gram FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK 2, 3, 4 of meer kleuren AGENTSCHAP Kolweg 14 Telefoon 1356 ADVERTENTIEBUREAU van krentenbrood, speculaas enz. op vrijdagavond 11 december in GEBOUW „HET TREFPUNT" TE ESPELO OM 19.30 UUR REUZE GEZELLIG ONTEIGENING ten behoeve van aanleg gedeelte rijksweg nr. 1 en verlegging rijksweg Holten-Markelo. De burgemeesters van de gemeenten Holten en Mar- kelo maken bekend, dat, ter voldoening aan artikel 15 der onteigeningswet, een afdruk van het in de Neder landse Staatscourant van 14 oktober 1970, nr. 198 ge publiceerde Koninklijk besluit van 30 september 1970, nr. 74, houdende aanwijzing van percelen tot onteige ning ten algemenen nutte ten behoeve van de aanleg van het gedeelte van de weg Amsterdam-Amersfoort- Apeldoorn-Oldenzaal-grens (rijkswegenplan 1968, nr. 1) tussen de bestaande rijksweg Holten-Markelo (km 74.280) en de Borkeldwaterleidrg (km 74.875), alsmede het verleggen van de rijksweg Holten-Markelo ter plaatse van de kruising met rijksweg nr. 1, met bijko mende werken, in de gemeenten Holten en Markelo, van 7 december tot en met 28 december 1970 ter inzage van een ieder is nedergelegd ter secretarie van voor noemde gemeenten. De burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR TH. H. DE MEESTER Holten/Markelo, 4 december 1970. SLAATJE SLAATJE Elke dag VERSE GROENTEN zo uit de tuinderij. Witlof - Spruitjes - Bloemkool - Sla - Andijvie enz. enz. EXTRA ZATERDAGAANBIEDING. Een kilo BANANEN ƒ0,79 lVz kilo heerlijke HANDPEREN 1,35 VOLOP MANDARIJNEN ZONDER PIT 8 - 12 en 14 voor 1,50 VOLOP SINAASAPPELS EN HANDAPPELS EXTRA WEEKAANBIEDING: Maandag: een zak WITTE KOOL ƒ0,15 Dinsdag: een zak RODE KOOL 0,10 Woensdag: een kilo WORTELTJES ƒ0,39 Donderdag: een zak gesneden BOERENKOOL ƒ0,48 Vrijdag: een kilo BANANEN ƒ0,79 STATIONSSTRAAT 11 TELEFOON 1216 box 12 Yz liters 545"nu 25cl. _34CTnu Wollen deken. potje van J2fnu Ui# groot blik <1 ||J| 425 gram SgS| zuid afrikaanse gij?* "n delicatesse" blik 227 gram 3/4'iterflesJ4Sf per fles |j|@ drie eitjes 'n heerlijke diepvries 450 grams pak St. Nicolaashoekje. 250 gram ^JylyP a4graradeitsM pahje.Sï DAMES Zeer hoog loon Lange week-ends biedt U Wij maken modieuze, sportieve kleding. Wilt U ons daar mee helpen? Ook meisjes zonder ervaring en dames, die part-time willen werken, komen in aanmerking. Vraagt inlichtingen bij: PLEIJ Noord-Achtereschweg - Markelo - Telefoon 05476-1500 MEVROUW DE VRIES Fokkerstraat 21 - Markelo - Telefoon 05476-1501 MEJUFFROUW A. PAALMAN Diessenplasstraat 9 - Holten ORANJESTRAAT 31 HOLTEN Tel. 05483-1282 Aanwijzing buitenlandse reizen en waardebonnen op donderdag, 26 november en dinsdag, 1 december De 10-daagse geheel verzorgde reis per O.A.D. naar Wenen is toegevallen aan nr. 39978 De 10-daagse reis voor 2 personen naar Vorarlberg (Oostenrijk) is toegevallen aan nr. 15141. Een waardebon van 25 gulden op de nummers: 431 1244 3016 3191 3411 4040 4135 4136 5196 5312 8240 9034 9693 11376 12756 12768 13470 19189 19695 19830 29317 32334 34931 39384 39634 40913 40981 42142 42659 43553 43750 44341. De waardebonnen kunnen worden afgehaald bij de Coöp. Raiffeisenbank, Gaardenstraat en moeten voor 31 december a.s. worden besteed bij de deelnemende zaken. