tUw.'L*! hst 09 m- 49 Ucé 298 gjy iü 85 87 .781 PRONKEN MET PRUIKEN BINNENKORT GEWOON QEE! <^((ROON em SINAS APPELMOES 69 BESCHUIT KNAKWORST 100 epde. SLASAUSI.00 SHERRY mi GLAZEN TELPLAAT FA. GEBR. MISSIS FA. 0. J. KREEFTERÉBERG WEEKAANBIEDING „DE VIJIEL" volkers muziekhuis S0EPBALLEN MAKREEL 2'buk TOILETZEEP QO j SS partij HOOI lOLVARST ROOD BA0SCHUIM gjfö Gecombineerde vakbeurs V aruva-Ornithophiiia I - 50 bankstellen 322.00 147.50 170.00 foor het zaaien van snijmais FIRMA VAR DE RIET 25 houten en stalen SLAAPKAMERS Ds. RICHARD WIRMRRAXD „ie Achterste Molen" Meijrinks's Schildersbedrijf SPECIALE AANBIEDIN0! IEMAUD MIEN EN GEURT Meijerink's Schildersbedrijf WIJ MISSEN ONZE GRASROL ZAAL B00DE-BATHMEN LANDBOUWERS Ei VEEHOUDERS Meijerink's Schildersbedrijf NUTRIX GEEL V.V.V. „Holtens Belang" JAARLIJKSE LEDENVERGADERING Vrijdag 17 april 1970 TEN BRINK'S vanaf PROFITEER ER VAN„.t 50 bergmeubels en salosikasten vanaf 50 eefhoeken (4 stoelen met tafel) vanaf met precisie-zaaimachine en rijen-bemesting. Houdt zich beleefd aanbevolen AMBT-DELDEN Telefoon 05470 - 2703 Een enorme collectie KLEIN MEUBELEN WONINGTEXTIEL in een fantastische keuze uit voorraad leverbaar Tegen het communisme het evangelie Roemeens predikant die 14 jaren in communistische ge-! vangenschap doorbracht spreekt D.V. donderdagavond 23 april in de Noorderkerk van de Geref. Gemeente te' Rijssen. Aanvang: 7.30 uur. Deuren open: 7.00 uur. Toe- i gang vrij. Voor beter chemisch reinigen Depót voor Holten: A. J. NIENDIJK Molenbelterweg 5 en iedere woensdag van 10.0-12.00 uur. j Rijdend Service Station Grote sortering CETA BEVER BUITEN3EITS I in alle kleuren en soorten, j Waardenborchstraat 3 Telefoon 1790 GEVRAAGD KIES UW TAPIJT THUIS: VRAAG BIJ ONS HET STALENBOEK VAN LOUIS DE POORTERE! set ROESTVRIJE STALEN PANNEN (5 delig) van 135. voor licht adm. werk. 's Avonds van 8.30-9.30 uur, (ook zaterdags) en vrijdagsavonds van 7-8 uur. voor slechts 4 TEAK STOELEN met wollen crimmer bekleed 4 EETHOEKSTOELEN met kunstleer bekleed FAUTEUIL met kunstleer bekleed DRAAIFAUTEUIL met armlegger op chroom voet TEAK HOEKTAFEL - 80 x 80 cm PALI SALONTAFEL - 120 x 50 cm BIJZETTAFELTJES in tal van maten vanaf BLOEMTAFELS - diverse modellen KEUKENTAFEL - hardplastic blad - chroom poten Maat 50 x 80 cm Maat 70 x 100 cm KEUKENSTOELEN - verchroomd met plastic zitting en rug met hard plastic zitting en rug TABOURET met plastic bekleed KEUKENKRUKJE WOLLEN SMYRNA TAFELKLEED 140 x 170 en 140 rond OVERGORDIJNSTOFFEN - p. m. vanaf 1-DEURS KINDERKASTJE - geheel wit - Vs hang, 'h leg - 135 h. - 95 bd - 48 d 1-DEURS LEGKAST - 54 b. - 135 h. - 43 d KINDERLEDIKANTJE - 120 x 60 cm 129.— 63.75 141.- 51.50 46.50 7.20 4,95 33.50 45.- 21.50 f 22.50 11.25 4.85 89.50 2.98 116.— 69.50 PARTIJAANBIEDING CHENILLE SPREIEN 1-pers.maat - wit 19,75 1-pers.maat - effen kleuren 24,75 2-pers.maat - Iitsjumeaumaat wit 24,75 2-pers.maat - effen kleuren 29,75 Profiteer ervan! Zolang de voorraad strekt! INRUILGOEDEREN FRAAI EIKEN DRESSOIR 140 cm lang go,- EIKEN KLOOSTERTAFEL 100 x 50 cm 45,— RONDE BIJZETTAFEL 15,- TEAK SALONTAFEL met pitriet onderblad 30,- TV-TAFEL met radioblad 25.