I Met leer, bont en snéde modieus en worm door koude dogen Prijswinnaars stich ting Bontwaarborg Nederlandse mantels eerder Voor verfijnde mode in leer en suède kan men in de hele Westerse wereld vragen naar Vico en enthou siast weerklank vinden. Vico: dooi en door Nederlands, directeur Moni- mers, zelfs na jarenlange vestiging in Holland", bij het eerste woord al zo Brabants als Zoete Lieve Ger- ritje zelf. Indien de faam van dit be drijf nog groeien kan, dan zal dat zeker gebeuren met de collectie 1970. waaraan voor nieuwe modellen nieuwe leersoorten zijn toegevoegd, maar waar ook bont binnensluipt... zelfs voor meneer. Het vervaardigen van kleding uit leer (en bont) .eist eenzelfde buiging voor de mode als wanner het tex tiel geldt. Maar in het eerste geval komt er nog een apart vakmanschap bij: deze levende materialen stel len zeer bijzondere eisen. Men kan er niet alles mee doen. Des te ver rassender is 't wat Vico ermee doet. Het lijkt alles. Het welbekende fulpenantilop^- suède in nieuwe tabaksbruine tint is en blijft voorbestemd om tot lange mantel te dienen: nu licht getailleerd voorzien van vindingrijke stiksels die g.eincrustreerde ceintuuurs, zij panelen en fijne baantjes accentue ren. Zeer gespecialiseerd vakwerk waarvoor op de Rotterdamse ate liers dan toch maar de krachten aan wezig zijn. Die mantels eventueel met bontkraag zijn zeer chic. Pour madame! Maar kwiek voor madame én haar dochter, zijn de tailleurtjes met klok kend dansende rokjes. Onder de tien verschillende kleunen is zelfs grasgroen, schokkend maar toch at tractief voor wie 'n uitgebreide gar derobe heeft. Nappa schijnt steeds soepeler te kunnen worden. De spreekwoordelij ke pasvorm en glans van een „hand schoen" is zichtbaar gemaakt in een lange mantel met tussengestikte cein tuur, lichtklóTckend rokdeel en twee maal 8 handschoenenknoopj.es ais sluiting op het Jijfje. „Er zijn zoveel nieuwe leersoorten, dat we er zelf niet uit komen", zegt de heer Mommers. Hij laat het zachtste melkwitte lammetjeshuid je tussen de vingers glijden, maar spreidt ook een stug olifantsvel over de grond uit. Naturel dus eindelijk écht gris d'éléphant; maar ook ge verfd. De dikhuiden zijn zeer kostbaar en daarom is het in Parijs heel chic als je zeggen kunt: ik heb een olifants huid. Mooi? „Nee", zegt deze vak man resoluut. Rawhide heet de zeer sportieve ge ruwde suède waarin haar blous ons evengoed voldoen als zijn lange jas met rugceintuur. Italiaans ponyieer (prijs niet voor de poes) moet alweer nieuwe wensen opwekken. Er ligt een satijnen glans op het lichte bruin van een po nyleren broekpak dat voorbij ritselt het geruis doet niet onder voor het aloude, verrukkelijke frou-frou! Geitelcer ziet er in vergelijking met andere soorten bijna vaal uit, bovendien wat" oneffen van kleur en structuur; maar het is niet kostbaar en dat verdient een streepje aan de balk. Spaans Lam, cordero genaamd, g.eeft de ontwerper grote kansen: de vleeskant wordt leer of suède, de wolkant een plat krulletjesbont. Zo leent het zich tot allerlei combina- ies van leer met bont of omgekeerd zoals een double-face in extiel. Een fel turquoise lammetjesbontjas met leren garnering is niet geschikt om ongezien voorbij te glippen! Maar wie zoiets koopt, koestert de wens onopgemerkt te blijven vast niet. En kele van de vele speelse mogelijkhe den tot combineren: leren biezen tussen bontbanen van een rokje, een leren stolpplooi in de rug van een bontjas. IJslands schaap, licht en warm brengt de ontwerper tot soortgelijke combinaties, b.v. een beige jasje met contrasterende sluitbies en man chetten. Het Texels schaap tenslotte geeft huid en haar aan de Man (die in dit tijdperk van hooggenoteerde mecha nica moeite krijgt een schaap van 'n feit te onderscheiden). Des te inte