i BLAUW WIT Holten won door straf schop van Hector Het Anker I 6-2 van Jansen won met Zware nederlaag voor Geslaagd indoor-concours hippique Meppel DE MOTORCLUB MORGEN IN HET ZILVER Besprekingen over bouw clubhuis „Meermanskamp" Geslaagde ouder middagen lagere agrarische school te Bathmen firn Resultaten lagere senioren elftallen „Holten" Voetbalprogramma Biljartbond Ons Genoegen Overzicht jeugd v.v'. „Holten" Holten ontvangt De Tukkers Disco-avond van ,De Vriendenschaar Schietwedstrijden Gevonden en verloren voorwerpen Buitenlandse reis naar Wenen op nummer 39978 Prachtige opbrengst Geslaagden judo-examens Schaatsliefhebbers opgelet De PJGO improviseerde Burgerlijke stand ONDERHOUD WONINGEN Vrijdag 27 november 1970 I Tn de ontmoeting Hector - Holten werd slechts één doelpunt gescoord en dat geschiedde i|n de tweede helft uit 'n strafschop, welke door scheids rechter B, J. Heuver werd toegekend omdat de 18-jarïge linksbuiten Bert Knapen, toen hij in het strafschopge bied was doorgebroken op ongeoor loofde wijze werd onderuit gehaald. Dat zinde een aajntal Hector-spelers niet en er ontstond nogal wat deining in hun gelederen op het veld. Het was ook de aanleiding, dat scheidsrechter Heuver, na afloop van de wedstrijd onder beschermende begeleiding door het opdringende publiek naar zijn kleedkamer moest worden geloodst omdat hij door een der spelers werd aangevallen en 'n agressieve houdin; tegetn hem werd aangenomen. Wat de wédstrijd zelf betreft gaf de eerste helft twee sportief tegen elkaar spelende elftallen te zien, met snel op en neer gaande aanvallen, waarbij echter de' beide voorhoedes niet tot doelpunten kondeei komen, omdat aan beide zijden de goede combinaties de schutters ontbraken. Beide mid denlinies wisten hun voorhoedes wel aan het werk te zetten maar op het juiste moment grepen de defensies en kon het weinige gevaar, dat de aanvallen opleverden nog op tijd be zworen worden. Eenige minuten voor rust leek het er op, dat Holten de sco re zou openen, maar het schot van Broersma ging rakelings over deTat Na de thee vertoonde de wedstrijd on geveer hetzelfde spelbeeld, met soms wat betere, combinaties. Het was in de twintigste minuut, dat Knapen bij snelle aanval der gastejn onder uit werd gehaald. Scheidsrechter Heu ver wees op de witte stip. Een mis schien wat zwaar lijkende, maar ons inziens juiste beslissing. Het schot van Jan Beltman was voor de Hector- doelman -onhoudbaar (0-1). <iHet „incident" was voor de thuis club aanleiding om de zaken harder te pakken. De Holtense defensie moest alle zeilen bijzetten om de re aanvallen vain Hector af te slaan, waarbij doelman Breukink tel kens op uitstekende wijze wist in te grijpen. Een paar maal had hij daar bij echter het geluk, dat de uit zijn handen wegspringende bal niet werd ingeschoten. De Holtense aanvallen werden echter ook gevaarlijker door beter combineren, zodat keeper Keu- HOLTEN 2—KOSC 2 1-0 Holten 2 heeft de belangrijke thuis wedstrijd tegen het hoger geplaatste KOSC 2 uit Ootmarsum met 1-0 ge wonnen. Vooral voor de rust speelde Holten een prachtige partij voetbal, hoewel de uitvallen van KOSC in het geheel niet ongevaarlijk waren. On geveer na 30 minuten spelen nam Holten de leiding door Kerkdijk die goed mee naar voren was gekomen m de prachtige voorzet van W. Nij- mhuis onhoudbaar achter de al in 't begin van de wedstrijd geblesseerd geraakte keeper van KOSC schoot. (OSC kwam voor de rust niet verder Jan een schot tegen de paal. Ka de rust kwamen ze echter ver- roed terug, maar de verdediging van Holten gaf geen krimp. Langzamei-- land nam Holten het spel in handen m'kreeg zelfs weer reële kansen. Eer. iracht kans kreeg Veneklaas, maar aarzelde omdat hij meende dat er [efloten was, wat echter het fluitje de treinconducteur bleek te zijn. in de stand kwam geen verandering zodat Holten 2 KOSC voorbij ging in de ranglijst. Het staat nu Iweede met slechts nog één punt ichter op MVV 2. Zondag a.s. Holten •De Zweef 2 om 10 uur in het sport- l, NIJVERDAL 3—HOLTEN 5 2-2 Holten 5 heeft verdiend -een punt weggehaald uit Nijverdal. Wat vecht lust betreft, behoeft dit elftal voor geen één ander onder te doen. A.s. iondag de moeilijke uitwedstrijd te gen koploper GFC 3. HOLTEN 3—GFC 2 0-4 Een snel op en neergaande wed strijd die verdient door C.FC 2 werd gewonnen. Tot de rust bleef het nog M), maar na rust ging de doelpun- lenmachine pas goed draaien. Het serste doelpunt werd gescoord uit 'n :orner, een kostbare fout van doel man J. G. Deijk. die zich volkomen liet verassen door de bal over zich leen te laten gaan maar achter hem n het doel verdween 0-1 dus, 10 mi- suten later was het zelfs 0-2 nu weer ioor een verdedigingsfout van Holten Daarna werd het meer een forma- iteit om de wedstrijd uit te spelen. Het werd tenslotte nog 0-4. Vermel- ienswaardig is verder nog dat ex- Holten-speler H. Starink geen schijn an kans kreeg tegen de linksback an Holten 3. Zondag a.s. Holten 3 lector 3, aanvang 10 uur (terrein 2). iopelijk weer eens een overwinning, set hem op jongens. iOLTEN 6—RKSV 5 2-0 Een matige wedstrijd die door de sudjes verdient gewonnen werd. Hier het bijzonder jammer dat er nog steeds spelers zijn die het beter den- tón te weten dan de secheidsrechter. Het was dan ook aan de lankmoedig- seid van de scheidsrechter te danken lat er geen spelers uit het veld ge- sonden werden. Hopelijk dat onze ve emanen uit deze wedstrijd eindelijk lens wat leergeld halen. Deze wed- itrijd werd gefloten door scheidsrech ter H. J. Schutte uit Markelo. sink niet werkloos bleef. Door het fa natisme waarmee aan beide zijden gestreden werd kreeg het publiek een spannende strijd te zien, maar werd .de verhouding binnen de lijnen door het hardere spel er niet vriendelijker op. Enkele keren moest de wedstrijd wegens blessures gestaakt worden. Gedoelpunt werd er echter niet meer. Scheidsrechter Heuver was door zijn beslissing en de gevolgen daarvan blijkbaar ook wat aangeslagen, want hij nam later eigenaardige beslissin gen, die niet in het voordeel van de gasten waren. Spelmoment strijd Hector- ait de -Holten. wed- Holten alBerghuizen al SVVN al—Holten a2 R.bleek clHolten cl Holten c2Haarl. Boys cl BI. Wit dl—Holten d2 Holten elVoorwaarts el Holten dlExcelsior dl Holten e3De Zweef e2 Holten e4De Zweef e4 De Zweef e5Hopen e5 Zondag: Holten 1De Tukkers 1 Holten 2De Zweef 2 Holten 3Hector 3 Hector 5Holten 4 GFC 3—Holten 5 Holten 6—Haarl. Boys 7 2.45 uur 2.45 uur 3.00 uur 1.15 uur 12.30 1.45 uur 10.00 uur 11.00 uur 11.00 2.30 uur 10 00 uur 10.00 uur 10.00 uur 9.00 uur 12.00 uur NIJVERDAL In de hoofdklasse van de biljartcompetitie van de bond „Ons Genoegen" te Nyverdal en om streken beheersen tot op dit moment M.K.V. 1 uit Raalte en K.O.T. 1 uit Nijverdal de stryd, met daarachter het eerste viertal van Ten Berge uit Enter dat op een misstap van een van deze ploegen wacht, om aansluiting te krijgen. Het Raalter M.K.V. maakte deze week geen fout en rekende resoluut af met het bezoekende Spekhorst 1 uit Rijssen, en zond hen niet een forse 8-0 nederlaag huiswaarts. Veel meer moeite had K.O.T. 1 met Dreyerink 1 uit Enter dat bij hen op bezoek was. Kopman Alberts van K.O.T. moest een punt afstaan aan T. Dreyerink, en G. Bokhove kreeg een nederlaag te incasseren, zodat K.O.T. door de overwinning van F. Nep en R. Poe- lakkef met een 5-3 zege uit deze ont moeting tevoorschijn kwam. Door deze resultaten heeft M.K.V. nu een voorsprong van 3 matchpunten genomen op K.O-T. 1. Ten Berge uit Enter behaalde een fraaie 6-2 over winning op plaatsgenoot Bolscher 1, terwijl V.I.O.S. 1 uit Rijssen en het Nyverdalse N.B.C. 1 de punten deel den (4-4). De beste partij in de hoofdklasse kwam op naam van de heer F. Nep van K.O.T., die zijn partij van 125 ca ramboles in de 10e beurt beëindigde. De hoogste serie (40) kwam op naam van de heer H. Wegdam van Ten Ber ge 1. In de eerste klasse heeft zich een kopgroep gevormd van drie vier tallen. Eerste staat geklasseerd het viertal van „het Anker" 1 uit Holten, dat een 6-2 zege behaalde op plaats genoot Jansen 1 en nu een totaal van 41 matchpunten heeft. Met 