.SUCCES" Firma J. Visser en Zn. /Mëxcfo Het Verenigd Deventer Zieken fonds V.I.Z. Babyhuis Schuppert MIEN en GEURT Popeye' GESLOTEN G. SLOTMAN FOTO TEN VELDE Kapper Drent AUTORULES NET MEISJE HENK KOLKMAN WO.\M\K H0LTENSE HANDELSVERENIGING Metalu - Holten nv pyroflarri DEMONSTRATIES Waterschap Salland Coöp. Raiffeisenbank „Holten" SCHOOLBANKEN IE KOOP Marjo's Bloemenmagazijn Voor Sint Nicolaas een goed cadeau verhardings- mat diepvrieskast 0, KOM ER EENS KIJKEN WAT ER IN DE WINKEL LIGT! SLOTMAN'S Vraag van Sint iets voor de fiets daar is nu wat te zien koopcentrum WONNINK U ontvangt 10% korting volledige vergoeding bij opname in ziekenhuis en sanatorium volkers muziekhuis a.s. zondag presenteert Duo Faber De bank is op VRIJDAGAVOND 5 december a.s. Banketbakkerij Dit en nog veel meer bij Weg met die modder! Marinus Soepenberg NV Erkend VAMOR Rijschool T;- nSckoetera levensmiddelenbedrijf drogisterij-artikelen luxe dozen zeep enz. GROTE WINTERMARKT Trekking 46e marktverloting 00B000H0000B00H0HG: Drogisterij „De Vijzel" SINT EN ZWARTE PIET ZIJN HET ROEREND EENS! Aanwijzing waardebonnen op 27 november 1969 100- 10. SPEELGOED GALANTERIE TEXTIEL ZATERDAG-RECLAME i000BB000000000000[I centrale verwarming konstruktie reparatie machinebouw Voor uw kleinste lieveling vindt u een LEUK GESCHENK in N.V. ALGEM. NED. BEGRAFENISVERZORGING EN VERZEKERINGMIJ. 'ANBV' Afdeling Holten, Bathmen, Markelo Vrijdag 28 november 1969 l In plaats van kaarten. Met grote vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze dochter en zusje JOSEFA MARIA F. Russ J. F. Russ-Bos Martje Holten. 22 november 1969 Dorpsstraat 63. Tijdelijk: St. Geertruiden Ziekenhuis te Deventer. (In plaats van kaarten) Op 7 december hopen onze geliefde ouders H. W. KLEIN LEBBINK B. G. KLEIN LEBBINK- BRONSVOORT de dag te herdenken, dat zij vóór 25 jaar in het huwelijk zijn getreden. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen. Okkenbroek, nov\ 1969 Oerdijk 133. Gelegenheid tot felicite ren op maandag 8 dec. van 2.30-5.00 uur in ..Ons Centrum" te Okkenbroek D ANKE BETUIGING Voor de vele blijken van be langstelling en de prachtige cadeaus die wij bij ons hu welijk mochten ontvangen zeggen wij U allen, hartelijk dank. Teunis en Henny Jansen Holten, november 1969 Noordenbergstraat 26 DANKBETUIGING Langs deze weg wil ik bu ren. familie, vrienden en be kenden, die mijn 80ste ver jaardag tot een mooie en on vergetelijke dag hebben ge maakt, hartelijk dank zeg gen. B. J. Klein Teeselink. Holten, november 1969 Holterbroek 75. (In plaats van kaarten). Op zondag 7 december a.s. hopen onze ouders en kinderen H. MARKVOORT en J. MARKVOORT- MEIJERMAN hun 25-jarig huwelijk te herdenken. Dat zij nog lang voor el kaar en. voor ons ge spaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen: Jan Jo en Hennie Henk en ouders. Markelo,-november 1969 Roudaalterweg 20. Gelegenheid tot felicite ren op maandag 8 dec. a.s.. 