ressanter de herdersjas! Eveneens voor die man is de jas van ongeverfd murmelbont, wel stoer maar niet vrij van showelementen. „We zulen er aan wennen dat zijn bontjas van mode gewoonte wordt", zegt Vico. Vooralsnog vinden wij de bontjas om de mannentorsin Si berië (op TVf gewoner dan in de Kalverstraat. Er zijn stechts twee firma's in de hele wereld die het geschoren en en daarna zeer fijn bedrukte konij nebont verwerken: Cbombert, be noemd fourrurier te Parijs, en onze Vico. Het ziet er uit als een speels getekend en gespikkeld vogeltjesve- renpak. Het is héél onsterk. En na 3 maanden is het kapot. „Dan bren gen de klanten het terug", zegt de heer Mommers. „.Daarom zeg, ik het er meteen maar bij. En dan ko men ze nóg" terug." Het maakt nog altijd indruk als de verkoopster bij 't tonen van een mo del zegt: import uit Frankrijk. Of: uit Amerika. Waar vandaan dan ook, lijkt beter dan van eigen bodem. Geen profeet is geëerd in eigen land! In elk geval is dat voor de mantels een heel verkeerd standpunt, want onze mantelconl'ectie is uitmuntend en wereldbefaamd, zie de exportcij fers. Van twee fabrikanten die in bin nen- en buitenland vrouwen van jong tot oud voortreffelijk kleden, zagen wij de collectie voor het wintersei zoen. Als de Nederlandse vrouw onele gant of onmodieus de winter binnen stapt ligt het niet aan Plaza. Vanaf de Lassiemodellen (voor jonge figu ren) tot aan de Plaza Dames-collec tie (voor de rijpe vrouw) zijn broek- pakken en mantels om te stelen. Belangrijke facetten van de col lectie: licht- en tamelijk hoog ge tailleerd; kragen die breed genoeg zijn om opgeslagen te worden; veel knoopgarnering dus ook veel twee- rijige sluitingen; ceintuurs; of rug ceintuurs (boven hoog split) zijpane len in de plaats van'zijnaden; zak- kleppen (niet functioneel bedoeld want de zak staat vertical in een naad). Zoals we ook bij andere fa brikanten zullen zien, is het ruitdes- sin geliefd geheel in over eenstemming met de allerlaatste modevoorschriften. Bij Plaza vage rustige ruiten, bru tale pied de cocq's en fraaie effen wollen lakensoorten. Een drietal modéllen die repre sentatief voor het geheel zijn: Broekpak in zwart wollen kamga- ren ottoman (ook in andere kleuren De jury bestaande uit de dames L. Sewing-Smit, Mode-redactrice van het dagblad „Het Vaderland" te 's-Gravenhabe; mevr. Enny Meu nier, eerste actrice bij het Rotter dams Toneel; mej. IJ Albert, jon ge mode-ontwerpster; de heer J. van Haaren, directeur van de kunst-aca demie te 's-Hertogenbosch en de hr. Frans Molenaar couturier te Amster dam, heeft na rijp beraad uit de 180 Ingezonden ontwerpen de volgende drie schetsen gekozen die voor een hoofdprijs in aanmerking komen, t. Schets 206: eerste prijs ad f 1000.-: mej. Carolina Fock, Amstel 254 te Amsterdam. (Rietveld-academie, Adam). Schets 234: tweede prijs ad f 500.-: de heer Arnold van Geuns, Steen- straat 79. t.e Arnhem (Academie Beeldende kunsten te Arnhem). Schets 310: derde prijs ad f 250.-: mej. Monique Nooren, Baronielaan 55, Breda, (Academie St. Joost, Breda). De 7 eervolle vermeldingen, 'met 'n prijs van f 100.-, zijn door het be stuur (in verband met keuze-moei lijkheden) tot 10 verhoogd. Ze zijn toegekend aan (op alfabe tische volgorde): M. Basart, Bosstr. 