— DIVERSE MOOIE BANKSTELLEN f 200,—, 150,— en 100.- 2 EIKEN FAUTEUILS met biezen mat 40,— 4 FAUTEUILS met skai bekleed samen 125.— 2 GOEDE CLUBS samen I40,— VERSTELBARE LIGFAUTEUIL met binnenveringkussens 40,— 2-PERS. LEDIKANT met spiraalmatras 30,— TEAK UITTREKTAFEL 60,- Kijken kost niets en is geheel vrijblijvend. Dagelijks geopend van 3.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur Vrijdag koopavond tot 21.00 uur Zondags en maandagochtend gesloten. Prettige betalingsregeling is mogelijk. op dinsdag 21 april 's Dorpsholcl „Holtcrma: vonds om 8.00 uur i AGENDA: Voorraad is beperk; dus meieen even naar 'De Halm' HOLTEN SCHILDER- en BEHANGWERK Waardenborchstraat 8 Telefoon 1790 Winkel achter 't huis en zitten er dringend om verlegen. Wie leende en ver gat terug te brengen! Graag spoedig bericht aan KLEIN VELDERMAN, Industriestr. 5, telefoon 1422. JOY GEZINS FLES I KOLWEG 76 TELEFOON 1209 Intieme kleurenverlichting- Intieme zitjes Vier bars o.a. een ondergrondse bar. Aanvang half acht Voorzaal DUO FABER BLIK GOLDEN GARDEN PER BLIK Aanstaande ZONDAG presenteert „The White Comet" HOOIMEYER PER ROL PER POT I b KASTANJE PAK a 3 STUKKENT2oij SU HALVE LITERFLES In een paar regels willen wij ons met U gaan bezinnen op de toekomst van Uw bedrijven, gezien het te ver wachten regeringsbeleid in verband met de E.E.G.- maatregelen. U zult het roerend met ons eens zijn, dat de noodza kelijke schaalvergroting van Uw bedrijf gereed moet zijn vóór deze maatregelen van kracht worden. Wij willen U bij deze schaalvergroting gaarne terzijde staan door U, in samenwerking met bedrijfsadvi seurs, voor te lichten over de aanpassingsmogelijkhe den in veehouderij en landbouw door VARKENSFOK KERIJ. VARKENSMESTERIJ, SLACHTKUIKENS, LEGKIPPENHOUDERIJ, JONGVEE- en OSSEN- MESTERIJ en meerdere mogelijkheden in de MEL- KERIJ. Schaalvergroting brengt echter ook mede de behoefte aan krediet en de zekerheid van redelijke af zetmogelijkheden. Ook hierbij zullen wij gaarne be middelen. Het is vooral ook deze behoefte aan kre diet waarom wij U adviseren niet langer te wachten. Immers wanneer straks de portemonnaie leeg is zoudt U alleen nog kunnen slagen door overfinancie ring, maar ook al zoudt U het kunnen krijgen, over- financiering is een verkeerde financiering. UITBREIDEN: DOE HET NU! DE TIJD DRINGT! iVul onderstaande bon in voor nadere inlichting en. SUiPRA LUX VERF Waardenborchstraat 8 lV Telefoon 1700 Winkel achter 't huis VEkKOOPlOKAAL KERKSTRAAT 123 TELEFOON 05470-2670 BON- In gesloten enveloppe met een postzegel van 25 ct. opsturen aan: FIRMA A. M. MJKAMP ZN. Dijkerhoek 48 - Telefoon 1301 Holten Gaarne ontvang ik geheel vrijblij vend inliehtingen over: Naam Woonplaats Adres Tel H. STEVENS „Paalman" Beuseberg 63 - Telefoon 1641 STIJLVOLLE LEERDAM VROLIJKE EN KLEURRIJKE .TÓT TIEN TEL IK AL" GROENTE EN VLEES P. POTJE FLAKON KOSILI i SPECIAAL VOOR DE BABY INSTANT KINDERMEEL PER PAK I PAGE BABY OF KLEUTER PAGE BABY OF KLEUTER SLIPS MAAT 1: TOT JAAR. 112 K MAAT 2: KLEUTERS v. 34-2 JR. iiit'W i DORPSSTRAAT 17 TELEFOON 1277 UW KROON-KRUIDENIER HOLTEN Het zal niet lang meer duren, «1 het is heel gewoon dal moeder tussen de peentjes en het busje schuurpoe der ook nog „een pruik" op haar boodschappenlijstje heeft staan. Dal zij voor de Pinksteren niet al leen een nieuwe jurk koopt, maar ook meteen een nieuw kapsel. En dat komt dan niet alleen door het feit, dal pruiken mo^c zijn. maar óók omdat pruiken nu gemakkelijk te betalen zijn. Enkele jaren geleden kostte een he le pruik nog tussen de vierhonderd en zeshonderd gulden, vandaag kun je het best met een nulletje minder af. En omdat ze goedkoper zijn, wor den ze meer gekocht, en omdat zc meer gekocht worden, worden ze goedkoper, en ga zo maar door. Het is nel als met chips. Bovendien kijkt geen mens er meer van op als juffrouw Jansen op woensdag met kort blond, op don derdag met halflang kastanje en op vrijdag met lang, bruin haar op kan toor verschijnt. „Leuke pruik" denken de «olle- ga's en ze nemen rustig een slokje koffie. Niks aan 'e hand. Voor juf- 1 Opening. 2 Ingekomen stukken en mededelingen. 3 Notulen en jaarverslag van de secretaris. 4 Financieel verslag van de pennningmees- ter. 5 Verslag kascommissie en vaststellen re kening 1969. 6 Benoeming kascommissie 1970. 7 Begroting 1970. 8 Bestuursverkiezing wegens periodiek af- treden van de heren: A. Nekker en J. Wiggers, welke zich herkiesbaar stellen. Tegencandidaten kunnen door de leden worden gesteld tot en met 20 april e.k. 9 Rondvraag. 19 Sluiting. VANAF ZATERDAG 13 APRIL 1970 THREE FLOWERS twin pearl LIPSTICK van f 4.50 met GRATIS Three Flowers twin pearl NAGELLAK ter waarde van f 3.50 Tevens kunt u gratis bij ons een formulier ophalen om deel te nemen aan de twin pearl PRIJSVRAAG met buitengewone hoofdprijzen. POLY-KUR CREME-SPOELING de ideale schoonheidsbehandeling na elke haarwassing. Maakt uw haar weer anti-statisch, glanzend, mooi en soepel. Proeftube, ter kennismaking, tijdelijk slechts 0.45. Grote flacon f 3.95. Bussen HAARLAK van f 2.95 voor f 1.95. Grote bus van f 4.95 voor f 3.75. drogisterij - parfumerie - foto A. DEKKER ORANJESTRAAT 20 - HOLTEN - TELEFOON 1347 De Koninklijke Nederlandse Vereniging Ornithophilia, organisa. luce van de internationaal befaamde jaarlijkse manifestatie Euro show Ornithophilia en de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs als organisator van de Varuva, vakbeurs voor de varkenshouderij iieb ben besloten hun krachten te bundelen teneinde te geraken tot een allesomvattende vakbeurs en tentoonstelling op het gebied van de dierlijke veredeling. s Daartoe is overeengekomen, dat de Ornithophilia-tentoonstelling in sep tember a.s. de laatste afzonderlijke pluimvee-manifestatie zal zijn, waar bij de Koninklijke Nederlandse Jaar beurs