1 match- punt achtersand volgt Vloedgraven 1 ui Luttenberg, dat met dezelfde cij fers 6-2 de baas bleef over De Ster 1 in Hellendoom. Daarachter komt het viertal van Kalfsterman 1 uit Holten, dat thuis me 8-0 won van H.B.C, 1 uit Hellendoorn, en nu nog een ach terstand heeft van 3 matchpunten op de koploper, maar één wedstrijd min der heeft gespeeld dan Het Anker en Vloedgraven. Overige uitslagen in de eerste klas se: V.O.G. 1 (Rijssen) - De Budde 1 (Nij verdal) 6-2; Haarlerberg 1 (Haarle) Lierinck 1 (Haarle) 4-4 en N.B.C. 2 (Nijverdal) - M.K.V. 2 (Raalte) 4-4. In de tweede klasse behaalde Oude laar 1 uit Nijverdal een 6-2 zege op Koedijk 1 in Rijssen en gaat nu met een voorsprong van 7 matchpunien op De Sport i uit Wierden, dat een 6-2 overwinning bij De Budde 1 in Nij verdal weghaalde, aan de leiding. Overige uitslagen in de tweede klas se: H.B.C. 2 (Hellendoorn) - Kalfsterman 2 (Holten) 2-6; O.B.K. 1 (Nijverdal) - De Ster 2 (Hellendoorn) 2-6. Bolscher 2 (Enter - Jansen 2 (Holten) 6-2 en K.O.T. 2 (Nijverdal) -De Poppe 2 ("ijverdal) 6-2. In de derde klasse gaat Roelofs 1 uit Nijverd 1 nog steeds alleen aan de leiding. Deze week behaalde men een davernd ovrwinning op plaatsgenoot K.O T. 3. Met: een achterstand van 6 matchpunten volgt V.O.G. 2 ui Rijs sen, dat deze week een 7-1 overwin ning in Haarle boekte op Lierinck 2. Overige uitslagen in de derde klasse: M.K.V. 3 (Raalte) - Jansen 3 (Hol ten) 4-4; V.I.O.S. 2 (Rijssen - Koe dijk 2 (Rijssen) 8-0; Anker 2 (Holten)- Haarlerberg 2 (Haarle) 2-6. Dreyerink 2 uit Enter behield haar eerste plaats in de vierde klasse door en 4-4 gelijkspel tgen Oudelaar 2 uit Nijverdal, en heaft nu een voorsprong van 6 matchpunten op Ten Berge 2 uit Enter dat met 6-2 in Hellendoorn wo.. van De Ster 2 en op O.B.K. 2 uit 6 matchpunten volgt VOG 2 uit Rijs- boekte op Lierinck 2, Overige uitsla gen in de vierde klasse: De Sport 2 (Wierden.) - De Tonne 3 (Hellendoorn) 8-0; Vloedgraven 2 (Luttenberg) - Bergzicht 1 (Lemele) 8-0 en Kalfsterman 4 (Holten) - Spek horst 3 (Rijssen) 6-2. Vrijdag 20 en zaterdag 21 novem ber j.l. werd in de markthallen te Meppel een Internationaal Indoor- concours hippique gehouden. Hier voor waren deelnemers gekomen uit Duitsland, België, Zwlterserland en uiteraard Nederland. Voor de klasse M waren 2 overijsselseequipe's uit genodigd, n.l. J. Murris met Amor van de „Bergruiters" uit Holten en H. Gorel met Ekiair van de „Esrui- ters" uit Wierden. De stichting „Indoor-concours hip pique" te Meppel kan terug zien op een buitengewwon geslaagd evene ment. De verrichtingen bij de aan vang van dat tweedaags concours waren niet best, zelfs zo slecht dat van de 36 gesterte M combinaties er maar 2 foutloos bleven. Winnaar werd hier Hennie Gorel met „Ekiair" uit Wierden. Hij zou later nog de beste M-ruiter worden van dit concours. De prestaties werden beter naar mate het einde van de eerste dag na derde zo ook de „Bergruiter" Jan Murris met „Amor". Na 's morgens met veel strafpunten te zijn geëëin- digd reed hij het jacht-parcours 's middags op zekerheid wat een par cours werd met nul fouten maar he- Als men de resultaten van afgelo- nen zaterdag bekijkt zijn de uitslagen niet erg positief. Het aantal verza melde punten was niet erg groo.t Het al elftal kwam zonder gebroeders Dikkers uit tegen PH al en dit resul teerde prompt in een nederlaag. Tot een kwartier voor het einde was de stand nog steeds 1-1. Maar daarna kon de achterhoede het niet meer houden. Door deze nederlaag kwam men op de laatste plaats terecht. Het a2 elftal speelde tegen Vesos al. Tot de rust kon men, de stand nog blank houden door goed doelmanswerk van P. Dijkstra. Toen Vesos na de rust direct een doelpunt scoorde was het gedaan. Het eindresultaat was 3-0. Het bl elftal speelde tegen Haarle Boys bl en verloor met 2-0. Het schijnt dat de inzet van verschillen de spelers niet al te groot is waar mee kostbare punten verloren. Heren in het vervolg iets meer enthousias me is wel gewenst. Het c elftal leverde weer een goede prestatie, want het versloeg DOS '19 cl in een uitwedstrijd met 2-0. De doelpunten werden gescoord door J. Harbers. Uit de laatste 5 wedstrijden werden 8 punten behaald. Heren ga zo door. Het c2 elftal kregg weer een neder laag te slikken en wel van Enter V. cl. Het schijnt dat doelpunten scoren ook voor deze jongens moeilijk te zijn. Er wordt zelfs bij de stand 0-0 nog een penalty gemist. Het d2 elftal speelde tegen Enter dl en verloor met 3-0. De sterke indeling van dl elftallen speelt hier wel par ten voor het d2 elftal. De pupillen speelden met wisselend succes. Het el elftal speelde 'n zeer teleurstellende wedstrijd tegen Lap el. Er wordt door verschillende spe lertje veel te gehaastig gespeeld, waardoor speelballen verloren gaan. Het e2 elftal speelde een goede wed strijd ondanks dat mén met 3-1 ver loor.. Het, goede keeperswerk van Vixeboxe viel hier op. De verdere resultaten waren: Holten e3SC Le mele el 0-3; Holten e4SC Lemele e2 4-0; SOS e3—Holten e5 0-4. Het zal zondag beslist geen ge makkelijke wedstrijd worden. De Tukkers zijn een sterke ploeg, die maar één puntje minder hebben dan de roodzwarten. Dat belooft dus wel spanning, die wij echter met vertrouwen tegemoet zien. De opstelling is als volgt. D: Aanstoot, Paalman, Markvoort, Brands, M: Kaiser en Be'ltman, V: Veneklaas, Broersma, Soer en Kam- ken. Wisselspelers: Pasop, Meinsma en Dolk-kamp. De uitslagen van zon dag en de competitiestand zijn als volgt: Rood Zwart—TVC 2-1 Enter—OSV 0-1 HectorHolten 0-1 De TukkersReutum 4-0 LangeveenNyverdal OSV Reutum Holten Hector De Tukkers Rood Zwart Langeveen Enter La Première TVC Nijverdal 7 2 0 16 9 5 1 3.11 9 5 1 3 11 9 4 3 2 10 9 5 0 4 10 10 2 3 5 13-3 15-14 14-7 16-10 15-10 12-12 12-17 10-16 12-18 9 1 4 4 6 6-9 9 1 3 5 5 6-15 Blauw Wit heeft aan het bezoek aan Kloosterhaar, waar gespeeld moest worden tegen kampioenskan didaat en koploper in de eerste klas se B, weinig plezier beleefd. Reeds in het begin werd Ep Beldman zeer grof onderuit gehaald en de blessu res waren van dien aard, dat hij op minder' dan halve kracht door kon spelen en na de rust niet meer bin nen de lijnen kwam. Verder moest Blauw Wit het in deze zware wed strijd doen zonder de vertrouwde doelman Anton Stukker, al moeten we zeggen dat Jan Kolkman onder de lat heel verdienstelijk debuteerde. Kloosterhaar was technisch zonder meer de bétere ploeg, doch de grote overwinning werd mede bereikt door vaak veel te fors en ruw spel waar tegen de scheidsrechter onvoldoende optrad. Plm. een kwartier voor het einde maakle een van de Klooster- hoarders het zo bont dat hij naar de kleedkamer werd gestuurd. Blauw Wit 2 verloor thuis met 2-0 van de koploper in de 4e klasse D Eversberg 3. Johan Schuppert kreeg even voor tijd een droomkans om de eer te redden, maar Inplaats van de bal rustig langs de doelman te plaatsen schoot hii meters over. De junioren Cl boekten in Goor een 2-1 zege op GFC C2. De winst telt voor vol. maar we hadden een gro tere zege verwacht gezien de plaats die de GFC jongelui op de standen plaats innemen. Henk Aanstoot maakte beide doelpunten. De junioren Dl boekten in de thuis wedstrijd tegen GFC' Dl een royale 5-1 zege. Wim Kléin Nagelvoort scoor de 3 maal en Herman Withaar zorg de voor 2 treffers. PROGRAMMA Blauw Wit 1 speeit thuis tegen Ju liana 1 (Hengelo), dat zal moeten winnen om het toch al kleine kansje op de titel te behouden. Een volledig Door enkele leden van de C.J.V. „De Vriendenschaar'' werd de vorige week vrijdag in het gebouw Irene een disco-avond gehouden. Deze was bestemd voor de meisjes van de meisjesclub, jongens van de jongensclub en de oudere C.J.V.'ers. Alle leden mochten een introducé meebrengen. Discjocky deze avond was de jeugdige Eddy Reterink, die enorm vakkundig de platen aankon digde. De meisjes van de meisjes club hadden nog een klein zangwed strijdje georganiseerd. Begeleid door mevr. Schöppers op het orgel zongen Joke Bronsvoort. Alice Teeselink, Toosie Oolbekink, Marjan Muller. Dinie Scheperboer en Gerda Boode. Gerda Boode won met het liedje „Grootpapa". Zij kreeg een