85a, Breda (Academie St. Joost, Bre da) Katinka van Beek. Lebretweg 78, Oosterbeek (Academie Beeld. K. Arnhem); Janet Buys. Bernardlaan 55, Nieuwkoop (Z.H.) (Amst. Mode- Acad.); Mona Gerritsen, Cort v.d. Lindenlaan 38, Naarden (Rietveld Acad.); Elise Kiezebrink, Pontanus- laan 59, Arnhem (Acad. Beeld. K., Arnhem); Carla Pekaar, Moreelse- straat 33, Amsterdam (Rietveld Acad. Amsterdam): Rita Petit, Vee marktstraat 59a, Breda (Acad, St. Joost, Breda): Jeannina Scheffers. Siads-academie voor Toegepaste Kunsten. Maastricht): Maartje Teeu- wisse. van Baerlestraat 6. Amster dam (Ecole Montaigne. Amsterdam) Yvonne Veltman. Vierwindenlaan 62 Tilburg (Acad. St. Joost, Breda). geleverd). Het jasje is tunieklang, of langer en dan geschikt ais mantel zonder pantalon te dragen. Dubbele rij koperen knopen boven de taille, 2 zakkleppen. Een beige-grijze ruit in rulle tweed voor een mantel met blinde sluiting, grote kraag, epauletten, suède cein tuur en wijde rug. Alweer een goed aanvoelen van de modeontwikkeling want nadat deze confectie al bij de detaillisten was afgeleverd werd de Parijse en Italiaanse wintermode pas bekend en er blijkt een tendens naar wijde mantels te zijn! De „damesmantel" in parelgrijs of beige met waaiervormige figuur- naden vloeiendslank aanliggend en liefst met bontkraag van nerts, oce lot of bever (Dames-mantels zijn vooral voor grotere maten bedoeld). Bont loopt momenteel in de papie ren. Het scheelt meer dan de beken de slok op een borrel of een mantel al dan niet met bont is gegarneerd. Vooral bever en nutria zijn, modi eus: maar ook het als-bever-geverfd konijn moet het goud betaald wor den. Over het algemeen is de mantel mode sportief van karakter. Slechts de „rijpe", en meestal wat zwaarde re vrouw komt nog gekleed in het straatbeeld. Dan maken ceintuurs en zakklepen plaats voor losse en af- kledende lijnen. Frankrijk, dat veel van Plaza's collectie afneemt, ju belt over deze damesmantels'. Welbekend is Netex" goede, be taalbare modellen voor de vrouw die er wel leuk maar niet overdreven hip wil uitzien. Wie verlangt naai nog meer progressieve jonkheid in ■haar jasje en- wat daar onder zit, keert zich tot YAS, het jeugdfabri- kaat dat met Netex onder een dak woont en onder een hoedje speelt. Neltex doet veel grijs in zijn col lectie, snijdt de mantels slank in de taille en vindt telkens gelegenheid cir kelvormige zakken a la Cardin op te stikken; soms met steeksplit. soms van boven open, vaak met stiksels of garnering van knopen die de hele collectie door vol fantasie zijn. Ook hier fraaie ruitdessins in mantels met ceintuur, dubbele knopenrij en V-hals eventueel met bontkraag. Tot maat 42 voegt Netex desgewenst een pantalon bij de mantal hetgeen de prijs slechts met f 35.- verhoogt! Bo ven 42 wordt over pantalons gezwe gen. Een gewaarschuwde vrouw telt voor twee (ook in omvang me vrouw; de pantalon staat u niet meer). Bij het tonen van een schattig wit wollen jasje met bruine vensterruit bruine leren biezen en knopen horen wij dat Amerika (een groot afne mer!) dol is op wit, ook voor de winter. Intussen geldt dit niet alleen voor Amerika. Nextex-directeur toont een damesmantel in gebroken wit met bontkraag. Men zegt dat hij er 26.000 exemplaren van verkocht heeft! „Dat is overdreven", ver klaart hij. Maar in een onzer damesbladen stond de mantel afgebeeld als HET MODEL VAN DE MAAND en dat heeft wel vele duizenden volslanke Nederlandse dames blijkbaar aan gespoord zich evenens in het wit te steken en vooral in deze mantel van Netex! Wij zien van Yas zeer gedurfde broekpakken vooralsnog het jasje reikend tot minilengte. Bijzonder flat teus en bijne operette-achtig en daar om voor deze tijd misschien welhaast 'e „mooi": een sterk getalleerd en zeer klokkend jasje met een capu chon waaruit de voering van wit Tos- vaans lam piept. Als garnering zien wij hier veel Australisch opposum en speciaal per- sianer voor de combinatie met tweed. „Naar Amerika verkopen wij uit sluitend mantels zonder bont; door de invoerrechten wordt het daar on betaalbaar!" aldus Netex-Yas. En zo hebben wij hier eindelijk eens recht en reden ons rijk te voelen in vergelijking met de dollarprinses (maar zij kan natuurlijk wel een Amerikaans bontje op haar Neder lands jasje zetten!).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 7