met het oog op de toekomst als organisator zal optreden, in nauwe samenwerking met de Konin klijke Nederlandse Vereniging Orni thophilia. In 1971 zal een gecombineerde vak beurs voor dierveredeling worden ge houden, waarbij de Koninklijke Ne derlandse Jaarbeurs op zich neemt tezelfdertijd ruimte en faciliteiten ter beschikking te stellen voor de sportieve presentatie van Ornithophi lia, met behoud van de naam en van het karakter, die deze tentoonstelling steeds heeft gekenmerkt. Dit samengaan vindt haar grondslag in het wederzijds besef, dat ener zijds een Europees en zelfs wereld lijk vermaarde tentoonstelling als Or nithophilia slechts voor Nederland be houden kan blijven, wanneer deze geschraagd wordt door hot verwan te Nederlandse bedrijfsleven. Dit. bedrijfsleven is gebaat bij een manifestatie van internationale allu re die alle sectoren van dierverede ling omvat: het kan zich thans pre senteren op een niveau, dat overeen komt met de dominerende positie, die Nederland in internationaal verband op het gebied van dierveredeling heeft verworven. In de totstandgekomen samenwerking hebben de vele duizenden Nederland se sportliefhebbers en het betrokken Nederlandse bedrijfsleven elkaar op gelukkige wijze gevonden. frouw Jansen trouwens ook niet. Niet méér tenminste. Want de problemen van het „wat zit m'n haar rot" en „zal ik het nou laten afknippen of niet" behoren voor haar tot het ver leden. In het weekend neemt ze ge woon de electrische haarkrulset om haar eigen haar doen en door de week pakt ze een pruik van de plank. Als ze daar tenminste allemaal op passen, want Carmen heeft net een nieuwe collectie geïntroduceerd, met in totaal tweeëntachtig keuzemoge lijkheden. Dat is bijna een kwart jaar lang iedere dag een ander gezicht. De pruiken van Carmen, die zijn ver vaardigd op een elastische basis en als zodanig geschikt voor iedere hoofdmaat. hebben verschillende na men: dc Curvy Bird, het korte pruik je van f 59.-, kenden we eind vorig jaar al; daar zijn nu bijgekomen de korte ponvpru'ik Model Bird, de iets langere pony-pruik Supei Bird, dc half-lange, naar buiten gekrulde Charm Bird (deze drie pruikjes stuk voor stuk in 12 kleuren, voor f 69.-) en verder de schouder-lange 3-delige Magic Bird en lot-op-de-ruglange re amy Bird, beide voor f 79.-, de voor laatste in 19 tinten. Al deze prui ken hebben nauwelijks onderhoud no dig: ze zijn gemakkel'ijk r-et de hand te wassen, zonder dat ze hun model verliezen. Bovendien is het erg een voudig, ze zelf op te kammen. Op de aanstaande Internationale Huishoudbeurs, die van 24 apr" tot en met 3 mei in de RAI te Amsler- da zal worden gehouden kunt u, als uw hoofd er naar staat, de nieuwe Carmen pruikencollectie zien en pro beren. ONBETWIST HET IDEAALSTE HUISORGEL vanaf 1995.—. inclusief bank. Orgelcursus gratis. I Enkele RI-HA OCCASIONS vanaf f 1495,— I ■HL) DE VERKEERSLICHTEN NUVERDAl. TELEFOON 05486 - 3079

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1970 | | pagina 4