platen- bon en mevr. Schöppers kreeg een boeket bloemen aangeboden. Het geluid werd verzorgd door de heer J. Kers. De avond werd door de heer Rietberg besloten met een dank woord aan alle medewerkenden en aanwezigen. Het was een enorm ge slaagde avond, die zeker nog wel gevolgd zal worden door de volgen de. en met totale inzet spelend Blauw Wit kan zorgen voor een verrassing. Aanvang: 2.30 uur. Blauw Wit 2 speelt uit tegen runner up Sportclub Daarle 2. Een puntenverdeling zou een zeer goed resultaat zijn. Aan vang: 2.30 uur. De junioren Cl gaan naar Bentelo en zullen het waar moe ten maken tegen Bentelo Cl dat, evenals Blauw Wit uit 7 wedstrijden 14 punten behaalde. Om alleen op kop te komen zullen de Blauw Wit elf heel anders voor de dag moeten komen als de afgelopen zaterdag te gen GFC 2. Aanvang: 3.00 uur. Blauw Wit Dl komt om kwart over een bin nen de lijnen tegen Holten D2, dat tot de zwaksten uit D8 behoort, doch dat er zeker op gebrand zal zijn om in deze plaatselijke derby tot een goed resultaat te komen. De pupillen E2 spelen om 12.00 uur thuis tegen GFC E2. laas aan te langzame tijd, zodat hij niet geklasserd kon worden. Vrijdag avond wist „Amor" een 9e plaats te veroveren door 14 van de 15 te be halen punten te bemachtigen. Zaterdagmiddag raakten de paar den gewend aan de hal en opge brachte zware leemlaag waarop moest worden gereden. Het eerste springnummer voor de klasse M was het „Kies uw eigen weg" een specialiteit van Jan Murris. Hierin liet hij slechts 3 combinaties voor zich en werd dus vierde. Zaterdag avond was de finale. Hieraan kon den de beste 20 ruiters en amazones deelnemen. J. Murris met zijn prima teruggekomen „Amor" werd nu 13e, wat hem een 12e plaats in het alge meen klassement bezorgde. De sensatie van de avond kwam echter om half één 's nachts, toen na een derde barrage in het puisan- ce-springen (zwaar) nog maar 2 combinaties overbleven n.l. mej.. Ol- dekamp met „Edelman" en de Heer Heins met de hengst „Palermo". Zij lieten de muur, de laatste hin dernis in een dergelijk parcours nog twee keer 10 cm. verhogen zodat de ze toen een hoogte had van 2 meter. De spanning in de geheel uitverkoch te hal was te snijden. Maar het ongelooflijke deed zich voor. Onder daverend gejuich reden zij ook dat parcours zonder fouten. Na even overlegd te hebben leek het Jury, ruiter en amazone beter om te stoppen en de prijzen te de len. Dit sportieve besluit werd met een oorverdovend applaus door het publiek, dat in haar totaliteit tot na de prijsuitreiking bleef, beloond. Een grandioos slot aan een buitengewoon geslaagd evenement. Bij de onderlinge wedstrijdeei om het kampioenschap van de schietver eniging „De Eendracht" kwamen de volgende resultaten in de schijfjes. Groep A: 1. G. Tuitert 112 pt.2. J. van Asselt 109 pt.; 3. J. Haan 107 pt.; 4. II. Paalman 85 pt. Groep B: 1. J. Jainsen 88 pt.; 2. H. Gazan 76 pt; 3. G. J. Aaftink 75 pt.: 4. A. Paalman 75 pt.; 5. A. Bieleman 63 pt. Groep C: 1. A. Bos 100 pt.; 2. H. Oosterkamp 71 pt.; 3. Mevr. Paalman 66 pt. Stand na 5 competitie series. Groep A: 1. B. Brinkman 128.2 pt.; 2. H. J. Nekkers 126.2 pt.; 3. G. Jan sen 124,6 pt.; 4. G. Schuppert 121.4 pt.5. J. Haan 113.8 pt.; 6. J. van As selt 112.8 pt.7. H. Paalman 111.4 pt. 8. A. Schuppert 108.2 pt. Groep B: 1. A. Paalman 110.8 pt.; 2. G. Koopman 110.4 pt.; 3. H. Gazan 110.2 pt.; 4. J. Jansen 106.2 pt.; 5. J Nijendijk 105.8 pt.; 6. J. Sluiter 105.4 pt.; 7. Bieleman 104.8 pt.; 8. J. Bouwhuis 102.4 pt.; 9. G. J. Aaf tink 97.6 pt Groep C: 1. G. J. Paalman 87.4 pt. 2. J. Bos 86.8 pt.; 3. H. Oosterkamp 84.8 pt.; 4. Mevr. Paalman 81.4 pt. GEVONDEN; 1 pr. lerqn motor handschoenen; kinderschoen; dames fiets groen; geruite pet. VERLOREN: sleutelbos;damesfiets merk UNION Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten. Niet tussen 12 en 14 uur. De Motor- en Automobielclub Holterberg" herdenkt op zaterdag november haar 25-jarig bestaan. Dat zal gepaard gaan met een receptie van 16.00-18-00 uur in hotel Veneman, terwyl de leden en hun dames des avonds in de zaal