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de bonnen (uit de krant) met de totaal afgelegde afstand uiterlijk zaterdag 5 december 1970 bij de deel nemende winkeliers moeten worden ingeleverd (1 bon per gezin). De laatste aanwijzing der waardebonnen vindt plaats op maandag 7 decem ber a.s. om 19.30 uur in „Amicitia". Ook u kunnen deze onheilen overkomen. In de brand- en inbraak- vrije kluis van uw Bondsspaarbank evenwel zijn al uw waarde volle bezittingen absoluut veilig. Voor een gering bedrag per jaar kunt u zich van deze veilig heid verzekeren. Ons advies: Waardevolle zaken niet in huis, maar in de KLUIS. Bondsspaarbank Holten terecht voor o.a. Termijnrekeningen Jeugdspaarregeling „Zilvervloot" Salaris- en pensioeninning Spaargiro-rekening Betaalcheques Reis- en bagageverzekeringen Buitenlands geld Hypotheken Persoonlijke leningen Spaarbusjes Betalingen per giro Bijkantoor Stichting Spaarbank te Deventer als leerling-monteur. Diploma L.T.S. en kennis van elektriciteit strekken tot aanbeveling. Aanmeldingen ten kantore van de fabriek: Stations straat. Tevens het juiste adres voor AANLEG VAN UW TUIN Kwekerij zaterdags tot 5 uur geopend. De Coberco Zuivelfabriek te Holten heeft plaats voor Rozen Coniferen Thuja'3, Berberis Bloemheesters Erica en Calluna Heide Vaste planten BLOEMBOLLEN voor kamer en tuin Compost Gedroogte mest enz. JONGE THUJA'S voor haag, per stuk vanaf 1, Firma G. J. Haneveld KWEKERIJEN TUINAANLEG Holtenseweg Telefoon 05738-387 Laren (Geld.) Wij vragen: (mannelijk en-of vrouwelijk) Gunstige salarisregeling. Reiskostenvergoeding. Prettige werkkring. Sollicitaties aan het adres van de bank, Dorpsstraat 8, Bathmen NIPO Het NIPO zoekt mannelijke en vrouwelijke medewerkers om regelmatig vaak op maandag-AVOND) vraag gesprekken te houden op door het instituut aangewe zen adressen.. Vergoeding op basis van gewerkte uren. Heeft u er belangstelling voor, schrijf dan aan: NIPO t.a.v. dhr. A. J. M. Baars, Barentszpein 7 ELEKTRISCHE DEKENS Nu nog voor de oude niet verhoogde prijzen (scheelt f 5 tot 1 29) ERRES STOFZUIGER f 179, INRUIL f 25. Deventerweg 18 - Bathmen (05704-304) De zaak die niet alleen verkoopt, doch ook repareert. Sneller, beter, en vast niet duurder ALLEENVERKOOP VOOR HOLTEN: Volledig betaalde vrijetijdsbesteding: Mensen ondervragen voor Opinie en marktonderzoek als interviewer van het voor de mesterij H. J. BERENDSEN Markelo - Telefoon 05731-344 TE KOOP: de helft of een vierde van een M. SCHUTTE Beuseberg 72a, tel. 1671 Wie heeft maandag na de gymles van BATO om 6.30 uur meegenomen? Kom ze even ruilen bij Ansje Schuppert Markepad 6, Holten Bijverdiensten THUISWERK o.a. vouwen, plakken, schrijven, sorteren, enz. Werk wordt ook zelf door ons geleverd! Inlichtingen (postzegel insluiten) Fa. METALON, Postbus 511, 's-Hertogenbosch DEPOSITAIRE: DROGISTERIJ „WEDDA" Dorpsstr, 61, Tel. 1232. Holten Voor onze administratie-afdeling vragen wij een Zij behoort goed te kunnen typen en bij voorkeur in het bezit te zijn van mulo- of gelijkwaardig diploma. Loonregeling vol gens landelijke CAO. Vrij vervoer op alle lijnen Sollicitaties aan: Holten, telefoon 05483 - 1241 TWEEDEHANDS PLANKEN - BALKEN DEUREN - RAMEN PLASTIC DAKGOTEN - GOLFPLATEN ONDULINE GOLFPLATEN enz. enz. BRAAKMANSDIJK - RIJSSEN TELEFOON 05480 - 2298 - 2116 Nog leverbaar Natte- en droge pulp Natte- en droge bostel Gras- en luzerne brokken V oeraardappelen Voerwortelen en prima hooi. Alle soorten stro GEBR.SOEPENBERG DRONTEN REILINK HOLTEN, TEL. 05483 -1704 Aanbieding van het jaar. ZANKER volautomaat V.A. 5E roestvrij stalen kuip en trommel wast ongekend schoon. Electronisch geregeld. Bij inruil oude wasapparatuur droogtrommel waarde f 468.- STEREO GRAMMOFOON MET STEREO-VERSTERKER EN TWEE LUIDSPREKERS GEEN 349-, DOCH 299.-.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 4