's middags van 14.00 tot 16.30 uur en 's avonds na 19.30 uur in hotel „Vosman" te Holten. ;Het dagelijks bestuur van het Waterschap Salland maakt bekend, dat van 21 november tot 5 december 1969 ter secretarie van het Waterschap Salland te Olst ter inzage van de ingelan den liggen: [a ontwerp - begrotingswijzi ging, dienstjaar 1968. b afschrift van de rekening, dienstjaar 1968. c ontwerp-begroting dienst jaar 1970. d ontwerp - begrotingswijzi ging, dienstjaar 1970. Iedere ingeland is bevoegd tot en met 12 december 1969 bij het verenigd college van het waterschap schriftelijk bezwaar tegen de hierboven vermelde ontwerpen in te dienen. Olst, 19 november 1969 Het dagelijks bestuur voornoemd, J. H. Schoot Uiterkamp, dijkgraaf Hr. H. P. Nieuwenhuisen, secretaris ZAAL BOODE BATH MEN Aanvang' 19.30 uur. VOORZAAL INTIEME BARS CAMERA'S VERREKIJKERS ELECTRONENFLITSERS FOTOBOEKEN FOTO-ALBUMS FOTO-TASSEN ZONNEKAPPEN STATIEVEN DRAAD-ONTSPANNERS PROJECTOREN PROJECTIESCHERMEN DIA-DOZEN PROJECTIETAFELS PIJLAANWIJZERS DIARAAMPJES DIA-VIEWERS FILMBOEKEN FILMSPOELEN FILMLAMPEN PLAK-APPARATEN DOKA-TOEBEHOREN ORANJESTRAAT 75 TELEFOON 1 3 3 5 BOTERLETTERS CHIPOLATA TAARTEN BEULINGEN HAZELNOOT-SLAGROOMTAARTEN ROOMBORSTPLAAT ROOMBOTERGEBAK SPECULAAS SLAGROOMGEBAK BROKKEN KRENTENBROOD FOPPEN Alle soorten KLEINBROOD CHOCOLADELETTERS (eigen fabrikaat) MARSEPEIN FIGUREN, WORST, LETTERS Luxe dozen - luxe dozen - luxe dozen Vastgestelde prjjs 5.per stuk Zaterdagmorgen 29 november uitsluitend tussen 10-12 uur tegen contante betaling af te halen op het plèin bij de School met de Bijbel, Boschkampsstraat. Verkoop in opdracht van het gemeentebestuur. Bij „Marjo" daar kan Sint te kust en te keur gaan Ter gelegenheid van de verjaardag van de hoge gast uit Spanje heeft Marjo een rijke sortering prachtige volle cyclamen, azalea's, begonia's enz. GESCHENKEN VOOR MOEDER: vazen, sierpotten, 'n mooie plantenbak of koperen hanger. Maak er een echt gezellig feest van met bloemen uit ORANJESTRAAT - TELEFOON 1611 Dp 7 december a.s. pen onze ouders grootouders J. W. Reïjlink W. H. Reijlink-Kers hun 25- jarig huwelijk, -te herdenken. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven is de wens van Dini - Gerrit Wileo Marcel Wim Holten, november 1969 D 45 Gelegenheid tot felicite ren op dinsdag 9 decem ber van 3 tot 5 uur en 's avonds van half acht in café ,,Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. Wat denkt U van scheerapparaten: SUNBEAM - PHILIPS - BRAUN EN REMINGTON of van FEESTARTIKELEN, o.a.: GUIRLANDES - SERPENTINES - GOOCHELTRUCS EN SNOEP. UITSPRINGENDE DOOSJES MOSTERDPOT, AFTER SHAVE. RAT EN MUIS, ENZ. KOM EENS KIJKEN BIJ met onze ideale Vraagt gratis deskundig advies. Agent: REILINK telefoon 05483 - 1704 Zomerweg 28 - DEN HAM Telefoon 05495 400 - 420 Getrouwd: HANS BORKENT en ANKE MEHOF Leiden, 27 november 1969 Oude Rijn 51. Te koop (wegens verhuizing): èen (390 liter). D. J. SCHREURS Markeloseweg L 2. Holten. Voor rijles