van dit hotel een feestavond wordt aangeboden. Oprichters van de motorclub men bezat toen nog maar uitsluitend motoren waren (alfab.) H. J. Bouwhuis, wijlen G. J. Bouwhuis. wUlen J. Dolman, J. F. van Geenhui zen jr, H. Heijenk, J. G. Maats, C. A. Muller en wijlen H. J. VVansink HJzn. Het verenigingsleven van „De Hol terberg" is met veel ups en downs gepaard gegaan, maar thans is het een levenskrachtige vereniging met ruim honderdvijftig leden. De eerste grote daad, die van de toenmalige .bestuurders bekend was de organisatie, met de Deventer Motorclub, van de z.g. Mapple Leaf- race.. een cross op de IJolterberg, die een enorme belangstelling trok. Beide verenigingen moesten een garantie- De eerste buitenlandse reis van de St. Nicolaasactie van de Holtense Handelsvereniging is er uit. De tien- daagsé, geheel verzorgde reis voor twee personen naar Wenen is toege vallen aan deelnemerskaart nr. 39978. Wie de bezitter daarvan is was donderdagavond bij de aanwijzing in Hotel Vosman nog niet bekend. Er gingen uit 16 waardebonnen van f 25.-. De aanwijzing had plaats door personen uit het publiek onder toe zicht van bestuursleden van de Hol tense Handelsvereniging. Voor de nummers wordt verwezen naar een aankondiging in dit nummer. De reis en de waardebonnen kunnen afge haald worden bij de Raiffeisenbank en moeten voor 31 december a.s. be steed zijn bij de deelnemende winke liers. De in de geref. kerk gehouden z.g. „Dankdagcollecte" (dank offer voor gewas en arbeid) heeft opgebracht f 2012,39. Door het dagelijks bestuur van dc Stichting „Sportbclangcn Holten" werden maandagavond in hotel IIol- terman onder leiding van de voor zitter, de heer J. Warrink, bespre kingen gevoerd met de plaatselijke aannemers, vaklieden en andere per sonen, die de sport een goed hart toedragen, om te komen tot een zo goedkoop en voordelig mogelijke rea lisering van het clubgebouw, dat ver rijzen zal op het .sportveldencomplex „Meermanskamp". Voorzitter War rink zette uiteen, dat de bouw, met het oog op het verkrijgen van subsi dies van de Nederlandse Sport Fede ratie moei geschieden, door de stichting wat de kleedgelegenheid betreft en door de Voetbalvereniging „Iloltcn", als deelneemster aan de tolo. wat het clubhuis betreft. Noch dc Slichting noch de voetbalvereni ging beschikken echter over vol doende financiën, zodat wegen moe ten worden gezocht om de bouwsom, die geschat wordt op f 250.000.zo veel mogelijk te drukken. Daarvoor werden door hem verschillende sug gesties gedattn, welke in deze bij eenkomst uitvoerig werden bespro ken. In het najaar van 1971 komen de eerste velden ter beschikking, zodat men dan ook gaarne het clubgebouw gereed zou willen hebben. De teke ning is thans gereed en zal ter be spoediging van de bouwvergunning zo gauw mogelijk naar de Schoon heidscommissie van „Het Oversticht" moeten worden gezonden. Nadat de vele aspecten van deze bouw van alle kanten waren doorgepraat verklaar den de aanwezige aannemers zich in principe bereid hun medewer king te verlenen. Er werden zelfs reeds toezeggingen gedaan voor be langeloze uitvoering van de verschil lende objecten van de bouw. Met het maken van het bestek zou reeds de andere avond worden begonnen. Besloten werd ook een bijeenkomst te beleggen met de werknemers in de bouwsector ten einde te spreken over vrijwillige hulp tijdens de bouw. In het voorjaar van 1971 hoopt men een actie te ontketenen om gelde lijke hulp van de gehele bevolking te verkrijgen. Met een dankwoord voor de constructieve bijdragen aan deze avond werd de bijeenkomst door de heer Warrink gesloten. Bij de door de heer Van de Werf horst van de sportschool Wolfs te Zwolle gehouden judo-examens voor de leden van de Sportvereniging ,Ba- to' afdeling judo slaagden de volgen de Judoka's. Gele Slip: 1. Diederik Septer, 2. Jaap Kramer, 3. Jan Rozendom, 4. Anno Keestra. Oranje Slip: 1. Johan Bosch, 2. Dan nie Beijer, 3. Jan Gerritsma, 4. Henk Müller; 5. Leila van Hoevelaak; 6. Pieter Keestra. 