VAN ZATERDAG 22 NOVEMBER TOT EN MET VRIJDAG 5 DECEMBER ONDER HET MOTTO: o.a. RUSTIG WINKELEN, GROTER KEUZE EN... KANS OP VEEL MEER PRIJZEN VOOR ELKE GULDEN U vindt in de Holtense zaken: EEN RUIME KEUZE UITSTEKENDE KWALITEITEN VOORDELIGE AANBIEDINGEN SINT NICOLAAS IN HET LANDDE WINKELIERS VERENIGING STROOIT WEER FLINKE BEDRAGEN MET GULLE HAND TWEEDE GRATIS ATTRAKTIE; ONS DEVIES BLUFT: KOOPT ELDERS NIET WAT EIGEN PLAATS V BIEDT! ALS U VROEGTIJDIG FEESTELIJKE INTOCHT VAN SINT NICOLAAS Vrij' vcmb St. Nicolaas-aktie 196H Holtense Handelsvereniging Koopt vroegtijdig't geeft vele voordelen 'i Deze attraktie bestaat uit het schatten van het gewicht van de acht personen op onderstaande foto (inclusief kleding enz.) met een hoofdprijs van 100,Per gezin mag één bon (zie hieronder) worden ingeleverd bij uw winkelier UITERLIJK ZATERDAG, 6 DECEMBER. De uitslag wordt bekend gemaakt op maandag, 8 december, om 7.30 uur in ,,Amicitia". Gedurende de winkelweek worden geen Ster-, Spar-, Vivo-, Enkabé- of andere bonnen verstrekt. Daartoe hebben de deel nemende winkeliers zich onderling verplicht. Wenst men echter aan deze prijzen-aktie niet mee te doen, dan kan men de ingeleverde deelnemerskaarten of wisselbonnen, nadat daarvoor door de winkeliersvereniging waardebonnen zijn verstrekt, ook inruilen tegen de normaal gangbare bonnen. Zie elders op deze pagina. De deelnemende winkeliers zijn HERKENBAAR aan een deel nemerskaart in hun etalage. Het totale gewicht der acht personen op nevenstaande foto bedraagt (inclusief kleding enz.) kg gram naam i adres WINKELWEEK HOLTENSE HANDELSVERENIGING (Per gezin mag maar één bon worden ingeleverd). welke u tijdens de winkelweek besteedt, ont vangt u een wisselbon. Tien wisselbonnen geven recht op een deelnemerskaart, waarop u mooie bedragen in waardebonnen kunt ontvangen. 4 x een bedrag van250, 4 x een bedrag van100,. 8 x een bedrag van50, 40 x een bedrag-van .25,—» en verder nog 'n groot aantal andere bedragen! In totaal ENKELE DUIZENDEN GULDENS aan WAARDEBONNEN Hoe meer u in Holten koopt, hoe groter het aantal waardebonnen koopt, hebt u kans om vier maal op uw zelfde deelnemerskaart één van deze belangrijke bedragen in ontvangst te kunnen nemen. De aanwijzing van de winnende deelnemerskaart geschiedt op: DONDERDAG 27 NOVEMBER des avonds 7.30 uur in café Vruggink MAANDAG, 1 DECEMBER des avonds 7.30 uur in hotel Vosman DONDERDAG, 4 DECEMBER des avonds 7.30 uur in café „De Waag" MAANDAG, 8 DECEMBER des avonds 7.30 uur in Amicitia ELKE AVOND TENMINSTE DUIZEND GULDEN AAN PRIJZEN op ZATERDAG 22 NOVEMBER. De Sint, arriveert met zijn zwarte knechten met een speciale trein om 2.56 uur aan het station N.S. Op DONDERDAG 27 NOVEMBER zal hij om 7.00 uur een bezoek brengen aan NEERDORP en ESPELO en om 7.30 uur aan DIJKERHOEK. Vanaf MAANDAG, 1 DECEMBER tot en met DONDERDAG, 4 DECEMBER zijn alle winkels tot 's avonds 9 uur geopend. Op VRIJDAG 5 DECEMBER zijn de winkels tot 5 uur geopend MUZIEK IN HET DORP ZATERDAG, 22 NOVEMBER en DINSDAG 2 DECEMBER: H.M.V. MET DRUMBAND Voor hen, die niet wensen deel te nemen aan bovenstaande prijzen- aktie, bestaat gelegenheid hun deelnemerskaarten (met contra strook) en eventuele wisselbonnen om te wisselen voor waarde bonnen op MAANDAG 8 DECEMBER A.S.: te HOLTEN in „Amicitia" van 14.00-18.00 uur; te DIJKERHOEK in ,,'t Bonte Paard" van 15.00-16.00 uur; P.S. Zij, die NIET wensen deel te nemen aan de prijzen-aktie moeten hun winkelier dus verzoeken om deelnemerskaarten MET CONTRA-STROOK. De rondgang van Sint Nico- laas op ZATERDAG 22 NO VEMBER is als volgt be paald: Stationsstraat - Dorps straat - Oranjestraat tot Slot man - terug tot Vosman - Noordenbergstraat - Kol weg tot café Jansen - Kerkstraat - Haarstraat - Gaardenstraat - Dorpsstraat naar het Smid plein. De ouders worden verzocht met hun kinderen om plm. HALF DRIE op Kalfster- mansweide aanwezig te zijn om bij de muziekkoepel een ballonnetje in ontvangst te nemen, om daarmee op het Stationsplein de grijze bis schop te verwelkomen. Er zal per aanwezig kind slechts één ballonnetje worden uitge reikt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 6