naar „S U C C E S" Het adres voor een BETERE opleiding. Theorie met dia's. Auto, scooter of vrachtwagen. „SUCCES" betekent slagen. Holten Telefoon 1574 Wij zijn ruim gesorteerd in: chocoladeletters - gevulde speculaas - choco lade-figuren - banketstaven - dik speculaas Bèléëfd aanbevelend, ORANJESTRAAT 73 - TELEFOON 1288 Ook uw adres voor MAANDAG 1 DECEMBER (SPECULAASMARKT) met 1.000,aan gratis waardebonnen Trekkinglijsten 's avonds verkrijgbaar bij IJssalon Voortman, Enterstraat 34 - Rijssen FIETSLAMP STANDAARD SNELBINDER FIETSTAS DRAGER MET MANDJE JASBESCHERMER Enz. in de winkel Oranjestraat 30, telefoon 1347 LARENSEWEG 45 Vanzelfsprekend gaan ze naar U kunt nu op moderne wijze uw geschenken kopen in onze gezellige sfeervolle zaak. Loopt U vrijblijvend eens binnen en ook U zult versteld staan van enorme sortering! 10 speciaalzaken onder één dak 250- 50- 25. 16450 21336 23561 41666 906 3506 3362 14771 16375 21057 1122 7100 17713 23980 41421 17822 27908 41433 2034 2054 2689 3143 8875 8973 17833 21168 22773 23810 32406 36712 7038 7056 16409 16314 23410 23430 37907 41351 De waardebonnen kunnen worden afgehaald bij de Coöp. Raifféisenbank, Gaardenstraat en moeten vóór 31 december a.s. worden besteed bij dé deelnemende zaken. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de bonnen (uit de krant) met het gewicht van de op de foto afgebeelde personen uiterlijk zaterdag 6 december 1969 bij de deelnemende winkeliers moeten worden ingeleverd (1 hom pér gezin). De laatste aanwijzing der waardebonnen vindt plaats op maandag. 8 decem ber a.s. 19.30 uur in Amioitia. op onze ruime sortering Bij ons slaagt u zeker OKKENBROEK Vanaf woensdag 26 november tot en met 5 december geopend tot 's avonds 9 uur. HEERLIJKE SLAGROOM TAART voor slechts EEN RIJKSDAALDER Deze reclame-aanbieding is verkrijgbaar in onze moderne winkel en bij de bezorgers. DE HALM Inlichtingen bij de administratie van DEVENTER: BRINK 40 - TELEF. (05700) 1 63 45 HOLTEN: LARENSEWEG 3 - TEL. (05483) 12 24 MARKEPAD 6 - TELEFOON (05483) 14 39 vraagt vrijblijvend offerte Tel. 05483-1818, na 18 uur 1816 hoek Dorpsstraat/Kerkstraat nrnu het betaalbare huisorgel met de onbetaalbare klank OFFICIEEL DEALER: AJle modellen voorradig Landelijke service. Grote sortering BLADMUZIEK bü BU DE VERKEERSLICHTEN NIJVERDAL GEVESTIGD TE ENSCHEDE Verzorging van begrafenissen vooi leden en niet-leden. Wij beschikken over geheel nieuw materiaal. Alle begrafenissen worden op de meest correcte' wijze verzorgd en geregeld. Sterfgevallen kunnen worden gemeld bij onze aanspreker, de heer H. Koop man, Deventerweg 4. telefoon 1920. Plaats een PYR0FLAM pan zo uit de Koelkast op een hoge vlam: PYR0FLAM blijft heel! Zet een gloeiend hete PYR0FLAM schaal In steenkoud water: PYP.0FLAM blijft heel! En dit wordt u levenslang gegarandeerd! Leer PYR0FLAM nog heter kennen en bezoek daarom onze speciale Mi KOLWEG 76

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 2