7. Bert Fransen. Groene Slip: 1 René Leppink; 2 Ate Oostenbrus, 3 Hans van Geenhuizen 4 Marja Koning 5 Reinier Engbers, Blauwe Slip: 1 Berry Beijer, 2 Adri Ulfman Bruine Slip: 1 Frederika Prak. Gele Band: 1 Rex van Geerestein; 2 Dinie Krekel. Oranje Band: Rob van Geenhuizen; Groene Band: Ronnie Pieterson. Liefhebbers van de schaatssport raden wij aan goede nota te nemen van een advertentie van de IJsclub „De Noordpool" betreffende le kos ten verbonden aan het donateur wor den van de club. De donatie wordt na S december drastisch verhoogd. som van f 1500,op tafel leggen. Maar die heeft men niet behoeven aan te spreken, want er kwam winst uit dit eerste motorsportevenement. Later in de dagen, dat de z.g. Mo torkozakken uit Zenderen grote ver maardheid verwiervn werd een stuntteam van plm. tien rijders ge vormd die bij feestelijkheden in eigen plaats optraden en veel succes oogs ten. Op 18 februari 1947 trok de hele club op hun motoren in verband met de geboorte van Prinses Christina naar Soesterberg en werd een plezie rige dag van gemaakt. Dat gebeurde ook plm tien jaar later toen men een toertocht naar Amsterdam maakte en een van de deelnemers dwars door een ijscocar reed. Een van de leden bezat o.a. 'n Puch, die achteruit reed, een zeldzaamheid op motorisch ge bied. De oriënteringsriUen, die „Holter berg" reeds jaren organiseert genie ten een grote bekendheid en trekken aHyd veel deelnemers. Een viertal jaren geleden is men begonnen samen met de Braderiecommissie aan de aanleg van een motorcross- >ierireife de -ZirtirBërg?-Het is een van de mooiste crossterreinen in Overijssel en de motocrosses trekken jaarlijks dan ook een grote belang stelling. Het tegenwoordige bestuur bestaat uit: D. J. Schooien .voorzitter, Joh. Arfman. secretaris, G. H. Egberts, penningmeester, J. M. Wansink, G. Krieger, F. T. R. Haan, G. J. Sluiter, G. J. Stevens en G. M. Bannink, le den. Het zal de zilveren club mor gen zeker niet aan belangstelling ont breken. Op donderdag 19 november was de heer Sevenster, directeur van de LLS te Markelo op bezoek. Hij zou deze avond inleiden met het onderwerp improvisatie. Na het voor lezen van de notulen en mededelingen gimg hij dadelijk aan de slag. Men werd in groepjes verdeeld en el ke groep kreeg een opdracht die men dan uit moest beelden. Enkele leden hadden oude kleren meegebracht, die aangetrokken konddn worden. Hier door werd alles beter naar voren ge bracht en het wekte vele lachbuien op Enkele opdrachten waren b.v. „Boer krijgt popfestivalgangers op bezoek". „Een verkoper aan de deur" „Modeshow", „Kabouters die een huis kraakten en „Een ambtenaar die drie nozems trouwde". Als winnaar kwam uit de bus de groep J. A. Podt, mej. G. Reylink, D. Krikkert en F. Schippers. Hierna werd de heer Sevenster be dankt voor deze gezellige avond en ieder wred een wel thuis toegewenst. HOLTEN Geboren: And ré Johan zv J. Aanstoot en A. Paalmals, Beuse- berg 144 Ondertrouwd: J. Wessels oud 24 jr Rijssen en J. W. Vruggink oud 22 jr Stationsstraat 10 B. J. Nijland oud 24 jaar, Kolweg-40 en G. J. G. Oolbekkink, oud 22 jaar, Kolweg 38 Gehuwd: F. A. Winkler oud 27 jr Enschede en H. Veneklaas oud 27 jaar Borkeld 96 G. H. Brctisvoort oud 24 jaar, Aalpolsweg 26 en W. C„ Lei stra oud 20 jaar, Kollumerland ca Bevolking: Ingekomen: W. Blader groen en gez. Van Dordrecht naar Postweg 5 J. A. C. Kuit en gez. van Nieuw - Zeeland naar Look 94 Vertrokken: J. vain de Westerlaken en gez. van Neerdorp 89 naar Haar lem Mevr. H. Winkler - Veneklaos van Borkeld 96 naar Enschede Mej. F. J. van de Bovenkamp van Molenbelterweg 17 naar Utrecht. In de komende maanden zal in het programma van de NOS een televi siespot worden uitgezonden, waarin de aandacht wordt gevestigd op het grote belang van een geregeld on derhoud van woningen. De televisiespot is in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vervaardigd door Harrie van Geelen van Toonder Studio's te Nederhorst den Berg. ,,U kunt uw huis... üw huizen 't beste regelmatig onderhouden... Van jaar. tot jaar bijvoorbeeld. ,Qmc£aS;&gtaEa bflgtjeabij beetje#—*!*-* tèólbaar blijft. Het dak. de afvoerpijpen, de muren, het schilderwerk... U moet niet wachten tot het alle maal tegelijk komt. Het lichtnet wordt ook gauw verge ten en dat is zo jammer, want het geld stroomt niet, is het wel? En dan de waterleiding. Uw waterleiding moet u niet ver waarlozen, want de waarde van uw huis drijft op die kleine dingen, din gen die regelmatig moeten onderhou den worden. De Lagere agrarische schoolllllllll te bathemen Het overblijflokaal van de l.agr. school te Bathmen was gisteren en eergisteren geheel bezet met belangstellende ouders. De voor zitter van het bestuur de Hr. B. J. J, Groot Bronsvoort stak zijn waardering hiervoor niet onder stoelen of banken. Hij vond het contact tussen de school en de ouders van fundamentele betekenis, hetgeen ook door de landelijke actie rond de Nationale Ouderda den is onderstreept. De directeur van de school de Heer H. Wisselink zei het pret tig te vinden dat het schoolge bouw door alerlei verbeterin gen weer aan de nodige eisen voldoet. Het Rijk heeft er dan ook ong. een ton aan ten koste gelegd. De leerlingbezetting noemde hij nog bevredigend n.l. 68 tegen vorig jaar 70. De peda gogische bureau's van de land bouworganisaties werken sa men met de leerkrachten aan de vernieuwing van het agra risch onderwijs met name mo menteel het veeteeltond., mo derne wiskunde, Engels en scheikunde. De lagere agr.school gaat steeds meer in de richting van een brugschool met algemeen ge houden onderwijs. Alleen in de hoogste klassen wordt het prak tijkond. gegeven en het accent gelegd op de werkweken op de diverse praktijkscholen. Hier door voldoet de l.agr.sch. vooral aan twee opdrachten n.l. de pe dagogische opdracht om de be gaafdheden interessen en het sSciale gedrag van de leerlin gen te ontwikkelen; ten tweede om de leerlingen beter in staat te stellen zich in voldoende ma te aan het maatschappij gebeu ren aan te passen in de veran derde samenleving. De eerste middag hield de Heer A W. Kreulen, secr. van de O.L.M. een causerie over zakgeld en zakgeldbe steding. De jongens moeten beseffen dat het krijgen van een soort week geld je ook verplichtingen met zich meebrengt. Ze moeten leren plannen, begroten en sparen. Ook moeten ze zich tijdelijk wat leren ontzeggen, want dat werkt karaktervormend. De ouder werden aangeraden de kin deren op tijd te leren met geld om t# gaan. Het mag beslist niet branden in hun zakken, zeker niet omdat ve len van onze agrarische jongeren on dernemer worden. Enige beloning voor prestatie en bepaalde werk zaamheden vond spr. gewenst. An derzijds mogen de kinderen ook niet opgevoed worden tot „potters", die voor een ander niets over hebben. Op de tweede middag sprak de Heer D. Noorderwier uit Deventer over de gevaren bij het gebruik van drugs en alkohol. De soft-drugs maakt de mens erg passief en wezenloos. De jonge mens gaat zijn studie ver waarlozen en zal bij verslaving de kans lopen een mislukkeling te wor den. De hard drug zijn in dit opzicht nog gevaarlijker, omdat ook het lic haam er door verwoest wordt. Alko hol maakt de mens meer agressief en daardoor ook voor de medemen sen gevaarlijk. Er komen dikwijls vechtpartijen en ongelukken uit voort wat van de drugs niet gezegd kan worden. Hoewel verdovende middelen allemaal onder de opiumwet vallen, neemt het gebruik er van hand in hand toe. De ouders moeten daarom wel zeer waakzaam zijn. Naar aanleiding van beide inleidin'- gen ontspon zich een geanimeerde gedachtenwisseling. De beide spre kers werden beloond met een harte lijk applaus en ene Edammer kaas. Tydens de pauze was er voor de ouders gelegenheid om de verrich tingen van de leerlingen in het prak- tijklokaal in ogenschouw te nemen. Tevens kon er met de leraren van gedachten gewisseld worden over de vorderingen en gedragingen van de zoons. Uit deze gesprekken bleek overduidelijk hoe moeilijk de opvoe ding en de beroepskeuze thans voor de boerenzoons geworden Is. want er zijn vele twijfels over de toekomst. Te koop: een gas- bijzetkachel Haarstraat 12.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 5